Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona130131132133[134]135136137138Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2663 (Nr. 1094) 1676
Elżbieta Dobiejewska wd. po Janie Kaczkowskim, oraz Franc. i Samuel KK. ss.. jej z I i Urban Gliszczyński, s. o. And. z II kontr. rocz. dzierż. wsi Białężyna p. pozn. (f. 589) ciż Kaczkowscy z I i Łukasz i panna Kat. rodzeństwo Raczkowscy z II kontr. dzierż. rocz. cz. Zajączkowa p. pozn. (f. 590). Katarzyna R. c. o. Adama, a jej wuj. rodz. ol. X. Jan Przedzyński s. o. Łukasza (f. 591v)

2664 (Nr. 1094) 1676
Szymon Gliszczyński, s. o. Daniela Gl., kwit. Stanisława Krzyżanowskiego s. o. Władysława K. (f. 592)

2665 (Nr. 1094) 1676
Marcin Czaplicki, s. o. Filipa, zap. 2. 000 złp. Barbarze Błociszewskiej wd. po Mac. B. (f. 593) Barbara Grodzicka wd. po Mac. Bł. (f. 592)

2666 (Nr. 1094) 1676
Jan Błociszewki, s. o. Macieja Bł. zap. s. 3. 000 złp. Stanisławowi Bł. stryjowi rodz. (f. 595)

2667 (Nr. 1094) 1676
Jadwiga Pruska wd. po Samuelu Roli Bratuskim i jej syn Andrzej R. R. rob. zobow. dane Władysławowi Krzyżanowskiemu (f. 596)

2668 (Nr. 1094) 1676
Andrzej Zebrzydowski sta rogoziński i Anna z Grudny małż. z I i Wojciech Kurowski i Anna de Sopna małż. z II kontr. 4 let. dzierż. wsi Zawady, Owieczki, Tłukawy, Bukowiec, s. v. 10. 000 złp. (f. 597v)

2669 (Nr. 1094) 1676
Stanisław Trzebiński w im. sw i ż. Barb. Mąkowkiej z I i Adam Łukomski i II kontr. (f. 598v). Stanisław T., s. Tomasza (f. 600)

2670 (Nr. 1094) 1676
Piotr Sulmowski, s. oo. Romana S. poddanego ze wsi dziedz. Rogaczewa w p. kość. Dobrogostowi Gronowskiemu daje (f. 602)

2671 (Nr. 1094) 1676
Andrzej Głoskowski, s. o. Marcina, zap. dług 1. 000 złp. Annie Gł. siostrze swej rodz. wdowie po Andrzeju Łempickim (f. 603) taż Łempicka kwituje Adama Jurkowskiego, s. o. Wojciecha (f. 604v)

2672 (Nr. 1094) 1676
Andrzej Kołaczkowski, s. o. Adama K. zap. 6. 700 złp. Baltazarowi Linowskiemu, s. o. Marcina L. (606v) Andrzej z Konar K. z I i Balt. L. z II rob. kontr. dzierż. 3 l. wsi Bartoszewice W. (f. 605). Jadwiga z Miaskowa ż. Andrzeja Kołaczk. i Stanisława Wałowski mąż Zofji Kuczyckiej (f. 608)

2673 (Nr. 1094) 1676
Michał Jezierski z I i Marcin Bagińsaki i Dorota z Leśnik wdowa po Stanisławie Siedleckim 2-o v. małżonkowie, z II kontrakt kupna wsi Szczytniki s. v. 4. 500 złp. (f. 609v)

2674 (Nr. 1094) 1676
And. Brzeziński, s. o. Jana i Anbnba Płaskowska małż. z I i Michał Zakrzewski i Kat. Srzemska małż. z II z kontr. dzierż. wsi Studzieniec kwit. (f. 612v)

2675 (Nr. 1094) 1676
Zofja Cykowska ż. Łuk. Łukomskiego, i jej syn Adam Ł. kwit. Jana Bielawskiego s. o. Mik. z 500 złp. s. oryg. 1. 500 złp. przez Mik. B. zeznającej na wsi Golina w gr. wschow. zapis. (f. 613)

2676 (Nr. 1094) 1676
Franc. Rogaliński, s. o. Jakóba, z I i Marcin Paruszewski miecznik wschowski z II kwit. (f. 617)

2677 (Nr. 1094) 1676
Barbara Mąkowska, c. o. Grzegorza z ol. Teresy Karchowskiej, ż. Stanisł. Trzebińskiego, Jana, Franciszka, Aleks., Mac., i Piotra bci swych rodz. MM. z tejże matki zrodz. kwit. z posagu 6. 000 (f. 618)

2678 (Nr. 1094) 1676
Jan Pogorzelski, kwit. Stanisława Trzebińskiego z sum przez ol. Stanisława T. spos. zast. na Żydowie i Gorazdowie zap. (f. 618v)

2679 (Nr. 1094) 1676
Franciszek Słupski, s. Jakóba, rob. zobow. Franciszkowi Wierusz Kowalskiemu (f. 619)

2680 (Nr. 1094) 1676
Mikoł. Szamarzewski, s. o. Łukasza z I i Adam Karliński z II rob. kontr. s. v. 2. 500 złp. (f. 620v)

2681 (Nr. 1094) 1676
Franciszek Rogaliński obecny dz. Kuszewa i Andrzej Domaradzki poprzedni (f. 627) Rodz. brat Franciszka Jakób R. mąż Anny Malachowskiej (f. 629)

2682 (Nr. 1094) 1676
Dorota Żychlińska wd. po Adamie Koszutskim, i jej syn Łukasz K. w im. sw i Wojciecha K. syna i br. rodz. im. kwit. z 2. 000 złp. Jana Arcemberskiego, s. o. Piotra A. i spadkobierców ol. Elżbiety A. żony ol. Piotra Rozdrażewskiego (f. 629v) jak z reszty sumy oryg. 7. 000 złp. przez tegoż A. i ol. Elżbietę A. tj. siostrę i brata ol. Adamowi K. zap. (f. 629v)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona130131132133[134]135136137138Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników