Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona120121122123[124]125126127128Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2463 (Nr. 1140 VI) 1701
Kasper Miaskowski, s. o. Jana z Zofji Smoguleckiej daje zapis siostrze rodz. Zofji M., c. o. Jana M. i Zofji, żonie 10. 000 złp. Mikołaja Małachowskiego (f. 67v)

2464 (Nr. 1140 VI) 1701
Samuel Tyszewicz, s. o. And., z ol. Marjanny Dzwonowskiej (f. 69v)

2465 (Nr. 1140 VI) 1701
Zofja Ninińska, wd. po Janie Goreckim pisarzu gr. nakiel., 2-o v. obec. ż. And. Odrow. Mieszkowskiego i Tomasz G. matka i stryj, jako opiekunowie: Jana, Heleny, Zofji i Franciszka i Urszuli Goreckich (f. 71, 72)

2466 (Nr. 1140 VI) 1701
Konstancja Moraczewska, ż. Marcina Dambrowskiego w tow. ojca Wacława Moracz. siostra rodz. Macieja i ol. Jadwigi Moracz. +-ej bp. (f. 72v)

2467 (Nr. 1140 VI) 1701
Adam Zakrzewski, s. o. Aleks., m. Dupin i wsie przyl. w p. kość. za 10. 000 złp. na 1 rok Mikołajowi Z. zast. (f. 80v)

2468 (Nr. 1140 VI) 1701
Jan Zakrzewski, s. Michała sędziego zs. b-k. z I i Piotr Żegocki s. o. Stanisł. z II kompromis o zastaw wsi Osieka p. gn. (f. 83)

2469 (Nr. 1140 VI) 1701
Mik. Małachowski, s. o. Hjacynta M. i Teresy Malaczewskiej z I i Zofja Miaskowska, c. o. Jana M. z Zofji Smoguleckiej z II małż. dożyw. (f. 85)

2470 (Nr. 1140 VI) 1701
Walerjan Franc. Wilczyński, s. o. Wojciecha skarbnika pozn. Jadwidze Strałkowskiej (!) wd. po Piotrze Chełkowskim rob. skryypt. (f. 89v)

2471 (Nr. 1140 VI) 1701
Piotr Mielżyński, s. o. Aleks. z ol. Zofji Sulmowskiej, spełnia zobow. brata rodz. Jana M. dane 1700 Jerzemu Szczanieckiemu s. o. Jooachima S. i 1/2 cz. Gorzuchowa i Rogalina w p, gn. temuż za 14. 200 złp. sprzedaje (f. 91v)

2472 (Nr. 1140 VI) 1701
Marjanna Rokossowska, c. o. Ludwika R. z ol. Zofji Lipskiej ż. Pawła Grabskiego, s. o. Macieja sędziego gr. bydg. z Marjanny Mankowskiej, w tow. krewnego Stanisława R. s. o. Andrzeja (f. 92v). Marjanna Rok. miała od Grabskiego oprawę na Miedzylesiu, teraz zap. jej posag 6. 000 złp. na 1/2 dóbr (f. 95)

2473 (Nr. 1140 VI) 1701
Andrzej z Grabia Wilkostowski, s. o. Tom., Barbarze Cieleckiej, c. Mik. z Konst. Skąpskiej, żonie swej zap. 2. 000 złp. odebranych od X. Michała C. kanonika płoc. na poczet posagu (f. 96v)

2474 (Nr. 1140 VI) 1701
Marjanna Czacka wd. po Kaz. Dzierzbickim sędzim zs. wschowskim, (f. 96v)

2475 (Nr. 1140 VI) 1701
Ewa Dziembowska wd. po Janie z Łąg. Sczanieckim (f. 99)

2476 (Nr. 1094) 1676
Jan z Tęczyna Ossoliński komandor maltański pozn., winien 1. 000 złp. Władysławowi Przeuskiemu i Barb. Kulewiczównie małż. (f. 2v)

2477 (Nr. 1094) 1676
Katarzyna Kochańska wd. po Piotrze Sulińskim, oraz Sebastjan i Dobrogost Sulińscy matka z synami działy. ma ona dożywocie na cz. Zieleńca. Anna Sulińska córka jej ż. Stanisł. Rudkowskiego dostaje 1. 500 złp. posagu. Dobrogost wziął część Zieleńca i cz. w Tarnowie i Spławiu p. pyzdr., on winien dać posag 1. 500 złp. siostrze rodz. Barbarze zaś Sebastjan dostał sumy zapisane w woj. krak. u Jacka K. na Motkowicach 1. 000 złp., u Mikoł. Sulińskiego na Tyńcu 1. 000 złp. u Zygm. Panka Bzowskiego na Zbigniewicach, ol. X. Zygmuntowi S. opatowi przemęc. stryjowi rodz. zezn. 900 złp. wyderkowych, na Dziaduszycach zapis. przez Stanisława Gajewskiego ol. Aleksandrowi S. "staremu" zezn. (f. 3v)

2478 (Nr. 1094) 1676
Stanisł. i Hier. Naramowscy, ss. o. Jerzego N. z ol. Barbary z Bieniewa daje zobow. Melchjorowi Gurowskiemu, s. o. Samuela poborcy woj. poznań. (f. 4)

2479 (Nr. 1094) 1676
X. Wojc. Małachowski, s. o. Jana i Ewy Naramowskiej rob. skrypt powyższemu Naramowskiemu (f. 9v)

2480 (Nr. 1094) 1676
Franc. Ciborowski, s. o. Walentyna, z I i Stefan Chłapowski s. o. Jana z II kontr. (f. 17)

2481 (Nr. 1094) 1676
Stan. Tuczyński sta pyzdrski Jaszkowo w p. pyzdr. Kazimierzowi Grabskiemu zastawia (f. 18)

2482 (Nr. 1094) 1676
Jan Stanisław z Łęgu Tański, s. o. Jana insyg. kor. z I i Jan Drzewiecki w im. sw. i żony Teresy Mieszkowskiej z II kontrakt 3 l. dzierżawy wsi Szczytniki s. v. 3. 000 złp. (f. 25v)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona120121122123[124]125126127128Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników