Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona118119120121[122]123124125126Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2423 (Nr. 1140 V) 1701
Anna Stawska wd. po Wawrzyńcu Dokowskim, 2-o v. ż. Wacława Kiełczewskiego, z I i Jan Szawroński z II z kontr. dzierż. Czewujewa p. kc. 1698 spis. kwit. się (f. 70)

2424 (Nr. 1140 V) 1701
Jakób, Maciej, Andrzej, Kat., Barb., Zofja Gurowscy dzieci Stanisł. poborcy woj. pozn. z ol. Marjanny Tokarskiej c. o. Marcina, siostry rodz. Teresy T. ż. Wojc. Lipskiego (f. 71)

2425 (Nr. 1140 V) 1701
Chryzostom Gabliński i Zofja Dobrogoyska małż. (f. 72v)

2426 (Nr. 1140 V) 1701
Jan Roman miecznik zakroczymski, dz. m. Mielżyna i Kat. Stawska małż. (f. 74v)

2427 (Nr. 1140 V) 1701
Wojciecxh Watta Kosicki dz. Chłandowa i Anna z Łagowca Sczaniecka wd. po Mac. Kosickim kontr. (f. 76)

2428 (Nr. 1140 V) 1701
Marcin, Anna, Agnieszka Cielmowska, dzieci ol. Jerzego C. z ol. Kat. Wyganowskiej, rodzeństwo rodz. Marjanny C., kwit. Bernarda Borowskiego s. o. Ludwika z prow. rocz. s. 4. 500 złp. jako posagi tych sióstr z dóbr Czechy należnych (f. 77)

2429 (Nr. 1140 V) 1701
Stanisław Polewicz, s. o. Mikołaja P. z ol. Agn. Gruszczyńskiej 1-o v. zrodzony, w im. sw. i Marjanny ż. Andrzeja Gorzewskiego i Jadwigi panny sióstr między sobą rodz. Podkockich, c. o. Jana Podl. z tejże Gruszcz. 2-o v. zrodzonych, sióstr swych przyrodnich, kwituje Wojciecha Gr. s. o. Jana Gr. z reszty s. oryg. 2. 000 złp. przez niego ol. Jadwidze Gr. ol. Stanisława Watty Kosickiego żonie, ol. zaś Agn. Gr. siostrze rodz. bp. +-ej, swojej zaś zezn. ciotce rodz. (f. 79)

2430 (Nr. 1140 V) 1701
Kazimierz Rokossowski, s. o. Adama, zap. 3. 000 złp. Janowi R. s. o. Krzysztofa R. (f. 79v). Kazimierz R. na wsi Ganbice zap. 14. 000 złp. Wojciechowi, Janowi, Wawrzyńcowi, Piotrowi i Marjannie Rokossowskim, dzieciom ol. Mac. R. z Marjanny Pawłowskiej (f. 80)

2431 (Nr. 1140 V) 1701
Adam Dobrogost Jaskólecki, s. o. Adama J. z ol. Marjanny Bukowieckiej z I i Jadwiga Marjanna Gruszczyńska, c ol. Andrzeja Gr. z Doroty Kurnatowskiej, z iI małż. dożyw. (f. 80v)

2432 (Nr. 1140 V) 1701
Elżbieta Tarnowska, c. o. Stefana z ol. Jadwigi Kunińskiej, wd. po Wacł. Wład. Mieszkowskim (f. 81)

2433 (Nr. 1140 V) 1701
Kazimierz Grochowicki, s. o. Stef. z Marjanny Oporowskiej, w im. sw. i Katarzyny żony swej, Jadwigi ż. Jana Grębińskiego, Konstancji panny i zakonnicy cysterski w Trzebnicy córek ol. Stefana Pawłowskiego z ol. Zofji Sierskiej kwit. X. Stanisława z Bogusławic Sierakowskiego archidjakona śrem., kanon. gnieźnień. z 1. 400 złp. (f. 81v)

2434 (Nr. 1140 V) 1701
Anna Stawska wd. po Wawrzyńcu Dokowskim, 2-o v. ż. Wacł. Kiełczewskiego, w im. sw. i dzieci z 1-go męża, kwituje Mikołaja z Wybranowa Swinarskiego z 2. 200 złp. zap. sobie i dzieciom przez 2-go męża na wsiach Stanisławowo i Stanisławówko w p. gn. 1699 a potem te wsie zostały sprzedane przez K. S-mu (f. 83)

2435 (Nr. 1140 V) 1701
Wojciech, Stanisław, Krzysztof, bcia rodzeni Giżyccy, ss. o Aleksandra z ol. Anny Gałczyńskiej, ol. Michała Gałcz. Podobowic i Ustaszewa dziedzica, z brata nepota, spadkobiercy w im. sw. i braci swych rodz. Jana i Franc. Giż. z I i Ignacy Wąglikowki assesor sąd. człuch. posesor Podobowic i Ustaszewa oraz cz. zw. Korytowską po + ol. Zofjianny Chrząstowskiej żony swej i ojciec w im. sw. oraz Anny, Teresy, Katarzyny, Rozalji córek swych z tejże żony z II i Katarzyna Chwałkowska, c. o. Stefana Ch. b. poses. tych dóbr, ż. Franciszka Korzbok Zawadzkiego z II umowa; ol. Michał Gałczyński i Teresa Chrząstowska małż. z I i ol. Stefan Chwałkowski z II zawarli kontrakt 1684 (f. 87v)

2436 (Nr. 1140 V) 1701
Marjanna Kołudzka wd. po Stanisł. Wysockim, 2-o v. po ol. Michale Rozdrażewskim ścicu średzkim, 3-o v. obec. ż. Wojc. Mycielskiego podsędka zs. sieradz. rozwódka w tow. Jana i Zygmunta Wysockich synów swych z I i Zuzanna Hersztopska, wd. po Adamie Bronikowskim z II rob. kontr. (f. 91v)

2437 (Nr. 1140 V) 1701
Zygm Rudnicki, s. o. Mac. z ol. Łucji Kalińskiej dobra Żuki, Pełczyno i Korytka w pow. koniń. Teresie Pilchowskiej, wdowie po Wojciechu Aurelewskim, 2-o v. ż. And. Majewskiego za 4. 000 złp. na 1 r. zast. (f. 92v)

2438 (Nr. 1140 VI) 1701
Anna-Zofja Golczówna, c. o. Franc., wd. po Kaz. Rakowskim, 2-o v. obec. ż. Wojc. Żorawskiego, wedle zobow. swego męża co do transakcji z 15. 000 złp. na Posługowie im obojgu zap. spos. zast. przez X. Franc. Turnę, danego w r. 1700 Maciejowi Gądkowskiemu temuż to potwierdza (f. 1)

2439 (Nr. 1140 VI) 1701
Anna Łukomska, c. o. Wojc. Ł. z ol. Marjanny Szyszyńskiej żona Jana Jachowskiego, spełniając zobow. dane przez swego brata rodz. Andrzeja Ł. stawienia jej do akt przy sprzedaży cz. Szyszyna p. koniń. dziedzicz. brata i jej dane 1694 Katarzynie Pilchowskiej, wdowie po Stanisławie Jąnowskim, to aprobuje (f. 1v)

2440 (Nr. 1140 VI) 1701
Katarzyna Pilchowska wd. po Stan. Jąnowskim, części swe dziedz. Szyszyna w p. koniń. kupione od poprzed. Franciszkowi Michałowi Kossowskiemu s. o. Jana i Agacie Bieganowskiej, c. o. Samuela B. z ol. Zofji Stawskiej małżonkom za 2. 500 złp. sprzedaje (f. 3)

2441 (Nr. 1140 VI) 1701
Aleksander na Otoku Zaleski, s. o. Wacława podkomorzego łęczyc., sędzia dep. na T. K. z I i Przecław Bronikowski s. o. Aleks., z II kontr. 3 l. dzierż. m. Ostroroga i wsi: Dobrojewo, Binino, Wielim, Nosalewo, Orliczko, Choyno i f. Zapust rob. (f. 6v)

2442 (Nr. 1140 VI) 1701
Michał Węgorzewski, s. o. Krzysztofa z I i Barbara Strzałkowska c. o. Stef. z ol. Marjanny Kamieńskiej z II małż. dożyw. (f. 13)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona118119120121[122]123124125126Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników