Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona121122123124[125]126127128129Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2483 (Nr. 1094) 1676
Kasper Jan Żernicki, s. o. Piotra, winien 1. 500 złp. ż. Dorocie Perzeskiej, c. o. Wojc. Perzeskiego (f. 27)

2484 (Nr. 1094) 1676
Krzysztof i Wojciech, bracia rodzeni, ss. o. Wojc. -Franc. Mieruckiego z ol. Kat. Gołdówny 1-o v. zrodzeni, z I i Marjanna z Brudzynia wd. po Wojc. M. 2-o v. w im. sw. oraz Franciszka, Marcina, Kazimierza, Teresy i Katarzyny Mieruckiej dzieci swych z II kontrakt (f. 28)

2485 (Nr. 1094) 1676
Ludwik z Lubr. Dąmbski cześnik inowrocł., s. o. Adama klana słoń. zap. dług 3. 000 złp. Stanisławowi z Niepartu Rosnowskiemu b. poborcy woj. pozn., s. Wojciecha R. (f. 30v)

2486 (Nr. 1094) 1676
Adrjan Poniński miecznik i sędzia kapturowy poznań. zap. 1. 000 złp. kl. katarzynek pozn. na Wronieckiej z racji pos. córki swej Heleny-Barbary P. przyszłej zakonnicy (f. 34v)

2487 (Nr. 1094) 1676
Melchjor Gurowski, s. o. Melchjora, dziedzic Bułakowa i Kaczejgórki pow. pyzdr. poddanych z Bułakowa daje Marjannie G., Samuela G. poborcy pozn. brata swego rodz. córce (f. 40v). Jan, s. Melchjora zezn. (f. 41v)

2488 (Nr. 1094) 1676
Anna w św., Agnieszka w zak. Żychlińska, c. Krzysztofa Ż. z ol. Marjanny Brudzyńskiej, matki spadkob. jedyna, Katarzyna pozn. w tow. pszeoryszy Rozalji Swięcickiej s. 8. 000 złp. przez ojca na 1/2 cz. m. Goliny i wsi Spławie i Wilczyna w p. koniń. zap. 1652 ol. matce, ceduje swemu konwentowi (f. 42)

2489 (Nr. 1094) 1676
Stefan Janisławski, s. o. Pawła J., mąż Kat. Mańkowskiej, c. o. Jana M. z ol. Kat. Kossowskiej, c. o. Jana K. z ol. Zofji Charzewskiej; Wacław Franciszek podwojew. Wiślicki i Jakób bracia rodz. Kossowscy wujowi żony rodz. (f. 45)

2490 (Nr. 1094) 1676
Stanisław Tuczyński rotm. JKMci, zap. sumę 5. 000 złp. siostrze rodz. Katarzynie T. ż. Wojc. Tolibowskiego klana kamien., sty bobrownickiego (f. 47)

2491 (Nr. 1094) 1676
X. Jan Przedzyński paroch chojnicki, w im. sw. i br. rodz. Wojc. P. z I i Stefan Chwałkowski z II kontr. (f. 49)

2492 (Nr. 1094) 1676
Andrzej Nowowieyski, s. o. Stanisł. z ol. Doroty Przysieckiej współspadkobierca ol. Piotra Przys., s. o. Wacława P. brata swego wujecz., Mikołajowi-Franc. Doręgowskiemu s. o. Stanisł. z ol. Doroty Przys. bratu swemu przyrod. rob. zobow. (f. 50)

2493 (Nr. 1094) 1676
Krystyna Przeborowska wdowa po Zygmuncie Gorzyńskim kwituje Samuela z Gurowa Gurowskiego poborcę poznań. z 3. 000 złp. (f. 63v) Samuel G. s. o. Melchjora Gur. (f. 65)

2494 (Nr. 1094) 1676
Taż Przeborowska zap. dług 4. 000 złp. mężowi przyszłemu Władysławowi Skoroszewskiemu, s. o. Wojc. (f. 64v)

2495 (Nr. 1094) 1676
Helena z Siączyc wd. po Łuk. Niemojewskim, z I i Bartłomiej Niemojewski, s. o. Wojciecha N. i Helena Pruszakówna małż. z II kontr. 6 let. dzierżawy dóbr m. Kiszkowa i wsi Rybienko p. gn. (f. 66) taż z I i Andrzej N. burgr. zs. kcyń., s. o. Ludwika z II kontr. 6 let. dzierż. wsi Zdzarowita i Brudzewko p. gn. (f. 67)

2496 (Nr. 1094) 1676
Konstancja Naramowska wd. po Władysł. Zdzychowskim, zap. 1. 200 złp. Kazimierzowi Duninowi Wolskiemu s. o. Stanisł. mężowi przyszłemu (f. 69v)

2497 (Nr. 1094) 1676
Andrzej Radlicki sędzia zs. pozn., skwit. przez franciszkanów pozn. z cz. r. od 300 złp. zap. przez ol. ojca Adrjana R. pisarza gr. pozn. na wsi Głembokie p. gnb. (f. 72)

2498 (Nr. 1094) 1676
Jan Popowski, s. o. Pawła, wś. Czechowo p. gn. zastawia za 1. 400 złp. Franciszkanom poznań. (f. 73) tenże P. łan "Karasiewski" w Jarzębkowie za 1. 000 złp. zastawia Stanisławowi Swierczyńskiemu s. o. Jakóba Sw. (f. 79)

2499 (Nr. 1094) 1676
Helena Wodyńska wd. po Janie Żelęckim łowczym kor., dz-a Czaradza Nowego (f. 83)

2500 (Nr. 1094) 1676
Dobrogos+-Stanisław Gronowski, s. o. Stanisława, opiekę dzieci z ol. Jadwigi Konarzewskiej zrodzonych powierza: Janowi Marszewskiemu Kaz. Rogowskiemu, Janowi Korytowskiemu, Piotrowi Koszutskiemu s. o. Adama i Wład. Nieżychowskiemu (f. 83v)

2501 (Nr. 1094) 1676
Elżbieta z Wielawsi Cielecka wd. po ol. Andrzeju Pogorzelskim oprawę pos. na wsiach Nojewo, Grzywno os. i Kikowo W. pus. w p. pozn. kasuje na osobę Chryzostoma P. syna swego (f. 87v). Chryzostom P. s. o. And. Ciel., matce rob. zobow. (f. 91v)

2502 (Nr. 1094) 1676
Stanisław z Łochocina Łochocki, s. o. Erazma, z I i Chryzostom Pogorzelski s. o. And. z II rob. układ zawarty w Przyborówku (f. 93) Katarzyna Ł., c. Stan. ż. tegoż Chryzostoma P. Jej posag 12. 000 złp. (f. 94)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona121122123124[125]126127128129Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników