Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona125126127128[129]130131132133Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2563 (Nr. 1094) 1676
Hieronim Chojeński, s. o. Mikoł., daje zobow. Władysławowi Cieleckiemu iż na częściach wsi Chojna wyjętych z pod opr. swej matki Zofji Zakrzewskiej, i na całych wsiach Zawada i Podborowo, Dorocie Cieleckiej, a tegoż Wład. z Anny Miaskowskiej żonie swej zap. s. 14. 000 złp. (f. 292v)

2564 (Nr. 1094) 1676
G. Eustachy Kęmpowski pos. soł. wsi bpów pozn. Grodnica z kl. Dolsk., mąż Zofji Keyzanowskiej (??) (f. 294)

2565 (Nr. 1094) 1676
Adam Goliński burgrabia ziem. koniń., s. o. Kaspra G. z ol. Anny z Roznowa, ol. Jana Roznowskiego bp. +-go siostry rodz. syn, robi cesję na rzecz Katarzyny ż. Jerzego Cielmowskiego, Anny ż. Franc. Czeluścińskiego Wyganowskich, cc. Wład. W. z ol. Doroty Gol. siostry swej zezn. rodz., (f. 296)

2566 (Nr. 1094) 1676
Krzysztof Raczyński, s. o. Wojciecha R., Janowi Ulatowskiemu s. o. Marcjana daje zobow. sprzedaży wsi Gołuń os. za 7. 000 złp. (f. 302v)

2567 (Nr. 1094) 1676
Krzysztof Kasper, i Jerzy bracia rodz. Slichtynkowie, ss. ol. Krzysztofa z I i Małgorzata Brudzewska wd. po Melchjorze Siekowskim z II kontrakt 3 l. dzierż. cz. Kosieczyna niegdyś dziedz. Konrada Troszki (f. 306v) s. v. 2. 000 złp.

2568 (Nr. 1094) 1676
poprz. bcia Slichtynkowie z I i Samuel Luka i Elżbieta Sl. małż. z II kwit. z kontr. (f. 309v). Samuel L. s. o. Fryd., zap. żonie swej 500 złp. (f. 309v)

2569 (Nr. 1094) 1676
Łukasz Węgorzewski i Urszula z Kiszewa Lisiecka małż. z II i Michał Chojeński i Teresa Węg. małż. z II kontr. 3 l. dzierż. wsi Głuponie p. pozn. (f. 312v). Krzysztof W. i Anna Choj. małż. z I i Łuk. W. i U. Lis. małż. z II kontr. 3 l. dzierż. wsi Lubomek (f. 314)

2570 (Nr. 1094) 1676
Jan Karol z Bnina Opaliński sta osiecki, zap. 10. 000 złp. Ludwice z Otoka Zaleskiej, c. Wacława Z. chor. łęczyc., pannie, (f. 316)

2571 (Nr. 1094) 1676
Stefan Tymiński, s. o. Jerzego, i ol. Piotra T. brat rodz., a stryj i op. syna jego Wojciecha T. z I i Marjanna Biskupska wd. po ol. Piotrze T z II i Jan Goryński, s. o. Marcina G. z III kwit. (f. 319)

2572 (Nr. 1094) 1676
Kat. z Przyimy Grudzińska wdowa ścina bolemowska, w im. i synów Adama i Zygmunta GG. z I i Aleks. Koszutski i Anna Konst. z Strzałkowa małż. z II kontr. 3 l. dzierż. wsi Głupczyn, Paruszka, Sokolina i Dolnik (f. 323)

2573 (Nr. 1094) 1676
And. Mieszkowski, komornik ziemski poznań., z I i Marjanna z Naramowic wd. po Wojc. Chudzyńskim z synami: Piotrem, Maks. i Karolem ChCh. z II kontrakt małżeński s. v. 6. 000 złp. rob. (f. 327)

2574 (Nr. 1094) 1676
Stanisław Kamieński, s. o. Piotra K., nabywca praw od Anny Sczuckiej, wdowy po ol. Janie Franc. Przybyszewskim, s. 5. 000 złp. przez Jana Wierzbickiego w im. sw. oraz bci rodz. Przecława i Wojciecha Wierzbic. w gr. wsch. zap. spos. zast. na Piotrowicach z. wschow. ol. Janowi Fr. p. i Annie S. małż., ceduje Melchjorowi Gurowskiemu s. Samuela poborcy woj. pozn., i żonie jego Krystynie Przybyszewskiej, córce tegoż. ol. Jana Fr. i Sczuckiej ceduje (f. 335v)

2575 (Nr. 1094) 1676
Jan Franc. Jerzykowski, w im. sw. i c. małol. Barb. -Kat. zrodz. z ol. Marjanny-Kat. Komorowskiej z I i Kat. Biegańska ż. Jana Więckowskiego z II kontr. sprzedaży wsi Łosiniec za 3. 900 złp. (f. 338)

2576 (Nr. 1094) 1676
Jerzy Gorzeński, s. o. Tomasza, kwit. Jana Wattę Kosickiego s. o. Andrzeja (f. 340v)

2577 (Nr. 1094) 1676
Anna Mycielska wd. po Janie Rokossowskim, 2-o v. ż. Bartłom. Swinarskiego, kasuje swą opr. zabezp. na s. 8. 000 złp. zap. przez ol. Mac. Wierzbiętę Biskupskiego ol. Janowi Rokossow. (f. 341)

2578 (Nr. 1094) 1676
Stanisław Swinarski, s. Wojc., kwit. brata rodz. Bartłomieja Sw. z 1. 000 złp. (f. 341v)

2579 (Nr. 1094) 1676
Franc. Rokossowski, s. o. Jana i ojca spadkob. wraz z br. rodz. Janem R. kwit. Helenę Mańkowską wd. po Macieju Wierzbięta Biskupskim, 2-o v. po Łuk. Niemojewskim (f. 343)

2580 (Nr. 1094) 1676
Serafin Lipnicki, s. o. Jana L., w im. sw. i żony Heleny z Bronikowa (f. 344)

2581 (Nr. 1094) 1676
Hier. Naramowski, s. o. Jerzego, daje zobow. Andrzejowi Gorzeńskiemu s. o. Stanisł. iż doprowadzi do aktów Wojciecha Twardowskiego i Zofję Gurowską małż., dla skwit. G-go z 1. 000 złp. zap. im na wsi Wyszki p. pyzdr. (f. 347v)

2582 (Nr. 1094) 1676
Dorota Przystanowska ż. Stanisł. Niedźwieckiego cyw. +-go zap. dług 100 złp. N. Stanisławowi Kaz. Kliszewskiemu (f. 348v)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona125126127128[129]130131132133Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników