Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona126127128129[130]131132133134Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2583 (Nr. 1094) 1676
Hire. Poniński cześnik wschowski i Teresa Chociszewska małż. z I i Stanisław Kamiński i Anna Zakrzewska małż. z II kontr. s. v. 13. 500 złp. rob. (f. 350)

2584 (Nr. 1094) 1676
Elżbieta Chełmowska wdowa po Władysł. Gorzyńskim synu ol. Stanisława G., 2-o v. obec. ż. Stanisława Kołdowskiego (f. 351)

2585 (Nr. 1094) 1676
Zofja Malechowska podprzeorysza i Kat. Miaskowska profeska i cały konw. sierpski kwit. Mikołaja Pawłowskiego s. o. Wojc. dziedzica Gościejewskiego p. kość. z prow. od. s. 4. 000 złp. zap. konwentami przez ol. Katarzynę i Adama, matkę z syne Malechowskich i na Gościejewicach przy sprzedaży tych dóbr pozostawione (f. 353)

2586 (Nr. 1094) 1676
Bogumiła z Przystanek wd. po Kasprze Wierzbińskim (f. 355)

2587 (Nr. 1094) 1676
Przecław Iłowiecki burgrabia zs. poznań. poddanego z Żegrowa daje X. Teodorowi Korzeniewskiemu prepozytowi kościań. (f. 355v). Przecław I. s. o. Jana, brat rodz. Jerzego (f. 381)

2588 (Nr. 1094) 1676
Jakób Stawski, s. o. Stefana St., zap. 3. 000 złp. Marjannie Dobrzyckiej, pannie, c. o. Piotra D. rob. Katarzyny Goryszewskiej (f. 357)

2589 (Nr. 1094) 1676
Adam Jurkowski, s. o. Wojciecha, kwituje Krzysztofa Unruga stę gnieźń. z 1. 000 złp. (f. 362v)

2590 (Nr. 1094) 1676
Piotr Chełkowski, s. o. Wojc. w im. sw. i Franciszki Grudzińskiej z I i Stanisław Czaplewski i Zofja Chwałkowska małż. z II kontr. (f. 363)

2591 (Nr. 1094) 1676
Mikołaj ojciec i Stanisław syn z Drogoszewa Dembieccy, winni 2. 000 złp. Władysławowi Czarnotulskiemu i Barbarze Ulatowskiej małż. (f. 364v)

2592 (Nr. 1094) 1676
Wojciech Pakszyński, s. o. Marcina, kwit. Jana z Bnina Opalińskiego wojewodę kalis. ze 150 złp. (f. 367)

2593 (Nr. 1094) 1676
Jadwiga Moraczewska, ż. Kaz. Roznieckiego w tow. Stefana M. br. str. i Mac. Sczycyńskiego ciot. brata, kasuje oprawę na Goli p. kość. (f. 367)

2594 (Nr. 1094) 1676
Jan Radoliński jako opiekun Marcina i Andrzeja RR. ss. o. Wawrzyńca R., nepotów swych rodz. z I i Wojciech Żukowski w im. sw. i Anny Małkowskiej żony swej z II kontrakt 4 lat. dzierżawy wsi Stanisławowo pow. gnieźń. (f. 367v)

2595 (Nr. 1094) 1676
Rafał hr. na Lesznie, ol. Bogusława podkancl. kor. i GWP. syn, w im. sw. oraz X. Bogusława prob. płoc., kanclerza królowej brata swego rodz., mianuje administrat. dóbr Leszczyńskich i plentem Hieronima Ponińskiego cześnika wschow. (f. 369)

2596 (Nr. 1094) 1676
Hjacynt Kuniński przeor dominik. poznań. w im. sw. i konwentu, s. 3. 000 złp. przez ol. Agnieszkę Spławską ol. Andrzeja Łaskawskiego żonę wdowę i Annę Janowską Agnieszki Spławskiej (co?), wdowy po And. Łaksawskim 1651 zap., ceduje Kaz. Roznieckiemu (f. 370v) Kaz. Rożniecki, s. o. Jana z ol. Anny Janowskiej, prawa z kontr. co do Goli ceduje Marcjanowi Bronikowskiemu (f. 371v)

2597 (Nr. 1094) 1676
Andrzej stryj i Jan nepos Gogolewscy, o. Swiętosława Łaskawskiego dominik. pozn. nepoci i spadkob. w im. sw. oraz Franciszka małol., Barbary i Anny GG. panien, sumę 3. 000 złp. na Goli p. kość. ceduje Kazimierzowi Roznieckiemu (f. 372) Andrzej Gogol. stryj., Andrzej i Jan nepoci, rodzeństwo tych nepotów: Franciszek, Barbara i Anna GG. (f. 374v)

2598 (Nr. 1094) 1676
Wojciech z Kiszewa Lisiecki, w im. sw. i żony Eleonory Ubyszówny wd. 1-o v. po Krzysztofie Janowskim 2-o v. swojej, z I i Jan Podkocki z II kontr. 3 lat. dzierż. Orzeszkowa w pow. pyzdr. s. v. 4. 500 złp. (f. 378)

2599 (Nr. 1094) 1676
Adrjan Miaskowski, klan santocki, s. o. Adama M. z ol. Jadwigi z Pigłowic kwit. Krzysztofa na Międzychodzie Unruga stę gnieźń. obec. dziedzica m. Ponieca z 4. 000 złp. (f. 385)

2600 (Nr. 1094) 1676
Wład. Cielecki, s. o. And. im. żony Anny Miaskowskiej, odebrał od poprz. Unruga sumę 2. 000 złp. z s. 8. 000 złp. przez ol. Maks. M. klana krzywiń. ol. Adamowi Miask. i Jadwidze Pigłowskiej małż. zapis. na m. Poniec, a przy sprzedaży tych dóbr zastawioną dla żony zezn. jako ulepszenie posagu (f. 387v)

2601 (Nr. 1094) 1676
Anna Trąmpczynska c. o. Marcina T z ol. Marjanny Łaskawskiej żona Wojciecha Moszczyńskiego, w tow. Andrzeja Ł. brata str. rodz. s. 3. 000 złp. z Goli w p. kość. ceduje poprz. Rożnieckiemu (f. 390)

2602 (Nr. 1094) 1676
Ewa Mycielska, ż. Wład. Wyrzyskiego, kwit. ojca Walerjana M. i Jana Biegańskiego z dóbr ojcz. i mac. (f. 395)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona126127128129[130]131132133134Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników