Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona116117118119[120]121122123124Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2384 (Nr. 1140 V) 1701
Franc. Zaremba Tymieniecki, w im. sw. i żony Petronelli Kierskiej, kwituje Adama Łochyńskiego ojca i Kat. z Łagiewnik małż. oraz Aleksandra Łoch. syna, z 4. 000 złp. zap. sobie 1699 (f. 22)

2385 (Nr. 1140 V) 1701
Zofja w św. Florencja w zak. Łochyńska katarzynka pozn. w tow Barbary Żółtowskiej przeoryszy, i Doroty Koszutskiej podprzeoryszy, kwit. swych rodz. Adama Ł. i Kat. Łagiennicką małż. (f. 24v) z 2. 000 złp. ojc. i mac. zap. sobie na Mrowińcu p. kc.

2386 (Nr. 1140 V) 1701
Kaz. Tholibowski, ol. Wojc. klana kamień. sty bobrownic. z ol. Tuczyńskiej syn, ol. Marcina Thol. podkomorzego b. -k. i Teofili z Chocimierza, ol. Stefana Chmieleckiego wdy kijow. 1-o v., zaś 2-o v. tegoż podkom. Thol. żony, miast Bałabanówka, Korytno i wsi Łukanówka dziedziczki, nepos, babki swej spadkob., do spraw tego spadku daje plencję Kaz. Leszczyńskiemu ście winnic. (f. 23)

2387 (Nr. 1140 V) 1701
And. Skoroszewski rotm. JKMci i Marjanna Rayska małż. jej brat rodz. X. Michał R. kanonik kat. poznań., brat ciot. Marcin Cielmowski; Krzysztof Gronowski dz. Wargowa (f. 23v)

2388 (Nr. 1140 V) 1701
Stanisław z Bukowca Śrzemski, s. o. Tom. z ol. Eufrozyny Sławianowskiej Chwałkowo p. gn. za 28. 000 złp. X. Franciszkowi Józefowi Karaszkowic Kraszkowskiemu kanonikowi gnieźn., wieluńsk. dziekanowi kalisk., prepozytowi kolskiemu sprzedaje (f. 25) ol. Zofja Węgorzewska 1-a żona zezn., sama zaś spadkob. po ol. Adamie Zieleńskim stryju swym; X. Wojciech pleban waliszewski Michał, Teodor i Stefan Srzemscy synowie zezn. z Węgorz., Marjanna Gzowska, c. o. Wojc. z ol. Czackiej, żona obecna zezn. Jan i Kaz. GG., ss. o. Stanisł., jej nepoci z brata rodz.; on jej zabezp. teraz posag 1. 200 złp. na 1/2 dóbr (f. 26v)

2389 (Nr. 1140 V) 1701
Adam Smigielski sta gnieźń., s. o. Stanisława Sm. (f. 30)

2390 (Nr. 1140 V) 1701
Jan Trzebicki, s. o. Stan. klana spicimir. z ol. Jadw. Żychlińskiej z I i Kat. Urbanowska, wd. po And. Mieszkowskim sędzim zs. pozn. 2-o v. po Stanisł. Modlibowskim cześniku wschow., 3-o v. małż. z II dożyw. (f. 32v)

2391 (Nr. 1140 V) 1701
Jan Ostrowski, s. o. Jana O. z Kat. z Bujał, Wojciechowi Chwałkowskiemu s. o. Bartłomieja daje zobow. na wsi dziedz. Częstkowo w p. gn. żonie Ludwice Chwałk., c. o. Wojc. z Zofji Cieleckiej, żonie swej, zap. pos. 7. 000 złp. (f. 34)

2392 (Nr. 1140 V) 1701
Anna Kołomęska, wd. po Krzysztofie Rozdrażewskjim, 2-o v. wd. po po ol. And. Błeszyńskim, córki jej Marjanna i Barbara RR. panny uzyskały legat od ol. Zofjanny Rozdraż. żony Kołudzkiego sędziego (f. 35)

2393 (Nr. 1140 V) 1701
Abraham Leszczyc Krzyszkowski, s. o. Andrzeja K., wedle zobow. z r. 1699 części wsi Miłostowo p. pozn. Władysławowi Lipińskiemu s. Adama L. za 10. 000 złp. sprzedaje (f. 36v). Anna Wierzchaczewska, c. o. Stanisł. z Reginy Kwileckiej, żona zezn. Krzyszk., w tow. br. ciot. rodz. Bogusława Karczewskiego

2394 (Nr. 1140 V) 1701
Adam Brodzki z I i Jan Kokolski z II kontr. zast. wsi Woynowo p. poznań. s. v. 10. 000 złp. rob. (f. 38)

2395 (Nr. 1140 V) 1701
Władysław Lipiński, s. Andrzeja z Anny Gorzyńskiej, wś. Miłostowo w p. poznań. Maciejowi Błociszewskiemu, s. o. Stanisława Bł. za 13. 500 złp. sprzedaje (f. 38v)

2396 (Nr. 1140 V) 1701
Tomasz Grochowicki, ol. Stefana syn w im. sw. i zony Marjanny Oporowskiej wd. po ojcu, matki swej, kwit. Łukasza Krzywosądzkiego z prow. rocz. od sumy oryg. 500 złp. (f. 40)

2397 (Nr. 1140 V) 1701
Katarzyna Jezierska ż. Jana Gierwatowskiego (f. 40)

2398 (Nr. 1140 V) 1701
Jan Pikarski, s. o. Andrzeja P. z Jadw. Laskowskiej i Zofja Brudzynska, c. o. Kaspra z ol. Anny Elżbiety Troszkówny małż. dożyw. (f. 40v)

2399 (Nr. 1140 V) 1701
Adam Dobrogost Jaskolecki, s. o. Adama z I i Andrzej Malachowski, s. o. Jana z II kontr. sprzedaży Witakowic p. kcyń. s. v. 11. 700 złp. rob. (f. 41)

2400 (Nr. 1140 V) 1701
Maciej Czyżewski, s. o. Jakóba, w im. sw. i żony Anny Mielżyńskiej kwit. Jana i Piotra MM. bci m. s. rodz. ze 100 złp. prow. od 1. 000 złp. zap. jej z dóbr ojcz. i mac. (f. 41v)

2401 (Nr. 1140 V) 1701
Anna Dolecka wd. po And. Konarzewskim kwit. Teresę Kwilecką wd. po Stanisł. Rydzyńskim (f. 41v)

2402 (Nr. 1140 V) 1701
Jan Czekanowski, s. Wojc. Cz. z Kat. Pilchowskiej, na 1/2 dóbr żonie Konstancji Kurnatowskiej, c. Marcina podczaszego b. -k. z Kat. Trlęskiej, ż. swej zap. pos. 12. 000 złp. (f. 43)

2403 (Nr. 1140 V) 1701
Wojc. Czekanowski, s. o. Jana Cz. na wsi Piersko woj. pozn. zap. 9. 000 złp. synowi Janowi Cz., Marjanna Cz. ż. Stanisława Zadorskiego, c. Wojciecha (f. 43)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona116117118119[120]121122123124Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników