Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona117118119120[121]122123124125Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2403a (Nr. 1140 V) 1701
Wojc. Watta Kosicki, dz. Chłendowa z I i Wojc. Pawłowski w im. sw. i Teresy Sadowskiej z II kontr. s. v. 12. 000 złp. (f. 44v)

2404 (Nr. 1140 V) 1701
Wojc. i Rafał na Karśnicach Karśniccy, ss. o. Adama K. z Barbary ze Skrzypna Twardowskiej, Róży K. ż. And. Otto Trąmpczyńskiego siostrze zezn. rodzonej rob. zobow. (f. 45)

2405 (Nr. 1140 V) 1701
Dorota Golińska, c. o. Jana G., z ol. Anny Rosnowskiej, panna dojrzała, zap. 1. 000 złp. Marjannie i Barbarze Bułakownom cc. G. Michała Bułaka z Jadwigi G. siostry rodz. zezn. pannom zap. (f. 46)

2406 (Nr. 1140 V) 1701
Kaz. z Bielic Bielicki, s. o. Stanisława B. z ol. Małgorzaty Lewcewny z I i Teresa Bobolecka, c. o. Stanisł. Bobol. z ol. Zofji Łaszczyńskiej, 1-o v. wdowa po Powalskim, 2-o v. małż. dożyw. (f. 46)

2407 (Nr. 1140 V) 1701
Sytanisław Rudnicki i Anna z Bytynia Kurnatowska małż. dobra poddane swym prawom Pomorzany Kościelne w p. gnieźń. Zofji Jarochowskiej, ż. Wojc. Wilszczyckiego za 6. 000 złp. na 1 rok zastawia (f. 46v)

2408 (Nr. 1140 V) 1701
Kat. Przybyszewska, c. o. Wacława P., żona Zygmunta Tyszki w tow. brata rodz. Wojciecha Przybysz. (f. 47)

2409 (Nr. 1140 V) 1701
Jan Roman miecznik zakroczymski i Kat. Stawska małż. z I i Konstancja Lubińska wd. po Franciszku Ulatowskim 2-o v. po Wład. Łączkowskim z II kontr. (f. 48v)

2410 (Nr. 1140 V) 1701
Stanisław Dembiński, s. o. Kaz. z ol. Kat. Wałdowskiej, z I i Kazimierz Słupecki, s. o. Stanisława Sł. podstolego mozyrsk. z ol. Pudencjanny z Zimnej Wody Leśniewskiej z II kontrakt (f. 49). St. D. Chwaliszewo w p. kcyń. Annie Kat. Sł., c. o. Stanisł. podstolego mozyr. z ol. Leśn. żonie swej za 30. 000 t. sprzedaje (f. 49)

2411 (Nr. 1140 V) 1701
Jadwiga Ossowska, c. o. Zygm. z ol. Zofji Młodziejewskiej żona Stanisł. J. z ol. Zofji Ossowskiej, małol. panny siostrzenicy swej kwit. Jakóba klana międzyrzec. ojca, poprzed. dz-a wsi Biechowo Karola obec. pos. syna Błeszyńskich (f. 50)

2412 (Nr. 1140 V) 1701
Bogumiła Konarska, wd. po And. Młodziejewskim, 2-o v. ż. Mikoł. Wilczyńskiego (f. 55)

2413 (Nr. 1140 V) 1701
Walerjan Wilczyński, s. o. Wojc. W. skarbnika poznań., zap. s. 3. 500 złp. Bogumile Konarskiej wd. po And. Młodziejewskim, 2-o v. po Wilcz. (f. 55)

2414 (Nr. 1140 V) 1701
Ludwik z I i Paweł z II Melhjor z III bcia rodz. Gądeccy, ss. o. Wład. G. z Anny Teresy Bornianki, 2-ej żony, zrodzeni, (f. 57)

2415 (Nr. 1140 V) 1701
Adam Brocki, s. o. Bartłomieja, wś. Studzieniec w p. pozn. Katarzynie Łagiewnickiej, ż. Adama Łochyńskiemu za 10. 000 na 1 rok zast. (f. 58)

2416 (Nr. 1140 V) 1701
Ant. Bojanowski, s. o. And., z I i Wojc. Zagórski i Teresa Sczurska małż. z II kontr. rob. (f. 60v)

2417 (Nr. 1140 V) 1701
Jan z Bnin (!) Baranowski, ol. Łukasza i Barbara Romanównya c. Jana R., małżonkowie kwitują tego Jana R. miecznika zakroczymskiego z 3. 500 złp. jej posagu (f. 63v)

2418 (Nr. 1140 V) 1701
Marjanna Romanowska, c. tegoż Jana, ż. Bogusława Zapalskiego, s. o. Józefa Z. (f. 65v)

2419 (Nr. 1140 V) 1701
Franciszek Poklatecki, s. o. Wład. z ol. Urszuli Niemojewskiej brat rodz. i Stanisława, Michała i panny Katarzyny PP. (f. 66)

2420 (Nr. 1140 V) 1701
Krzysztof Gronowski, s. o. Bonawentury, zap. 1. 980 złp. Adamowi Skąpskiemu i Annie Mazowskiej, c. Felicjana z Jadwigi Ossowskiej małżonkom (f. 67v)

2421 (Nr. 1140 V) 1701
And. z Nieciszewa Trzebiński, s. o. Józefa T. i ol. Jana brat rodzony i nabywca praw, kwit. Adama Głoskowskiego, s. ol. Mikołaja z ol. Krystyny Sucharzewskiej z 3. 000 złp. (f. 69v)

2422 (Nr. 1140 V) 1701
Jan i Piotr Mielżyńscy, ss. o. Aleks. z ol. Zofji z Sienna Sulmowskiej, ol. Piotra z S. S. ol. Romana syna, wuja rodz. spadkobiercy, kwit. Mikołaja Teodora Rosena podstolego wschow., s. o. Fabjana Wilhelma pułk. JKMci z prow. od 4. 000 złp. przez jego ol. ojca zap. ol. wujowi zezn. na Kruchowie (f. 69)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona117118119120[121]122123124125Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników