Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona115116117118[119]120121122123Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2364 (Nr. 1140 V) 1701
Mmaciej Zakrzewski, s. o. Stanisława Z., jako Stanisława, Wojc., Jana, Zofji, Hheleny, Doroty Trzaskowskich, ol. Jakóba T. z ol. Anny Z. dzieci, wuj i op. kwit. Stanisława-Mikoł. Szawrońskiego z prow. rocz. od sumy im zapis. 1. 700, tj. 5. 000 złp. na Chrząstowie (f. 6v)

2365 (Nr. 1140 V) 1701
Mikołaj Skoraszewski, s. o. Jana Sk., z ol. Anny Kierskiej, kwit. Filipa Konarzewskiego stę koniń., ol. Melchjora syna, syna Skoroszewic dziedzica z 2. 165 złp. jako cz. s. oryg. 13. 000 złp. spos. zast. na Skoroszewicach przez ol. Melchjora K., ol. ojcu zezn. 1648 zapis.; a po + ol. ojca w dziłach brater. sobie przypadłej 1673 (f. 6v)

2366 (Nr. 1140 V) 1701
Jerzy-Maciej Swieykowski, ol. Adama syn, w im. sw. oraz Jana, Wojc. i Mac., ss. swych z ol. Agn. Kołudzkiej; Agnieszka, Dorota (były wtedy pannami), Zofja Gorecka, Kołudzkie, żyły 1673 (f. 7)

2367 (Nr. 1140 V) 1701
Adam Łochyński, s. o. Aleks. z I i Kaz. Chociszewski, s. Dadźboga z II, kontrakt sprzedaży Mrowińca w p. kc. s. v. 26. 000 złp. rob. (f. 7v)

2368 (Nr. 1140 V) 1701
Stefan Smarzewski, s. o. Mikołaja S. z ol. z Nieborowa Tarnowskim części Dobrosołowa, Szyszłowa, Kampiela i Przecławia w p. gnieźń. dziedziczki z I i Franciszek Bagiński s. o. Jana B. z II kompromis z racji sprzedaży tych dóbr s. v. 18. 750 złp. (f. 8v)

2369 (Nr. 1140 V) 1701
G. Anna Gromadzka wdowa po Łukaszu Wyganowskim, 2-o v. żona Hjacynta Gotartowskiego, kwituje Pawła Wyg. s. Jana (f. 9)

2370 (Nr. 1140 V) 1701
And. Łakiński, dz. Oleszna i Dobieszewka z I i Anna Trzeboszewska wd. po Piotrze Bielskim, w im. sw. i syna Stanisława B. małol. kontr. (f. 10)

2371 (Nr. 1140 V) 1701
Anna Duninówna, c. o. Wojc. z ol. Marjanny Retwińskiej, wdowa po Janie Pawle Goreckim, (f. 11) bierze za 7. 000 złp. w zast. od Apolinary ze Smogulca wd. po Tuczyńskim klanie gn. wś Rudnę w p. nakiel. (f. 11)

2372 (Nr. 1140 V) 1701
Rafał Adrjan Miaskowki, s. o. Maks. z ol. Urszuli Potulickiej z I i Kat. Goryńska c. o. Jana G. z ol. Barb. Latosińskiej z II małż. dożyw. (f. 11v)

2373 (Nr. 1140 V) 1701
Jan Konstanty Rozbicki, s. o. Piotra, zap. 5. 500 złp. Mikołajowi Cieszewskiemu, s. o. And. (f. 11v)

2374 (Nr. 1140 V) 1701
Jan Łakiński, s. o. Stef., s. 5. 000 złp. zap. sobie przez Aleks. Ł. s. Kaz., brata swego stryj. 1. 700, ceduje Kazimierzowi Ł. s. Kaz., bratu swemu rodz. (f. 12)

2375 (Nr. 1140 V) 1701
Marcin Kurnatowski podczaszy b. -k., b. dz. Lednejgóry obec. dz. m. Lubowo w p. gn. (f. 12v)

2376 (Nr. 1140 V) 1701
Helena Tworzyjańska wd. po Stanisł. Rogalińskim pisarzu zs. pozn. w im. sw. oraz: Antoniego, Józefa, Władysława, Eleonory i Ludwiki braci i sióstr m. s. rodz. Rogalińskim, dzieci swych, kwituje Chryzostoma Gorzyńskiego żup. bydgosk., wojsk. pozn. z 10. 000 złp. (f. 14)

2377 (Nr. 1140 V) 1701
Zofja Barbara Golczowna, wdowa po Jerzym-Krzysztofie Wedelskim 2-o v. po ol. Janie z Kąsinowa Kąsinowskim, sędzim gr. wałec. sumę 10. 000 złp. zap. sobie przez Stanisława na Kiekrzu Kierskiego na wsi Rudna p. nakiel. spos. zast. 1698 i zabezp. przy sprzedaży tych dóbr przez Kierskiego Apolinara z Smogulca Tuczyńskiej, 1699, ceduje tejże klanowej gn. Tuczyńskiej (f. 14v)

2378 (Nr. 1140 V) 1701
Stefan Smarzewski, s. o. Mikoł. z ol. Anny z Nieborowa Tarnowskiej dziedziczki cz. Dobrosłowa, Szyszłowa, Kąpiela i Przecławia, w p. gn., mocą działów dokonanych w Dobrosoł. 1678 między ol. Wład. Mieszkowskim i Elżb. T. z I, Mac. Dobrosłowskim i Zofją T. z II, Mik. S., Anną T. z III s. v. 30. 000 złp. rob., a przez Mieszkowską i Dobrosołowską, matce zezn., sced., dobra te po matce i tych zezn. ciotkach rodzonych, za 18. 750 sprzedaje Franciszkowi Bagińskiemu s. o. Jana B. (f. 14v)

2379 (Nr. 1140 V) 1701
Dobrogost Kurnatowski, s. o. Wojc., dobra dziedz. Jemielno, Jemielinko w p. gn. Jakóbowi Wierzchaczewskiemu na 3 l. zast. za 7. 000 złp. (f. 17)

2380 (Nr. 1140 V) 1701
Adam Jaskólski, Piotra brat rodzony, w jego im. z I oraz Stanisław Zadorski z II kontr. sprzedaży Kowalewa p. gn. s. v. 19. 000 złp. (f. 19v). Adam J. s. o. Adama sprzedał temuż Z. Witakowice p. gn. za 13. 000 (f. 19)

2381 (Nr. 1140 V) 1701
Mikołaj Teodor Rossen podstoli wschowski, z I i Zygmunt Godurowsaki z II kontr. tenuty d. Strzyżewko i Grzybowo na przedmieściu gnieźń. (f. 19v) s. v. 2. 000 złp.

2382 (Nr. 1140 V) 1701
Łukasz Florjan Krzywosądzki z I i Stefan Czeluściński i Petronella Żychlińska małż. z II kontr. (f. 19 v)

2383 (Nr. 1140 V) 1701
And. Osiecki łowczy inowrocł., wś. Płaczki p. pyzdr. Bogusławowi Karczewskiemu, s. o. And. za 12. 000 złp. na 3 l. zast. (f. 21)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona115116117118[119]120121122123Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników