Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona122123124125[126]127128129130Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2503 (Nr. 1094) 1676
Jakób Miaskowski, s. o. Maksymiljana klana Krzywińskiego, Krzysztofowi na Międzychodzie Unrugowi ście gnieźń. daje zobow. sprzedania dóbr. m. Poniec z zamk. i przedm.: Widawa i Smiłowo i wsi: Janiszewo, Miechcino za 12. 800 złp. (wyj. sumy należne wierzycielom) (f. 96v)

2504 (Nr. 1094) 1676
Walerjan Mycielski 1. 700 złp. Krzysztofowi Brudzewskiemu s. o. Jana Fryd. B. zap. na sumie oryg. 20. 000 złp. zap. sobie przez Jana Bieganskiego na wsi Potulice (f. 101v)

2505 (Nr. 1094) 1676
Andrzej z W. Chrząstowa Wierzbowski wdzic brzeski kuj., X. Stefana W. bpa pozn. nepos (f. 106)

2506 (Nr. 1094) 1676
Władysław Głoskowski, s. o. Marcina Gł. zap. 1. 000 złp. bratu rodz. Andrzejowi Gł. (f. 107)

2507 (Nr. 1094) 1676
Łukasz Baranowski, s. o. Jana, zap. 300 złp. Jakóbowi Laskowskiemu s. o. Michała (f. 109)

2508 (Nr. 1094) 1676
Elżbieta z Gorazdowa wd. po Wojc. Borkowskim z I i Mikołaj Borkowski z II matka z synem (f. 111) ona opr. na Mierosławiu p. gn. kasuje (f. 112)

2509 (Nr. 1094) 1676
Regina Obornicka wd. po Piotrze Golińskim, współspadkob. brata rodz. ol. Wacława O. kwit. Jana z W. Potoka Potockiego ze 100 złp. prow. rocz. od s. 1. 000 złp. przez Joachima Ernesta Wedelskiego ol. Wacławowi O. na wsi Stare p. nakiel. zapis. (f. 110)

2510 (Nr. 1094) 1676
Zofja Noskowska, c. o. Marcina N., wdowa po Samuelu Sulikowskim, 2-o v. po Wojciechu Rogozińskim, transfuzję sumy 2. 500 na cz. wsi Głaniszewo p. sieradz. ol. Stanisławowi i Marcinowi bciom zezn. rodz. bp. +-ym przez ol. Stanisława Głaniszewskiego spos. zast. zap. na oosobę zaś Samuela N brata stryj. dokonaną aprobuje (f. 116v) ol. Jan N. bp. +-y stryj rodz. zezn. (f. 120)

2511 (Nr. 1094) 1676
Marcjan Bronikowski, s. o. Jana, winien 2. 000 złp. Zofji Koszutskiej c. Wojc. z Marjanny Rokossowskiej, ż. swej (f. 121v)

2512 (Nr. 1094) 1676
And. Boxa z Siemikowic Radoszewski klan wieluński i Jadwiga z Wyszyny Grodzicka małż. za kons. król. dożyw. wsi Baszków i Jakubice p. sieradz. cedują Aleks. Wężykowi klanowi konar. sieradz. i Zofji z Rozrażewa małż. 1676.15/III (f. 127)

2513 (Nr. 1094) 1676
Piotr stryj i Andrzej, s. o. Krzysztofa Oss., bratanek rodzony z Ossowejsieni Ossowscy, z I i Stanisław de Niempart (!) Rosnowski z II kontr. (f. 131)

2514 (Nr. 1094) 1676
Aleksander Niemieczkowski, s. o. Adama, Tomaszowi Czarnieckiemu, s. o. Stanisława Cz. i Teresie Grzybowskiej c. Wojciecha G. małż. daje zobow. sprzedania wsi Skrzetuszewo w p. gn. za 2. 300 złp. (f. 133v) Franciszka Chersztopska żona Aleksandra N. (f. 136v)

2515 (Nr. 1094) 1676
Bartłomiej Niemojewski, s. o. Wojciecha N., Helenie Pruszakównie c. o. Krzysztofa, ż. ma zap. pos. 6. 000 złp. (f. 141v)

2516 (Nr. 1094) 1676
Marcin Czaplicki, s. o. Filipa Cz. z I i Władysław Poklatecki s. o. Mikołaja Poklateckiego z II w im. sw. i żony Urszuli Niemojewskiej kontrakt (f. 143v) s. v. 7. 000 złp.

2517 (Nr. 1094) 1676
Dobrogost Trlęski i Kat. Gnińska małż. (f. 147)

2518 (Nr. 1094) 1676
Jan-Stanisław Skaławski, s. o. Hieronima Sk. zap. Janowi Domiechowskiemu, s. o. Jakóba D. sumę dopisał do pierw. sumy wyderk. na Kobylepolu i Szczepankowa (f. 149)

2519 (Nr. 1094) 1676
Zofja Broniszówna, wdowa po Piotrze Kwasiborskim, 2-o v. po ol. Wojc. Wyganowskim, 3-o v. ż. Marcina Michałowskiego z I i X. Tomasz Norbert Kwasiborski jej syn z II kontr. s. v. 1. 000 złp. (f. 151)

2520 (Nr. 1094) 1676
Stanisław Chełmski sta kopanicki i pobiedziski, s. o. Andrzeja, za kons. król., starostwo pobiedziskie scedował Maciejowi Niegolewskiemu chorążemu wschow. i Urszuli Żegockiej małż. Data kons. 1676.23/III (f. 151)

2521 (Nr. 1094) 1676
Urszula Witkowska, c. o. Stanisława W., żona Piotra Kosickiego, w tow. Jana i Stanisł. swych bci rodz. WW., kasuje oprawę swą na cz. Chraplewa p. kość. (f. 156), a mąż Piotr K. s. o. Jakóba zap. jej dług 4. 000 złp. (f. 156v)

2522 (Nr. 1094) 1676
Barbara Siewierska, c. o. Andrzeja sty ostrzeszow., wd. po ol. Stanisł. Kozuchowskim stolniku kalis., w im. sw. i synów swych: Aleksandra, Bogusława i Stanisława KK. (f. 158)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona122123124125[126]127128129130Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników