Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek
61 (Nr. 145) 1611
Małgorzata z Przetoczna wd. po ol. Eustachym Mierzewskim pw. Małg. Spławskiej, ż. Jerzego Pieskowskiego (p. 510)

62 (Nr. 145) 1611
1599. Jan i Nikodem Jabłkowscy, ss. o. Jerzego J. działy. Jan wszystkie cz. w Marcinkowie po ojcu spadłe, bratu Nikodemowi za 5. 700 złp. ma sprzedać (p. 547) a Nikodem winien mu zapisać dług 4. 000 złp.

63 (Nr. 145) 1611
Jerzy stryj, Mateusz, Wacł., Łuk., Jan i Wojc. Popowscy, ol. Stanislawa P. synowie, pw. Maciej Zorzewskiemu zabójcy ich ojca, który odsiaduje wieżę (p. 562)

64 (Nr. 145) 1611
Stanislaw Pieskowski s. Gnuszyński, nabywca praw od Mikołaja Lutomskiego banituje: Piotra, Jarosza i Wojc. Zadorskich bci rodz., głównych dłużników i Marjannę c. ol. Andrzeja Zador. (p. 575)

65 (Nr. 145) 1611
Jan Zorzewski, s. o. Maciej Z., zaś Macieja Z. brat rodz. pw. Jerzemu stryjowi, oraz Maciej, Wacł., Łuk., Janowi i Wojciechowi Popowskim, ss. ol. Stanislawa Pop. w spr zabójstwa rzekomo popeł. przez Mac. Z. (f. 578) panna Anna P. Pop. Jerzy P. ich stryj rodz., a Jadwiga Wiatrowska ich matka (p. 593)

66 (Nr. 145) 1611
Stanisł., Jakub i And. Rokossowscy, ss. o. Jana R., dziedzice cz. wsi Brzanczewo, Podlesie i m. Stobnica w p. pozn. pozw. o rugow. introm. Piotrowi i Sędziwojowi Broniewskim, ol. Jana Br. synom (p. 595). Ciż Rokossowscy, dz-e cz. m. Szamotuł, Anna Smogulecka c. o. Jarosza S., ż. Marcina Bron. (p. 597)

67 (Nr. 145) 1611
Stanisław Skaławski nabywca praw i Stanisław, Wojciech, Anna i Elżbieta SS., tegoż Skał. z ol. Anny Piotrowskiej, ol. Jana P. pisarza zs. pozn. ss. i cc. intromit. do dóbr Wojciecha, Katarzyny ż. Marcina Wyrzyskiego, Anny ż. Jana Sadowskiego Kościeleckich dzieci ol. Jana K. klana międzyrzec. z Doroty Spławskiej zrodz., (Gertruda K. ich siostra, ż. And. Rozdrażewskiego, zrzekła się spadku), (p. 616) Spławie i Kobylepole.

68 (Nr. 145) 1611
Agn. z Zakrzewa wd. po Mac. ze Skrzypna Twardowskim pw. Jerzemu Objezierskiemu, który jej wyderkował za 1. 000 zł. wś., Karmino p. kalis. (p. 623)

69 (Nr. 145) 1611
Wojciech, Adam, Jan, Jakub, Peregryn, i Krzysztof Zawiszowie ol. Aleksandra Z. zamord. bcia rodzeni i spadkob. obwołują głowę pw. N. Bidowskiemu pryncyp. Zygm. Myscińskiemu i Marcinowi Boleszowi (p. 682)

70 (Nr. 145) 1611
Wojc. Jabłkowski pw. Stefanowi Nowowieyskiemu s. o. Jana N., oraz Annie de Kawcze N. wd. po tym Janie obec. pos-om w Jabłkowie (p. 682)

71 (Nr. 145) 1611
Jan Czarnkowski pw. Zofji i Katarzynie Zakrzewskim ol. Emerencji, tegoż Jana Cz. 2-o v. żony córkom i spadkob. z ich opiekunem Maciejem Z., z powodu s. 4. 000 złp. zap. sobie przez ol. żonę intromit. do wsi Belenczino Trzebiedz. (p. 637)

72 (Nr. 145) 1611
Kat. z Wojnowa wd. po Mac. Baranowskim klanie biechow. i Wojciech B. syn; (p. 642)

73 (Nr. 145) 1611
Ewa z Jabłkowa wd. po Janie Miruckim, oraz Jan, Mikołaj, Melchjor, Wacław, Elżbieta, Anna i Marjanna Bieganowscy, z ol. Elżbiety J. zrodzone dzieci, i panna Anna J., ol. Wojciech a J. zamord. spadkobiercy; (p. 648)

74 (Nr. 145) 1611
Barbara Kiełczewska z obec. mężem Janem Kiełcz., Mac. Pogorzelski w im. żony Jadwigi Gostyńskiej i pannę Anna G., pw. spadkobiercom Jadwigi Dłuskiej ż. ol. Mac. Rostorowskiego sędziego zs. wschow. tj. Jakubowi R., s. o. Jakuba, Zofji Potulickiej, ż. Jana Potul., z ol. Urszuli Gramblewskiej nepotce rodz. zaś ol. Jadwigi, ol. Wojc. Dłuskiego podsędkę zs. wschow. córki, Macieja R. wdowy, "materterae magnae" bp. +-ej spadkob. i pw. Barb. Spławskiej, ż. Wawrzyńca Niemojewskiego, oraz Janowi i Annie Radujewskim, dzieciom Jerzego R. z Kat. Spławskim spadkob. ol. Jadwigi Dł. s. Rost. (p. 653)

75 (Nr. 145) 1611
Wojciech Golembkowski zastrzelony w m. Skwierzynie przez Jana Radujewskiego i wspólników (p. 660). Dochodzi Adam G.

76 (Nr. 145) 1611
Jan Romiszewski klan rozpirski, brat rodz. Mikołaja R. i opata paradyskiego, Był ich bratem rodz. choraży sieradzki, który +, po nim dzieci 1610. 20/X (p. 660)

77 (Nr. 145) 1611
Dorota Irzmanowska wd. po Janie Goslinskim banituje Jana Charzewskiego, Annę ż. Jana Golembowskiego i Agnieszkę wd. po Janie Żabińskim, Płaczkowskie siostry rodz., ol. Jana Mikołajewskiego spadkobierców (p. 772)

78 (Nr. 145) 1611
Anna Gorzycka wd. po Wojc. Piotrkowskim w im. sw. i syna Stanisława P. skarży Macieja Gramblewskiego, s. o. Jana Gr. o zabicie w niedziele (p. 756v) ostat. przed sw. Janem Bapt. w polu koło Grodziska, gdy jechał tam do kosć.

79 (Nr. 145) 1611
Obl. z akt. Tryb. Piotrk. Stanisław Lipski s. o. Jana i Anny Rosnowskiej z Nepartu, dziedzic Niepartu p. kość. Małgorzacie z Zapolic, c. Stanisława Zapolskiego podsędka zs. sieradz. z ol. Anny z Rajska, ż. swej, zap. pos. 6. 700 złp. (p. 762)

80 (Nr. 145) 1611
Anna Głębocka ż. Stanisł. Węgierskiego z Mikorzyna, pw. Andrzejowi Czeskiemu imposes.; ol. Dorota Czekanowska, wd. po ol. Janie Gł. matka aktorki (p. 769)Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników