Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek
1 (Nr. 145) 1611
Jakub Szczytowski dziedzic cz. i wsi Cieśle pw. Maciejowi wdzie chełmińsk. i ście grudziądz., Jerzemu i Rafałowi, ol. Jerzego sty chełmiń. i Jerzemu, s. o. Rafała Konopackim, ol. Krzysztofa K. bp. +-go cz-i Cieśli posesora, spadkobiercom (p. 10) ich ol. antecessor zbrojnie z tenety swej Tomic najechał był powoda w Cieślach

2 (Nr. 145) 1611
Stefan, panna Dorota i Anna ż. Janusza Podleskiego, Charzewscy s. i cc. ol. Ewy z Wydzierzewskich Charzewskiej, Marcin, Anna ż. Mac. Mniszewskiego, panna Kat. Zberkowscy, dzieci ol. Kat. z Wydzierzewic Zberk., Dorota ż. Mac. Bieganowskiego, Małgorz. ż. Mac. Przecławskiego, wdowy, Strzałkowskie, cc. ol. Anny z Wydzierzewic, Strzałk., oraz Jan, Marjanna i Anna Mańkowscy, z ol. Kat. Strzałk., corki tejże Anny z Wydzierzewic z Andrzejem Mańkowskim zrodzeni, spadkobiercy ol. wuja Mechjora Wydzierzewskiego, (ol. Zofja Zberkowska zakon. w Gn., siostra rodz. poprz.) pozywają Krzysztofa Mycielskiego (p. 16)

3 (Nr. 145) 1611
X. And. Szułdrski kan. pozn. i pleb. w Czempiniu pozwał Stanisława, Zygmunta, Łukasza, Andrzeja i Macieja Siekierzeckich ss. o. Jana S., dz-ów Iłowca W. (ich stryj Bartłomiej Siek. (p. 41)

4 (Nr. 145) 1611
Anna Kościelecka ż. Jana Sadowskiego pozwała Marcina, Jana, Stanisł., Macieja i Piotra Wyrzyskich, ss. o. Wojc. W. i ol. Woj. W. bci rodz. i spadkob., (p. 31) ol. Janusz K. ojciec aktorki m. Kościelec i wsi Ryczeszewo, Dziarnowo, Gorzawy i Węgierce wyderkował ol. ojcu pozwanych; Gertruda z K. ż. And. Rozdrażewskiego, ol. Janusz i Wojciech K. K. i matka ol. Dorota ze Spławia K., Katarzyna Rokossowska wd. po Adamie Witosławskim, obce 2-o v. ż. Mikołaja Mielżyńskiego podstolego kalisk. (p. 51)

5 (Nr. 145) 1611
X. Andrzej Szułdrski kan. pozn. i pleb. w Czempiniu pw. Stanisławowi, Michałowi, Maciejowi i Wawrzyńcowi Kierskim, ss. o. Stanisł., i Annę z Brodnicy matkę Dobiesł. Przeborowskiego sędziego zs. pozn., Macieja Manieckiego i brata starszego i innych op. (p. 55) Zofja Strzelecka ż. Stanisł. Malechowskiego dz-a Tarnowa

6 (Nr. 145) 1611
Anna z Kościelca, c. o. Jana klana międzyrzec. i ol. Doroty ze Spławia, ż. Jana Sadowskiego pw. Wojciechowi Trzeckiemu, s. o. Jana T. (p. 66)

7 (Nr. 145) 1611
Katarzyna z Brodowa wd. po Macieju Brodnickim pw. Urszuli Rusieckiej wd. po Janie Winieckim, obecnie ż. 2-o v. Piotra Bardskiego (p. 77) bratanicy i spadkob. ol. X. Piotra R. kan., schol. pozn. tylko co +-go

8 (Nr. 145) 1611
Jan Proski i Kat. Wilkońska małż., pw. Maciejowi, Mikołajowi i Stanisławowi Proskim, ss. o. Kaspra Proskiego, i ich opiek. o dług (p. 112)

9 (Nr. 145) 1611
X. Stanisł. Grabia kan. kat. pozn. pw. Zofji z Rambina wd. po Mikoł. Strzeleckim, obec. ż. Wojc. Chrzypskiego, pani opr. po 1-ym meżu, oraz Wojciechowi Ch. dóbr poniższych pos-owi, oraz Janowi i Baltazarowi Strzeleckim, ol. Wojciecha S. bciom rodz. i spadkob., Komorowa dz-om, (p. 113)

10 (Nr. 145) 1611
Sebastian Tłukomski pw. Dorocie z Leśniewa wd. po Mac. Złotnickim matce i op. 1-ej Jana i Andrzeja ZZ. (p. 118)

11 (Nr. 145) 1611
Mac. Krzyżanowski stryj i op. Anny K., pw. Zofji z Gaju Obornickiej wd. po Stanisł. K., 2-o v. ż. And. Pogorzelskiego (p. 120)

12 (Nr. 145) 1611
Wojciech, Kat. ż. Marcina Wyrzyskiego, Gertruda Z. And. Rozdrażewskiego, Anna ż. Jana Sadowskiego Kościeleccy ol. Doroty ze Spławia, ol. Jana K. klana miedzrzyc. wdowy, 1/2 części Spławia dz-i, s. i cc., i Wojciech Trzecki, obec. dziedzic, dzięki nabyciu od Wojc. K. (p. 129)

13 (Nr. 145) 1611
Krzysztof, Stanisł. i Janusz Rozdrażewscy, ss. ol. Aleksandra R. miecznika pozn. w tow. matki i op. Anny de Gogolina, pw. Reginie Odolikowskiej c. o. And. O. i o. Heleny O., córka Jana Zaleskiego żony siostrze rodz., i spadkob., ż. Wojc. Lubomęskiego, (Helena to jej siostra) (p. 156) Jan Przystanowski stryj i op. Stanisława P., s. o. Franc. P., Zofja i Anna PP. cc. o. Franc.

14 (Nr. 145) 1611
Piotr Kołaczkowski pw. Stanisławowi, Rafałowi i Andrzejowi i Annie ż. Jana Kiełczewskiego, i Zofji Bojanowskiej wdowie po Stanisławie Siewierskim ście ostrzeszow. matce i synom (p. 160)

15 (Nr. 145) 1611
Anna de Lutow Bylencka wd. po Melchiorze Wydzierzewskim pw. spadkob. męża (p. 162)

16 (Nr. 145) 1611
Kasper i Anna Kurowscy, ol. Jana K. i Reginy Robaczyńskiej ol. Wojciecha R. córki, syn i córka, pw. Ewie i Annie RR. ol. Macieja córkom, ol. Wojciecha R. spadkobierczyniom (Ewa ma wyjść czy wyszła za Jana Bronikowskiego) (p. 176)

17 (Nr. 145) 1611
Stanisław i Jakub Krziskowscy ss. o. Jakub a K., w tow. Wojciecha Knisk. stryja i Barb. Kozielskiej matki, pw. Abrahamowi Kręskiemu Nadelwicowi (p. 177)

18 (Nr. 145) 1611
Elżbieta Kliziąnka ż. Marcina Kuklinowskiego pw. Andrzejowi wdzie kalisk. Janowi klanowi międzyrzec. i Stanisławowi podkom. zs. pozn. Czarnkowskiemu bciom rodz. zmarłego Piotra Cz-skiego (p. 183)

19 (Nr. 145) 1611
Łukasz Międzychodzki brat rodz. x. i spadkob. ol. Stanisława M. (p. 184v)

20 (Nr. 145) 1611
Łukasz i Baltazar Golscy, oraz Jakub i Stanisł. ss. o. Mac. Golscy z części Gołej w p. pyzdr., pw. Marcinowi Sapińskiemu, s. ol. Jana S. dziedzicowi wsi Miedźwiad (p. 187)Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników