Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona21222324[25]26272829Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Mukułowscy
1) Jan Nepomucen, syn Ignacego i Brzeskiej, ur. w Strychowie w 1872.23/V. r., pierwszy starosta w Witkowie, kupił w r. 1906 Kołaczkowo i Wierzchowiska koło Witkowa (688,45 ha) od Macieja Prądzyńskiego. Folwark Wierzchowiska potem sprzedał. Umarł w Sycowie w r. 1949. Ożenił się z Franciszką Grabską, córką Mariana i Heleny Broniszówny, ur. 1878.25/VIII. r., zmarłą w r. 1953. Miał z nią synów, Teodora i Leona, oraz córki, Wandę, ur. w r. 1900, żonę Ignacego Piwnickiego, zastrzeloną przez Niemców wraz z synem w czasie powstania warszawskiego, Ludwikę Marię, ur. w r. 1902, żonę Jerzego Iwaszkiewicza, Zofię (Hieronimę Zofię), ur. w r. 1906, żonę Włodzimierza Krzywoszyńskiego z Domanina.

(1) Teodor, syn Jana Nepomucena i Brzeskiej, ur. w Dąbrówce 1903.1/IV. r., właściciel Kołaczkowa (335 ha), radca Poznańskiego Ziemskiego Kredytowego, kawaler ord. Virtuti Militari, zaślubił w Poznaniu u Św. Michała 1935.22/X. r. Marię Sławską, córkę Stanisław, ur. 1916.4/VII. r. zmarłą w Poznaniu 1977.16/VII. r. Z niej syn Tomasz oraz córki, Anna, ur. 1939 r., rozwiedziona z Piotrem Au, i Elżbieta, ur. w r. 1946.

Tomasz, syn Teodora i Sławskiej, ur. w r. 1938, mgr praw, zaślubił około r. 1965 Danutę Zborowską. Ich syn Filip, ur. w r. 1966.

(2) Leon, syn Jana Nepomucena i Brzeskiej, ur. w r. 1904, inż. roln. właśc. majątku Czerniak (195 ha) w pow. mogileńskim, ożenił się w r. 1940 z Reginą Zaleską. Syn ich Krzysztof.

Krzysztof, syn Leona i Zaleskiej, ur. w r. 1941, inspektor Sanepidu w Nowej Soli, ma z żony Barbary Iwanowskiej syna Andrzeja, ur. w 1974.

@tablica

2) Stanisław (Stanisław Kostka Ignacy), syn Ignacego i Brzeskiej, ur. w Strychowie 1869.3/VII. r. (LB Dębnica), właściciel Czerniaka w p. mogileń. (192,57 ha), bezżenny, zmarł tam 1921.27/IX. r., pochowany w Kwieciszewie (Dz. P.).

3. Leon, syn Teodora i Baranowskiej, dr praw, poseł na sejm pruski, sekretarz Koła Polskiego, kawaler papiskiego orderu Św. Sylwestra, dziedzic Kowalewa (1.700 m.m.) w p. pleszew. Dobra te kupił w r. 1873 za 102.000 m. (Dz. P.). Sprzedał w r. 1891 te dobra Komisji Kolonizacyjnej (ib.). Umarł w Poznaniu 1913.12/XII. r., pochowany w Kotlinie (ib.). Ożenił się w r. 1870 z Marią Wilkowojską, zmarłą w Poznaniu 1911.4/I. r., pochowaną w Kotlinie (ib.). Z córek, Aniela (Lilla) wyszła w Poznaniu w kościele na Łazarzu 1913.22/I. r. za Kazimierza bar. Max, radcę sekcyjnego przy austriackim ministerstwie spraw zagranicznych, umarła w r. 1970. Władysława złożyła w r. 1894 egzamin na nauczycielkę szkół wyższych (Dz. P.), umarła w r. 1948. Teodora (Dora), malarka, zmarła w r. 1915. Zob. tablicę.

Müllerowie, Millerowie
Müllerowie, Millerowie. Marianna, żona "szl." Kaspra Kristmańskiego, dzierżawcy Dzięczyny w r. 1665, który szlachcicem chyba nie był (Ws. 63 k. 838). Jan Piotr, major wojsk koronnych, z żoną Ewą Marianną Hak kupili w r. 1729 za 2.500 t. sołectwo w Nakle od "ur." Bogusława Widera i Agnieszki Milewskiej małżonków (N. 203 k. 21). Marianna, w r. 1744 żona Bonifacego Szydłowskiego, chorążyca ciechanowskiego. Kazimierz Miller i Katarzyna Ochornicka, oboje już nie żyjący w r. 1761, rodzice Ludwiki, wdowy po Janie Wężyku, majorze wojsk koronnych, a w latach 1761-1762 żony 2-o v. Aleksandra Sułkowskiego, podczaszego bracławwskiego (P. 1331 k. 80; Kc. 146 k. 6v).

Multowski
Multowski (?) Jan, nie żyjący już w r. 1582, mąż Anny Obodowskiej, córki Jana i Katarzyny z Łagowa (N. 160 k. 124v).

Munchausen, Menchausen h. Własnego
Munchausen, Menchausen h. Własnego. Henryk, pułkownik w służbie szwedzkiej, nie żył już w r. 1649, a jako wdowa po nim występowała Elżbieta Maria Golczówna (W. 82 k. 471), córka Baltazara i Pryski Mannteufflówny. Dostała ona w r. 1654 brata Jerzego Wilhelma Golcza zapis 700 zł. długu (W. 40 k. 606v, 607).

Munchow, Menchow h. Własnego
Munchow, Menchow h. Własnego, rodzina pomorska. Mikołaj, marszałek Kazimierza ks. pomorskiego. Nie żył już w r. 1594, a wdowa po nim Dorota Puttkamer (Podkomor), córka Mikołaja, wraz z braćmi i Michałem Böhnem, mężem siostry, pozywał t. r. Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, starostę gen. wielkopolskiego, dziedzica Białej w p. wałec. (P. 962 k. 649v; N. 162 k. 6). Żyła jeszcze w r. 1602 (W, 3 k. 37v), nie żyła już w r. 1623 (W. 34 k. 3v, 4). Była bezdzietna. Katarzyna, w r. 1604 żona Kaspra Borka (Borck) z Brallentin, a siostra jej była żoną N. Hechthausena (W. 4 k. 36). Ta Katarzyna, już wdowa w r. 1616 (N. 222 k. 76v), żyła jeszcze w r. 1617 (W. 26 k. 246). Tomasz, z Nassow w ziemi pomorskiej, w r. 1616 mianował swym plenipotentem Krystiana Golcza (W. 26 k. 119). Tomasz, mąż Elżbiety Güntersberg (Guntemberk) Kaliskiej, córki Joachima i Brabray Wedel Frydlandzkiej, która w r. 1617 sumę 1.000 zł., odziedziczoną po ciotce Dorocie Wedel Frydlandzkiej, odebrała od Elżbiety Wedel, wdowy po Janie Gorskim, łowczym inowrocławskim (W. 26 k. 156). Oboje żyli jeszcze w r. 1626 (W. 34 k. 363). Synami tego Tomasza byli, Bogusław Joachim i Daniel. Ten drugi nie żył już w r. 1686, kiedy Bogusław Joachim i jego bratankowie po Danielu, Tomasz, Bogusław Henryk i Jerzy Detislaus(?), dziedzice połowy Frydlandu w p. wałec., występowali jako spadkobiercy Elżbiety Güntersberg Kaliskiej, jak też zmarłej bezdzietnie Elżbiety Wedelskiej, 1-o v. Kaliskiej, 2-o v. Górskiej. Zobowiązali się oni wtedy te dobra sprzedać swym ciotecznym braciom, Janowi, Henrykowi i ks. Franciszkowi Joachimowi Turnom (Kc. 132 k. 418).

Adam, syn Kaspra, w imieniu własnym i braci: Heninga, Fryderyka, Kaspra, Magnusa, oraz sióstr: Idy, Marii, Elżbiety, Krystyny (przy tym wyliczaniu rodzeństwa możliwa jego dwu-imienność, a stąd i mniejsza liczba), kwitował w r. 1617 Jerzego Blankiemburga z części spadku w dobrach Henkiendorff po Tekli Blankemburg, wdowy po Janie Debrzyńskim (W. 26 k. 141v). Elżbieta, w r. 1623 wdowa po Marcinie Falku, 2-o v. żona Andrzeja Dobieszewskiego. Joachim uzyskał w r. 1633 od Wawrzyńca Czechowskiego, za konsensem królewskim, cesję dożywocia na karczmą Bełzanki (Berzantki?) w starostwie ujskim (W. 35 k. 37).

Estera, w r. 1696 żona Macieja Joachima Kiełpińskiego.

Münichowie, Minichowie
Münichowie, Minichowie (czy szlachta?). "Wielm. Pan" Antoni Minichen, chrzestny 1732.12/XII. (LB Ostrzeszów). Antoni Minich i ANna z kwiatkiewiczów, rodzice Jana Antoniego Adama, ur. w Grudniu 1735 r., i Julianny Jadwigi katarzyny, ur. w Foluszu, ochrzcz. 1741.29/X. r. (ib.). Zofia, w latach 1750-1751 żona Franciszka Piotrowskiego, wiceregensa (ib.). "Wielm. Pani" Wiktoria Minichowa, chrzestna 1753.1/III. r. (ib.).

Murawiccy
Murawiccy (Morawiccy ?), "ur." Mikołaj i Marianna, rodzice Franciszka, ochrzcz. 8 IX 1705 r. (LB Kamieniec).

Murawscy
Murawscy (Morawscy ?). Katarzyna, żona 1-o v. Hieronima Jaskóleckiego, 2-o v. Wojciecha Sienińskiego, nie żyła już w r. 1639. "Szl." Świętosław, syn zmarłego Joachima z wojew. sieradzkiego, mąż Anny Wodnikowskiej, córki Zygmunta i Anny Tarnowskiej, zapisał w r. 1664 żonie dług 150 zł. (G. 84 k. 131v). Syn tej pary, Jan, ur. w Suchorzewku, ochrzcz. 1674.27/XII. r. (LB Rusko). Franciszka, z parafii orchowskiej, wyszła 1753.24/IX. r. za Błażeja Wyszkowskiego, żyli oboje w r. 1761. Cecylia, z Mlic w parafii orchowskiej, wyszła przed r. 1755 za Grzegorza Cichorskiego. Katarzyna, z tychże Mlic, przed r. 1755 zaślubiła Mikołaja Cywińskiego (Ciwińskiego). Marianna, też z Mlic, przed r. 1765 wyszła za Jakuba Opęchowskiego.

Murkowski
Murkowski, "ur." Tomasz, chrzestny 1767.18/V. r. (LB Św. Marcin, Pozn.).

Murzynowscy h. Ogończyk
Murzynowscy h. Ogończyk, z Murzynowa w ziemi dobrzyńskiej. Kazimierz, mąż Marianny Łagiewnickiej, córki Marcina i Anny Nadborówny, wdowy 1-o v. po Jakubie Golczewskim, która w r. 1663 aprobowała zobowiąznie co do jej oprawy na Golczewie w p. chełmińskim, dane przez pierwszego męża Jakubowi Zboińskiemu, sędziemu ziemskiemu dobrzyńskiemu, podwojewodziemu chełmińskiemu (Kc. 130 k. 353v). Józef, pisarz ziemski dobrzyński w r. 1745 (Z. T. P. 51 k. 5). Stanisław i Katarzyna z Potockich, oboje już nie żyjący w r. 1748, rodzice Antoniego ( Andrzeja?), który t. r. spisywał wzajemne dożywocie z żoną Wiktorią Bronikowską, córką Tomasza i Barbary z Bronikowskich (I. Kal. 185/189 k. 83v). Ta Wiktoria występowała w r. 1767, już jako wdowa, kwitując spadkobierców Władysława Zaremby, starosty prośniatowskiego, z 7.339 zł. oraz z prowizji z dóbr Strzałkowa, cedując jednocześnie tę sumę synowi starosty Ignacemu Zarembie i żonie jego Mariannie z Wężyków (ib. 206/208 k. 88). Tomasz, posesor Wysocka Wielkiego w r. 1752 (ib. 190/198 k. 137).

Antoni, rodzący sie z Barbary Powalskiej h. Rogala, podstoli dobrzyński w r. 1754 (Lc Kcynia), stolnik nowogrodzki w r. 1756 (Kc. 146 k. 159v), podstoli rypiński i deputat z ziemi dobrzyńskiej na Trybunał Koronny w r. 1765 (Kc. 147 k. 34v). Zaślubił 1754.28/XI. r. Helenę Radzimińską, córkę Antoniego, podstolego nurskiego, i Teresy z Baranowskich (LC Kcynia; P. 1322 k. 158). Był dziedzicem dóbr: Świedzielna z przyległościami, Ksienta, Oborczysko, Granat, Sosnowa w p. rypiń., i na tych dobrach w r. 1757 zapisywał żonie sumę 4.800 zł. (Kc. 143 k. 168). Nie żył już w r. 1787 (G. 114 k. 140v). Synowie, Michał i Józef. Michał w imieniu własnym i brata kwitował w r. 1787 Józefa Radzimińskiego, sędziego ziemskiego gnieźnieńskiego, ze spadku po pannach Wiktorii, Mariannie i Annie Baranowskich, a mianowicie z praw do Grocholna (ib.). Józef, ur. około r. 1760, proboszcz w Kiszkowie w r. 1782, dr teologii, koadiutor z prawem następstwa na kanonii metropolitalnej gnieźnieńskiej fundi Wiewiorowo, instalowany na tej koadiutorii 1789.30/IV. r., kanonik w4 r. 1791, prokurator generalny kapituły w latach 1791 i 1792. Od Marianny z Trąmpczyńskich, wdowy po Macieju Dobrogojskim, podczaszym bracławskim, i od jej syna Józefa kupił 1791.10/V. r. za 2.000 zł dwór w Gnieźnie wystawiony na gruncie Grzybowskim (G. 115 k. 53). Zmarł w Gnieźnie, w zakrystii katedry, tknięty apopleksją 1805.7/VII. r., pochowany w Kaplicy Baranowskiego (Korytk.; LM Kiszkowo).Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona21222324[25]26272829Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników