Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona343344345346[347]348349350351Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Lisieccy - Luzińscy
Ludziccy, Ludziscy
Orchowscy siedzieli i w Ludziskum bowiem Stanisław Orchowski już w 1446 r. na połowie Ludziska oprawił 400 grz. posagu swojej żonie Piechnie (P. 1379 k. 169v).

Achacy L., mąż Apolonii, rodzonej siostry Mikołaja i Wincentego Szczycieńskich, która 1494 r. kwitowała brata Mikołaja z prawa bliższości do dóbr rodzicielskich Szczytniki, Kosmowa i Łowiczyn (P. 23 k. 37). Sprawa o posag Apolonii, toczyła się już w r. 1499, trwała jeszcze i w r. 1513 (P. 865 k. 353v, 396). Achacy L. w r. 1515 występował jako stryj niedzielnego Jana Orchowskiego (P. 1392 k. 55v). Synem Achacego był Wojciech L., córką panna Agnieszka, której w r. 1537 bracia Melchior i Kasper Turzyńscy zapisali dług 30 grz. (G. 31 k. 165v). Szl. i sław. Wojciech L., mąż Katarzyny Górskiej, wdowy 1-o v. po Wojciechu Kijankowskim, która w 1519 r. oprawę na części Wiśniewa i na jednym łanie pustym we wsi Biela w p. kon., scedowała sobie przez swoją matkę Annę, wdowę po Mikołaju, dziedzicu w Wiśniewie, wyderkowała za 100 kop gr. Jakubowi i Janowi braciom Oświsłowskim (P. 1392 k. 263v). W 1531 r. występował jako rodzony stryj ks. Floriana Kotwicza, proboszcza Św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim (G. 29 k. 182). Skwitował w 1537 r. braci Turzyńskich z 30 grz., które byli po swym ojcu Szymonie winni siostrze Wojciecha, Agnieszce (G. 31 k. 272). Wojciechowi Mikołaj Zagórki 1541 r. w sumie 200 zł. długu zastawił wieś Kijewiec w p. gnieźn. (I. R. Gr. Kon. 3 k. 239).

Hieronim, w r. 1527 brat rodzony Katarzyny, żony Macieja Łubowskiego (P. 1393 k. 152v).

Barbara L., nie żyjąca już 1533 r., żona Łukasza Bielawskiego z Bielaw w p. kon. Janowi L-mu zapisał był przed r. 1582 dług 500 zł. Maciej Myślecki, on zaś scedował ów zapis siostrze Macieja Annie (G. 60 k. 290v). W r. 1595 dostał ów Jan od Małgorzaty Skarpskiej, wdowy po Macieju Myślęckim, i od jej syna Jana zapis długu 200 zł. (P. 963 k. 787v). Jan L., urodzony z Myślęckiej, bezpotomny, nie żył już 1625 r. (Kc. 19 k. 400). Małgorzata z Ludzicka, 2-o v. wdowa po Marcjanie Niemojowskim 1632 r., była, jak się zdaje, 1-o v. za Krzysztofem Burzyńskim (ZTP 28b s. 2673). Jadwiga z Ludzicka, 1650 r. wdowa po Jakubie Sławieńskim. Zofia Ludzicka, 1680 r. żona Mikołaja Grabowskiego. Gdzieniegdzie Mikołaj Grabowski nazwany t. r. mężem Zuzanny L-ej.

Ludziński
Ludziński Andrzej, w r. 1514 stryj Małgorzaty Przyborowskiej, żony Marcina Rakojeckiego (P. 866 k. 156v).

Lugostowiczówna
Lugostowiczówna Domicella, w l. 1770-77 żona Antoniego Sobockiego.

Lukanowscy
Lukanowscy. Dymitr, gwardiam kaliskiego konwentu franciszkanów 1641 r. (I. Kal. 107a s. 423). Ur. Wawrzyniec, posesor plebanii w Żydowie, z żony Justyny Witowskiej miał córkę Teresę Jadwigę Katarzynę, ur. tamżę 1802.10/X. r. (LB Żydowo).

Lukowie
Lukowie, zob. Luck

Lulińscy z Lulina
Lulińscy z Lulina w p. pozn. Wojciech L. na sądach w Poznaniu w l. 1400-1409 (P. 2 k. 45v, 144, 261v; 3 k. 5v, 210). Bracia Dziersław i Jan w r. 1414 (P. 4 k. 60). Ten Jan nazwany 1429 r. Januszem z Wielkiego (P. 10 k. 177). Dziersław występował 1424 r. (P. 7 k. 146). i 1426 r. (P. 9 k. 3). W r. 1443 Dziersław niegdy L., teraz z Glinna, miał termin ze strony Dziersława Jabłkowskiego (P. 14 k. 230). Nie żył już 1452 r., kiedy to występowały jego córki, Małgorzata i Anna (P. 18 k. 30, 32, 57v, 58v). Była jeszcze i trzecia córka, zdaje się że najstarsza, Elżbieta, żona Mikołaja Morawskiego. Wszystkie trzy miały 1459 r. termin ze strony Jakuba z Gunic (P. 18 k. 189, 203, 231v). Mikołaj z Morawska Annie i Małgorzacie zeznał t. r. 95 zł. węg. (ib. k. 200). Trzy siostry miały 1462 r. termin ze strony Jakuba niegdy z Drogocina (ib. k. 291v). Jeszcze jako siostry niedzielne miały 1464 r. sprawę z Jakubem Gunickim (ib. k. 18). Elżbieta już nie żyła w 1465 r. (ib. k. 104). Anna i Małgorzata z dóbr rodzicielskich w Morawsku skwitowały 1472 r. Jana Morawskiego (P. 854 k. 141v). Obie one cztery łany w Morawsku p. pozn. wyderkowały 1473 r. za 20 grz. Bartłomiejowi Chomęckiemu (P. 1383 k. 216v). Szl. Małgorzata niegdy z Lulina, żona op. Stefana, karczmarza w Drogocinie, wspólnie z tym mężem cztery puste łany w Morawsku wyderkowała 1484 r. za 20 grz. Jerzemu z Naramowic, rajcy poznańskiemu (P. 1387 k. 9v).

Piotr, dziedzic w Wielkim Lulinie, na tej wsi i na gaju w Wielkim Baworowie oraz na wsi Małe Lulino oprawił 1451 r. posag 150 grz. żonie swojej Małgorzacie (P. 1381 k. 42v).

Lussowscy z Lussowa
Lussowscy z Lussowa i Lussowca Małego w p. pozn. Jan z Lussowca 1411 r. (P. 3 k. 11). Wojciech i Mikołaj z Lussowca wraz z siostrą 1413 r. (P. 4 k. 14). Dorota z Małego Lussowca, matka Jana 1419 r. (P. 6 k. 5). Mikołaj z Lussowca miał sprawę o Niwkę 1420 r. (ib. k. 60v), a ten sam niewątpliwie Mikołaj z Lussowa (!) t. r. miał sprawę o tęż Niwkę z Bartoszem Sokołowskim (ib. k. 83). Dorota z Lussowa miała 1422 r. termin z Andrzejem Krupką ze Skorzewa o woła (P. 6 k. 52). Mikołaj L., mąż Doroty z Wąsowa 1434 r. (P. 12 k. 128v). Dorota i jej syn, Mikołaj z Lussowca Małego, mieli 1425 r. termin z Dziersławem z Riswarowa. Dorota, matka Mikołaja, w r. 1436 (P. 13 k. 140v), niewątpliwie identyczna z Dorotą z Wąsowa. Jej syn Mikołaj to oczywiście Mikołaj "Młodszy" z Lussowa występujący już w l. 1424-1427 (P. 7 k. 140v; 9 k. 113). Dorota, żona Mikołaja L-go, miała 1438 r. termin ze strony Jana Czolnochowskiego (P. 14 k. 23v). Jako wdowa po Mikołaju z Lussowca miała w l. 1447-1448 terminy ze strony Anny ze Strzelewa, wdowy po Ozefie (P. 17 k. 80v, 108, 148, 161). Piotr z Lussowa, podpisek Jerzego pisarza ziemskiego 1434 r. (P. 12 k. 124). Piotr i Jan, bracia rodzeni niedzielni z Lussowa, mieli 1442 r. termin z Andrzejem Słomowskim (P. 14 k. 142v), a 1445 z Wyszkiem z Gnuszyny (P. 15 k. 76). T. r. na połowie połowy Lussowca i połowy Kawczyna zabezpieczył 150 grz. posagu matce swej Dorocie (P. 1379 k. 116). Dorota, wdowa po Janie L-im, pani wienna, miała sprawę 1442 r. z Tomkiem Gądkowskim (P. 14 k. 164v).

Luteccy
Luteccy. Boniecki znał L-ch z Lutczy w p. pilz., występujących w XV wieku. Czy wymienieni tutaj byli z nimi identyczni, nie wiem. Katarzyna, w 1568 r. żona Walentego Krassowskiego (Kraszowskiego). Konstancja, mająca lat 30, umarła w Międzychodzie 1745.9/XII. r. (LM Dolsk). Ta Konstancja była zapewne identyczna z Konstancją, żoną Jana L-go (oboje już nie żyli 1752 r.), a matką Józefa L-go, który w 1750 r. wspólnie ze swą żoną Agatą Charzewską mianował plenipotentów (Kc. 141 k. 82). Józef z tą żoną, córką Adama Charzewskiego i Dembińskiej, spisywał wzajemne dożywocie w 1752 r. (Kc. 142 k. 45v).

Lutnicka
Lutnicka Regina, w 1771 r. żona Franciszka Rosnowskiego.

Lutoborscy h. Lubicz
Lutoborscy h. Lubicz z Lutoborów w p. raw. Maciej Dzierżek L. z wojew. rawskiego w imieniu swych synów: Serafina, Baltazara, Macieja i Piotra, spadkobierców zmarłego ich brata a swego syna Stanisława, kwitował 1575 r. z 100 złp. Sebastiana Dąbrowskiego (P. 926 k. 537v). W imieniu opieki nieletniego Macieja L-go, brata rodzonego zmarłego Stanisława, Sebastian Dąbrowski w 1575 r. kwitował z 1.000 zł. Małgorzatę z Radzewskich Białośliwską (P. 926 k. 63). Baltazar i Piotr L-cy h. Lubicz, synowie zmarłego Macieja Bartłomiejowica L-go (oczywiście powyższego Macieja Dzierżka) i Agnieszki Studzieńskiej, bracia cioteczni Bartłomieja Studzieńskiego h. Bylina, poświadczyli w 1595 r. przed aktami ziemskimi bialskimi jego szlachectwo naganione przez Aleksandra Prądzyńskiego, który Studzieńskiego pozywał na Trybunał zarzucając mu, iż jest mieszczaninam poznańskim (G. 337 k. 174v). Ks. Andrzej, pleban w Kołrdąbiu w l. 1651-1653 (G. 82 k. 402, 651). Antoni, regent ziemski rawski 1758 r. (I. Kon. 79 k. 85). Mikołaj, mąż Reginy Łaskawskiej, córki Stanisława i Małgorzaty Gorzyckiej, która 1637 r., jako spadkobierczyni rodzonego wuja Stanisława Gorzyckiego, części po nim w Gorzycku Starym i w Gorzeniu p. pozn. sprzedała za 634 zł. Stanisławowi i Janowi braciom Ossowskim, a od męża dostała jednocześnie zapis 917 złp. (P. 1419 k. 175, 177).

Lutoccy h. Prawdzic
Lutoccy h. Prawdzic z Lutocina w p. sierpskim. Katarzyna, 1576 r.żona Walentego Krassowskiego. Sebastian, już nie żyjący 1619 r., ojciec Małgorzaty, wówczas żony Feliksa Adaukta Przeradzkiego, podstarościego konińskiego (I. Kon. 40 s. 261).

Lutogniewscy z Lutogniewa
Lutogniewscy z Lutogniewa w p. pyzdr. Boniecki uważał ich za Doliwczyków. Istotnie dziedziczyli w tej wsi Doliwczycy z Gogolewa (zob. Gogolewscy), ale czy wszyscy dziedzice w Lutogniewie, o których to będzie mowa, byli Doliwczykami, nie wiem.

Samson z Lutogniewa 1400 r. (Kośc. I k. 103, 151). Maciej Tumigrała na połowie swego dziedzictwa w Lutogniewie oprawił 1463 r. posag 200 grz. swej nie wymienionej z imienia żonie (P. 1383 k. 180). Na połowie tej wsi oprawił 1467 r. 200 grz. posagu żonie Marcie (P. 1384 k. 246v). Maciej L. miał 1467 r. termin ze strony Mikołaja, syna Andrzeja z Dąbrówki 1470 r. (P. 1385 k. 57v). Katarzyna L-a trzecią część w Lutogniewie dała wieczyście 1502 r. swemu mężowi Janowi Cerekwickiemu. Asystował jej przy tej transakcji brat Bartosz Konarzewski (P. 1389 k. 232). Żyli jeszcze oboje ci małżonkowie 1517 r., a Katarzyna występowała jako wdowa 1550 r. Tomasz L. kwitował 1514 r. z 30 grz. Wawrzyńca i Jana braci z Baszkowa (Py. 24 k. 163v). Od Wojciecha i Andrzeja braci z Chociszewic kupił 1515 r. za 80 grz. całe ich części w Marszewie w p. kal. (I. i D. Z. Kal. 2 k. 38). Jako dziedzic w Marszewie pozywał 1519 r. Sędziwoja Szurkowskiego (Kośc. 25 k. 138). Od Bartłomieja Jutroskiego kupił t. r. wyderkafem za 18 grz. dwa łany osiadłe w Witaszycach p. kal. (I. i D. Z. Kal. 2 k. 59). Siostrą rodzoną Tomasza była Anna, w r. 1521 żona Feliksa Zimnowodzkiego (P. 867 k. 429). Nie żyła już 1533 r.

Lutolscy z Lutola Suchego
Lutolscy z Lutola Suchego w p. pozn. Hincza Szkapa z Lutola 1402 r. (Kośc. I k. 28v). Małgorzata i Agnieszka z Lutola oraz Małgorzata z Bukowca procesowane 1424 r. przez Katarzynę z Myśliszewa i jej dzieci o ich ojcowiznę w Myśliszewie i Łagówcu (P. 6 k. 161v). Piotr Kubacki z Lutola nie żył już 1437 r., kiedy to występowała wdowa po nim Helena (Kośc. 17 s. 32). Mikołaj L., syn Piotra Kubackiego, miał 1438 r. termin ze strony Hinczki i Jana z Ujazdu (Kośc. 17 s. 62). Tomasz L., mąż Doroty, która wraz z Agnieszką, żoną sł. Szymona, tkacza poznańskiego, zyskała 1499 r. termin przeciwko Jakubowi Kunowskiemu i Katarzynie, córce zmarłego Zachariasza Kunowskiego, o okup za dobra ojczyste w Kunowie (P. 859 k. 36). Tomasz L. nie żył już 1526 r., kiedy jego córka Anna, żona op. Jerzego, krawca z miasta Skwierzyny, sprzedała część we wsi Gorzyca w p. pozn. za 50 grz. Łukaszowi Polickiemu. Towarzyszyli jej przy tej transakcji Leonard Głupoński jako stryj i Adam Kunowski jako wuj (P. 1393 k. 129v). Jan L., może syn Tomasza a brat Anny, skwitowany został w 1519 r. przez Agnieszkę, żonę Macieja Gorzyckiego, z 50 grz., za którą to sumę nabyła ona wyderkafem czwartą część w Gorzycy od Anny, wdowy po Janie, mieszczaninie międzyrzeckim, i od Doroty, wdowy, po Tomaszu L-im (P. 867 k. 162). Swoją dziedziczną część w Gorzycy, jak i drugą część w tejże wsi, nabytą wyderkafem za 33 grz. od Wawrzyńca Gorzyckiego, wyderkował w 1524 r. za 100 grz. Łukaszowi Chraplewskiemu cz. Polickiemu (P. 1391 k. 62). Temu Łukaszowi w 1531 r. całe swe części w tej wsi sprzedał za 136 grz. (P. 1391 k. 87v).

Lutomierscy, Lutomirscy h. Jastrzębiec
Lutomierscy, Lutomirscy h. Jastrzębiec z Lutomierska w p. szadkowskim. Wacław L., dziedzic w Ciświcy, oprawił 1441 r. posag 300 grz. żonie swojej Małgorzacie, która w 1444 r. skwitowała ze swego posagu Marcina z Magnuszewic (Py. 10 k. 172). Dadźbóg i Gotard, dziedzice w Lutomiersku, sprzedali 1449 r. Albrachtowi, synowi Marcina Magnuszewskiego, wieś Ciświcę w p. pyzdr. i wieś Przenieczna(?) w p. kal., każdy z nich biorąc za to 80 grz. (P. 1380 k. 86). Tomasz L. nabył wyderkafem 1513 r. za 10 grz. od Jakuba Cerekwickiego trzy ćwierci roli osiadłej (gdzie?) (Py. 23 k. 12). Mikołaj, wojski większy sandomierski i celnik koronny 1546 r. (I. Kon. 5 k. 7). Jan, kasztelan brzeziński i podskarbi nadwirny koronny 1551 r. (MRPS V, nr 5261). W 1564 r., kiedy był już kasztelanem sieradzkim, stacje trzemeszeńskie, dane mu w r. 1548 r, zostały uznane za nieważne, ale suma 5.500 zł., dana 1493 r. na stacjach trzemeszeńskich jednego dnia, potwierdzona 1558 r., uznana za starą i dobrą, i wedle dożywocia danego kasztelanowi 1555 r. zachowana (I. Kal. 29 s. 713). Spadkobiercy kasztelana, to jest Michał, wojski większy sieradzki, Baltazar, starosta sieradzki i leżajski, oraz Piotr, synowie zmarłego Mikołaja, kasztelana zawichojskiego, Stanisław, sekretarz królewski, i Piotr, synowie zmarłego Piotra, podkomorzego sieradzkiego, wreszcie Mikołaj i Stanisław, synowie zmarłego Jerzego, zostali intromitowani 1572 r. do wsi Russocice w p. kon., dóbr Jerzego Russockiego, kasztelana nakielskiego, z tytułu długu 350 tal. oraz zysków i przezysków (I. Kon. 16 k. 225).

Piotr, mąż Anny Kiełbowskiej (Kiebłowskiej?), wdowy 1-o v. po Jakubie Wizwaku(?), która 1580 r. procesowała Stefana Kiełbowskiego (N. 158 k. 109).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona343344345346[347]348349350351Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników