Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Lantzfeld, Nassel
Lantzfeld, Nassel (?) de L, bar. Fryderyk Wilhelm, mąż Marianny Fontyni, 2-o v. żony Antoniego Wieprzyńskiego Janowskiego, pułkownika wojsk kor., która idąc w r. 1772 3-o v. za Michała de Crachey (Krahy), porucznika wojsk kor., zapisała mu przed ślubem sumę 10.000 złp (Ws. 95 k. 197; Kośc. 331 k. 174)

Langenau h. Własnego
Langenau h. Własnego ze Śląska. Barbara, żona Jerzego Luck, Felicja, żona Jerzego Lüttwitz, Jadwiga, żona Jakuba Löbell, siostry rodzone "Langnawskie" z Wandritsch w ks. lignickim, jako spadkobierczynie zmarłej Barbary z Bystrzycy, żony Rafała Leszczyńskiego, kasztelana przemęckiego, procesowały w 1570 r. o pozostałe po niej klejnoty i wartościowe nieruchomości Barbarę z Ochli Rechenberg, wdowę po Wacławie Leszczyńskim, 2-o v. żonę Jana Rozdrażewskiego (Ws. 7 k. 366).

Jan, w r. 1617 mąż Marianny Salza, córki Joachima z Kunzendorf i Agnieszki Langenau (Ws. 31 k. 332). W 1627 występowała ta Marianna wraz ze swą siostrą Agnieszką, wdową po Hugonie Salza, jako spadkobierczyni innej siostry, Heleny, żony Abrahama Kotwicza Gorczyńskiego (ZTP 28b s. 1660). Marianna była już wdową w 1628 r. (Ws. 41 k. 181v), a w r. 1628 jako narzeczona Samuela Kręskiego kupiła za 5.000 zł od siostry Agnieszki jej części w Gorczynie i Dryżynie w p. wsch. i w ks. głogowskim położone, a pochodzące ze spadku po siostrze Helenie (Ws. 206 k. 293v). Zaślubiny z Kręskim miały miejsce chyba w 1629 r. (ib. k. 341; 41 k. 650). Nie żyła już w r. 1633 (Ws. 207 k. 32). Jan i Marianna mieli córkę Joannę, w l. 1631-1636 żonę Kaspra Sack z Piesek, i syna Jana Joachima, który w 1633 r. odziedziczone po matce części w Gorczynie sprzedał za 6.000 zł szwagrowi Sackowi (Ws. 206 k. 4v). Zapisał w 1634 r. dług 960 zł ojczymowi Samuelowi Kręskiemu (Ws. 47 k. 168v). Joannie zamężnej Sack asystował 1633 r. przy czynności prawnej krewny jej ojczysty, Fryderyk L. (Ws. 207 k. 32).

Abraham ze Śąska, mąż Emerencji (Marancji) Kotowiczówny Gorczyńskiej, też Ślązaczki, córki Zygmunta, która w 1623 r. pretendowała do spadku po bracie Abrahamie Kotwiczu w częściach wsi Kowalewo i Gorczyna i z tej racji była pozwana na Trybunał Piotrkowski z delacji Piotra Koźmińskiego, sekretarza JKMci (Ws. 33 k. 440v; 449v). Abraham umarł między r. 1624 a 1626 (P. 152 k. 644v; Ws. 206 k. 194v). Emerencja zapisała w 1633 r. dług 6.000 zł córce Helenie (Ws. 47 k. 105). Spadek swój po stryjeczno-rodzonym bracie Adamie Kotwiczu Gorczyńskim, tj. części w Gorczynie oraz Attendorfie cz. Dryżynie sprzedała w 1636 r. Janowi Schlichtingowi, sędziemu ziemskiemu wschowskiemu (Ws. 207 k. 66). Jako spadkobierczyni tegoż Adama swe części we wsiach Gorczyna, Dryżyna i Szemel dała w 1638 r. córce Helenie (ib. k. 139v). Może jeszcze żyła w 1649 r. (Ws. 51 k. 252).

Jerzy ze Śląska, na Binowicz (?), mąż Katarzyny Kotwiczówny, córki Adama i Katarzyny z Kotwiczów, a współspadkobierczyni wspomnianego wyżej Abrahama Kotwicza Gorczyńskiego, rodzonego brata swej matki 1624 r. (P. 152 k. 644v). Ta Katarzyna, żona Jerzego, była rodzoną siostrą Adama Jana Kotwicza, o którym w 1626 r. nie wiadomo było, czy żyje (Ws. 206 k. 194v). Jerzy i Katarzyna nie żyli już oboje w 1643 r., kiedy ich córka Helena występowała jako spadkobierczyni bezdzietnego wuja Adama Kotwicza z Gorczyny. Była wówczas żoną Zachariasza Bunscha (Ws. 207 k. 198v). Żyła jeszcze 1649 r.

Jan Melchior i Dorota Keller, oboje już nie żyjący w 1705 r., mieli córkę Helenę, żonę Piotra Jaskóleckiego, oraz syna Karola, który wtedy wspólnie z siostrą kwitował Samuela Żychlińskiego z 3.000 zł zapisanych Helenie w grodzie poznańskim 1700 r. (I. Kal. 157 s. 37).

Melchior Abraham Wawrzyniec de L., dziedzic miasta Gocz (Goła, Gahle?) oraz wsi: Domasławice, Łaców (?), Drągów na Śląsku w pow. sycowskim, pozwał 1723 r. Piotra Sokolnickiego, cześnika wschowskiego, dziedzica Karmina (ZTP 41 k. 605). Ten Melchior Abraham i Anna Zuzanna Kesler (Reslinn?), już nie żyjąca w 1720 r., rodzice Jadwigi Zofii, luteranki, w r. 1715 żony Samuela Żychlińskiego, wdowy po nim w l. 1720-1721, zamężnej 2-o v. w l. 1722-1761 za Maciejem Nowowiejskim (LB Zduny;I. Kal. 159 k. 248; 163 s. 50; 178/180 s. 500).

Langenfeld, Langefeld
Langenfeld, Langefeld Małgorzata, żona Rafała Kaniewskiego, działała 1602 r. w asyście krewnych ojczystych Krzysztofa Krackewitz i Krzysztofa Langelfeld (!) z ks. Śląskiego (I. Kal. 68 s. 1579). Żyli jeszcze oboje 1618 r. Agnieszka de Langenfelt (!), żona Pawła Poleskiego, podkomorzego derpskiego 1772 r. (G. 100 k. 469)

Langhansowna
Langhansowna (!) Małgorzata, w r. 1627 żona Marcina Milewskiego (W. 34 k. 434).

Langiewicz
Langiewicz, rodzina mieszczańska, ale z pretensjami do szlachectwa. I tak "urodzony" Wojciech, dr. med., z żony Eleonory Kluczewskiej miał wynów: Romana, ur. w Grąbkowie 28 II 1825 r. (LB Jutrosin), i Mariana Antoniego Melchiora, ur. 5 VIII 1827 r. (LB. Krotoszyn), dyktatora powstańczego z 1863 r.

Lappe
Lappe Katarzyna, w 1628 r. wdowa po Stefanie Wysockim (R. Kal. 11 k. 32).

Larisch h. Własnego
Larisch h. Własnego Karol, plenipotent 1743 r. Jana Karola Nostitz Drzewieckiego (P. 1271 k. 13v)

Larski
Larski, ur. Jan, chrzestny 6 VI 1765 r. (LB. Siemianice). Byli L-cy na północno-wschodnich krańcach W. Ks. Litewskiego, ale czy miał z nimi coś wspólnego, nie wiem.

Laskocka
Laskocka "urodzona" Regina zaślubiła 2-o v. 18 VI 1765 r. "urodzonego" Józefa Brezińskiego (!). Była jego drugą żoną (LC Lubasz).

Laskowiczówna
Laskowiczówna Marcjanna, żona Nataniela Kernera, wspomniana w r. 1728, kiedy zawierał kontrakt z Kamińską jej "urodzony" syn Józef Kerner (Kośc. 316 s. 1).

Laskowniccy h. Topór
Laskowniccy h. Topór (Pałuka) wyszli z Laskownicy Wielkiej w p. kcyń. Wincenty Straszewic z Laskownicy 1380 r. (KDW III, nr 1780), był podsędkiem kaliskim w l. 1388-1399 (G.). Włodek występował w l. 1413-32 (P. 4 k. 29; G. 4 k. 77). Bracia Mikołaj, Bronisz i Jan, z których Mikołaj występował w l. 1427-1432 (G. 3 k. 98v; 4 k. 74, 75, 86, 87v). Nie żył już 1435 r. (P. 1378 k. 87v). Ok. 1459 r. wdowa po tym Mikołaju, Dorota, działająca w asyście braci swych rodzonych Piotra i Jana z Gośliny, i Janem, oraz z Mikołajem, Janem, Piotrem, synami zmarłego Włodka z Laskownicy (G. 7 k. 300v). Obie wspomniane córki kupiły 1435 r. od Anny z Szamocina, żony Mikołaja Oporowskiego, za 400 zł jej dziedzictwo w Laskownicy (P. 1378 k. 87v). Anna w r. 1464 była żoną Wawrzyńca Gardziny Brzoskiego (P. 19 k. 60v), który przezwał się Laskownickim, tak też zwali się potomkowie jego i Anny (zob. niżej). Bronisz ok. 1459 r. był, jak widzieliśmyjuż, plebanem w Górze.

Może bratem Mikołaja, Bronisza i Jana był, też już wspomniany, Włodek z Laskownicy, już nie żyjący ok. 1459 r., ojciec: Jana, Mikołaja, Piotra i jeszcze innych synów, których imion nie znam (G. 7 k. 300v)

Wracam do Jana z Laskownicy, brata Mikołaja, Bronisza i zapewne Włodka. Jego żoną była Katarzyna ze Świnar, która w r. 1432 miała termin ze Stanisławem z Bożejewic (G. 4 k. 75). Swe części w Świnarach i Nowejwsi zwane Ostrów w p. gnieźn. sprzedała w 1435 r. za 400 grz. braciom swym stryjecznym, Piotrowi ze Świnar, wójtowi gnieźnieńskiemu, i jego bratu stryjecznemu Mikołajowi ze Świnar (P. 1378 k. 87), a Jan L. t. r. oprawił jej 400 grz. posagu na połowie Laskownicy (ib.). Od Macieja z Wąsoszy otrzymał Jan 1437 r. zapis wyderkafu 300 grz. na wsi Czyrnielino (dziś Czerlin) w p. kcyń. (ib. k. 125). Miał 1438 r. sprawę z Wierzbiętą ze Smogulca (G. 4 k. 222v), a ok. r. 1449/1450 z Piotrem zwanym Glicza, niegdy z Chojna (G. 5 k. 1v; 7 k. 149v). Około r. 1449/1450 wzywał wojewodzinę kaliską Elżbietę z Donaborza do uiszczenia 96 zł (G. 7 k. 147). Nie żył już ok. 1459 r., kiedy jeden z jego synów, Jan winien był 60 kop groszy Andrzejowi Chawłodzkiemu (G. 7 k. 48v). Inni synowie Jana to Mikołaj i Władysław cz. Włodek. Owdowiała Katarzyna swą sumęoprawną 200 grz. na połowie Wielkiej Laskownicy dała 1475 r. synowi Janowi (P. 1386 k. 33v). Żyła jeszcze ok. 1492 r. (G. 259 k. 28v). Jan i Mikołaj, dziedzice w Laskownicy Wielkiej, cztery łany puste w Łukowie p. kcyń. wyderkowali 1462 r. Wincentemu z Łukowa, stolnikowi kaliskiemu (P. 1384 k. 99). W dziale braterskim, dokonanym 1473 r. wspólnie z bratem Włodkiem dali bratu Mikołajowi części po rodzicach w Wielkiej Laskownicy (P. 1383 k. 212v, 213), a t. r. Jan, dziedzic w Łukowie, skwitował braci Mikołaja i Włodka z 60 z w., dopłaconych mu przez nich (G. 20 k. 283v). Całą część ojczystą w Łukowie sprzedał w 1483 r. za 50 grz. Wincentemu Łukowskiemu (P. 1386 k. 182v). Wspólnie z bratem Włodkiem połowę Laskownicy Wielkiej dali 1487 r. ks. Janowi, kanonikowi poznańskiemu, i Trojanowi, braciom z Grylewa, w zamian za połowę wsi Konary w p. kcyń. (P. 1387 k. 69, 69v). Na połowie części w Konarach Jan oprawił w 1491 r. posag 100 zł żonie swej Małgorzacie (ib. k. 138v). Była to Małgorzata Kozielnicka. Ok. r. 1492 Jan, nazwany tym razem Konarskim, otrzymał zobowiązanie od Włodka, iż ten rezygnuje mu W. Laskownicę (G. 259 k. 28v). Dizedzic w Konarach, nie żył już 1495 r., kiedy synowie jego: Piotr, Maciej i Jakub, bracia niedzileni, nieletni, kwitowali z 5 grz. Macieja Żuńskiego (Kc. 8 k. 82v). Owdowiała Małgorzata kwitowała 1502 r. swego rodzonego brata Boguchwała Kozielnickiego z dóbr po rodzicach w Kozielnicy, Zamysłowie, Nowejwsi i Zuzołach (Kc. 8 k. 39). Opiekun Piotra, Macieja i Jakuba Władysław L., stryj ich, ręczył za nich 1495 r. Wojciechowi Potulickiemu, iż dadzą intromisję do dwóch pustych łanów w Konarach (ib. k. 84). Z nich Piotr i Jakub żyli jeszcze 1499 r. (ib. k. 18v)

Mikołaj, drugi z braci, w dziale braterskim dokonanym w 1417 r. otrzymał od włodka trzy części w Laskownicy i Łukowie, nabył zaś za 200 grz. wyderkafem części w tych wsiach własne tego Włodka (P. 1385 k. 116v). T. r. nazwany Mikołajem ze Skoków, występował jako wuj żony Mikołaja Młyńskiego (P. 854 k. 93; 1385 k. 91v). Części w Laskownicy Wielkiej otrzymał od braci również i w ponownym dziale dokonanym w 1473 r. Wspólnie ze swym niedzielnym bratem Włodkiem nabył 1475 r. sposobem wyderkafu za 250 zł w. od Andrzeja z Szamotuł, kasztelana międzyrzeckiego,wieś Orzeszkowo Wielkie w p. pozn. (P. 1386 k. 32). Od Macieja Grodzieńskiego otrzymali obaj 1476 r. zapis wyderkafowy 7 grz. czynszu za 30 grz. na połowie Szaradowa w p. kcyń. oraz wyderkaf trzech części Rybowa w tymże powiecie za 380 zł (ib. k. 41v, 42). Od braci Jana starszego i Jana młodszego z Donaborza nabyli obaj 1477 r. wyderkafem za 500 zł w. Dębogórę i Dobieszewko w p. kcyń. (ib. k. 84v).

Włodek z Laskownicy, potem nazwany też Wiatrowskim, syn Jana i Katarzyny ze Świnar, mąż Katarzyny Prusieckiej cz. Wiatrowskiej, która 1483 r. kwitowała swych braci Jana, Mikołaja i Wojciecha z dóbr rodzicielskich we wsiach: Pruszcze, (dziś Pruśce), Pokrzywnica, Jakubowo i Marlewo w p. kcyń. (G. 21 k. 114). Od swego brata Jakuba Prusieckiego kupiła ona t. r. za 400 grz. połowę Wiatrowa w p. gnieźn., jako swoją część spadkową po rodzicach (P. 1386 k.174v), zaś od brata Mikołaja kupiła t. r. za 400 grz. drugą połowę owej wsi (ib. k. 184). Na rzecz Wojciecha Prusieckiego zrzekła się 1485 r. swych połów we wsiach: Pruszcze, Jakubowo, Marlewo i Pokrzywnica w zamian za połowę Wiatrowa i za dopłatę 50 grz. (P. 1387 k. 11v). Włodek od ks. Wincentego Ludomskiego, proboszcza w Margoninie, i od jego brata Mikołaja Mścicha nabył wyderkafem w 1484 r. za 550 zł w. jedenaście łanów osiadłych we wsi Ludomie (dziś Ludomy) w p. pozn. (ib. k. 8). Był w posiadaniu tych dóbr 1487 r. (P. 21 k. 105v). Od tych braci nabył ponownie wyderkafem 1488 r. za 600 zł w. dziesięć łanów osiadłych i jeden łan pusty w tejże wsi (ib. k. 92v). W r. 1491 od Barbary, dziedziczki we wsi Stare, żony Jana Ossowskiego, nabył wyderkafem za osiem i pół grzywien połowę wsi Stare w p. gnieźn. (G. 15 k. 76v) i t. r. od braci z Donaborza nabył, również wyderkafem, za 70 zł w. części w Dębogórze i Dobieszewie w p. kcyń. (P. 1387 k. 139v). Około r. 1492, nazwany "niegdy Laskownickim, dziedzicem w Wiatrowie", dał był zobowiązanie Janowi Konarskiemu, iż przy dokonywaniu na jego rzecz rezygnacji Laskownicy Wielkiej stawi do akt swoją matkę Katarzynę L. (G. 259 k. 28v). Od Jan młodszego z Donaborza nabył 1493 r. sposobem wyderkafu za 100 zł w. całą wieś Brzeźno w p. kcyń. (P. 1387 k. 188). Występował 1494 r. jako wuj Beaty Budzisławskiej, żony Wojciecha Chwałkowskiego (P. 1383 k. 23v). W r. 1496 żona Włodka, Katarzyna kwitowała Jana i Jakuba, dziedziców z Pruszczów, ze swych dóbr rodzicielskich w Pruszczach, Jakubowie, Marlewie i Pokrzywnicy oraz z dwóch młynów wodnych (Kc. 8. k. 101). Włodek, dziedzic w Wiatrowie, brał t. r. zastawem za 21 zł w. dwa łany we wsi Stare od Bogusza, dziedzica tej wsi (G. 16 k. 119). Nie żył już w 1498 r., kiedy to owdowiała Katarzyna "Wiatrowska i Laskownicka" kwitowała Boguchwała Starskiego z 21 zł w. z tego wyderkowego zastawu (G. 17 k. 96). W r. 1509 wspólnie ze swymi synami, Maciejem i Michałem, na połowie Wiatrowa zapisywała kopę groszy rocznego czynszu ks. Piotrowi z Giżyc, wikaremu katedralnemu (P. 786 s. 122). W 1515 r. na połowie Wiatrowa zapisała 400 zł swym niezamężnym córkom: Jadwidze, Małgorzacie, Barbarze i Zofii, każdej po 100 zł posagu (P. 1392 k. 38v). Połowę dóbr ojczystych w Wiatrowie wyderkowała 1521 r. za 400 grz. synowi Michałowi (P. 1392 k. 378v)Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników