Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Laskowscy z Laskowca
Laskowscy z Laskowca w p. konińskim. Należała ta wieś w drugiej połowie XV w. do Leskich, piszących się stąd czasem Laskowskimi (zob. Lescy). Maciej L. kupił 1531 r. od Piotra Zdzinickiego za 8 grz. jego część wsi Zdzinice w p. kon. (Z. Kon. 6 k. 64v). Jego syn Jakub L. cz. Zdzinicki kupił od swego wuja Piotra Zdzinickiego w 1537 r. za 30 grz. części w Zdzinicach i w Szetlewie (Kon. 3 k. 45). W 1543 r. wraz z Jadwigą Zdzinicką, żoną Wawrzyńca Wojsławskiego, sprzedał część Szetlewa za 15 grz. Pawłowi Stogniewowi Szetlewskiemu (Kon. 3 k. 126). T. r. dokonał wymiany pewnych dóbr w Zdzinicach z tą Jadwigą (ib. k. 409), a w 1544 r. przeprowadził z nią dział dóbr w Zdzinicach spadłych po śmierci Jana Zdzinickiego Misica (?) (I. Kon. 4 k. 91). Od swego stryja Stanisława L. ze Zdzinic kupił 1545 r. za 10 grz. jego całą część w tej wsi (ib. k. 141). Na połowie swej części w Zdzinicach oprawił w 1547 r. posag 200 zł. żonie Annie Zdzinickiej (Z. Kon. 6 k. 163). Nie żył już w 1564 r., kiedy to jego syn Andrzej w imieniu własnym i nieletniego brata Mikołaja dokonał wymiany dóbr w Zdzinicach z Jadwigą, wdową po Wawrzyńcu Wojsławskim (I. Kal. 29 s. 626). O Mikołaju nie wiem już nic więcej. Andrzej L. cz. Zdzinicki zapisał 1570 r. pewien czynsz braciom Wojsławskim (ib. 36 s. 891). W 1576 r. ożenił się z Jadwigą Gniazdowską, córką Mikołaja Gniazdowskiego cz. Kuczkowskiego i Katarzyny Karmińskiej, i otrzymał od przyszłej teściowej i jej syna Hieronima na krótko przed ślubem, 25/II, zapis 100 zł długu (I. Kal. 44 s. 312). Dwa siedliska, Rolińskie i Gisińskie oraz połowę siedlisk Misiowskich w Zdzinicach dał 1577 r. wieczyście Jadwidze Wojsławskiej (R. Kal. 4 k. 403v). Na połowie części Zdzinic oprawł 1578 r. posag swej żony 50 zł (ib. 5 k. 14v). Żyła ona jeszcze 1582 r. (I. Kal. 48 s. 640). Andrzej od Klemensa Zdzinickiego kupił 1594 r. za 10 grz. stajanie roli (bissilcus) w Zdzinicach (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 28v). Żył jeszcze 1598 r. (I. Kon. 28 k. 726), nie żył już 1608 r. (R. Kal. 1 k. 257).

Laskowscy z Laskowa
Laskowscy z Laskowa i Laskówka (Małego Laskówka) w p. gnieźn. Córki Krupki z Laskowa 1402 (G. 1 k. 20). Wojciech 1416 r. (G. 2 k. 20v). Jan Sobiejucha z Laskowa miała ok. 1427 r. termin z Janem z Przesieki (G. 3 k. 243v). Świąszek niegdy Laskowski, obecnie sołtys w Parczewie, domagał się 1450 r. uiszczenia 15 grz. od Mikołaja z Podlesia (G. 6 k. 111). Mikołaj i Jakub, bracia rodzeni niedzielni z Laskowa, mieli ok. 1450/52 r. termin z Maciejem z Kobylic (G. 4 k. 74v). Cecylia ze swym niedzielnym synem Mikołajem z Laskowa 1452 r. termin ze strony Stanisława Kaczkowskiego (G. 7 k. 301v).

Między Jakubem Tristramem Kozielskim z jednej strony, a Heleną Laskowską matką i synami jej Stanisławem, Michałem, Piotrem i Marcinem z drugiej, założone zostało w 1495 r. vadium (G. 23 k. 75). Helena Laskowska z Małego Laskowa występowała 1499 r. przeciwko Jakubowi Tristramowi, posesorowi w Chrościnku (G. 24 k. 26v). Wraz z synami Piotrem i Michałem zawierała 1500 r. ugodę z tym Jakubem (ib. k. 90). Jej synowie mieli z Jakubem termin w 1496 r. (G. 16 k. 166). Nie wiem, czy z jej synem Stanisławem identyczny był Stanisław L., którego żona Agnieszka Bożejewska miała 1512 r. termin ze Świętosławem Bożejewskim, dziedzicem w Rzemieniewicach w p. kcyń. o wygnanie jej przy użyciu siły z części tej wsi (P. 865 k. 176v). Agnieszka, otrzymawszy od tego Świętosława 5 grz. za bliższość do części Rzemieniewic, zobowiązała się 1527 r. rezygnować mu ową część (Kc. 2 k. 131). Stanisław w r. 1513 występował jako wuj Katarzyny Siekierzeckiej (P. 1391 k. 25v). Mocą ugody zawartej z bratem Mikołajem i bratankiem Maciejem, dotyczącej części ojczystych i macierzystych w M. Laskowie, skwitował 1523 r. ich obu z majątku rodzicielskiego (G. 28 k. 111v). Od swej teściowej Małgorzaty, wdowy po Janie Bożejewskiej, nabył wyderkafem 1534 r. za 60 grz. jej oprawę na Bożejewicach (G. 335a k. 183v). Agnieszka swoją część ojczystą w Małych Bożejewicach sprzedała 1539 r. za 200 grz. Wincentemu Kruchowskiemu (P. 1394 k. 263v). Michał, niewątpliwie identyczny z Michałem, synem Heleny, był ok. 1510 pozwany przez Małgorzatę, wdowę po Mikołaju Sokolnickim, o poddanego z Sokolnik (G. 261 k. 3v). Dziedzic części w Małym Laskówku, połowę tej wsi sprzedał 1524 r. za 40 grz. jej współdziedzicowi Andrzejowi Zakrzewskiemu z Łopienna (G. 335a k. 86), a w 1541 r. połowę połowy Małego Laskówka dał synom swej rodzonej siostry, Maciojowi, Jakubowi i Marcinowi Popowskiemu z Wielkiego Popowa (ib. k. 246). Poniważ Janusz Latalski, wojewoda poznański, nabył prawa od Andrzeja Zakrzewskiego, Michał w 1542 r. na jego rzecz ponowił rezygnację połowy Laskówka, tym razem za sumę 100 grz. (ib. k. 263v). Piotr, wspomaniany wyżej jeden z synów Heleny L., występował 1500 r. jako wuj Małgorzaty Łopieńskiej, żony Jana Zawiszy Wybranowskiego (P. 1389 k. 71v). Na połowie swej części w Wilamowie (dziś Wilanów) i na połowie części w Laskowie, mającej mu przypaść z działu braterskiego, oprawił 1501 r. posag 30 grz. żonie swej Jadwidze Koszewskiej (ib. k. 159v). Ta Jadwiga w 1508 r., już jako wdowa, wraz ze swym synem Maciejem nabyła za 70 grz. od Jana Bala i Mikołaja, braci z Miedźwiadu, zabójców jej męża, ich część w Kołdrąbiu w p. gnieźn. (P. 786 s. 48), a od Mikołaja Włoszynowskiego w 1509 r. za 60 grz. sposobem wyderkafu nabyła jeszcz trzecią część w tejże wsi (ib. s. 141). T. r. arbitrzy doprowadzili do ugody o głowę Piotra (G. 26 k. 13), a Jadwiga wzywała braci z Miedźwiadu do uiszczenia jej i Maciejowi 70 grz. (G. 19 k. 67v). Małoletni Maciej występował wtedy w asyście stryja Michała (ib. k. 72). Jadwiga w 1510 r. skwitowała Mikołaja Włoszynowskiego z części Kołdrąbia i z trzeciej części jeziora w tej wsi (ib. k. 163v). W 1512 r. była już 2-o v. żoną Michała Kamieńskiego i skwitowała syna Macieja z oprawy 30 grz. swego posagu na połowie Laskowa, na dworze i domu w Wilamowie oraz na połowie folwarku w tej wsi (P. 865 k. 189). Maciej całą trzecią część rodzicielską w Laskowie, mającą mu przypaść z działu z rodzonym stryjem Michałem, oraz dwa puste łany w Wilamowie sprzedał 1523 r. za 200 zł Katarzynie, wdowie po Stanisławie Wilamowskim (P. 1392 k. 508v). Kwitował w 1530 r. swego ojczyma Michała Kamieńskiego po śmierci swej matki Jadwigi ze swych dóbr macierzystych (g. 29 k. 111v). Marcin, syn Heleny, był chyba identyczny z Marcinem, mężem AGnieszki Koszewskiej, która w 1516 r. swoją część w Koszowie w p. gnieźn. sprzedała mężowi za 80 grz. (g. 335a k.38v).

Maciej nie żył już w 1527 r., kiedy to wdowa po nim Barbara Bożejewska skwitowała Świętosława Rzemieniewskiego ze swej bliższości w Rzemieniewicach (Kc. 2 k. 137v). Jerzy, syn Mikołaja, i żona jego Regina Żydowska, zostali 1592 r. skwitowani z 1.000 zł przez jej matkę Annę Ciosnowską z Dobrosołowa, wdowę po Wojciechu Żydowskim (G. 64 k. 443). Anna L. cz. Obodowa, siostrzenica i spadkobierczyni panny Katarzyny Rzęszkowskiej, już nie żyła 1593 r. (Kc. 121 k. 290v).

Laskowscy
Laskowscy różni, a wśród nich także i Laskowscy z Laskowa w p. pozn., a może Łaskowscy, których wyróżnić z zupełnś pewnością nie potrafię. Piotr miał 1469 r. termin z braćmi z Brzozy (P. 20 k. 17). Paweł, mąż Zofii, która 1493 r. miała termin z Zofią z Nowego Ceradza (P. 22 k. 75). Piotr, nie żyjący już w 1495 r., mąż Jadwigi, córki Macieja Nienińskiego (P. 856 k. 157). Małgorzata, wdowa po Szymonie Łobeskim 1510 r. Maciej, syn Jana, pozwał 1516 r. Marcina Wargowskiego, dziedzica w Bielejewie (Py. 24 k. 190v). Żona Jana L. Małgorzata i jej siostra Elżbieta, wdowa po mieszczaninie z Kobylina, Marcinie Zaroszce, pozwały 1531 r. Mikołaja Krzyżankowskiego (Kośc. 234 k. 208). Maciej sprzedał 1536 r. za 600 grz. części wsi Osiek i pustek Usłodzino w p. pyzdr. Annie Manieckiej, żonie Marcina Kolnickiego Masłka (P. 1394 k. 73v). Żona Wojciecha L., Elżbieta, mająca oprawę na Goniębicach, i jej syn Marcin Goniębicki, dziedzic w tej wsi, winni byli 1537 r. sumę 8 grz. Janowi Granowskiemu (Kośc. 234 k. 339). Stanisław w 1555 r. mianowany przez Bartłomieja Mokronoskiego jedym z opiekunów jego dzieci (P. 787 k. 30). Mikołaj, mąż Anny Dziećmiarowskiej, bezpotomnej, już nie żyjącej w 1556 r. (P. 1396 k. 342). Mikołaj, mąż Anny Kawieckiej 1578 r. (Kośc. 258 k. 213). Mikołaj skwitowany 1580 r. przez Jana Belęckiego cz. Lutomskiego i żonę jego w imieniu Piotra Lisieckiego z sumy 2.700 zł, którą to sumę Mikołaj był winien zmarłemu ojcu Piotra (P. 935 k. 140v). Panny Anna, Agnieszka i Zofia, córki zmarłego "szlachetnego i sławetnego" Marcina L., obywatela żnińskiego, żyły 1590 r. (ib. k. 481). Jadwiga, córka Piotra, wyszła 1591 r., krótko po 14/X, za Wojciecha Skrzetuskiego (p. 1400 k. 778). Żyli jeszcze oboje 1607 r. Maciej, syn zmarłego Macieja, spisywał 1597 r. dożywocie ze swą żoną Magdaleną Wyszławską, córką Jana (P. 1402 k. 372v). Anna, wdowa po Stanisławie Bujalskim 1599 r. Anna, w l. 1599-1621 żona Łukasza Kłobukowskiego. Andrzej, mąż Agnieszki Spławskiej, córki Benedykta, która 1602 r. swoją cześć we wsi Wyskoć w p. kośc. sprzedała za 100 zł Łukaszowi Gułtowskiemu (p. 1404 k. 414). Zofia, przeorysza w Owińskach w l. 1602-1610 (P. 1404 k. 417; 1407 k. 199). Anna, wdowa po Adamie Stęgoskim 1603 r. Andrzej nie żył już 1606 r., kiedy występowała jako wdowa po nim Agnieszka Bachówna Zdzienicka (I. Kon. 32 k. 423). Jan nie żył już 1606 r., kiedy jego córka Jadwiga była żoną Jana Mieszkowskiego (P. 1405 k. 506v). Oboje Mieszkowscy już nie żyli w 1636 r. Walenty 1615 r. występował jako ojciec chrzstny (LB. Siemowo). Może po tym Walentym wdową była Anna Lossewna, córka Krzysztofa, która 1623 r., już jako 2-o v. żona Stanisława Śwejkowskiego, dostała od Łukasza Pigłowskiego zapis 100 zł, legowanych jej testamentem przez Jana Żórawskiego (Ws. 33 k. 308). Kwitowała Pigłowskiego z tej sumy 1626 r. (Kośc. 294 k. 163v). Jako wdowa i po tym drugim mężu żyła jeszcze 1651 r. (Kośc. 302 k. 543v). Bartłomiej miał syna Stanisława, w r. 1622 plenipotenta Jerzego Pudwelsa (W. 27 k. 436). Może tego samego Stanisława pozwali 1623 r. Zygmunt i Maciej Pogorellowie o najazd na Gołaszyn i zamordowanie ich ojca Jerzego (Ws. 33 k. 263 ). Adam, syn zmarłego Pawła z p. czerskiego dawał 1623 r. zobowiązanie dotrzymania kontraktu ks. Janowi Krzyckiemu, koadiutorowi opata kronowskiego (N. 173 k. 392). Michał a żoną Katarzyną Batówną dostali oboje 1626 r. od Jerzego Kłapowskiego zobowiązanie dotyczące dzierżawy Jabłówka (Kc. 19 k. 781v). Anna, w l. 1634-1652 żona Andrzeja Jeżewskiego, w l. 1657-1661 wdowa po nim. Kunegunda, klaryska gnieźnieńska 1636 r. (G. 80 k. 191v). Dorota, wdowa po Stanisławie Pogorzelskim w l. 1636-1640.

Chryzostom (Krzysztof) spisywał 1637 r. wzajemne dożywocie z żoną Małgorzatą Pakosławską (P. 1419 k. 105v). Ta Małgorzata w r. 1646 wydzierżawiła od Bartłomieja Kaczkowskiego, chorążego inowrocławskiego, na trzy lata Witkowo w p. gnieźn.. z którego to kontraktu została w 1649 r. wraz z mężem skwitowana przez Zofię z Bogusławic, wdowę po chorążym, i jej synów (G. 82 k. 48v). Oboje wydzierżawili w 1650 r. miasto Kazimierz i przyległe wsie od Zygmunta Żelęckiego (P. 1061 k. 64). W 1652 r. Chryzostom już nie żył i Małgorzata w imieniu własnym i syna Ludwika kwitowała z 1.000 zł Jana Woźnickiego (P. 1064 k. 827v). Córki Chryzostoma to: Katarzyna, żona 1661 r. 1-o v. Jana Kosmowskiego, 2-o v. w l. 1665-1666 Jana Żółtowskiego, żyjąca jeszcze jako wdowa 1690 r., Zofia, w r. 1657-1690 wdowa po Janie Rokossowskim.

Ludwik, syn Chryzostoma i Pakosławskiej, otrzymał w 1676 r. od małżonków Lipnickich cesję zapisu na Małachowie Pańskim (P. 1094 k. 924v). Ożenił się 1 III 1677 r. z Katarzyną Sobocką (LC Objezierze) i 1679 r. oprawił jej posag 8.000 zł (P. 1429 k. 482v). Była ona córką Andrzeja z Nieczajny Sobockiego, dziedzica Gułtów, i już nie żyła w 1701 r. (P. 1140 III k. 6v). Ludwik był 1687 r. dzierżawcą Ossowa koło Szamotuł, żył jeszcze w 1707 r. (P. 1144 k. 175v). Miał z tej żony synów: Andrzeja, Jana i Wojciecha, córki: Joannę, ur. w Nieczajnie, ochrzcz. 3 VII 1678 r., zapewne zmarłą niedługo potem, i Joannę Antoninę, ur. tamże, ochrzcz. 24 VI 1681 r. (LB Objezierze), 1-o v. w r. 1701 wydaną za Aleksandra Raksińskiego (Rakczyńskiego?), 2-o v. w l. 1712-1716 żonę Józefa Chełmickiego, 3-o v. zaślubioną 1719 r. Pawłowi Chrzanowskiemu, zmarłą bezpotomnie 1727 r. Ludwik z dziećmi Andrzejem, Janem, Wojciechem i Joanną występował 1701 r. (P. 1140 III k. 6v, 97v). Spośród nich, Jan, bezdzietny, nie żył już w 1726 r. (ZTP 44 k. 1151).

1. Andrzej, syn Ludwika i Sobockiej, w imieniu własnym i siostrym Raksińskiej, kwitował 1707 r. Andrzeja Sobockiego, posesora Nieczajny i Kowalewka, z 400 zł (P. 1144 k. 175v). Pierwszą jego żoną była nieznana mi z nazwiska Dorota, z którą miał Józefa Ludwika, ur. w Kowalewku i ochrzcz. 25 III 1714 r. (LB Objezierze). Drugą jego żoną była była Konstancja z Bukowca Dąbrowska, córka Jana i Zofii Wierzejskiej. Wspólnie z nią był posesorem wójtostwa "Gniewowskiego" w kluczu woniejskim opactwa lubińskiego, którego to wójtostwo w 1720 r. wykupili od nich małżonkowie Przeuscy (Kośc. 168 k. 420). Andrzej wraz z bratem Wojciechem, jako spadkobiercy bezdzietnego brata Jana, pozwali 1726 r. Mikołaja Zdzychowskiego, cześnika kaliskiego, dziedzica Gutowa (ZTP 44 k. 1151). Nie żył już w 1744 r. (Kośc. 322 k. 133), zaś Konstancja żyła jeszcze w 1758 r. (P. 1325 k. 161v). Z niej byli synowie: Maciej i Tomasz, córki: Katarzyna, w r. 1754 żona Stefana Domiechowskiego, wdowa po nim 1774 r., Jadwiga, w r. 1754 1-o v. za Franciszkiem Sakowskim (Siekielskim?), w l. 1766-1775 2-o v. za Janem Wilkońskim, wdowa w l. 1781-1785 Tomasz, bezpotomny, nie żył już 1774 r. (P. 1351 k. 191). Może po tym to Tomaszu była wdową Katarzyna Porowska, córka Rocha i Katarzyny Krasińskiej, występująca 1776 r. (Py. 158 k. 497).

Maciej, syn Andrzeja i Dąbrowskiej, w 1744 r. jako spadkobierca ojca i dziada Ludwika w imieniu własym i brata Tomasza mianował plenipotentów (Kośc. 322 k. 133). Ożenił się 16 XI 1749 r. z Rozalią (Różą) Topińską, wdową po Janie Gorczyczewskim, regensie ziemskim poznańskim (LC Poznań, Fara; P. 1313 k. 79v), był 1759 r. murgrabią grodzkim poznańskim (P. 1327 k. 92v). Maciej żył jeszcze 1766 r. (P. 1342 k. 31), nie żył w 1774 r., kiedy jako spadkobierczynie jego i jego brata Tomasza występowały siostry ich Wilkońska i Domiechowska (P. 1351 k. 191). Był wprawdzie z Topińskiej syn Bonifacy Jan Nepomucen, ochrzcz. 1751 r. (LB Poznań, Fara), ale umarł dzieckiem.

2. Wojciech Antoni, syn Ludwika i Sobockiej, ur. w Ossowie, ochrzcz. r. 1687.3/IV. (LB Szamotuły). Żoną jego była 1717 r. Teresa Gorzyńska, córka Adama i Marianny Brezianki (I. Kon. 73 k. 422). Wspólnie z nią w 1718 r. od Stanisława Gorzyńskiego wziął w zastaw na trzy lata za 2.000 zł. wieś Rudzicę (ib. 75 k. 38v). Kwitowali się z Gorzyńskim z tego zastawu 1721 r. (ib. k. 281v). Byli oboje dożywotnikami sołectw we wsiach Trześniewo i Wakowy w starostwie kolskim i 1731 r. sprzedali swe prawa do owych sołectw za 500 zł Pawłowi Olkiewiczowi i żonie jego Konstancji Będkowskiej (ib. 76 k. 388v). Teresa, już jako wdowa, kwitowała 1749 r. Katarzynę z Chwałkowskich Polichnowską (ib. 78 s. 284), a żyła jeszcze 1752 r., kiedy syn jej i Wojciecha, Krzysztof w imieniu własym i braci swych Wawrzyńca i Adama cedował pewne sumy bratu stryjecznemu Maciejowi (P. 1308 k. 53). Wszyscy trzej żyli jeszcze 1754 r. (Ws. 92 k. 32). Zob. tablicę.

Kazimierz, maż Marianny Niniewskiej, córki Władysława i Anny Pawłowskiej, zawierał w 1742 r. kompromis z Mikołajem Korytowskim. Nie żył już wtedy syn Maciej, żyli natomiast: Wojciech, Stanisław i Jan, oraz córki: Franciszka i Zofia (I. Kal. 178/180 s. 173). Prócz tych był jeszcze syn Marcin. Kazimierz żył jeszcze 1759 r., kiedy o Mariannie z Niniewskich mowa jako o już zmarłej (rel. Kal. 172/173 s. 800). Spośród córek, Franciszka była w l. 1759-1774 żoną Bartłomieja Raczyńskiego i umarła 28 XI 1784 r. mając lat około 63. Zofia, w l. 1759-1774 żona Walentego Ojrzyńskiego (Ojzrzyńskiego), zmarła 11 XII 1781 r. (LM Sobótka). Ich rodzną siotrą była Agnieszka, w r. 1759 żona Józefa Rzepeckiego (rel. Kal. 171 s. 438). Szlachetna Ludmiła (!) z Laskowskich Oydzyńska zaślubiła 10 VIII 1774 r. "uczciwego" Kaspra Szudzińskiego (LC Sobótka). Nie umiem wyjaśnić kim była? Wspomniany

@tablica

wyżej Wojciech w r. 1774 w imieniu własym, brata Marcina i sióstr Raczyńskiej i Ojrzyńskiej kwitował Józefa Malczewskiego, dziedzica części Gutowa zwanej Mroczkowszczyzną, z 75 zł z sumy 3.580 zł, należnej im z ugody spisanej w 1719 r. między ich babką Anną Niniewską a ich matką, jej braćmi i siostrą (I. Kal. 214/216 k. 73). Wojciech ten z żony Rozalii N. miał syna Antoniego, ur. w Gutowie, ochrzcz. 20 VI 1761 r. Wojciech żył jeszcze 9 I 1777 r. (LB Sobótka), umarł w Gutowie 2 XII 1786 r., mając ok. 80 lat (LM Sobótka). Marcin z Gutowa ożenił się 1-o v. 24 I 1761 r. z Domicelą (Dominiką) Dembińską (LC Droszew), która umarła w Gutowie 6 III 1763 r., mając 48 lat (LM Sobótka). Marcin, dziedzic Gutowa, zaślubił 2-o v. 5 XI 1770 r. Agnieszką Bąkowską, a świadkami tego ślubu byli Wojciech L. i wdowa Konstancja L. (LC Sobótka). Z pierwszej żony pochodził syn Stanisław Kostka, ur. w Gutowie, ochrzcz. 11 XII 1762 r. (LB Sobótka), z drugiej: Jakub, ur. w Gutowie, ochrzcz. 5 VII 1771 r., Jan Wojciech, ur. 3 VII 1774 r. (ib.). Krewni powyższych byli: Jan, major wojsk koronnych, mąż Ludwiki Chmielińskiej, oboje nie żyjący już w 1742 r., rodzice Macieja, wówczas magistra Soc. Jesu, i Józefa, podchorążego regimentu pieszego łanowego (I. Kal. 178/180 s. 173).

Stanisław kupił w 1642 r. za 700 zł. od Urszuli z Potulickich 1-o v. Opalińskiej, 2-o v. Grudzińskiej, wojewodziny kaliskiej, łan pusty na przedmieściu Pniew (N. 225 k. 36v). W 1647 r. spisał dożywocie z żoną Marianną Pietrzycką (P. 1423 k. 9v). Ta Marianna, już jako wdowa po Stanisławie i 2-o v. żona Pawła Kamińskiego, kwitowała 1653 r. wojewodzinę Grudzińską (Kośc. 303 k. 671). W 1655 r. była już 3-o v. za Bronisławem Torzymieskim (P. 180 k. 153). Paweł, nie żjący już w 1644 r., miał syna Aleksandra, który wspólnie z żoną Agnieszką Wilczycką cedował wtedy za konsensem królewskim z 11/VI dom oraz dwa i pół łany we wsi Wyrowo ze starostwa stawiszyńskiego Krzysztofowi Gorzyckiemu i Mariannie Pomarańskiej małżonkom (I. Kal. 110a s. 641). Krzysztof, dzierżawca Witkowa, chrzestny 29 VII 1647 r. (LB Witkowo). Stanisław otrzymał 1652 r. zapis 208 zł długu od Katarzyny L., wdowy po Adamie Głuchowskim, córki Jana i Doroty z Masłowskich (R. Kal. 14 k. 296). N., mąż Katarzyny Strzałkowskiej, córki Wojciecha, bezpotomnej. Oboje nie żyli już 1657 r. (Ws. 56 k. 614). Anna, żona 1671 r. Jakuba Wróblewskiego. Małgorzata 16 V 1672 r. trzymała do chrztu dziecko (LB Strzelno). Teresa, 1675 r. żona Kazimierza Pomianowskiego. Jakub, syn zmarłego Michała, dostał w 1676 r. od Łukasza Bojanowskiego zapis 300 zł. (P. 1094 k. 109). Jakub żonie swej Teresie Baranowskiej, córce Jana i Anny z Stęgoskich, oprawił 1677 r. posag 500 złp. (P. 1428 k. 61). Aleksander i Agnieszka z Wilkszyckich, oboje nie żjący już w r. 1677, mieli syna Wojciecha i córkę Mariannę, żonę Grzegorza Szymańskiego, która kwitowała wtedy brata z 500 zł. (I. Kal. 138 s. 309). Ludwik i Barbara, rodzice Andrzeja Józefa, ochrzcz. 5 X 1679 r. Matką chrzestną była Małgorzata L. (LB Konojad). Wojciech i żona jego Agnieszka Błaszkowska, córka Stanisława i Marianny Gierścianki 1680 r. (I. Kon. 77 k. 95v, 142), oboje kwitowali 1704 r. z 1.000 zł Wojciecha Dunina Szpota, dziedzica części Wojsławic, i żonę jego Annę Miaskowską (I. Kal. 157 s. 158, 159). T. r. zawierali oboje kontrakt z Janem Piekarskim i żoną jego Konstancją Orłowską (ib. s. 172). Ów Wojciech nie żył już 1713 r., a żona jego nie żyła 1718 r. (I. Kon. 75 k. 26). Ich syn Walenty, córka Apolinara (Eleonora), w r. 1718 żona Jana Gałęskiego, występująca w l. 1738-1742 już jako wdowa. Walenty w 1713 r. w imieniu własnym i niezamężnej jeszcze siostry Apolinary mianował plenipotenta (I. Kal. 159 k. 246, 247). Może to ten sam Walenty z żoną Konstancją Czartkowską brał 1720 r. w zastaw pod zakładem 400 zł część w Zdzienicach zwaną Podleszczyzną od Adama Zdzienickiego Podleśnego (ib. 161 s. 143). Córka Walentego i Czartkowskiej, Zofia, w l. 1775-1788 żona Stanisława Zdzienickiego Bacha.

N., mąż Doroty Pęcherzewskiej 1680 r. (I. Kal. 140 k. 2). Był to chyba Wojciech L., z którym spisywał 1682 r. kontrakt Maciej Pęcherzewski (I. Kon. 63 k. 197). Katarzyna, żona Adama Głoskowskiego, nie żyjącego już 1680 r. Jakub z żoną Teresą Sławianowską kwitował 1681 r. z 1.000 zł Kościeleckich (P. 213 I k. 106). Konstancja była matką chrzestną 3 VII 1690 r. (LB. Gniezno, Św. Trójca). Jadwiga, wdowa po Andrzeju Pikarskim, zmarłym w r. 1693, żyła jeszcze 1705 r. Stanisław, mąż Katarzyny Skrzetuszewskiej, córki Stanisława i Marianny Szudrawskiej, która 1698 r. kwitowała Chryzostoma Judzkiego ze 100 zł, zapisanych w 1650 r. przez jego ojca babce jej Zofii z Wardęskich Maciejowej Skrzetuszewskiej (G. 90 k. 185v). Katarzyna, już nie żyjąca 1698 r., żona Walentego Dąbrowskiego. Marcin, kapitan J. Kr. Mci 1701 r. (LB. Poznań, Fara). Jakub z żoną Teresą Baranowską zawierali 1701 r. kontrakt z małżonkami Wawrzyńcem i Katarzyną Wieszczycką, dziedzicami Charzewa w p. gnieźn. (P. 1140 k. 156). Ich córka Teresa była 1746 r. żoną Aleksandra Gorlewskiego (G. 98 k. 36v). Krystyna, żona 1-o v. Marcina Bębnowskiego, 2-o v. Wojciecha Mieszkowskiego, 3-o v. 1702 r. Mikołaja Biernackiego. Franciszek z Pyszącej chrzcił w Śremie 28 XII 1703 r. swoją córkę Mariannę. Może jego żoną była Konstancja występująca tamże Jako matka chrzestna 3 II 1704 r. (LB Śrem). Ignacy, podstarości w Naramowicach i Marianna z Pineckich (?) chrzcili córkę Annę 3 VIII 1704 r. (LB Poznań, Św. Wojciecha). N., mąż 1717 r. Anny z Bukowca Dąbrowskiej, córki Jana (P. 1152 k. 78), ale w 1742 r. spotykamy Annę Dąbrowską, córkę Mikołaja i Heleny Skrzteuskiej, wdowę po Stanisławie L., która idąc wtedy 2-o v. za Baltazara Pogorzelskiego zapisała mu przed ślubem 1.500 zł (Kośc. 321 s. 224). Jeszcze gdzieindziej Anna nazwana córką Heleny z Poradowskich Dąbrowskiej (Ws. 187 k. 229). Czy w pierwszym wypadku to nie pomyłka w imieniu ojca owej Anny? Żyła jeszcze z Pogorzelskim 1745 r. (Kośc. 323 k. 5). Tomasz z żoną Ludwiką byli chrzestnymi 23 II 1718 r.(LB. Graboszewo). Dorota i jej mąż Jan Wasielowski nie żyli już 1720 r. Hiacyntowi i żonie jego Konstancji Wierzbińskiej roborował skrypt 1721 r. pod zakładem 500 zł Mikołaj Kobyliński (G. 94 k. 961). Antoni 29 XI 1721 r., a Andrzej, 23 III 1723 r. trzymali do chrztu dzieci (LB Witkowo). Andrzej, posesor Kołaczkowa w p. gnieźn., kwitował się 1723 r. z dziedzicem tej wsi Aleksandrem Wolskim (G. 94 k. 271). Franciszek, pisarz komory celnej we Wschowie 1722 (Ws. 166 k. 178). Anna i jej mąż Jan Nasierowski nie żyli już oboje 1724 r. Marianna zaślubiła 24 I 1727 r. w Kamieńcu Marcina Potasznika. Ur. Kazimierz zaślubił 10 II 1722 r. Agnieszkę pochodzącą z Panienki (LC Panienka). Ci sami Kazimierz i Agnieszka, rodzice Marianny, ur. w Szypłowie, ochrzcz. 25 III 1729 r., i Walentego, ochrzcz. 20 II 1735 r. (LB Nowe Miasto). "Urodzony" Kazimierz, zapewne ten sam, zaślubił 2-o v. "uczciwą" Reginę z Szypłowa 3 VI 1737 r. (LC Nowe Miasto). "Wielmożnego" Kazimierza i Reginy, może tych samych, dzieci ochrzczone w Wieleniu: Stefan Teofil 28 XII 1754 r. (ur. w Wieleniu), Magdalena Petronela 27 V 1755 r. (ur. w Łokaczu), Ignacy 24 III 1757 r.(ur. w Wieleniu), Katarzyna Agnieszka 25 IV 1759 r. (LB Wieleń). Franciszek i Jadwiga, rodzice dzieci urodzonych w Nakle: Anny, ochrzcz. 14 I 1727 r., Antoniego, ochrzcz. 2 XI 1729 r., Barbary Katarzyny, ochrzcz. 28 XI 1732 r. (LB Nakło). Wojciech i Joanna, "posesjonaci", bawiący chwilowo koło Konina, rodzice Franciszka, ochrzcz. 5 X 1735 r.Ojciec dziecka zmarł na krótko przed jego urodzeniem (LB Zduny). Katarzyna, żona Macieja Godurowskiego, oboje już nie żyli 1736 r. Po bezdzietnej śmierci Stanisława L. spadek po nim 1736 r. brali między innymi jego bracia cioteczni Mikołaj i Antoni Dramińscy, synowie Hiacynta (I. Kal. 171/173 s. 158). Antoni ożenił się 1738 r. z Dorotą Choińską, wdową po Janie Kamińskim, właścicielką części Chrapiewa, która przed ślubem zapisała mu dług 400 zł (Kc. 139 k. 44). Andrzej, ekonom z Grabowa, umarł 12 V 1739 r. (LM Biechowo). Pani Zofia umarła w Śniatach 15 III 1740 r.(LM Wilkowo Polskie). Józef z Gałczynka umarł w r. 1740 (LM Kamieniec).

Rafał wymieniony w 1752 r. wśród spadkobierców Konstancji Rylskiej, żony Jana Niniewskiego (I. Kal. 196/198 k. 35). Jadwiga umarła w 1754 r. i została pochowana 30/VII (LM Kcynia). Andrzej umarł 23 II 1761 r. (ib.). Maciej (Mateusz), w l. 1761-1775 mąż Barbary Dzierżanowskiej, zaślubionej 1 II 1761 r. (LC Nakło), córki Marcina i Eleonory Komierowskiej (N. 212 k. 21; G. 102 k. 16v).Antoni, chrzestny 20 XI 1763 r. (LB Grabów). Maciej, podczaszy pomorski 1768 r. (LB Poznań, Fara). Panna Katarzyna ze dworu w Krobi trzymała do chrztu dziecko 16 X 1771 r. (LB Krobia). Była wychowawczynią Młodziejewskich kasztelaniców nakielskich i umarła we dworze tamtejszym 26 VI 1786 r., mając ok. 50 lat (LM Krobia). Wiktoria, ze dworu w Ojezierzu występowała jako matka chrzestna 7 V 1773 r. (LB Ojezierze). Julenta, żona Jana Badowskiego, nie żyjącego 1775 r. Wojciech, świadek ślubu Stanisława Bielskiego 26 IV 1777 r. (LC Kucharki). N., mąż Katarzyny Krasińskiej, która jako wdowa szła 2-o v. 23 VIII 1777 r. za Franciszka Napruszewskiego, rozwodnika (LC Gniezno, Św. Trójca). Ur. B. zaślubił 5 VI 1777 r.Barbarę Basicką. Świadkami ślubu byli nieszlachta (LC Kamieniec). Marcin, dworzanin w Iłowcu, był 15 II 1778 r. ojcem chrzestnym (LB Iłowiec). Jan Nepomucen, wojski chęciński, zmarł 3 III 1779 r.w pobliżu klasztoru jędrzejowskiego (Nekr. Obra i Owińska). Józef i Anna Katarzyna Zielińska chrzcili 20 X 1781 r. swego syna Jana Kantego, ur. w Ogielsku (LB Tarnowo k. Łękna). N., mąż Elżbiety Szuwalskiej, która jako wdowa kwitowała 1781 r. Antoniego Mieszkowskiego, dzierżawcę Rakowa (G. 108 k. 38). Jan. mąż 1784 r. Katarzyny Kiedrowskiej, córki Jana i ALeksandry de Bezany (?) (I. Kal. 224 k. 56, 230). Jan był 2 I 1785 r. ojcem chrzestnym (LB Pęchowo). "Wielmożny" Adam, pisarz miejski w Stęszewie, ojciec chrzestny 19 VI 1786 r.(LB Stęszew). Józef, ekonom w Ćmachowie, i żona jego Barbara chrzcili 24 X 1788 r. syna Franciszka Rafała, ur. tamże (LB Biezdrowo). Józef. towarzysz chorągwi konsystującej w Śremie, mąż Teodozji, która umarła 20 V 1790 r.mając ok. 30 lat (LM Śrem). Ów Józef już 20/XI t. r. zaślubił 2-o v. pannę Brygidę Lisowską z tamtejszego klasztoru (LC Śrem). Mikołaj i Deograta chrzcili 11 VIII 1792 r. syna Rocha Wawrzyńca, ur. w Barcinie (LB Barcin). Ignacy i Joanna z Zambrowskich, rodzice Edwarda Kajetana, ur. 7 VIII 1797 r. i Nepomuceny Domicelli, ur. 29 IV 1799 r. (LB Poznań, Fara). Onufry, regens (?), chrzestny 7 IV 1799 r. w czasie pobytu w Wyganowie (LB Kobylin). Ten sam zapewne Onufry bywał ojcem chrzestnym w l. 1802-1805 (LB Poznań, Fara). Panna Wiktoria, mieszkająca u klarysek poznańskich, umarła 23 IX 1803 r., mając lat 80 (LM Poznań, Fara). Kajetan, ur. ok. 1774 r., zaślubił w Węgielnikach 7 X 1812 r. Marcellę Sulkowską, wdowę po Strużyńskim (Strożyńskim?), ur. ok. 1768 r., zmarłą tamże 13 X 1826 r. Ich córka Prakseda zmarła 1826 r. licząc lat 15 (LC, Lm Św. Trójca, Gniezno). Andrzej, w l. 1810-1811 dzierżawca Dzierżążnika, z nielegalnego związku z Marianną Odolińską miał dzieci: Mariannę Antoninę, ur. w Trzcinicy 13 V 1810 r., zmarłą w Dzierżążniku 4 II 1811 r.(LB LM Trzcinica), Wojciecha Romana, ur. w Kopcu 9 VIII 1811 r., Feliska Pawła, ur. tamże, ochrzcz. 7 II 1813 r. (LB Doruchów). Antoni, dzierżawca Brzezia, i Marianna z Więckowiczów, rodzice Emilii Józefy, ur. w Brzeziu r. 31 III 1812 r.(LB Gostyń). Wojciech, dzierżawca Pustkowia Rybka w l. 1824-1829, i Rozalia z Damięckich, rodzice: Teofila, ur. 1816 r., zmarłego 31 X 1817 r., Józefy, ur. w Raszkówku 13 X 1820 r. (LM, LB Pogrzybów), innego Teofila, ur. w Rybce 29 IV 1824 r., Anny, ur. tamże 12 VII 1826r., Pauliny, ur. tamże 8 VI 1829 r. (LB Rozdrażew). Antoni, rządca dworu grylewskiego 1817 r. (LB Czeszewo). Felicjan, profesor szkoły mniejszej w Gnieźnie, zaślubił za zgodą swego ojca, w Arcugowie 2 II 1878 r. Petronellę Olszewską (LC Niechanowo). Ich córki: Teofila Wilhelmina, ur. w Gnieźnie na Grzybowie 10 I 1829 r., Józefa Marcjanna, ur. tamże 19 II 1831 r. (LB Sw. Trójca, Gniezno). Ignacy, kapitan wojsk polskich, posesor Czachór, i Józefa Trzcińska mieli córki Teodorę, ur. ok. 1816 r., zmarłą w Czachórach 11 II 1845 r., mającą lat 29 (LM Droszew), wydaną 25 XI 1843 r. za Józefa Arnolda, dziedzica Pietrzykowa (LC Droszew), Sewerynę Marcjannę, ur. tamże 8 I 1823 r. (LB Droszew). Ten sam Ignacy, zmarły w Czachórach 20 XII 1828 r. w wieku lat 41 (LM Droszew), miał żonę Józefę Zarembiankę (Zarmbinę?), nie wiem więc czy to była druga żona, czy też Trzcińska była uprzednio Zarembą? Po śmierci I-go ta Józefa, licząca lat 33, wyszła 2 V 1830 r.za Ludwika Bogusławskiego z Młynowa. Dzieci Ignacego i owej Zarembianki (Zarembiny?): Konstancja Józefa, zmarła w wieku 8 miesięcy 12 XI 1824 r., Igancy Romuald Józef, ur. w Czachórach 4 II 1826 r., zmarły tamże 2/VIII t. r. (LB, LM Droszew). Wojciech, dzierżawca folwarku na przedmieściu Dolska, i żona jego Julianna z Bagińskich (1-o v. za Sztulpińskim), rodzice Salomei Ludwiki, ur. w Dolsku 11 XI 1818 r. (LB Dolsk). Ks. Marcin, syn dziedzica dóbr, proboszcz Czempiński, zmarł w Czchórach 22 III 1825 r. mając lat 81 (LM Czempiń). Ks. Feliks, komendarz rogoziński 1829 r. (LC Rogoźno), proboszcz i dziekan w Kwieciszewie, zmarł 30 XII 1866 r. (Dz. P.). Marianna, ze Środy, chrzestna 3 III 1859 r. (LB Czerniejewo). Agnieszka, obywatelka średzka, zmarła w Rogoźnie 27 V 1848 r., licząc lat 90. Pozostawiła sześcioro dzieci, w tym Tomasza liczącego lat 70, Antoniego 66, ks. Feliksa 52 Salomeę 50, Józefa 48, wnuków 90, prawnuków 32. W zapisie jej zgonu wymienione też "niewdzięczne dzieci": Florian, Józef, Jan i Stanisław (LM Rogoźno). Wspomniany tu Andrzej, lekarz w Kłecku 1857 r. (LC Kłecko). N., mąż Józefy z Jankiewiczów, 2-o v. żony Ludwika Mańkowskiego, kapitana wojsk polskich, zmarłego 1850 r. (LM Poznań, Św. Marcin).

Piotr, kandydat med. 1856 r. (LB Środa). Lekarz w Wągrowcu 1863 r., zaślubił 27 XI 1866 r. w Poznaniu w Farze pannę Wiktorię Szóstakowską, córkę b. dyrektora gimnazjum w Trzemesznie (Dz. P.). Tajny radca zdrowia 1893 r., umarł w Wągrowcu 20 III 1910 r., mając lat 74 (ib.). Wiktoria z Szostakowskich zmarła tamże 28 I 1915 r. (ib.). Ich syn Stefan złożył 29 IV 1896 r.na Uniwersytecie Wrocławskim egzamin na aptekarza (ib.). Ciotką doktora Piotra była Franciszka L., zamężna Bukowska, zmarła w Wągrowcu 5 I 1893 w 82-im roku życia (ib.). Bliscy krewni doktora to Laskowscy z Runowa. Z nich Ludwik, posesor Konar w l. 1853-1857, Smogulca 1859 r., dziedzic Runowa, gdzie zmarł 18 IV 1885 r. licząc lat 62 i 8 miesięcy (LM Rogoźno). Jego żona Anna Bronisława Szulczewska, córka Jana, zmarła w Berlinie 20 IV 1879 r. w wieku 47 lat (ib.). Synowie: Tadeusz Antoni, ur. w Konarach 30 X 1853 r., trzymany do chrztu przez Wincentego L-go ze Środy (LB Margonin), Ludwik i Jan, o których niżej, Antoni, ur. ok. 1866 r., zmarły 1885 r., pochowany w Rogoźnie 12/II t. r. (Dz. P.). Córki: Bronisława Anna Balbina, ur. w Smoglucu 12 VIII 1859 r., wyszła w Potulicach 26 IX 1882 r. za Stanisława hr. Sokolnickiego z Pogrzybowa, zmarła w Opłucku w Galicji w 6 IV 1891 r., Monika wyszła 1892 r. za Józefa Oświecimskiego z Oświecimia. Może córką Ludwika była też Jadwiga, która przed 7 V 1894 r.wyszła za Władysława Jordana, lekarza z Ostrzeszowa. Ludwik Jan, syn Ludwika i Szulczewskiej, ur. w Konarach 8 X 1855 r.(LB Margonin), urzędnik gospodarczy w Sulisławiu, ożenił się 10 II 1885 r. z Jadwigą Połomską, mającą lat 21 (LC Rogoźno). Z niej syn Jan, ur. w Będzitowie pow. inowrocł. 30 IV 1893 r.(LB Rogoźno). Jan Anastazy, syn Ludwika i Szulczewskiej, ur. w Konarach 8 X 1855 r., do chrztu trzymał go uczeń gimn. Piotr L. (LB Margonin). Chyba identyczny z nim Jan, w l. 1885-1895 dzierżawca Bledzianowa, mąż Petronelli Masłowskiej, ojciec Czesława Mściboja, ur. w Bledzianowie 5 I 1894 r., trzymanego do chrztu przez Alfreda i Jadwigę L-ich, zmarłego 18 X 1895 r., oraz Jadwigi Marii, ur. 13 VIII 1895 r., zmarłej 19/X t. r. (LB LM Ostrzeszów).

Rozalia, zamężna Kamińska, zmarła 13 III 1863 r., mając lat 52 (Dz. P.). Stanisław, komisarz dóbr, i Anna Wolińska, rodzice Marii i Stanisławy. Maria ta, ur. 4 VII 1864 r., zaślubiła 1-o v. 30 VI 1886 r. Ludwika Mieczkowskiego, posesora folwarku z dóbr grodziskich (LC Poznań, Św. Marcin; Dz. P.), 2-o v. 25 II 1897 r. w Gnieźnie Kazimierza Stanisława Dembińskiego (ib.). Młodsza Stanisława Cecylia, ur. 2 XI 1866 r. (LB Poznań, Fara). Marianna, zamężna Barańska, "za życia przez wielu z familii zapoznana i opuszczona", zmarła 24 VII 1867 r.(Dz. P.). N., mąż Katarzyny Daszyńskiej, która zmarła w Strzelinie 17 VI 1872 r., pozostawiając męża, dzieci i wnuki (ib.). Wincenty, mąż Marcjanny Boińskiej, zmarłej w Środzie 7 V 1873 r.(ib.). Franciszek, nie żyjący już 1863 r., mąż Józefy Bierkowskiej, zmarłej ok. 11 X 1873 r., pochowanej w Psarskiem. Syn ich, "urodzony" Józef Aleksander "de L.", ur. ok. 1842 r., nauczyciel szkoły elementarnej w Kwilczu, potem w Rokossowie, zaślubił 27 I 1863 r. "uczciwą" Julię (Juliannę) Wilhelmi, córkę Józefa nauczyciela w Lubosinie, i Klary Grubert, ur. ok. 1843 r. (LC Otorowo). Ich synowie: Knaut Józef, ur. w Koźlu 16 II 1864 r., Mieczysław Hilary, ur. tamże 12 I 1866 r.(LB Otorowo), Nikodem Adam, ur. w Rokossowie 1 VI 1879 r., zaślubił w Poznaniu w Farze Irenę Banaszkiewicz (LB Poniec), Julian Wincenty, ur. w Rokossowie 29 VII 1885 r., trzymany do chrztu przez Józefa L-go, nauczyciela, i pannę Wandę L-ą (LB Poniec). Córka, Emilia Paulina, zmarła w Rokossowie 22 I 1882 r. w wieku lat 7 (LM Pozniec). Ks. Ignacy, licencjat św. teologii, nauczyciel religii przy gimn. w Wałczu, umarł w Poznaniu w Zakładzie SS. Miłosierdzia 8 XI 1880 r., a o jego zgonie zawiadomili matka i brat (ib.). Ignacy, długoletni nauczyciel Gimnazjum Św. Marii Magdaleny, emeryt, umarł w Poznaniu 3 III 1880 r., mając lat 70. Donisili o zgonie żona i dzieci (ib.). Weronika Maria, żona N. Tabulskiego, profesora gimnazjum w Rogoźnie, zmarła tamże 23 XI 1881 r. (ib.). N., mąż Marcjanny Zaborowskiej, zmarłej 29 XII 1882, pochowanej w Żerkowie. Donosił o jej śmierci syn (ib.). Michał ze Źrenicy umarł 5 III 1883 r., o czym donosili żona i dzieci (ib.). Stanisław i Klementyna, mieszkający w Rogoźnie, stracili 22 II 1886 r. córkę Marię w siódmym roku życia (LM Rogoźno), zaś 7 XI 1891 r. umarł im syn Zygmunt w dziesiątym roku życia (Dz. P.). Jadwiga złożyła w Bydgoszczy 12 III 1886 r. egzamin na wyższą nauczycielkę (Dz. P.). Wiktoria z Jeziorowskich zmarła 10 XII 1887 r. w Poznaniu, o czym zawiadomiły dzieci (ib.). Ks. Jakub na Wielkanoc 1891 r. obchodził 25-lecie w parafii Kazimierz koło Szamotuł (ib.). Zmarł 31 I 1894 r. (ib.). Tadeusz. dr med., pochodzący z W. Ks. Poznańskiego, studiował i doktoryzował się we Wrocławiu i tutaj po dwóch latach zmarł 28 VI 1891 r., mając 37 lat. Pozostawił żonę i dzieci (ib.). Maria, zamężna Goździewska, mająca lat 77, umarła w Głuchowie, pochowana w Środzie 8 II 1897 r. (ib.). Stanisław, mający lat 68, umarł 7 VI 1902 r., o czym zawiadomił ks. Stefan L. (ib.). Niewątpiliwie ten sam ks. Stefan, proboszcz w Kołdrąbiu, zmarł w Gnieźnie 6 VI 1908 r., a zawiadomiła o jego śmierci matka (ib.). Ks. Leon, proboszcz kościoła Św. Wojciecha, zmarł 11 XI 1902 r., mając lat 63 (ib.). Józefa, żona Mariana Rafała Frezera, posesora dóbr, 1907 r. (LB Poznań, Św. Marcin). Zofia z Buszkiewiczów zmarła 27 VIII 1912 r., pochowana w Konarzewie, o czym zawiadomili mąż i dzieci (Dz. P.). Antoni kupił 1913 r. od Bagera, Niemca, majątek Ignacewo w p. gnieźn. liczący 1050 ha (ib.). Jan, kupiec, umarł w Poznaniu 12 VII 1915 r. mając lat 36, o czym zawiadomili Ludwik i Mieczysław Laskowscy (ib.).

Lasoccy h.Dołęga
Lasoccy h.Dołęga z Lasotek w ziemi dobrzyńskiej, pisali się z Brzezin. Michał, dzierżawca tenuty śremskiej, miał 1450 r. termin z Anną Wilfiną, wdową po Janie z Rostoków (?), rodzoną siostrą zmarłego Piotra Polaka (Kośc. 19 k. 104v). Ks. Ja, tenutariusz śremski i pleban w Brzezinach 1475 r. (P. 20 k. 25v). Ten sam ks. Jan, scholastyk gnieźnieński, i Stanisław, podkomorzy poznański, bracia rodzeni i niedzielni, dziedzice Lasotek, mieli w 1491 r. sprawę z Jerzym Wrzesińskim, kasztelanem śremskim (Kośc. 228 k. 355). Tego ks. Jana procesował 1493 r. o sumę 50 grz. Wojciecj Górski, kasztelan lędzki, który mu wydzierżawił był na siedem lat, jako opiekun nieletnich Krotoskich, Niewierz, Grocholice i inne ich dobra (P. 22 k.25v). Stanisław został podkomorzym poznańskim 29 XII 1490 r., po rezygnacji Andrzeja Górskiego, dworzanina królewskiego (P. 21 k. 188). Tego Stanisława, podkomorzego poznańskiego i starostę śremskiego, pozwali 1510 r. Jan i Andrzej Iłowieccy, dziedzice w Wolsztynie (Kośc. 23 k. 126v). Kupił 1513 r. od Macieja Krzyżankowskiego za 100 grz. łan osiadły w Krzyżankowie w p. kośc. (P. 186 s. 429). Łan ten wraz z dopłatą 800 grz. dał t. r. Andrzejowi Gryżyńskiemu w zamian za wieś Drzenczewo w p. gnieźn. i zapis wyderkowy 9 grz. czynszu rocznego od sumy 100 grz. na wsi Brzezie (P. 786 s. 429). Drzenczewo i część Brzezia podkomorzy t. r. wyderkował za 800 grz. Janowi Domaradzkiemu (ib. s. 449). t. r. pozwał Macieja Gostyńskiego, kasztelana śremskiego, który przy użyciu siły wygnał go z Drzenczewa (P. 865 k. 374). Był również i wojskim sochaczewskim. Połowę miasta Brzeziny w ziemi łęczyckiej sprzedał 1514 r. za 14.000 zł Andrzejowi Gryżyńskiemu (Kośc. 232 k. 404v). Maciejowi Gostyńskiemu, kasztelanowi śremskiemu, rezygnował 1517 r. czynsz 9 grz. (bez jednego wiardunku) na Brzeziu, nabyty od Andrzeja Gryżyńskiego (P. 1392 k. 161v).

Krzysztof, starosta gostyński, już nie żyjący w 1579 r., zapisał był na wsi Suserz w p. gostynińskim dług 1.000 zł Andrzejowi z Gulczewa Sierpskiemu, wojewodzie rawskiemu. Córki zmarłego już wojewody, Jadwiga, wdowa po Wojciechu Sędziwoju Czarnkowskim, staroście generalnym wielkopolskim, i Anna, żona Stanisława Złotkowskiego, prawa swe do tej wsi oraz proces przeciwko spadkobiercom starosty, cedowały temuż Złotkowskiemu (Py. 116 k. 112, 112v).Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników