Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Laborska
Laborska(!) Anna, żona Adama Rynarzewskiego, już nie żyjącego w 1689 r.

Lachocki
Lachocki Adam, "urodzony", podawał do chrztu dziecko 25 I 1764 r.(LB Otorowo).

Lachowiczowie
Lachowiczowie Paweł z żoną Marianną z Łukomskich kwitowali w r. 1780 z 5.000 zł Ksawerego Urbanowskiego, posesora Niemierzewa (P. 1354 k. 424v). W 1785 r. Paweł kwitował Michała Moszczeńskiego (P. 1362 k. 1). Pani Marianna kwitowała 1789 r. Kazimierza Polichnowskiego (G. 115 k. 133). Marianna Lachowiczowa umarła 2 X 1794 r. mając lat 60 (LM Poznań, Św. Małgorzata).

Laccy h. Własnego
Laccy h. Własnego. Teodor Aleksander, marszałek nadworny W. Ks. Litewskiego, mąż Katarzyny Komorowskiej, wdowy 1-o v. po Piotrze Samuelu Grudzińskim, staroście średzkim, która 1664 r. scedowała to starostwo za konsensem królewskim Andrzejowi Karolowi Grudzińskiemu, wojewodzie poznańskiemu, i żonie jego Mariannie z Święcickich (ZTP 31 s. 290, 512), zaś wojewoda jednocześnie swe dobra: Barcin z zamkiem, wsie Barcińskie Przedmieście, Krotoszyn, Wolica, Obodno, Kierszków, Młodocin, Ptur, Pturek, Knieja, Ostrowie sprzedał za 150.000 zł Lackiej (ib. s. 513)

Ladawski
Ladawski Wawrzyniec, "szlachetny", gdzieś między r. 1519 a 1529 burgrabia zamku grabowskiego, występował przeciwko Wojciechowi Węgierskiemu, dziedzicowi części we wsi Węgry (I. i R. Z. Kal. 3 k. 586). Chyba ten sam Wawrzyniec, tym razem jednak "sławetny", wójt kaliski, mąż Anny Chwałkowskiej (Fałkowskiej), córki Jana, której winien był w r. 1546 sumę 85 grz. Rafał Leszczyński, wojewoda brzeski kujawski (I. Kal. 9 k. 251). Ta Anna w 1548 r. kwitowała z dóbr rodzicielskich w Chwałkowie Jakuba, brata swego rodzonego, i Sebastiana, syna Andrzeja, Chwałkowskich (Kośc. 235 k. 73)

Lajewski
Lajewski Jan, ksiądz, dziedzic i pleban w Dębnicy, skwitowany w 1486 r. przez Marcina, Wojciecha, Piotra i Jana, braci niedzielnych, dziedziców Wielkiej cz. Niemieckiej Dębnicy (G. 22 k. 26v)

Lamenth
Lamenth (?) Urszula (de Lamenthy), żona Piotra Kamieńskiego, oboje nie żyli już 1784 r.

Lamówna
Lamówna Małgorzata (raz nazwana Anną Małgorzatą), w l. 1651-1694 żona Stanisława Dzierżanowskiego, nie żyła już 1698 r.

Lamott
Lamott Anna de, żona 1-o v. Wawrzyńca Orzelskiego, była 1765 r. 2-o v. za Pawłem Poleskim, cześnikiem żytomierskim. Nie żyła już w r. 1766.

Lamparscy
Lamparscy, nie wiem czy szlachta. "Szlachetna" panna Rozalia podawała do chrztu dziecko (LB Poznań, Fara). "Urodzony" Franciszek, dzierżawca wsi prymasowskiej Dobrowa 1787 r. (I. Kal. 227 k. 349). Julianna, w r. 1802 żona Walentego Kurowskiego, posesora Sytkowa.

Lanckorońscy h. Zadora
Lanckorońscy h. Zadora pisali się z Brzezia, a nazwisko wzięli od trzymanych zastawem dóbr królewskich Lanckorona w p. szczyrzyckim. Hieronim, starosta skalski, mąż Anny z Iskrzyczyna (Iskrzyckiej), która 1556 r. dostała od Jakuba z Ostroroga wieś Pławowice w p. proszowskim (P. 897 k. 693v; 1396 k. 376). Stanisław, starosta skalski, i Mikołaj należeli 1582 r. do opieki nad nieletnimi dziećmi zmarłego Jana Ostroroga, podczaszego koronnego (P. 939 k. 352v). Ów Stanisław nie żył już w r. 1600 (P. 970 k. 382v). Ożeniony z Zofią (Boniecki zowie ją Elżbietą) Herburtówną, córką Marcina i Katarzyny Krotoskiej, miał z nią synów: Mikołaja w 1639 r. chorżążego lwowskiego, Hieronima t. r. chorażego podolskiego, i Jana, wówczas już zmarłego, po którym z żony Barbary z Husiatyna Kalinowskiej synowie Stanisław i Marcin. Wymienieni tu potomkowie Stanisława i Herburtówny należeli do grona licznych spadkobierców zmarłej bezdzietnie Urszuli Krotoskiej, żony Mikołaja Sieniawskiego, podczaszego koronnego. W r. 1636 występowali w tym charakterze Stanisław, Mikołaj i Krzysztof (!) L-cy (P. 161 k. 1000v). Mikołaj, chorąży lwowski, i Hieronim, chorąży podolski, sprzedali 1639 r. bratankowi Stanisławowi całe swe części spadkowe w mieście Łobżenica i we wsiach: Rataje, Piesna i Luchowo w p. nakiel. oraz w mieście Barcinie i we wsiach: Przedmieście Barcińskie cz. Ptur, Krotoszyno (dziś Krotoszyn), w połowie wsi Obódno, we wsiach Siersko i Olendry w powiatach gnieźn., kcyń., inowrocł. i bydg. (ZTP 29 s. 923). Ten zaś Stanisław sprzedał cały swój udział spadkowy w powyższych dobrach t. r. za 27.500 zł Zygmuntowi Grudzińskiemu, wojewodzie kaliskiemu (N. 226 k. 21v; Kc. 129 k. 35, 38)

Krzysztof, kasztelan radomski i starosta szydłowski, mąż Jadwigi Wiktorii z Kaliszan (Wilamówny), wdowy 1-o v. po Piotrze z Lachowic Sieniucie, występował w l. 1657-1661 jako opiekun jej syna Krzysztofa Aleksandra Sieniuty, dziedzica miast Kobylina i Zdunów oraz przyległych do owych miast wsi (I. Kal. 122 s. 775; Ws. 63 k. 242, 429v). Zmarł między r. 1662 a 1667 (Ws. 208 k. 124, 263).

Pakosław (Pacisław) Kazimierz i jego żona Anna z Dembian Dembińska, córka Franciszka, podkomorzego krakowskiego, i Doroty Czarnkowskiej, dziedzica Wodzisławia a w Wielkopolsce miasta Człopa i wsi: Drzonowo, Trzebin, Dudka, Szonów, Pieczyska oraz części wsi Stanisławowo w p. wałec., które to dobra puścili 1660 r. w dzierżawę Aleksandrowi Walewskiemu, skarbnikowi krakowskiemu, ten zaś scedował je Stanisławowi Bogusławowi Gosławskiemu. Gosławski został oskarżony o arianizm i kaduk po nim we wsi Drzonowo dostał się w 1661 r. za położone w wojnie szwedzkiej zasługi Piotrowi Janowskiemu, chorążemu spod znaku Mcielskiego, skarbnika poznańskiego (P. 186 k. 88v). Janowski pozwał 1662 r. oboje L-ch na Trybunał Piotrkowski o tolerowanie w swych dobrach i osłanianie wbrew konstytucji sejmowej ludzi oskarżonych o arianizm (P. 188 k. 201), wobec czego Gosławski w 1663 r. swe prawa do posesji dzierżawnej dóbr człopskich scedował Stanisławowi Koczorowskiemu (P. 1073 k. 431v). Pakosław Kazimeirz, podstoli krakowski i pułkownik JKMci, został po śmierci żony księdzem. W r. 1684 będąc już proboszczem oświęcimskim oraz kustoszem koron i skarbu koronnego, sprzedał za 12.500 zł wieś Czerlin w p. kcyń. Stanisławowi Michałowi Janowi Bąkowskiemu, podkomorzemu chełmińskiemu, uzyskawszy uprzednio donację owej wsi od obu swych synów, którzy ją odziedziczyli po zmarłej matce (N. 225 k. 822v; Kc. 132 k. 295v). Dziećmi Pakosława Kazimierza byli: Franciszek, starosta stobnicki i pułkownik JKMci, Samuel, dworzani pokojowy JKMci, i Katarzyna. Ta ostatnia w 1685 r., już wdowa po Piotrze Śladkowskim, kasztelanie sochaczewskim, żona 2-o v. Adama Walewskiego, kasztelana inowłodzkiego, dała ojcu swe dobra macierzyste (ZTP 33 s. 877). Jednocześnie swe części w mieście Człopa z dwoma młynami i we wsiach Drzonów, Trzebin, Dudka, Szonów i Pieczyska, spadłe na nią po matce, dała Arnoldowi Kasprowi Golczowi, burgrabiemu ziemskiemu wałeckiemu, utwierdzając w ten sposób transakację dokonaną przez ojca (ib. s. 879). Wspomniany wyżej Samuel zaślubił w r. 1687 2 II. lub około tej daty Konstancję Lipską, starościankę rawską (Estr. XVIII s. 528).

Wacław, nie żyjący już 1686 r., mąż Anny Wielhorskiej, wtedy 2-o v. żony Wojciecha Lubińskiego, sędziego wojsk koronnych potem podstolego buskiego (P. 1111 V k. 17), 3-o v. żony w r. 1620 Kazimierza Stanisława Ligęzy Minora, cześnika ciechanowskiego, sędziego gen. obozowego wojsk koronnych (Py. 156 s. 38).

Anna, żona 1-o v. Stanisława Strzałkowskiego, 2-o v. Aleksandra Drzewieckiego, 3-o v. Jana Zasadzkiego, zmarłego w r. 1719 lub 1720, sama żyła jeszcze w 1722 r.

Franciszek, starosta rawski, ożenił się 1746 r. z Eleonorą Garczyńską, córką Stefana, wtedy kasztelana kaliskiego, i Zofii Tuchałczanki. Kontrakt małżeński został spisany w Zbąszyniu 28/V pod zakładem 100.000 zł (Ws. 89 k. 92). Kontraktem z 30 I 1768 r. kupił za 150.000 zł od Teresy z Załuskich, wdowy po Kazimierzu Chlebowskim, staroście liwskim, miasto Iwanowice z zamkiem oraz wsie: Niemiecka Wieś, Gozdki, Pośrzednik, Kurzybród w p. kal. (I. Kal. 206/8 k. 131). Występował 1778 r. jako starosta rawski, regnowski, boguszyński, nowodworski (LB Żoń). Jeszcze żył 1788 r. (P. 1356 k. 320).

Maciej, wojewoda brzeski, zmarł 13 VIII 1789 r., a że był tercjarzem franciszkańskim datę jego zgonu zanowtowano w klasztorze franciszkanów w Śremie.

Landburg
Landburg Bonawentura, "urodzony", już nie żyjący w 1692 r., mąż Doroty Lubomęskiej, córki Michała i Zofii Rzepeckiej, wtedy już 2-o v. żony "urodzonego" Kazimierza Czudynowicza cz. Cudynowicza (ZTP 35 s. 835). Żyła jeszcze 1699 r. (I. Kal. 153 s. 305). Pozostałą po niej sumę 3.000 złp lokowaną na Zadebrowicach w wojew. sandomierskim, dziedziczyła Rozalia Przybysławska, której babka była z domu Rzepecka (P. 1352 k. 362).

Landskron h. Własnego
Landskron h. Własnego ze Śląska. Małgorzata, córka Piotra z Waxthorn (?), w 1546 r. żona Joachima Bobowickiego (P. 1395 k. 273v). Elżbieta z Obsendorf w Nowej marchii była w l. 1587-1590 żoną Fabiana Schöneich z Carolath i Perklicz (Parchwitz?), a 1594 r. występowała już jako wdowa. Anna, żona 1-o v. Jana Krackewitz, wyszła 2-o v. w 1623 r. za Jana Krzysztofa Seherr Thoss i żyła z nim jeszcze w 1698 r. Jan i siostra jego Anna, wdowa po Fryderyku Krackewitz, wymienieni 1632 r. (Kośc. 296 k. 195). Ewa Maria, w 1716 r. żona Kaspra Samuela v. Dürbach (raz nazwany Tyrbach), pana na Lille, zmarła 13 I 1731 r. mając 96 lat (LM Kobylin).

Landzertowie
Landzertowie. Michał, kapitan JKMci, zaślubił po r. 1739 Reginę Prokopównę, która w 1765 r. otrzymała zapis 6.000 zł długu za Potrzonowie od Stanisława Tomickiego, miecznikowicza poznańskiego (G. 100 k. 100). Była wdową już 1770 r. (ib. k. 403). Żyła jeszcze 6 VII 1785 r., a może i w r. 1786 (G. 113 k. 136), już nie żyła w 1787 r. (G. 114 k. 131).Córka ich Zuzanna, w l. 1775-1778 żona Stefana Frezera, występowała jako wdowa po nim w l. 1789-1790. Syn Zygmunt służył 1771 r. w huzarach pruskich (P. 1348 k. 50v). Otrzymał 1777 r. od swej matki cesję sumy 2.519 zł., przysądzonych jej na Mariannie z Wodeckich Żółtowskiej (G. 104 k. 1v). Sumę 1.820 zł z sumy 2.000 zł zapisanej matce jeszcze jako pannie w 1739 r. przez synagogę poznańską, cedował w 1787 r. Maciejowi Rowińskiemu (G. 114 k. 131). Jego żoną była Julianna Frezerówna, która przebywają w charakterze ubogiej rezydentki u krewnych w Żydowie umarła tam 21 II 1828 r. mając lat 89 (LM Żydowo)Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników