Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona5678[9]10111213Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Latowscy cz. Kotojeccy (Kotowieccy)
wille, 2-o v. żonę Abrahama Sieniuty, z 1.800 zł zapisanych sposobem zastawu na Zdunach (ib. 82 k. 919). Zofia L-a cz. Kotowiecka niewątpliwie identyczna z powyższą, żona Tomasza Dąbrowskiego, działała 1641 r. w asyście brata stryjecznego Jana Kotowieckiego (I. Kal. 107a s. 142). Katarzyna, już w r. 1641 żona Benedykta Dąbrowskiego, kwitowała wtedy z opieki Tomasza Goreckiego (I. Kal. 107a s. 737). Zob. tablicę.

Laudańscy h. Jastrzębiec
Laudańscy h. Jastrzębiec, ze Żmudzi. Jan L. Rymowic, syn zmarłego Jerzego, w 1612 r. wydzierżawił na trzy lata za 48 zł od Wojciecha Bogusza Przedzyńskiego, dziedzica, i Małgorzaty z Bogusławskich Kaczkowskiej, zastawniczki, części wsi Przedzino w p. kal. (I. Kal. 78 s. 1303). Franciszek spisał 19 VI 1766 r. pod zakładem 12.000 zł kontrakt dzoerżawny na trzy lata od Franciszki Wlaknowskiej, wdowy po Antonim Boguckim, wsi Chwalibogowo w p. pyzdr. Kwitował się z nią z owego kontraktu 1769 r. (Py. 158 k. 57v, 58). Ludwika, matka chrzestna 9 VI 1771 r. (LB Graboszewo). Wiktoria, w r. 1785 żona Wawrzyńca Kurcewskiego, 1787 r. wdowa po nim.

Lausonówna
Lausonówna Marianna, wdowa po Macieju Hieronimie Wolskim 1641 r. (W. 38 k. 249v)

Labelscy
Labelscy szlachetni Jerzy i Jakub, bracia rodzeni, obaj już nie żyjący 1641 r. Ich siostra Anna, żona sław. Macieja Czander. Jakub był bezdzietny. Córka Jerzego i Jadwigi Głaniszewskiej, Marianna, w l. 1641-1644 żona szlach. Łukasza Plucińskiego , spadkobierczyni stryja Jakuba, kwitowała się 1641 r. z Maciejem Cuander, owdowiałym po Annie L., zaś 1644 r. kwitowała z 200 zł Władysława Rydzyńskiego (Kośc. 299 k. 498; 301 k. 714v). Jako wdowa żyła jeszcze 1664 r.

Leben
Leben, zob. Löben.

Lebowscy h. Gozdawa
Lebowscy h. Gozdawa. Zofia zaślubiła w Strzelnie 5 III 1680 r. Marcina Gorzechowskiego. Konstanty, mąż Agnieszki Ulatowskiej, córki Jakuba i Marianny Radolińskiej, która w 1731 r. sumę 1.066 zł, pochodzącą z układu spisanego 1724 r. w Mierucinie ze zmarłym Jerzym Wałdowskim, łowczym wschowskim, cedowała Janowi Falęckiemu, burgrabiemu grodzkiemu chełmińskiemu (N. 205 k. 10v). Tego Konstantego syn Walenty i córka Brygida, wdowa po Józefie Lesiewskim, urodzeni z Ulatowskiej kwitowali wówczas swoją matkę (ib. k. 11).

Lebrecht
Lebrecht Jan, już nie żyjący 1792 r., mąż Konstancji Karoliny Jaskóleckiej, córki Bogusława i Beaty Löben, która to Konstancja Karolina występowała wtedy jako wdowa (P. 1369 k. 604).

z Lechowa w p. kośc.
z Lechowa w p. kośc., zob. Łąccy h. Karzbok.

Leczkowscy
Leczkowscy. Maciej kupił 1599 r. za 100 grz. od Łukasza Wysławskiego grunt pusty zw. Wygorzeliny we wsi Wysławice p. kal. (P. 1403 k. 81). Bartłomiej, już nie żyjący 1603 r., mąż Anny Wysławskiej, 2-o v. żony Mikołaja Wysławskiego, która wtedy występowała jako współspadkobierczyni brata Łukasza Wysławskiego (P. 973 k. 430). Bartłomiej miał córkę Barbarę, w r. 1606 żona Michała Glińskiego (P. 1405 k. 504).

Ledóchowscy h. Szaława
Ledóchowscy h. Szaława z Ledóchowa w p. krzemienieckim. Marcin, sędzia ziemski krzemieniecki, nie żył już 1681 r., a wdowa po nim, Marianna Jełowiecka spisała wtedy w Olesznie kontrakt z Michałem Raczyńskim, mocą którego sumę 15.000 zł, zapisaną sobie na Prusinowie i części Sławna w p. pozn. przez Bonawenturę Jaskóleckiego, cedowała Raczyńskiemu (Kc. 132 k. 134). Samuel, podsędek ziemski krzemieniecki, został 1725 r. mianowany przez Samuela Tyszewicza opiekunem jego bratanka Michała (Kośc. 314 s. 348). Adam na Ledóchowie L., starosta włodzimierski, potem kasztelan wołyński. W r.1759 Marianna była już 2-o v. żoną Piotra Miączyńskiego, wojewody czerniechowskiego (ib. 171 s. 607). Jako dziedziczka Sobótki występowała 1762 r. (ib. 178 k. 382v). Mąż Marianny z Wielkiego Chrząstowa Wierzbowskiej, dziedziczki miasta Sobótka Wielka i wsi Sobótka Mała, spadłych po jej bezpotomnym bracie Adamie Wierzbowskim, staroście szadkowskim, 1736 r.(I. Kal. 171/173 s. 307, 593). Żyli oboje 1748 r., a spośród ich dzieci syn Franciszek Sobótka, mocą transakcji z 1784 r. między spadkobiercami Ledóchowskiego, wojewody czerniechowskiego, a Andrzejem Bogdańskim, przeszła na własność tego ostatniego (ib. 227 k. 54). Franciszek, starosta włodzimierski, i żona jego Anna z Denhoffów, rodzice Anny, która 1768 r. wyszła za Michała Czapskiego, wojewodę malborskiego (Estr. XIV, s. 512-518).

Nie wiem, czy do tych samych zaliczyć można szl. Antoniego Józefa, występującego w l. 1793-1800, doktora medycyny, którego dzieci zrodzone z Antoniny Piegłowskiej: Jan Onufry umarł 8 X 1799 r., mając lat pięć, Julianna Amalia, ur. 7 III, zmarła 16 X 1799 (LB. LM Fara, Pozn.)

Lehndorf h. Własnego
Lehndorf h. Własnego z Prus Książęcych. Sebastian Dymitr L.-Nowowiejski, mąż Marianny Schlichting, córki Albrechta (Wojciecha) i Heleny z Kosiczyna. Oboje pozwani 1647 r. przez Sebalda Golczy (W. 82 k. 72v)

Lekszyccy h. Warna
Lekszyccy h. Warna. Mieli być identyczni z Leksickimi cz. Lekszyckimi h. Warnia z Leksic w p. proszowskim (Żychliński I). Ur. Franciszek z żony Kunegundy miał córkę Annę Katarzynę, ur. w Lwówku, ochrzcz.20 VIII 1683 r. (LB Lwówek). Ur. Franciszka Lexickiego i Kunegundy córka Teresa, ur. w Zgierzynku, ochrzcz. 6 X 1681 r. (LB Brody). Ur. Marcin, ekonom cz. podstarości w Domachowie, miał z żony Róży córkę Helenę Annę ochrzcz. 5 VIII 1742 r., i miał syna Wojciecha, ochrzcz. 17 V 1744 r. (LB Domachowo). Chyba ta sama Róża Lexycka przebywała 1753 r. we dworze w Dolsku (LB Dolsk). Wojciech był w l. 1776-83 ekonomem w Chociczy, wsi małżonków Mazowieckich (LB Nowe Miasto). Był 9 VII 1782 r. świadkiem w Laskówce przy ślubie szl. Józefa L-go z panną Urszulą L-ą (LC Nowe Miasto), może jako brat młodego lub panny młodej? Chyba identyczny z nim Wojciech, leśniczy we wsi Ugoda, mąż Marianny żyjącej 1814 r. (LB Golejewko). Szl. Wojciech oblatował 1779 r. kontrakt zawarty 1778 r. między Grabskimi i Mazowieckim, dotyczący Chocieszy, Kolnic i Kolniczek (Py. 158 k. 848). Wedle Józefa Lekszyckiego, archiwisty poznańskiego, ów Wojciech to właśnie syn Marcina i Róży, mąż Marianny Skibickiej, a ojciec: Antoniego, Izydora i Michała Władysława, ur. w Chociczy 22 IX 1780 r. (LB Nowe Miasto), zmarłego bezpotomnie. Znamy akty chrztu dwóch jeszcze synów Wojciecha i Marianny. Są to: Ignacy Antoni Józef, ur. w Chociczy, ochrzcz. 12 VIII 1776 r., i Franciszek Antoni Onufry, ochrzcz. 9 X 1778 r. (ib.). Jeden z nich, nie wiem który, był zapewne identyczny ze wspomnianym Antonim, o którym niżej.

1. Antoni, syn Wojciecha i Skibickiej, ekonom w Ostrobudkach, dzierżawca młyna Słupskiego 1814 r., a wsi Sowy 1818 r., mąż Antoniny Pawlickiej, z której synowi: Wincenty, ur. w Dębionce, ochrzcz. 16 XII 1810 r. (LB Golejewko), zmarły 1855 r., Antoni, Tomasz, o którym niżej, Felicjan Michał, ur. 20 X 1814 r. w młynie Słupskim (ib.), proboszcz w Żałem, wreszcie Józef, o którym niżej.

1) Antoni, syn Antoniego i Pawlickiej, ur. ok. 1813 r., zaślubił 6 II 1838 r. Franciszkę Pawlicką, córkę Jana i Honoraty Szymańskiej, ur. ok. 1818 r. (LC Dubin). Córka ich Marianna, ur. w Dubinie 13 III 1853 r. (LC Dubin).

2) Tomasz, syn Antoniego i Pawlickiej, ur. ok. 1813 r., ekonom w Potrzebowie, zaślubił 3 VI 1845 r. Józefę Antoninę Olimpię Hendell, córkę Antoniego, dziedzica Tarchalina, i Barbary Rydzyńskiej, ur. ok. 1820 (LC Bojanowo-Gołaszyn).

3) Józef, syn Antoniego i Pawlickiej, ur. 14 III 1818 r. (LB Pakosław), archiwista Archiwum Poznańskiego, zmarł w Poznaniu 21 XII 1899 r. Ożenił się 9 XI 1869 r. z Zofią Lekszycką, córką Mieczysława i Marianny Rejewskiej (LC Sw. Marcin, Pozn.), zmarłą w Janiszewie koło Poznania 30 V 1886 r., pochowaną w Poznaniu (LM Sw. Marcin, Pozn.; Dz. P.)

2. Izydor, syn Wojciecha i Skibickiej, ochrzcz. 16 IV 1783 r. (LB Nowe Miasto), konsyliarz prefektury poznańskiej 1814 r. (LC Fara, Pozn.) nazwany 1816 r. sekretarzem gen prefektury depart. poznańskiego, landrat powiatu odolanowskiego w l. 1818-25 (LB Kotłów; LB Sulmierzyce). Mieszkał 1818 r. w Chwałkowie. Umarł po r. 1844. Ożenił się przed r. 1815 z Michaliną Gottwald, córką Karola i Nepomuceny Borer (?), zmarłą 25 I 1861 r. w wieku lat 66 (LM Sw. Małgorzata, Pozn.). Synowie: Mieczysław, o którym niżej, Konrad, zmarły 18 IX 1819 r., Władysław Wojciech, ur. w Ostrowie 12 IV 1822 r., zmarły tamże 10 VI t. r., Włodziemierz, ur. tamże 24 V 1823 r., zmarły tamże 13 VIII 1834 r. (LB, LM Ostrów), Stanisław Henryk, ur. w Zagórzu 18 I 1835 r., wikariusz katedry poznańskiej, zmarły 16 IV 1861 r. (LM Św. Małgorzata, Pozn.; Dz. P.). Z córek, Maelania Maria Józefa, ur. 24 I, zmarła 3 II 1815 r. (LB, LM Fara, Pozn.), Józefa, ur. ok. 1821 r., zmarła na Chwaliszewie w Poznaniu 7 VI 1846 r. (LM Sw. Małgorzata, Pozn.), Eustachia, ur. 21 X 1825 r., zmarła 9 XI 1905 r. (LM Fara, Pozn.), wyszła 14 II 1854 r. za Wilhelma Alkiewicza z Leszna (LC Sw. Małgorzata, Pozn.).

Lekszyccy h. Warnia
@tablica

Mieczysław Roman, syn Izydora i Gottwaldówny, ur. 3 III 1816 r. w Ostrowie (LB Poznań, Fara), ożenił się 10 X 1843 r. z Marianną Rejewską, ur. ok. 1821 r. , zmarła 9 X 1898 r. (LM Poznań, Św. Marcin). Mieczysław był kalkulatorem przy Starym Ziemstwie Kredytowym, posesorem domu, umarł 15 X 1880 r. (ib.; Dz. P.). Jego synowie pomarli dziećmi: Włodzimierz Izydor, ur. 9 II 1845 r. (LB Poznań, Fara), umarł 25 VII 1851 r. (LM Poznań, Św. Marcin), Adam Wacław Marian, ur. 25 V 1855 r. (LB Poznań, Św. Marcin), umarł 9 VIII 1856 r. (LM Poznań, Św. Wojciech). Córki: Zofia, ur. 31 III 1847 r. (LB Poznań, Fara), zaślubiła 9 XI 1869 r. Józefa Lekszyckiego, umarła 30 V 1886 r., Antonina, Kazimiera i Maria, żyjące w 1880 r. w chwili śmierci ojca. Nie wiem, czy z ostatnią z nich, czy też z przedostatnią należałoby zidentyfikować Marię Kazimierę, ur. 23 X 1851 r. Antonina wyszła przed 25 VIII 1877 za Pawła Doerffera, administratora Ponieca, umarła w Ostrowie 19 II 1917 r., mając lat 64. Kazimiera wyszła przed 10 X 1874 r. za Wincentego Zenktelera, nauczyciela gmin. (LB Poniec; LB Ostrów; Dz. P.) (LB Poznań, Św. Marcin). Zob. tablicę.Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona5678[9]10111213Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników