Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12131415[16]17181920Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Leszczyńscy h. Wieniawa 5
Franciszek, mąż Heleny Ruszkowskiej, córki Wojciecha i Katarzyny Jarochowskiej, którą 1680 r.kwitował Marcin Grzymisławski (I. Kal. 140 k. 149). Oboje nie żyli już 1738 r., kiedy ich syn Kazimierz spisywał dożywocie z żoną Katarzyną Szeliską, wdową 1-o v. po Tomaszu Przetockim i 2-o v. po Pawle Wyganowskim (P. 1252 k. 266). Kazmierz był 1740 r. dzierżawcą Brudzewa. Katarzyna kwitowała 1742 r. Franciszka Trąmpczyńskiego z 1.000 zł należnych jej z jej dóbr rodzicielskich, którą to sumę mąż jej zaraz zabezpieczył (p. 1267 k. 232, 232v). Jako wdowa i po trzecim mężu żyła jeszcze 1759 r. (P. 1328 k. 73v). Ich syn Ignacy Wojciech, ur. w Zbrudzewie, ochrzczony 31 VII 1739 r. (LB Śrem). Ponieważ do chrztu trzymali go Stanisław L. i jego żona Małgorzata z Borzęckich, można się w nich domyślać bliskich krewnych. Ci Stanisław i Małgorzata chyba identyczni ze Stanisławem, ekonomem w Płajewie, i Barbarą (!) Borzęcką, którzy 24 IX 1736 r. chrzcili swoją córkę Mariannę Franciszkę (LB Połajewo). Stanisław nie żył już 1768 r., a Małgorzata z Borzęckich jako osiemdziesięcioletnia staruszka zmarła we dworze w Pogorzeli 18 III 1782 r. (LM Pogorzela). Córka Stanisława i Małgorzaty, Teresa, ochrzcz. 27 IV 1733 r. (LB Pogorzela), była 1768 r. żoną Józefa Stawiskiego (I. Kal. 206/208 k. 57).

Kazimierz, syn zmarłego Felicjana, wspólnie z żoną Marianną Jarzynianką, kwitował 1690 r. Władysława Krąkowskiego z 2.000 zł (ib. 146 s. 129). Kasper, już nie żyjący w 1690 r., miał z żony Marianny Krzykowskiej syna Stanisława, męża Heleny Żabińskiej, córki Samuela i Zofii z Roguskich. Helena t. r. skwitowała ks. Aleksandra Koszanowskiego, kustosza katedralnego poznańskiego i elekta opata przemęckiego, wykonawcę testamentu Jakuba Wilkotarskiego, łowczego kaliskiego, z 3.000 zł długu zapisanego jej w 1684 r. (ib. s. 390). Sumę tę zaraz w 1690 r. mąż jej oprawił (ib. s. 391). Marianna, żona Jana Jaroszewskiego 1696 r. (Py. 156 s. 33). Helena Rudnicka, wdowa po N. L-im, pozwana 1699 r. przez Stanisława Dobrzyckiego, dziedzica części w Karsach p. kon. (I. Kon. 70 k. 453). Szymon ożenił się 16 X 1701 r. z Domicelą Wysocką (LC Gniezno, Św. Wawrzyniec). Kazimierz, regens grodzki kruszwicki 1701 r. (ZTP 38 k. 621, 621v). Katarzyna, żona Jana Kierzyńskiego, oboje już nie żyli 1704 r. (I. kal. 157 k. 6).

Antoni, w 1712 mąż Marianny Lubstowskiej, córki Adama, kasztelana kowalskiego, i Zuzanny Trębińskiej, a wdowy po Antonim Przecławie Rupniewskim, cześniku owruckim (P. 287 k. 153; ZTP 40 k. 149; Kc. 134 k. 418). Oboje żyli jeszcze 1734 r., kiedy syn ich Józef zawierał z Pawłem Chamskim kontrakt o wieś Bożejewice w p. kcyń. (Kc. 137 k. 165v). Części Bożejewic Wielkich kupił t. r. 12 VIII za 4.580 zł od Rozalii Drachowskiej, wdowy po Józefie Trzcińskim (ib. k. 168). Z żoną Rozalią Lubiatowską, wdową po Stefanie Nowowiejskim, zawierał komplancję 1736 r. (G. 97 k. 62). Żył jeszcze 1739 r. (ib. k. 348), nie żył już 1742 r., kiedy owdowiała powtórnie Rozalia ułożyła się ze swym rodznym wujem Maciejem Nowiejskim (I. Kal. 178/180 s. 333). Żyła jeszcze 1768 r. (Rel. Kal. 193/194 k. 524v). Piotr, chorąży chorągwi pancernej, żył w l. 1713-1718 (LC Strzelno). Jakub i Anna, rodzice Anny, ochrzczonej 26 VII 1714 r. (LB Skoraszewice).

Bartłomiej, mąż Reginy Klichowskiej, córki Stanisława i Anny Śmiłowskiej, która to Regina w 1719 r. wspólnie z siostrami, Marianną zamężną Przanowską i panną Anną zobowiązała się sprzedać części po ojcu we wsiach Modła i Bienna za 4.500 zł Wojciechowi Osieckiemu (I. Kon. 75 k. 110). Potem w r. 1721 siostry sprzedały owe dobra za 4.500 zł Mikołajowi Skoraszewskiemu, kasztelanowi krzywińskiemu (I. Kal. 163 k. 411), a wreszcie w r. 1726 zobowiązały się rezygnować je Maciejowi Mierzewskiemu (I. Kon. 76 k. 107v). Bartłomiej wraz z żoną kwitowali 1729 r. ze sprawy małżonków Urbanowskich (ib. k. 309). Żyli oboje w r. 1747, kiedy Regina kwitowała z 200 zł Michała Miaskowskiego, starostę gębickiego (ib. 78 s. 57). Bartłomiej żył jeszcze 1753 r., ale Regina wtedy już nie żyła. Ich syn Kazimierz, występujący pierwszy raz obok rodziców w 1747 r., teraz jako współspadkobierca ciotki Anny z Klichowskich Przanowskiej kwitował Rocha Biskupskiego (ib. s. 57, 704). Nie żył już 1758 r., kiedy o Reginie z Klichowskich mowa jako o zmarłym bezpotomnie (ib. 79 k. 122v). On więc to był chyba tym Kazimierzem L., który został pochowany 6 II 1755 r. (Nekr. Reformatów Pozn.). Nie wiem, czy to ten sam Kazimierz, czy inny, występował już 1730 r. jako chrzestny w Śremie (LB Śrem). Kazimierz, może ten sam, dzierżawił Rosnowo 1747 r. od Jana Skarbka, starosty tuszyńskiego, i Anny z Gajewskich (Ws. 179 k. 445).

Stanisław, ekonom w Konarach 1720 r., żył jeszcze 1751 r. (I. Kon. 78 s. 534). Żona jego Anna Brodnicka zmarła 24 VIII 1729 r., mając lat 35 (LM Konary). Ich dziecko siedmiomiesięczne umarło 20 II 1720 r. (ib.). Może ten sam Stanisław był 1742 r. administratorem Włoszkowic (Ws. 178 k. 13v). Syn ich Adam Melchior urodził się 6 I 1722 r., córka Marianna Dorota urodziła się 5 II 1725 r. (LB Konary). Była jeszcze córka Ewa, której mąż Andrzej Ossowski kwitował 1751 r. swego teścia z jej posagu 1.000 zł (I. Kon. 78 s. 534). Nie żyła już 1777 r. (ib. 81 k. 169). Grzegorz w 1723 r. mąż Marianny Bieganowskiej, córki Jana (ZTP 41 k. 899). Antoni towarzyszył w 1725 r. swej stryjecznej siostrze Katarzynie, wdowie 1-o v. po Krzysztofie Przeczeniu, 2-o v. żonie Adama Pniewskiego, przy utwierdzaniu przez nią jej testamentu spisanego w Kaliszu 5 V t. r. (I. Kal. 161 s. 111). Paweł zawierał 1727 r. kontrakt dzierżawy wsi Podłużyce i Brzozówka z Józefem Kamińskim ich posesorem (i. Kon. 76 k. 183v). Nie wiem czy ten sam czy inny Paweł, posesor części Balic w p. sieradzkim, występował 1734 r. w imieniu własnym i Zuzanny Rzeczyckiej (I. kal. 171/173 s. 131). Stanisław, już nie żyjący 1734 r., kiedy żona jego Teresa Kozłowska, wdowa 1-o v. po Jakubie Skupieńskim, kwitowała w imieniu syna z pierwszego męża, Józefa Skupieńskiego, synagogę gnieźnieńską z prowizji od sumy 600 zł (G. 96 k. 575). Antoni otrzymał 1735 r. zapis 1.000 zł od swej przyszłej żony Konstancji Sawickiej, wdowy po Tomaszu Targoniewiczu (I. Kal. 171/173 s. 76). Józef nie żył już w r. 1736, kiedy wdowa po nim Marianna Rudkowska kwitowała z kondemnaty braci Pinińskich (N. 206 s. 51). Jan, mający lat 47 umarł 1 VIII 1737 r., pochowany w kaplicy Św. Józefa w Sierosławiu (LM Lussowo). Paweł świadczył 1742 r. przy ślubie Godlewskiego, regenta pyzdrskiego, z Byszewską (LC Poznań, Św. Mikołaja). Wiktoria z Kędzierskich, podczaszyna, z Przybysławia, amtka chrzestna 1743 r. (LB Pieranie). Andrzej i Teresa z Czapskich, rodzice Piotra, ochrzcz. 1 III 1743 r. (LB Panienka). Walenty, ocjciec Marianny zmarłej w Śremie 8 IX 1747 r., mającej osiem miesięcy (LB Śrem). Teresa zaślubiła 5 II IX 1757 r. wdowca Józefa Stawickiego (LC Pempowo). Żyli oboje 1764 r. Michał mąż Anny Pinińskiej, córki Jana i Konstancji z Brzezińskich, 1759 r. (G. 99 k. 179v). Ich dzieci: Ambroży Mikołaj Tadeusz Ludwik, urodzony w Tucznie, ochrzczony 22 III 1760 r., Józef Piotr Jan Nepomucen, urodzony tamże, ochrzczony 6 V 1761 r. (LB Tuczno), i Stanisław Grzegorz Marcin, urodzony 8 V 1768 r. we dworze pałczyńskim (LB Pąchowo). Ignacy, posesor Zielnik 1759 r. (LB Środa). Franciszek, ojciec chrzestny 5 VI 1759 r. (LB Lisewo Kościelne). Barbara, w l. 1760-1767 wdowa po Macieju (Józefie?) Rossowskim (I. Kon. 79 k. 169v; 80 k. 103v). Małżonkowie Andrzej i Wiktoria chrzcili 19 Xi 1764 r. syna Andrzeja (LB Branno). Wiktoria umarła 1765 r. mając lat33 i została pochowana 22 II (LM Branno). Chyba ten sam Andrzej umarł 7 X 1781 r. mając lat 60 i pochowany w Pieraniach (LM Pieranie). Marianna poszła przed 8 X 1766 r. za Augustyna Kołudzkiego (LB Łekno) i umarła jako wdowa 7 V 1814 r., mając lat 63 (LM Poznań, Fara). Jakub i Regina, rodzice Marianny, ochrzczonej 11 IV 1773 r. (LB Rogalinek). Marianna, żona Rocha Rafalskiego, nie żyjącego już 1773 r. (Ws. 96 k. 18v). Franciszka, żona Jakuba Kossowskiego, chorążego Brzezińskiego. Oboje już nie żyli 1773 r. (G. 100 k. 537). Pani Katarzyna umarła w Skokach u syna i pochowana tam 26 II 1773. (Nekr. Reformatów Pozn.). Katarzyna, żona Andrzeja Amadeya, już nie żyjącego 1776 r. (P. 1353 k. 457), sama też nie żyła 1780 r. (Kośc. 333 k. 286). Marianna Lewald Górska, wdowa po leszczyńskich 1781 r. (P. 1358 k. 337v). Marianna, licząca lat 14, zaślubiła 29 VI 1784 r. Walentego Komorowskiego (LC Lisewo Kośc.). Antonina, wdowa po Bronikowskim, wyszła 18 VI 1787 r. za Augustyna Zaborowskiego, wiceregenta ziemskiego i grodzkiego wschowskiego (LC Gołanice). Zofia zaślubiła 1792 r. Karola Dunina Brzezińskiego (LC Nowe Miasto). Franciszek zaślubił w parafii Nowe Miasto 8 VI 1790 r. Zofię Kierską, córkę Ludwika i Joanny z Bętkowskich, a pochowany został 5 III 1791 r. Wdowa w 1792 r. kwitowała z zapisu zrobionego na rzecz swej matki Adama Malczewskiego, kasztelana rogozińskiego (P. 1369 k. 801v). Marianna, licząca lat 28, córka dzierżawczyni zamku chodzieskiego 2-o v. Łęskiej, wyszła 20 II 1799 r. za Jakuba Wojciechowskiego z Parszczewicz w Prusach Król. Wśród świadków ślubu Józef L. (LC Chodzież).

Walenty, podający się za szlachcica, umarł 22 IX 1806 r. mając lat 30 (LM Jarocin). Bartłomiej, ekonom z Kobylopola, potem Golenczewa, i żona jego Franciszka z Arciszewskich, rodzice Nepomuceny Józefy, ur. w Kobylopolu 22 IV 1801 r., Anieli, ur. w Szczepankowie 4 I 1804 r. (LB Spławie) Joanny Deograty, urodzonej w Golenczewie 6 I 1807 r. (LB Sobota). Chyba ten sam Bartłomiej, ekonom w Gogolewie był ojcem Maksymiliana Teofila, ur. tamże 1 VIII 1810 r. (LB Nieoart), i Jana, zmarłego 2 I 1814 r. po dwóch dniach życia (LM Koźmin). Szymon, syn Jana i Katarzyny, oraz Anna z Doręgowskich, córka Franciszka i heleny, rodzice Balbiny Józefy, ur. w Osieku, ochrzcz. 22 V 1807 r. (LB Gostyczyna). Andrzej, ekonom z Psar, chrzestny 12 III 1812 r. (ib.). Józef i katarzyna z Wodpolów, zamieszkali na przedmieściu Św. Wojciecha w Poznaniu, w r. 1818 dzierżawcy Czachórowa rodzice Leonarda Józefa Wandalina, urodzonego 5 XI 1808 r., zmarłego 31 XII 1809 r. (LB i LM Św. Wojciech, Poznań), Praksedy, zmarłej 4 XII 1809 r., mającej sześć tygodni (LM Św. Jan, Poznań) i Juliana Seweryna Atanazego, ur. w Czachórowie 22 VII 1818 r. (LB Gostyń). Feliks, żołnierz napoleoński ur. w Konstancjewie, mający lat 26, zaślubił 4 IX 1815 r. Dorotę Szmitt wdowę po Kolanowskim, mającą lat 26 (LC Św. Małgorzata, Poznań). Eleonora z Hojnackich (Chojnackich?) L-a, córka Daniela i Rozalii, dziedziców Wilczek, licząca lat 82 umarła 21 VI 1856 r. Była matką dziekana raszkowskiego (LM Raszków). Marian Pomian L. zmarł 27 I 1917 r. w szpitalu polowym w Gouraincourt. Pozostawił żonę mieszkającą w Grudnej i nieletnie dzieci, syna i córki (Dz. P.). Władysława Paulina wyszła za Kazimierza Dionizego Budziszewskiego. Ojcem chrzestyn jej syna był 10 VII 1914 r. Walerian L. (LB Ostrów).

Leszkowscy
Leszkowscy. Jan, wuj Jadwigi, żony Mikołaja Wysockiego z p. kcyń. 1492 r. (P. 1387 k. 165). Barbara, żona Michała Glińskiego z p. gnieźn. w l. 1626-1630.

Lesznowscy h. Własnego
Lesznowscy h. Własnego nobilitowani na sejmie 1791 r. bracia Antoni kapitan i Jan chorąży wojsk koronnych. Czy nie ten to Jan z żony Ernestyny miał córkę Aleksandrynę, urodzoną w Rydzynie, ochrzczoną 13 XII 1794 r. (LB Rydzyna).

Leszyński
Leszyński (?) Stanisław, mąż Anny, z której córka Ewa Regina, ochrzczona 11 VI 1716 r. (LB Niepart).

Leśniewicz h. Półkozic
Leśniewicz h. Półkozic Józef wspomniany 1763 r. jako brat rodzony już nie żyjącej żony Franciszka Żeromskiego, dziedzica części Budkowa w p. opocz. (Kośc. 329 k. 119).

Leśniccy h. Własnego
Leśniccy h. Własnego z Leśnej w p. krzemienieckim. Tomasz, podczaszy trembowelski, i Anna Kościuszkówna, oboje już nie żyjący w 1792 r., mieli synów Tomasza i Tadeusza, którzy t. r. mianowali pleniopotenta do sprawy po ich rodzonej ciotce zmarłej Ludwice z Kościuszków Steckiej, pisarzowej ziemskiej owruckiej (I. Kon. 84 k. 333v). Z powyższymi chyba nie miał nic wspólnego Andrzej Leśniecki, chrzestny 2 IV 1733 r. (LB Nakło).

Leśniewscy
Leśniewscy h, Grzymała z Leśniewa w p. gnieźn. Maciej Szymankowski (zob. Szymankowscy) swe części we wsi Grzybowo Piątczyno p. gnieźn. sprzedał 1523 r. za 600 grz. Katarzynie, wdowie po Stanisławie Wilanowskim i jej synowi Janowi Wilanowskiemu (P. 1392 k. 518v). T. r. kupił od Mikołja Bardskiego za 500 grz. całą wieś Leśniewo (Ib. k. 528v). Na połowie Leśniewa i na połowie części w Gowarzewie p. pozn. oprawił 1524 r. 100 grz. posagu żonie Katarzynie Grzybowskiej cz. Pomorzańs- córce Jana Piątki Grzybowskiego (P. 1393 k. 14). Swoją część w Gowarzewie, kupioną za 200 grz. od macieja Grzybowskiego czyli Gowarzewskiego, mieszczanina z Wrześni, sprzedał t. r. za taką samą sumę Wojciechowi Komornickiemu (ib. k. 47). Zwany już Leśniewskim, kupił w 1530 r. za 1.500 grz. od Michała Radeckiego trzy części w Owieczkach p. gnieźn. (ib. k. 345). Skwitowany 1537 r. przez rodzonego brata swej żony Jana Pomorzańskiego, syna zmarłego Jana Piątki z Grzybowa, z 40 grz. (G. 37 k. 257). Od Małgorzaty Rzągnowskiej, żony Pawła Kębłowskiego, kupił 1538 r. za 40 zł części wsi Kryszynko p. bydg., jaka przypadła jej z podziału spadku po Piotrze Kroszyńskim zwanym Pogan, do którego to spadku należał i Maciej L. ( G. 31 k. 322). Umarł między r. 1540 a 1543, kiedy to jego druga żona Małgorzata Wydzierzewska, już jako wdowa, otrzymała oprawę 140 grz. posagu od swego drugiego męża Marcina Paruszowskiego (P. 1394 k. 335; 1395 k. 61). Z pierwszej żony pochodzili synowie: Jan, Stanisław i Piotr. Z niej też chyba rodziły się dwie starsze córki, Zofia i Anna. Młodsze, Elżbieta i Barbara, były być może urodzone z Wydzierzewskiej. Zofia, żona 1-o v. 1540 r. Wojciecha Stawskiego, 2-o v. w l. 1563-1567 za Janem Pawłowskim wdowa po nim 1569 r., nie żyła już 1585 r. Anna, 1-o v. w l. 1544-1567 za Jakubem Ćwierdzińskim, 2-o v. w l. 1573-1574 za Marcinem Wyganowskim, nie żyła już 1584 r. Elżbieta, w l. 1553-1557 żona Jakuba Drachowskiego zwanego Serowy, wdowa w l. 1571-573, Barbara, żona 1-o v. 1558 r. Jana Wyganowskiego, wdowa 1561 r., wyszła 2-o v. w 1562 r. za Jana Wronczyńskiego, z którym żyła jeszcze 1574 r., a umarła jako wdowa w r. 1597 lub 1598. Wśród wnuków Macieja L. widzimy niemałe zróżnicowanie poziomu społecznego. Wnuk po synu Piotrze zasiadł w senacie jako kasztelan bełski, wnuczka po córce Zofii Stawskiej wyszła za uczciwego Stanisława, krawca ze wsi Szyszyno (Py. 122 k. 170)

1. Jan, syn Macieja i Grzybowskiej, na połowie części uzyskanych w działach z braćmi Stanisławem i Piotrem we wsiach Leśniewo i Owieczki oprawił 1542 r. posag 225 zł żonie swej Barbarze Bieganowskiej, córce Marcina (P. 1394 k. 521v). Od brata Stanisława otrzymał 1548 r. zobowiązanie sprzedaży mu za 1.000 zł jego części w Leśniewie i Owieczkach (G. 34 k. 45). Umarł między r. 1550 a 1552, kiedy synów jego, Piotra i Jana, kwitował z 40 grz. długu ojcowskiego Marcin Bieganowski (py. 172 k. 607; 174 k. 143v). Była i córka Jadwiga, w 1561 r. żona Wawrzyńca Roźnowskiego Łojka, w l. 1575-1579 wdowa po nim, nie żyjąca już 1599 r. Owdowiałej Barbarze z Bieganowskich jej szwagier Piotr L. wyderkował 1553 r.za 40 grz. siedlisko Stare z dworem i budynkami w Leśniewie (P. 1396 k. 132v). Żyła jeszcze w r. 1568 r., kiedy otrzymawszy od syna Piotra cesję dożywocia części w Owieczkach przeniosła na owe części swoje prawa z Leśniewa (G. 49 k. 180). Spośród synów, o Janie nie wiem nic więcej.

Piotr, syn Jana i Bieganowskiej, dla odróżnienia od stryja zwany Młodszym, nieletni jeszcze 1553 r. (P. 1396 k. 70v), a zapewne i w r. 1561, kiedy wraz z matką dawał pewne zobowiązanie Piotrowi Bieganowskiemu (P. 903 k. 777). Przeprowadziwszy 1562 r. działy ze stryjem Piotrem pod zakładem 1.000 grz., przypadłe sobie części w Leśniewie i Owieczkach puścił na dziesięć lat swej matce (G. 41 k. 321v, 324v). Na połowie Leśniewa oprawił 1570 r. posag 1.200 zł swej żonie Annie Cerekwickiej, córce Jana i Anny Jabłkowskiej (P. 1398 k. 81v). Skasowała ona 1576 r. swe prawa po zmarłej matce Annie z Jabłkowskich (G. 54 k. 158). Piotr od swego stryja PIotra kupił 1576 r. za 2.000 zł całe jego części w Owieczkach (P. 1398 k. 675), a od Andrzeja Myślęckiego wedle zobowiązania z r. 1576 kupił 1577 r. za 1.000 zł jego części w tejże wsi (G. 54 k. 187v; N. 215 k. 216v). Stryjowi Piotrowi sprzedał 1584 r. za 3.000 zł całe swe dziedzictwo w Leśniewie (P. 1399 k. 368). Żonie w 1585 r. na połowie Owieczek oprawił 1.200 zł posagu (ib. k. 439). Od od brata Jana Cerekwickiego nabył 1589 r. za 2.400 zł jego części wsiach Podobice i Ustaszewo w p. kcyń. (P. 1400 k. 269v). Oboje z żoną sprzedali 1589 r. Andrzejowi Przepełskiemu za 6.000 zł całe swe części wsi Słębowo, Ustoszewo (dziś Ustaszewo), Podbójce (dziś Podobowice) w p. kcyń. (P. 1400 k. 307). Od Stanisława Złotkowskiego, kasztelana biechowskiego, Piotr kupił 1589 r. za 7.000 zł Chwałkowo w p. gnieźn. (R. Kal. 6 s. 161). Na połowie Chwałkowa, połowie sum pieniężnych i połowie Owieczek oprawił 1596 r. swej żonie 4.000 zł posagu (1401 k. 744v). Pustkę Szczepanki z trzema zagrodnikami sprzedał 1602 r. za 2.000 zł Maciejowi Złotnickiemu (G. 337 k. 221). Umarł w r. 1605 (G. 68 k. 330v, 460v). Anna z Cerekwickich żyła jeszcze 1599 r. (G. 66 k. 84), nie żyła już 1608 r. (P. 980 k. 105). Synowie: Wojciech, Stanisław i Jan, córki: Dorota i Barbara. Dorota była w l. 1591-1600 żoną Macieja Złotnickiego, a wdową po nim w l. 1608-1620. Barbara w r. 1609 żona Sebastiana Tłukomskiego, zmarła 13 V 1613 r., jednego dnia ze swym mężem (P. 146 k. 792v). Być może, iż córką Piotra była również Anna, ksieni w Owińskach 1618 r. (P. 1000 k. 1077v). Otrzymał ona 1626 r. zapis długu 300 zł od Stanisława L. (P. 1017 k. 902v). O Janie, wspomnianym tylko raz 1605 r. (G. 68 k. 460v), nie wiem nic więcej. Z całą pewnością już nie żył 1608 r., kiedy pozostali dwaj bracia przeprowadzali działy.

1) Wojciech, syn Piotra i Cerekwickiej, w 1605 r. wspólnie z bratem Stanisławem w imieniu własnym i brata Jana kwitowali z 500 zł długu Kaspra Małachowskiego (G. 68 k. 460v). T. r. Wojciech, mając się żenić z Barbarą Chłapowską, córką zmarłego Łukasza i Katarzyny z Ćmachowa, otrzymał 30 IX t. r.od jej strja Andrzeja zapis długu 2.400 zł tytułem posagu, zaś od jej matki zapis 400 zł tytułem wyprawy i jeszcze 200 zł gotówką (G. 68 k. 472, 473). Już po ślubie oprawił tej żonię sumę 3.000 zł posagu na połowie swoich części w Chwałkowie i Owieczkach (P. 1405 k. 636v). Z bratem Stanisławem przeprowadził działy 1608 r., biorąc Owieczki z folwarkiem, dopłatę 3.000 zł oraz obowiązek uczestniczenia w utrzymaniu siostry Barbary, jeszcze niezamężnej (P. 980 k. 646v). Żeniąc się po raz drugi 1609 r. z Ewą z Pigłowic Maniecką, córką Andrzeja, oprawił jej 3.000 zł posagu (P. 1406 k. 495), zaś w r. 1612 posag 3.600 zł (P. 1408 k. 12). Owieczki sprzedał t. r. za 6.600 zł Mikołajowi hr. z Łabiszyna Latalskiemu (ib. k. 10). W 1618 r. mianował opiekunów dla dzieci z drugiej żony, między innymi ks. Adama, kanonika poznańskiego, Stanisława i Mikołaja Leśniewskich (p. 1000 k. 858). Z żoną wzajemne dożywocie spisywał 1627 r. (P. 1415 k. 992). Nie żył już 1634 r. (P. 1418 k. 171). Z jego dzieci znam tylko syna Jana, inne poumierały najwidoczniej bradzo wcześnie.

Jan, syn Wojciecha, zapewne zrodzony z Manieckiej, nabył wyderkafem 1634 r. za 12.000 ł od stryja ks. Adama, kanonika poznańskiego, Chwałkowo (P. 1418 k. 171). Ożenił się krótko po 8 II 1638 r. Ewą Bartoszewską, córką Krzysztofa (G. 80 k. 391v), której w 1639 r. oprawił 5.000 zł posagu na połowie wsi Suchoręcz w p. kcyń. (P. 1419 k. 1107). Suchoręcz Mały i część Suchoręcza Wielkiego kupił t. r. za 20.000 zł od stryja ks. Adama (ib. k. 1057). Drugiej swej żonie Teresie Goryszewskiej, córce Macieja i Teresy Gutkowskiej, oprawił posag 5.000 zł w 1653 r. (P. 1066 k. 259; Kc. 132 k. 464). Żył jeszcze 1655 r. (Kc. 130 k. 179). Teresa Goryszewska występowała jako wdowa 1658 r. (ib. k. 202v), zaś w 1660 r. wyszła 2-o v. za Jakuba Stawskiego (N. 227 k. 433, 503v), z którym żyła jeszcze 1681 r. (N. 186 k. 25v). Jako wdowa i po tym drugim mężem występowała w l. 1684-1687 (P. 1107 III k. 3; Kc. 132 k. 464). Nie żyła już 1692 r. (P. 1123 II k. 16). Z pierwszej żony syn Wojciech, urodzony 4 IX 1641 r. (LB Kcynia), niewątpliwie wcześnie zmarły, oraz córka Anna, w l. 1661-1666 żona Mikołaja Brzezińskiego, zaś 2-o v. w l. 1667-1669 żona Dobrogosta Pląskowskiego. Z drugiego małżeństwa miał Jan syna Mikołaja i córkę Mariannę, w l. 1679-1681 żonę Wojciecha Sarnowskiego.

Mikołaj, syn Jana i Goryszewskiej, wspólnie z matką zapisywał 1679 r. sumę 2.000 zł posagową swej siostry Marianny, jej przyszłemu mężowi Wojciechowi Sarnowskiemu (Kc. 132 k. 6, 6v). Żonie swej Zofii Miłaczewskiej, córce Marcina i Marianny z Łukomskich, oprawił w r. 1692 posag 4.500 zł (P. 1123 II k. 16). Skwitowany w 1693 r. przez Annę Wolską, wdową po Wojciechu Buszkowskim, i jej nieletnie dzieci z 400 zł zapisanych 1687 r., oraz procesu o zabójstwo Wojciecha Buszkowskiego (P. 1125 k. 147). W 1693 r. od Stefana Zawiszy wziął w zastaw za sumę 10.000 zł Kobylicę w p. gnieźn. (G. 97 k. 109v). Żył jeszcze 1701 r. W 1715 r. owdowiała Zofia z Miłaczewskich wydzierżawiła Kobylicę małżonkom Bronikowskim ( g. (3 k. 218). Żyła jeszcze 1718 r. (P. 1162 k. 170). Syanowie Mikołaja: Marcin, ochrzczony 8 Xi 1685 r., i Jan Antoni, ochrzczony 31 V 1699 r. (LB Sokolniki), zapewne pomarli młodo. O Wawrzyńcu zobacz niżej. Z córek, Petronella Marcjanna, ochrzczona 28 III 1697 r. (ib.), Marcjanna czasem zwana Marcellą (może identyczna zpoprzednią?), wydaną 10 X 1728 r. za Walentego Baranowskiego, wdowa po nim w l. 1748-1760, Helena Joanna, ochrzczona 29 IV 1701 r. (ib.), żona Antoniego Zdanowskiego, wdowa po nim w l 1758-1760.

Wawrzyniec, syn Mikołaja i Miłaczewskiej, żonie swej Helenie Czaplickiej, córce Jakuba i Elżbiety Jeleniewskiej, oprawił w 1718 r. posag 2.000 zł (P. 1162 k. 170). Po ojcu zastawnik Kobylicy w p. gnieźn. skwitował 1736 r. Antoniego Zawiszę, syna Stefana, dziedzica Kobylicy, z 4.500 zł części sumy zastawnej (G. 97 k. 109v), a w 1737 r. skwitował go ponadto z 1.025 zł (ib. k. 166v). Wawrzyniec żył jeszcze 3 VII 1756 r. (LC Poznań, Św. Marcin). Zarówno on jak i jego żona oboje już nie żyli 1762 r. (P. 1333 k. 70). Ich synowie: Andrzej, urodzony w Kobylicy 22 XI 1718 r., Łukasz, ur. tamże, ochrzczony 19 X 1722 r., Jan Stefan, ur. tamże, ochrzczony 11 I 1725 r., Telesfor Kasper, o którym niżej. Córki: Katarzyna, ochrzczona 19 XI 1719 r., Magdalena Małgorzata, ochrzczona w lipcu 1735 r. (LB Sokolniki). Wspomniany wyżej Andrzej żył jeszcze 12 X 1750 r. (ib.). Katarzyna otrzymała 1743 r.od swej ciotki panny Marianny Czaplickiej zapis 2.000 zł z posagu babki Elżbiety z Jeleniewskich Czaplickiej (G. 97 k. 604v). Skwitowała tę ciotkę 1748 r. (G. 98 k. 224v). W 1750 r. był ajuż żoną Jakuba Trzicńskiego. Zapewne córką Wawrzyńca był ateż i Dorota zamieszkała w Poznaniu na Rybakach, zaślubiona 24 I 1764 r. Antoniemu Kurowskiemu (LC Sw. Marcin, Pozn.).

Telesfor Kasper, syn Wawrzyńca i Czaplickiej, piszący się czasem "Grzymałą Leśniewskim" (P. 1354 s 455), urodzony w Kobylicy 1 I 1731 r. (LB Sokolniki), występował w Poznaniu jako chrzestny 1757 r. (LB Poznań, Fara). Dworek z ogrodem i murowanym domem za bramą Wrocławską w Poznaniu sprzedał 1762 r. za 9.000 zł Franciszkowi Prusimskiemu, staroście grabowskiemu (P. 1333 k. 70). T. r., 21 IV, ożenił się z Anną Gądecką, córką Pawła i Marianny z Wyganowskich, wdową po Wojciechu Bowieńskim, susceptancie grodzkim poznańskim (LC Poznań, Św. Marcin; P. 1322 k. 52). Gądecka umarła jeszcze w 1762 r., bowiem 2 I 1763 r. Telesfor ożenił się ponownie, tym razem z Teofilą Zygmuntowiczówną (LC Poznań, Św. Marcin). Matka Teofili, Teresa z Jarochowskich, wdowa po Franciszku Zygmuntowiczu, kwitowała t. r. zięcia z prawa dożywotniego do zapisanej jej przez męża sumy 6.000 zł (P. 1336 k. 11v). Telesfor w l. 1765-1766 był dzierżawcą wsi Śnieciska (LB Śnieciska). Od Sebastiana Twardowskiego i jego żony Marianny z Goślinowskich otrzymał w 1766 r. zobowiązanie do sprzedaży za 25.000 zł wsi Borgowo w p. kośc. (P. 1342 k. 124v). Nazwany 1785 r. w manifestacji żony "mężem uciążliwym" (P. 1362 k. 446), umarł 1787 r. w Poznaniu, mieszkając na tak zwanej Muszej górze i został pochowany 4 VII (LM Poznań, Św. Marcin). Teofila żyła jeszcze 1790 r. (P. 1367 k. 668), nie żyła już 1792 r., kiedy jako opiekun jej córek, Antoniny i Brygidy, występował ich wuj rodzony Antoni Kraszewski (P. 1369 k. 298). Był to przyrodni brat Teofili, której matka, nim wyszła za Zygmuntowicza, była 1-o v. za Antonim Kraszewskim (P. 1336 k. 111v). Byli i synowie: Wojciech Łukasz, ur. w Śnieciskach 24 IV 1765 r., i Franciszek Jakub, ochrzczony 23 VII 1766 r. (LB Śnieciska). Nie znam ich dalszych losów.

2) Stanisław, syn Piotra i Cerekwickiej, obok brata Wojciecha 1608 r. współdziedzic w Chwałkowie i Owieczkach (P. 980 k. 104v), t. r. otrzymał z działów braterskich Chwałkowo z folwarkiem wraz z obowiązkiem dopłacania starszemu bratu 3.000 zł i spałceniu dłubów pozostałych po rodzicach (ib. k. 646v). T. r. na połowie Chwałkowa oprawił 4.500 zł posagu przyszłej swej żonie Annie Bogwiedzkiej, córce Piotra (P. 1406 k. 456v). Chwałkowo w 1609 r. sprzedał za 11.000 zł jakubowi Komorowskiemu, a pewnych poddanych z tej wsi dał bratu Wojciechowi (ib. k. 558, 561), żonie zaś dał nową oprawę jej posagu (ib. k. 567). W 1611 r. od Piotra Bogwiedzkiego nabył wyderkafem za 7.200 zł części wsi Srocko i Bieczyny w p. kośc. (P. 1407 k. 377v). Dla dzieci zrodzonych z Bogwiedzkiej mianował 1620 r. opiekę: żonę, ks. Adama L., archidiakona łowickiego, oraz brata Wojciecha (P. 1024 k. 1587v). Od Stanisława Staręskiego kupił 1627 r. za 800 zł kamienicę w Poznaniu za bramą Wroniecką (P. 1415 k. 759v). Od Jana Nowowiejskiego kupił 1628 r. za sumę 25.000 zł wieś Morawsko oraz las, jezioro i młyn w Chojnicy (Ws. 206 k. 255v), ale jeszcze t. r. sprzedał Morawsko Zofii z Bukowa Laskownickiej, biorąc jednocześnie tę wieś od niej w dziarżawę (Ws. 41 k. 244, 245v). Widocznie jednak cała ta transakcja na doszła do skutku skoro posag żony, to jest 4.500 zł oprawił 1631 r. na połowie Morawska (P. 1417 k. 485). W r. 1648 nazwany "cywilnie zmarłym" (I. Kon. 53 k. 39). Żył jeszcze 1651 r. (N. 225 k. 346). Jego synowie: Piotr, o którym niżej, Stanisław i Maciej, wspomniani raz tylko e 1648 r. (I. Kon. 53 k. 39). Córki: Barbara, ur. 13 VIII 1619 r. (LB Poznań, Fara), zapewne zmarła wcześnie, Anna, w l. 1647-1658 wdowa po Stanisławie Rudnickim, i Dorota, w r. 1648 wdowa po Lipskim (?).Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12131415[16]17181920Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników