Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona285286287288[289]290291292293Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Leszczyńscy
Leszczyńscy różni. Jan występował 1470 r. jako stryj Anny, żony Jana Trzebińskiego (Kośc. 20 s. 403). Jan, dziedzic w Bodzewie, oprawił 1485 r. żonie swej Barbarze 50 grz. posagu na swej sumie 180 grz. zapisanej mu wyderkafem na Bodzewie przez Filipa ze Strzelec (P. 1387 k. 34). Jan, wuj Jana Kokorzyńskiego 1511 r. (Kośc. 345 k. 15v). Stanisław, wuj Zofii, żony Stanisława Oborskiego 1519 r. (P. 1392 k. 310v). Jadwiga, córka Jana, żona Walentego Tomickiego 1528 r. (I. i R. Kon. 6 k. 43). Andrzej, w l. 1584-1585 mąż Agnieszki Osieckiej, córki Jakuba (ib. 21 k. 235v, 351), wdowy 1-o v. po Macieju Ułanowskim, współdziedziczki w Osieczu w p. kon. W l. 1589-1617 Agnieszka ta występowała jako wdowa (ib. 23 k. 392; 25 k. 134v, 312; 28 k. 77v; 32 k. 78, 401; 38 k. 29v, 214; R. Kal. 9 k. 48). Wojciech, podstarości koniński 1588 r. (I. i R. Kon. 23 k. 230). Marianna z Leszna, wdowa po Wawrzyńcu Kawieckim w l. 1610-1613 (P. 984 k. 964; Ws. 28 k. 441v). Walenty, sługa Jana Łowickiego, sekretarza J. Kr. Mci, jego podstarości w Grzegorzewie, w r. 1618 występował przeciwko Stadnickim, wojewodzicom bełskim, o grabież dokonaną w 1604 r. w krępsku, wsi królewskiej, dożywotniej swego pana (I. Kon. 40 s. 35). Stanisław, nie żyjący 1622 r., mąż Zofii Cieleckiej, wtedy 2-o v. żony Macieja Kowalskiego (I. Kal. 88a s. 1282). Andrzej, mąż Doroty Trzebińskiej, która jako żona 2-o v. Jakuba Radlickiego swoje części wsi Trzebienia Nowa w p. kal. rezygnowała 1627 r. (lub wcześniej) Janowi Przespolewskiemu (I. Kal. 153 k. 94). Stanisław był świadkiem na testamencie spisywanym 5 VIII 1630 r. "w polu" koło Gosławic przez umiarającego na zarazę Walentego Bobalickiego (I. Kon. 46 k. 353). Paweł, mąż Elżbiety Radlickiej, kwitował 1636 r. Stanisława Rogozińskiego z 80 zł zapisanych jego żonie (ib. 102 s. 329). Oboje małżonkowie kwitowali 1647 r. Andrzeja Zeymę z 200 zł na poczet 800 zł, zapisanych im w grodzie sieradzkim (ib. 113 s. 2255). Od Piotra Naczesławskiego wydzierżawili 1649 r. część Naczesławic (ib. 115 s. 690). Anna, wdowa po Balazarze Kobelińskim

Leszczyńscy h. Wieniawa 1
@tablica

Leszczyńscy h. Wieniawa 2
@tablica

Leszczyńscy h. Wieniawa 3
@tablica

Leszczyńscy h. Wieniawa 4
@tablica

Leszczyńscy h. Wieniawa 5
@tablica

1636 r. (ib. 102 s. 1300). Maciej nie żył już 1647 r., kiedy jego żona Potencjanna Rozdzałowska, 2-o v. żona Jerzego Szczukockiego, kwitowała z 100 zł Piotra Naczesławskiego zw. Starkiem (ib. 113 s. 949). Wojciech, już nie żyjący 1663 r., miał syna Stanisława, męża Konstancji Lubońskiej, córki Wojciecha, któremu to Stanisławowi t. r. teściowa jego Mrianna Lubońska zapisała dług 200 zł jako posag (G. 84 k. 10). Konstancja, siostra ks. Lubońskiego, proboszcza w Tucznie, była już wdową 19 I 1679 r. (LB Tuczno). Żyła jeszcze 1685 r. (ib.). Syn Stanisława z niej zrodzony, Jan umarł 1676 r., mając 10 lat, pochowany w Tucznie (LM Tuczno). Jadwiga, już nie żyjąca 1664 r., żona Łukasza Markowskiego (G. 84 k. 129v). Franciszek, syn zmarłego Adama, kwitował 1672 r. małżonków Lubstowskich oraz innych (I. Kon. 60 k. 405v).

Franciszek, mąż Heleny Ruszkowskiej, córki Wojciecha i Katarzyny Jarochowskiej, którą 1680 r.kwitował Marcin Grzymisławski (I. Kal. 140 k. 149). Oboje nie żyli już 1738 r., kiedy ich syn Kazimierz spisywał dożywocie z żoną Katarzyną Szeliską, wdową 1-o v. po Tomaszu Przetockim i 2-o v. po Pawle Wyganowskim (P. 1252 k. 266). Kazmierz był 1740 r. dzierżawcą Brudzewa. Katarzyna kwitowała 1742 r. Franciszka Trąmpczyńskiego z 1.000 zł należnych jej z jej dóbr rodzicielskich, którą to sumę mąż jej zaraz zabezpieczył (p. 1267 k. 232, 232v). Jako wdowa i po trzecim mężu żyła jeszcze 1759 r. (P. 1328 k. 73v). Ich syn Ignacy Wojciech, ur. w Zbrudzewie, ochrzczony 31 VII 1739 r. (LB Śrem). Ponieważ do chrztu trzymali go Stanisław L. i jego żona Małgorzata z Borzęckich, można się w nich domyślać bliskich krewnych. Ci Stanisław i Małgorzata chyba identyczni ze Stanisławem, ekonomem w Płajewie, i Barbarą (!) Borzęcką, którzy 24 IX 1736 r. chrzcili swoją córkę Mariannę Franciszkę (LB Połajewo). Stanisław nie żył już 1768 r., a Małgorzata z Borzęckich jako osiemdziesięcioletnia staruszka zmarła we dworze w Pogorzeli 18 III 1782 r. (LM Pogorzela). Córka Stanisława i Małgorzaty, Teresa, ochrzcz. 27 IV 1733 r. (LB Pogorzela), była 1768 r. żoną Józefa Stawiskiego (I. Kal. 206/208 k. 57).

Kazimierz, syn zmarłego Felicjana, wspólnie z żoną Marianną Jarzynianką, kwitował 1690 r. Władysława Krąkowskiego z 2.000 zł (ib. 146 s. 129). Kasper, już nie żyjący w 1690 r., miał z żony Marianny Krzykowskiej syna Stanisława, męża Heleny Żabińskiej, córki Samuela i Zofii z Roguskich. Helena t. r. skwitowała ks. Aleksandra Koszanowskiego, kustosza katedralnego poznańskiego i elekta opata przemęckiego, wykonawcę testamentu Jakuba Wilkotarskiego, łowczego kaliskiego, z 3.000 zł długu zapisanego jej w 1684 r. (ib. s. 390). Sumę tę zaraz w 1690 r. mąż jej oprawił (ib. s. 391). Marianna, żona Jana Jaroszewskiego 1696 r. (Py. 156 s. 33). Helena Rudnicka, wdowa po N. L-im, pozwana 1699 r. przez Stanisława Dobrzyckiego, dziedzica części w Karsach p. kon. (I. Kon. 70 k. 453). Szymon ożenił się 16 X 1701 r. z Domicelą Wysocką (LC Gniezno, Św. Wawrzyniec). Kazimierz, regens grodzki kruszwicki 1701 r. (ZTP 38 k. 621, 621v). Katarzyna, żona Jana Kierzyńskiego, oboje już nie żyli 1704 r. (I. kal. 157 k. 6).

Antoni, w 1712 mąż Marianny Lubstowskiej, córki Adama, kasztelana kowalskiego, i Zuzanny Trębińskiej, a wdowy po Antonim Przecławie Rupniewskim, cześniku owruckim (P. 287 k. 153; ZTP 40 k. 149; Kc. 134 k. 418). Oboje żyli jeszcze 1734 r., kiedy syn ich Józef zawierał z Pawłem Chamskim kontrakt o wieś Bożejewice w p. kcyń. (Kc. 137 k. 165v). Części Bożejewic Wielkich kupił t. r. 12 VIII za 4.580 zł od Rozalii Drachowskiej, wdowy po Józefie Trzcińskim (ib. k. 168). Z żoną Rozalią Lubiatowską, wdową po Stefanie Nowowiejskim, zawierał komplancję 1736 r. (G. 97 k. 62). Żył jeszcze 1739 r. (ib. k. 348), nie żył już 1742 r., kiedy owdowiała powtórnie Rozalia ułożyła się ze swym rodznym wujem Maciejem Nowiejskim (I. Kal. 178/180 s. 333). Żyła jeszcze 1768 r. (Rel. Kal. 193/194 k. 524v). Piotr, chorąży chorągwi pancernej, żył w l. 1713-1718 (LC Strzelno). Jakub i Anna, rodzice Anny, ochrzczonej 26 VII 1714 r. (LB Skoraszewice).

Bartłomiej, mąż Reginy Klichowskiej, córki Stanisława i Anny Śmiłowskiej, która to Regina w 1719 r. wspólnie z siostrami, Marianną zamężną Przanowską i panną Anną zobowiązała się sprzedać części po ojcu we wsiach Modła i Bienna za 4.500 zł Wojciechowi Osieckiemu (I. Kon. 75 k. 110). Potem w r. 1721 siostry sprzedały owe dobra za 4.500 zł Mikołajowi Skoraszewskiemu, kasztelanowi krzywińskiemu (I. Kal. 163 k. 411), a wreszcie w r. 1726 zobowiązały się rezygnować je Maciejowi Mierzewskiemu (I. Kon. 76 k. 107v). Bartłomiej wraz z żoną kwitowali 1729 r. ze sprawy małżonków Urbanowskich (ib. k. 309). Żyli oboje w r. 1747, kiedy Regina kwitowała z 200 zł Michała Miaskowskiego, starostę gębickiego (ib. 78 s. 57). Bartłomiej żył jeszcze 1753 r., ale Regina wtedy już nie żyła. Ich syn Kazimierz, występujący pierwszy raz obok rodziców w 1747 r., teraz jako współspadkobierca ciotki Anny z Klichowskich Przanowskiej kwitował Rocha Biskupskiego (ib. s. 57, 704). Nie żył już 1758 r., kiedy o Reginie z Klichowskich mowa jako o zmarłym bezpotomnie (ib. 79 k. 122v). On więc to był chyba tym Kazimierzem L., który został pochowany 6 II 1755 r. (Nekr. Reformatów Pozn.). Nie wiem, czy to ten sam Kazimierz, czy inny, występował już 1730 r. jako chrzestny w Śremie (LB Śrem). Kazimierz, może ten sam, dzierżawił Rosnowo 1747 r. od Jana Skarbka, starosty tuszyńskiego, i Anny z Gajewskich (Ws. 179 k. 445).

Stanisław, ekonom w Konarach 1720 r., żył jeszcze 1751 r. (I. Kon. 78 s. 534). Żona jego Anna Brodnicka zmarła 24 VIII 1729 r., mając lat 35 (LM Konary). Ich dziecko siedmiomiesięczne umarło 20 II 1720 r. (ib.). Może ten sam Stanisław był 1742 r. administratorem Włoszkowic (Ws. 178 k. 13v). Syn ich Adam Melchior urodził się 6 I 1722 r., córka Marianna Dorota urodziła się 5 II 1725 r. (LB Konary). Była jeszcze córka Ewa, której mąż Andrzej Ossowski kwitował 1751 r. swego teścia z jej posagu 1.000 zł (I. Kon. 78 s. 534). Nie żyła już 1777 r. (ib. 81 k. 169). Grzegorz w 1723 r. mąż Marianny Bieganowskiej, córki Jana (ZTP 41 k. 899). Antoni towarzyszył w 1725 r. swej stryjecznej siostrze Katarzynie, wdowie 1-o v. po Krzysztofie Przeczeniu, 2-o v. żonie Adama Pniewskiego, przy utwierdzaniu przez nią jej testamentu spisanego w Kaliszu 5 V t. r. (I. Kal. 161 s. 111). Paweł zawierał 1727 r. kontrakt dzierżawy wsi Podłużyce i Brzozówka z Józefem Kamińskim ich posesorem (i. Kon. 76 k. 183v). Nie wiem czy ten sam czy inny Paweł, posesor części Balic w p. sieradzkim, występował 1734 r. w imieniu własnym i Zuzanny Rzeczyckiej (I. kal. 171/173 s. 131). Stanisław, już nie żyjący 1734 r., kiedy żona jego Teresa Kozłowska, wdowa 1-o v. po Jakubie Skupieńskim, kwitowała w imieniu syna z pierwszego męża, Józefa Skupieńskiego, synagogę gnieźnieńską z prowizji od sumy 600 zł (G. 96 k. 575). Antoni otrzymał 1735 r. zapis 1.000 zł od swej przyszłej żony Konstancji Sawickiej, wdowy po Tomaszu Targoniewiczu (I. Kal. 171/173 s. 76). Józef nie żył już w r. 1736, kiedy wdowa po nim Marianna Rudkowska kwitowała z kondemnaty braci Pinińskich (N. 206 s. 51). Jan, mający lat 47 umarł 1 VIII 1737 r., pochowany w kaplicy Św. Józefa w Sierosławiu (LM Lussowo). Paweł świadczył 1742 r. przy ślubie Godlewskiego, regenta pyzdrskiego, z Byszewską (LC Poznań, Św. Mikołaja). Wiktoria z Kędzierskich, podczaszyna, z Przybysławia, amtka chrzestna 1743 r. (LB Pieranie). Andrzej i Teresa z Czapskich, rodzice Piotra, ochrzcz. 1 III 1743 r. (LB Panienka). Walenty, ocjciec Marianny zmarłej w Śremie 8 IX 1747 r., mającej osiem miesięcy (LB Śrem). Teresa zaślubiła 5 II IX 1757 r. wdowca Józefa Stawickiego (LC Pempowo). Żyli oboje 1764 r. Michał mąż Anny Pinińskiej, córki Jana i Konstancji z Brzezińskich, 1759 r. (G. 99 k. 179v). Ich dzieci: Ambroży Mikołaj Tadeusz Ludwik, urodzony w Tucznie, ochrzczony 22 III 1760 r., Józef Piotr Jan Nepomucen, urodzony tamże, ochrzczony 6 V 1761 r. (LB Tuczno), i Stanisław Grzegorz Marcin, urodzony 8 V 1768 r. we dworze pałczyńskim (LB Pąchowo). Ignacy, posesor Zielnik 1759 r. (LB Środa). Franciszek, ojciec chrzestny 5 VI 1759 r. (LB Lisewo Kościelne). Barbara, w l. 1760-1767 wdowa po Macieju (Józefie?) Rossowskim (I. Kon. 79 k. 169v; 80 k. 103v). Małżonkowie Andrzej i Wiktoria chrzcili 19 Xi 1764 r. syna Andrzeja (LB Branno). Wiktoria umarła 1765 r. mając lat33 i została pochowana 22 II (LM Branno). Chyba ten sam Andrzej umarł 7 X 1781 r. mając lat 60 i pochowany w Pieraniach (LM Pieranie). Marianna poszła przed 8 X 1766 r. za Augustyna Kołudzkiego (LB Łekno) i umarła jako wdowa 7 V 1814 r., mając lat 63 (LM Poznań, Fara). Jakub i Regina, rodzice Marianny, ochrzczonej 11 IV 1773 r. (LB Rogalinek). Marianna, żona Rocha Rafalskiego, nie żyjącego już 1773 r. (Ws. 96 k. 18v). Franciszka, żona Jakuba Kossowskiego, chorążego Brzezińskiego. Oboje już nie żyli 1773 r. (G. 100 k. 537). Pani Katarzyna umarła w Skokach u syna i pochowana tam 26 II 1773. (Nekr. Reformatów Pozn.). Katarzyna, żona Andrzeja Amadeya, już nie żyjącego 1776 r. (P. 1353 k. 457), sama też nie żyła 1780 r. (Kośc. 333 k. 286). Marianna Lewald Górska, wdowa po leszczyńskich 1781 r. (P. 1358 k. 337v). Marianna, licząca lat 14, zaślubiła 29 VI 1784 r. Walentego Komorowskiego (LC Lisewo Kośc.). Antonina, wdowa po Bronikowskim, wyszła 18 VI 1787 r. za Augustyna Zaborowskiego, wiceregenta ziemskiego i grodzkiego wschowskiego (LC Gołanice). Zofia zaślubiła 1792 r. Karola Dunina Brzezińskiego (LC Nowe Miasto). Franciszek zaślubił w parafii Nowe Miasto 8 VI 1790 r. Zofię Kierską, córkę Ludwika i Joanny z Bętkowskich, a pochowany został 5 III 1791 r. Wdowa w 1792 r. kwitowała z zapisu zrobionego na rzecz swej matki Adama Malczewskiego, kasztelana rogozińskiego (P. 1369 k. 801v). Marianna, licząca lat 28, córka dzierżawczyni zamku chodzieskiego 2-o v. Łęskiej, wyszła 20 II 1799 r. za Jakuba Wojciechowskiego z Parszczewicz w Prusach Król. Wśród świadków ślubu Józef L. (LC Chodzież).

Walenty, podający się za szlachcica, umarł 22 IX 1806 r. mając lat 30 (LM Jarocin). Bartłomiej, ekonom z Kobylopola, potem Golenczewa, i żona jego Franciszka z Arciszewskich, rodzice Nepomuceny Józefy, ur. w Kobylopolu 22 IV 1801 r., Anieli, ur. w Szczepankowie 4 I 1804 r. (LB Spławie) Joanny Deograty, urodzonej w Golenczewie 6 I 1807 r. (LB Sobota). Chyba ten sam Bartłomiej, ekonom w Gogolewie był ojcem Maksymiliana Teofila, ur. tamże 1 VIII 1810 r. (LB Nieoart), i Jana, zmarłego 2 I 1814 r. po dwóch dniach życia (LM Koźmin). Szymon, syn Jana i Katarzyny, oraz Anna z Doręgowskich, córka Franciszka i heleny, rodzice Balbiny Józefy, ur. w Osieku, ochrzcz. 22 V 1807 r. (LB Gostyczyna). Andrzej, ekonom z Psar, chrzestny 12 III 1812 r. (ib.). Józef i katarzyna z Wodpolów, zamieszkali na przedmieściu Św. Wojciecha w Poznaniu, w r. 1818 dzierżawcy Czachórowa rodzice Leonarda Józefa Wandalina, urodzonego 5 XI 1808 r., zmarłego 31 XII 1809 r. (LB i LM Św. Wojciech, Poznań), Praksedy, zmarłej 4 XII 1809 r., mającej sześć tygodni (LM Św. Jan, Poznań) i Juliana Seweryna Atanazego, ur. w Czachórowie 22 VII 1818 r. (LB Gostyń). Feliks, żołnierz napoleoński ur. w Konstancjewie, mający lat 26, zaślubił 4 IX 1815 r. Dorotę Szmitt wdowę po Kolanowskim, mającą lat 26 (LC Św. Małgorzata, Poznań). Eleonora z Hojnackich (Chojnackich?) L-a, córka Daniela i Rozalii, dziedziców Wilczek, licząca lat 82 umarła 21 VI 1856 r. Była matką dziekana raszkowskiego (LM Raszków). Marian Pomian L. zmarł 27 I 1917 r. w szpitalu polowym w Gouraincourt. Pozostawił żonę mieszkającą w Grudnej i nieletnie dzieci, syna i córki (Dz. P.). Władysława Paulina wyszła za Kazimierza Dionizego Budziszewskiego. Ojcem chrzestyn jej syna był 10 VII 1914 r. Walerian L. (LB Ostrów).

Leszkowscy
Leszkowscy. Jan, wuj Jadwigi, żony Mikołaja Wysockiego z p. kcyń. 1492 r. (P. 1387 k. 165). Barbara, żona Michała Glińskiego z p. gnieźn. w l. 1626-1630.

Lesznowscy h. Własnego
Lesznowscy h. Własnego nobilitowani na sejmie 1791 r. bracia Antoni kapitan i Jan chorąży wojsk koronnych. Czy nie ten to Jan z żony Ernestyny miał córkę Aleksandrynę, urodzoną w Rydzynie, ochrzczoną 13 XII 1794 r. (LB Rydzyna).

Leszyński
Leszyński (?) Stanisław, mąż Anny, z której córka Ewa Regina, ochrzczona 11 VI 1716 r. (LB Niepart).

Leśniewicz h. Półkozic
Leśniewicz h. Półkozic Józef wspomniany 1763 r. jako brat rodzony już nie żyjącej żony Franciszka Żeromskiego, dziedzica części Budkowa w p. opocz. (Kośc. 329 k. 119).

Leśniccy h. Własnego
Leśniccy h. Własnego z Leśnej w p. krzemienieckim. Tomasz, podczaszy trembowelski, i Anna Kościuszkówna, oboje już nie żyjący w 1792 r., mieli synów Tomasza i Tadeusza, którzy t. r. mianowali pleniopotenta do sprawy po ich rodzonej ciotce zmarłej Ludwice z Kościuszków Steckiej, pisarzowej ziemskiej owruckiej (I. Kon. 84 k. 333v). Z powyższymi chyba nie miał nic wspólnego Andrzej Leśniecki, chrzestny 2 IV 1733 r. (LB Nakło).

Leśniewscy
Leśniewscy h, Grzymała z Leśniewa w p. gnieźn. Maciej Szymankowski (zob. Szymankowscy) swe części we wsi Grzybowo Piątczyno p. gnieźn. sprzedał 1523 r. za 600 grz. Katarzynie, wdowie po Stanisławie Wilanowskim i jej synowi Janowi Wilanowskiemu (P. 1392 k. 518v). T. r. kupił od Mikołja Bardskiego za 500 grz. całą wieś Leśniewo (Ib. k. 528v). Na połowie Leśniewa i na połowie części w Gowarzewie p. pozn. oprawił 1524 r. 100 grz. posagu żonie Katarzynie Grzybowskiej cz. Pomorzańs- córce Jana Piątki Grzybowskiego (P. 1393 k. 14). Swoją część w Gowarzewie, kupioną za 200 grz. od macieja Grzybowskiego czyli Gowarzewskiego, mieszczanina z Wrześni, sprzedał t. r. za taką samą sumę Wojciechowi Komornickiemu (ib. k. 47). Zwany już Leśniewskim, kupił w 1530 r. za 1.500 grz. od Michała Radeckiego trzy części w Owieczkach p. gnieźn. (ib. k. 345). Skwitowany 1537 r. przez rodzonego brata swej żony Jana Pomorzańskiego, syna zmarłego Jana Piątki z Grzybowa, z 40 grz. (G. 37 k. 257). Od Małgorzaty Rzągnowskiej, żony Pawła Kębłowskiego, kupił 1538 r. za 40 zł części wsi Kryszynko p. bydg., jaka przypadła jej z podziału spadku po Piotrze Kroszyńskim zwanym Pogan, do którego to spadku należał i Maciej L. ( G. 31 k. 322). Umarł między r. 1540 a 1543, kiedy to jego druga żona Małgorzata Wydzierzewska, już jako wdowa, otrzymała oprawę 140 grz. posagu od swego drugiego męża Marcina Paruszowskiego (P. 1394 k. 335; 1395 k. 61). Z pierwszej żony pochodzili synowie: Jan, Stanisław i Piotr. Z niej też chyba rodziły się dwie starsze córki, Zofia i Anna. Młodsze, Elżbieta i Barbara, były być może urodzone z Wydzierzewskiej. Zofia, żona 1-o v. 1540 r. Wojciecha Stawskiego, 2-o v. w l. 1563-1567 za Janem Pawłowskim wdowa po nim 1569 r., nie żyła już 1585 r. Anna, 1-o v. w l. 1544-1567 za Jakubem Ćwierdzińskim, 2-o v. w l. 1573-1574 za Marcinem Wyganowskim, nie żyła już 1584 r. Elżbieta, w l. 1553-1557 żona Jakuba Drachowskiego zwanego Serowy, wdowa w l. 1571-573, Barbara, żona 1-o v. 1558 r. Jana Wyganowskiego, wdowa 1561 r., wyszła 2-o v. w 1562 r. za Jana Wronczyńskiego, z którym żyła jeszcze 1574 r., a umarła jako wdowa w r. 1597 lub 1598. Wśród wnuków Macieja L. widzimy niemałe zróżnicowanie poziomu społecznego. Wnuk po synu Piotrze zasiadł w senacie jako kasztelan bełski, wnuczka po córce Zofii Stawskiej wyszła za uczciwego Stanisława, krawca ze wsi Szyszyno (Py. 122 k. 170)

1. Jan, syn Macieja i Grzybowskiej, na połowie części uzyskanych w działach z braćmi Stanisławem i Piotrem we wsiach Leśniewo i Owieczki oprawił 1542 r. posag 225 zł żonie swej Barbarze Bieganowskiej, córce Marcina (P. 1394 k. 521v). Od brata Stanisława otrzymał 1548 r. zobowiązanie sprzedaży mu za 1.000 zł jego części w Leśniewie i Owieczkach (G. 34 k. 45). Umarł między r. 1550 a 1552, kiedy synów jego, Piotra i Jana, kwitował z 40 grz. długu ojcowskiego Marcin Bieganowski (py. 172 k. 607; 174 k. 143v). Była i córka Jadwiga, w 1561 r. żona Wawrzyńca Roźnowskiego Łojka, w l. 1575-1579 wdowa po nim, nie żyjąca już 1599 r. Owdowiałej Barbarze z Bieganowskich jej szwagier Piotr L. wyderkował 1553 r.za 40 grz. siedlisko Stare z dworem i budynkami w Leśniewie (P. 1396 k. 132v). Żyła jeszcze w r. 1568 r., kiedy otrzymawszy od syna Piotra cesję dożywocia części w Owieczkach przeniosła na owe części swoje prawa z Leśniewa (G. 49 k. 180). Spośród synów, o Janie nie wiem nic więcej.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona285286287288[289]290291292293Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników