Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12131415[16]17181920Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Motelewiczowie, Motylewiczowie
Motelewiczowie, Motylewiczowie. "Ur." Piotr Motelewicz, dzierżawca w Ośnie, i Bogumiła Wojsławska, rodzice Franciszka Ksawerego, ur. w Ośnie, ochrzcz. 1731.3/XII. r. Podawali go do chrztu Mikołaj Wojsławski, posesor Świniar, i żona jego Barbara (LB Łopienno). Z "ur." Piotrem i Reginą(!) z Wojsławskich Motylewiczami zawierała w Łopiennie 1732.9/VII. r. kompromis Teresa z Mycielskich Skoroszewska, kasztelanowa przemęcka (G. 96 k. 434).

Motowiczowie
Motowiczowie. Kazimierz i Ewa z Janowskich, oboje już w r. 1772 nie żyjący, rodzice syna Kaspra oraz córek, Eleonory, 1-o v. w r. 1777 żony Antoniego Otockiego, 2-o v. w r. 1780 Antoniego Łosińskiego (I. Kon. 82 k. 155), i Anny, niezamężnej w latach 1777-1780. Kasper był w r. 1772 mężem Teodory Krąkowskiej, córki Sebastiana i Urszuli Cieleckiej (I. Kon. 80 k. 249v). Posesor Branna, nie żył już w r. 1777, a owdowiała Teodora zawierała wtedy układ z jego siostrami i spadkobierczyniami, Eleonorą zamężną Otocką i panną Anną (ib. 81 k. 154). Skwitowana w r. 1780 przez tę Annę z 500 złp. (ib. k. 151). Swoją część w dobrach Rybno p. gnieźn., odziedziczoną po bracie Wawrzyńcu Krąkowskim, scedowała t. r. innemu bratu, Stanisławowi (ib. k. 184).

Motylewski
Motylewski "ur." Józef (czy szl.?), administrator (dyrektor) w Mokronosie, chrzestny 1746.4/IV. r. (LB Mokronos).

Mozdzanowska
Mozdzanowska "szl." Marcjanna (czy szl.?), żona "szl." Jana Ambroszkiewicza, oboje nie żyli już w r. 1770 (I. Kon. 80 k. 198v).

Mozdzyński
Mozdzyński, "WPan" Józef (czy szl.?), zmarły w Górze 1774.28/II. r., w wieku około 60 lat (LM Góra k. Żnina).

Mozgawska
Mozgawska Elżbieta, ze wsi Mozgawa w wojew. krakowskim, w r. 1523 żona Stanisława Bachorzewskiego z pow. kaliskiego (P. 1392 k. 511v), wdowa w r. 1544 (P. 1395 k. 134v), już nie żyła w r. 1579 (Py. 116 k. 71v).

Mozgowiec
Mozgowiec Maciej, nie żyjący już w r. 1489, kiedy to jego córkom, Annie i Jadwidze. siostrom niedzielnym, Jakub Siedlemiński sprzedał wyderkafem cztery łany osiadłe oraz dwa i pół puste wraz z młynem "Nadolnym" (w Siedleminie?) za 130 zł. (Py. 168 k. 66v). Miały one w r. 1494 termin przeciwko temu Jakubowi (Py. 169 k. 7).

Możańska
Możańska Marianna (czy szl.?) wyszła przed r. 1741 za Marcina Podgórskiego z Irzykowa, umarła będąc już wdową 1755.21/VIII. r., pochowana w Trzemesznie (LM Ostrowite).

Mrochowska
Mrochowska Helena, w r. 1613 żona Wojciecha Krzewskiego (Kc. 126 k. 569v).

Mroczkowie
Mroczkowie (h. Nieczuja?) z województwa sandomierskiego. Andrzej ojciec Doroty, w r. 1586 żony Marcina Brzostowskiego z Brzostowni i Pęczewa w pow. bialskim wojew. rawskiego (R. Kal. 5 k. 580).

Mroczkowie różni. Jan, Mikołaj i Anna, synowie i córka zmarłego Jana M-a, wójta konińskiego, mieli w r. 1465 sprawę z ks. Jarandem i Mikołajem braćmi z Brudzewa (Kon. 2 k. 78). Ks. Jarand i Mikołaj, starosta brzeski, bracia z Brudzewa, winni im byli w r. 1466 uiścić 4 grz. (ib. k. 92v).

Julianna Magdalena Mroczkówna zaśłubiła przed 1773.5/IV. r. Bernarda Jelonka, rewizora komory celnej w Przybychowie (LC Połajewo).

Mroczkowscy h. Nałęcz
Mroczkowscy h. Nałęcz z Mroczków na Mazowszu, jednak zważywszy mnogość znajdujących się tam wsi o tej nazwie, nie umiem określić z których mianowicie Mroczków. Paweł Nałęcz M., syn zmarłego Wawrzyńca, spisywał w Brudzewie 1734.20/II. r. kontrakt małżeński o rękę Doroty Bogońskiej, córki Andrzeja z Anny Potockiej, wedle którego to kontraktu t. r., już po ślubie, dał jej zapis 1.500 zł. oraz inwentarz i ruchomości (I. Kon. 76 k. 499v).

Ignacy Nałęcz M., ojciec, teść i dziadek, zmarł w Rawiczu 1917.13/I. r. (Dz. P.).

Mroczkowscy
Mroczkowscy z miejscowości dziś nieznanej a zwącej się Mroczki Większe i Mniejsze, niekiedy Szlacheckie, w XV w. zwanej też Mroczkowicami lub Mroczkowem, położonej w pow. kaliskim, w parafii Staw, na samym pograniczu pow. pyzdrskiego. Stąd i Mroczki określano czasem jako leżące w pow. pyzdrskim. Siedziała tu dość liczna a zapewne i różnoherbowa drobna sztachta używająca w wieku XV i w początkach XVI wieku imionisk. Byli wśród nich z pewnością Grzymalici, brak mi jednak podstaw, by do tego herbu zaliczać wszystkich wiodących się stąd M-ch.

Jasiek M., w latach 1400-1402 (P. 2 k. 14v, 101v). Mikołaj i Anka z Mroczkowic w r. 1400 (Py. 1 k 92). Sędziwój M., z Mroczkowic, Mroczkowa, w latach 1400-1404 (P. 2 k. 85; Py. 1 k. 49, 134, 164v). Dzietrzych, Teodoryk z Mroczkowic, Mroczkowa, w latach 1400-1418 (P. 2 k. 51v; Py. 1 k. 183v. 2 k. 102v, 4 k. 23). Jego żona, Świąchna z Mroczków, w latach 1416-1418 (Py. 3 k. 154, 4 k. 2v). Janusz Mroczkowic, w r. 1402 (Py. 1 k. 115v). Przecława (Przecław?) z Mroczkowa, w r. 1404 (Py. 1 k. 159). Przecław M. 1407 r. (Kośc. 3 k. 55v). Krystka, wdowa po Heńku z Mroczkowic, w r. 1406 (Py. 1 k 206v). Wojtek M. 1408 r. (P. 3 k. 65), Krystyna i Jan z Mroczkowic 1412 r. (Py. 2 k. 94). Jan M. 1412 r. (ib. k. 107). Maciej (Maciek) z Mroczkowic 1412 r. (ib. k. 99v). Andrzej i Wierzbięta z Mroczkowic 1413 r. (Py. 3 k. 16v). Jan i Wierzbięta z Mroczkowic 1414 r. (ib. k. 38v). Wierzbięta z Mroczkowic 1416 r. (ib. k. 145). Naczek z Mroczkowic 1414 r. (ib. k. 36). Mikołaj (Grzymała?) z Mroczkowic 1414 r. (ib. k. 40). Stanisław z Mroczkowic 1414 r. (ib. k. 49v). Grzymała z Mroczkowic 1415 r. (G. 2 k. 15). Stanisław i Zofia z Mroczkowic 1415 r. (Py. 3 k. 62v). Stanisław z Mroczkowic przeciwko Stanisławowi z tejże wsi, zaś Zofia przeciw Janowi. Jej zięć (gener) Mikołaj w r. 1416 (ib. k. 133v). Stanisław i Zofia (żona, córka?) Naczka z Mroczkowic 1416 r. (ib. k. 145v). Jan Grzymała z Mroczków, Mroczkowic, w latach 1416-1418 (ib. 3 k. 145v, 4 k. 23). Paszek z Mroczkowic, Mroczków, przeciwko Stanisławowi z Mroczkowic 1418 r. (Py. 4 k. 7v, 23). Pewnie ten sam Paweł z Mroczkowic w r. 1418 1427 (G. 3 k. 251v). Stanisław i Krzesław z Mroczkowic w r. 1418 (Py. 3 k. 23). Andrzej z Mroczków 1423 r. (P. 7 k. 9v). Grzymała z Mroczkowic w r. 1425 (ib. k. 22). Grzymała z Mroczek w r. 1431 ręczył za Macieja z Mniejszych Mroczek, iż będzie żyć w pokoju z Wojciechem z Surgoszczy(?) (Py. 11 k. 7). Maciej z Mniejszych Mroczków w r. 1432 był kwitowany przez Jana z Falęcic i jego żonę Małgorzatę z 30 grz. za głowę jej pierwszego męża, Macieja z Falęcic (Gr. Kal. 1 k. 43). Anna i Katarzyna, siostry, dziedziczki w Mroczkowie i Koźlątkowie, swoją część w Trzebuchowie p. kon. sprzedały w r. 1435 za 90 grz. Jarandowi z Leśca (P. 1378 k. 185). Maciej z Mroczków Mniejszych miał w latach 1443-1444 terminy z Mikołajem, Janem i Andrzejem, braćmi z Mroczków (Py. 10 k. 29, 114v, 186). Wincenty Grzymała z Mroczków w r. 1444 uzyskał termin przeciwko Wincentemu z Wyszkowa (Py. 10 k. 129). Maciej z Mroczków w r. 1445 winien był uiścić 18 grz. Annie, żonie Kiełcza z Waliszewic (I. Kal. 3 k. 210).

Maciej, Mroczek i Bernard, synowie Grzymały seniora. Spośród nich, Bernard w r. 1445 zgodził się na dokonanie działów ze swymi braćmi, Mikołajem i Mroczkiem, oraz ich matką (ib. k. 131v). Bracia ci nabyli w r. 1446 od Aarona z Dąbrowy wieś Siedlątków w p. sier., dając mu za nią swe części w Mroczkach i dopłacając 35 grz. Ręczył za nich przy tej transakcji Mikołaj z Mroczków, nie wiem w jako sposób z nimi spokrewniony (ib. k. 249, 250; P. 1379 k. 143). Bernard z Większych Mroczków skwitował w r. 1447 Abrahama z Wierzchosławia z 40 grz. posagu za Anną, jego rodzoną siostrą a swoją żoną (Py. 11 k. 299v). Anna "Grzymalina", wdowa po zmarłym Grzymale, zeznająca w r. 1453 sumę 20 grz. Przecławowi z Mniejszych Mroczków (Gr. Kal. 5 k. 74, 76), to niewątpliwie ta sama Anna z Wierzchosławia. Przeciwko niej i jej synowi Janowi w r. 1457 toczyła sprawę o 30 zł. węg. Witochna, wdowa po Wojciechu z Chwalęcic (Py. 11 k. 134v). Anna, niedzielna ze wspomnianym synem, wraz z nim w r. 1461 zapisywała dług 30 zł. węg. Wojciechowi z Chwalęcic (I. Kal. 1 k. 46). Żyła jeszcze w r. 1466 (ib. k. 372v), nie żyła już w r. 1481 (I. Kal. 3 k. 69v). Synowie Bernarda Grzymały i Anny: Jan, Bernard i Marcin. Spośród nich Jan, wspomniany wyżej, wspólnie z niedzielnym bratem Marcinem w r. 1461 zapisywał dług 28 grz. Mikołajowi z Krowicy zwanemu Jolda (ib. 1 k. 15), a w r. 1463 obaj mieli ze strony tego Mikołaja termin (ib. k. 220v). Zeznali wtedy 30 zł. węg. długu Witosze z Chwalęcic i jej synowi Hektorowi, nazwani przy tej okazji "z Wielkich Mroczków" (ib. k. 222). Jan z matką i niedzielnymi braćmi w r. 1462 zastawił za 20 zł. węg. łan roli Piotrowi z Chwalęcic (I. Kal. 1 k. 67v). Jan i dwaj jego bracia byli w r. 1464 niedzielni z matką (ib. k. 241v). Żoną tego Jana była Anna, która w r. 1466 łan roli w Gaci Moskurnej zastawiła za 15 grz. Marcinowi M-mu (ib. k. 370v), chyba bratu męża. Miała ona oprawę na Wielkich Mroczkach, ale w r. 1466 Jan zobowiązał się stawić zarówno matkę jak i żonę, by skwitowały ze swych opraw na tych dobrach (ib. k. 372v), z których dziesięć łanów zobowiązał się wtedy wspólnie z niedzielnym bratem Bernarderm sprzedać braciom z Brudzewa, ks. Jarandowi, kanonikowi kruszwickiemu, ks. Stanisławowi, kustoszowi kruszwickiemu, Mikołajowi, cześnikowi kaliskiemu, i Janowi (ib. k. 372v). Anna, żona Jana, w r. 1467 kwitowała ze swej oprawy na Mroczkach Piotra Nadarzyckiego, występującego w imieniu Mikołaja z Brudzewa, wojewody sieradzkiego (ib. k. 403v). Zobowiązała się w r. 1477, że uiści 7 grz. Janowi Szurgockiemu. Pisana wtedy "z Gaci Moskurnej i Małej" (I. Kal. 2 k. 442v). Wspólnie z mężem łan osiadły w Gaci Moskurnej w r. 1478 zastawiła za 12 grz. Janowi z Szurgostu (ib. k. 515). Żyła jeszcze w r. 1481 (I. Kal. 3 k. 69v). Bernard, drugi z synów Bernarda i Anny, występował w r. 1464 wraz z matką i braćmi (I. Kal. 1 k. 241v), niedzielny z nimi w r. 1466 (ib. k. 372v). Może identyczny z nim ks. Bernard M., proboszcz w Brudzewie, występujący w r. 1471 jako stryj Małgorzaty (z Woli?), żony Jakuba z Chudek (I. Kal. 2 k. 171). Wreszcie Marcin, trzeci z synów, Bernarda i Anny, występował obok brata Jana w r. 1461 (I. Kal. 1 k. 15). Jak i bracia, niedzielny z matką w r. 1464 (ib. k. 241v). Żoną jego była Anna, która w r. 1467 skasowała swą oprawę na Mroczkach na rzecz Mikołaja z Brudzewa, wojewody sieradzkiego (ib. k. 403v). Marcin w r. 1471 oprawił jej 100 kop groszy posagu (P. 1385 k. 124). Marcin z Wielkich Mroczków, chyba ten sam, w r. 1481 od Pawła Ozepowskiego brał zastawem łan osiadły w Gaci Moskurnej (I. Kal. 3 k. 69v).

Maciej, brat Bernarda starszego, miał w r. 1446 za żonę Annę (ib. k. 249). Trzeci z synów Grzymały seniora, Mroczek, chyba identyczny z Mroczkiem "niegdy z Mroczków", wojskim konińskim, który w r. 1464 miał termin z ks. Jarandem i Mikołajem, dziedzicami z Brudzewa (Kon. 2 k. 42).

Maciejowi z Mroczków w r. 1446 przysłał pozew Jan z Wilkszyc (I. Kal. 3 k. 203). Jadwiga, żona Piotra z Mroczków, miała w r. 1446 sprawę z Elżbietą, ksienią ołobocką, o głowę swej siostry Małgorzaty, zakonnicy ołobockiej (I. Kal. 4 k. 41). Maciej M. w r. 1447 brał zastawem na jeden rok od Piotra z Woli dwa łany w Woli i jeden w Ciepielowie p. kal. za sumę 30 grz. (ib. k 78v). Nie żył już ten Maciej w r. 1455, kiedy występowała jako wdowa po nim Anna (Z. Kal. 12 k. 183). Przecław z Mroczków uzyskał w r. 1447 zobowiazanie od Aarona z Mroczków sześcioletniego wyderkafu za 26 grz. jednego łana pustego i połowy łana osiadłego w Mroczkach (Py. 11 k. 294), zaś w r. 1453 od Anny Grzymaliny i jej syna Jana zapis 20 grz. (Gr. Kal. 5 k. 76). Nie żył już w r. 1456, kiedy jego żona Małgorzata uzyskała wedle listu wiennego intromisję do jego połowy w Mniejszych Mroczkach (Py. 11 k. 148). Mikołaj z Mroczków w r. 1448 zapisał 20 grz. długu dziecku Annie, córce Marcina z Piatku (I. Kal. 4 k. 164). Wincenty i Grzymek z Mroczków mieli w r. 1448 termin ze strony Katarzyny ze Zbrudzewa, żony Andrzeja z Piotrowa (Py. 12 k. 222v). Jan na połowie swych części w Mroczkach w r. 1449 oprawił posag 60 grz. żonie Dorocie (P. 1380 k. 107).

Mikołaj z Większych Mroczków (mowa o nim niekiedy jako o dziedziczącym w Mroczkach Mniejszych) wraz ze swymi synami, Janem i Jakubem, dziesięć i pół łanów, stanowiących połowę ich dziedzictwa w tej wsi, w r. 1456 wymienił z ks. Jarandem z Brudzewa, archidiakonem uniejowskim, na jego dwie części we wsi Mochel Większy w p. bydg. i dopłatę 250 grz. (Gr. Kal. 5 k. 79). Spośród jego synów, Jan był mężem Doroty z Małych Złotnik w p. kal., która t. r. oświadczyła gotowość rezygnowania trzech łanów tej wsi Elżbiecie, żonie Świętosława z Zaborowa i Żelisławia (Py. 11 k. 27). Od dóbr żony pisano niekiedy tego Jana Złotnickim. Oboje małżonkowie ręczyli w r. 1462 Piotrowi Smoszewskiemu, iż go uwolnią od poręczenia danego przezeń co do uwolnienia wsi Mroczki (I. Kal. 1 k. 93). Dorota łan roli w Złotnikach zastawiła w r. 1467 za 24 zł. węg. Mikołajowi z Przerani (ib. k. 426). Oboje trzy puste łany w Małych Złotnikach w r. 1471 sprzedali wyderkafem za 50 grz. Annie Szołowskiej, zakonnicy w Ołoboku, oraz siostrze jej Barbarze, żonie Jana Szczeklińskiego (P. 1385 k. 122v; I. Kal. 2 k. 178v). Nie żył już Jan w r. 1473, kiedy Dorota wspólnie z synami, Marcinem i Jakubem, łan "Janczewski" oraz łąkę z folwarkiem w Złotnikach sprzedała za Janowi "Frankowi" z Biernacic (P. 1383 k. 212). Osiem łanów w Małych Złotnikach w r. 1474 sprzedała za 200 grz. Piotro Łubnickiemu i t. r. skwitowała go z 40 grz., z należnej za te dobra sumy (I. Kal. 2 k. 299v). Była w r. 1475 wspólnie z niedzielnymi synami, "dziedzicem" w Biskupicach (ib. k. 357) i t. r. wraz z nimi miała termin z Janem z Małych Złotnik, synem zmarłego już Piotra Łubnickiego (ib. k. 369v), który ich pozywał także i w r. 1476 (ib. k. 427v). Jakub, syn Mikołaja a brat Jana, mąż Barbary, która w r. 1456, równie jak i jej bratowa Dorota Jakubowa, skasowała swą oprawę na połowie części w Mroczkach, sprzedanych braciom z Brudzewa (Py. 11 k. 99).Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12131415[16]17181920Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników