Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2345[6]78910Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Morawscy
Dominik nie żył już w r. 1605, kiedy wdowa po nim Dorota Wysławska, córka Jana "Gieruntka", a spadkobierczyni brata Łukasza, części odziedziczone po bracie w Wysławicach p. pyzdr. wspólnie z siostrą Anną, żoną Mikołaja Wysławskiego, sprzedał za 1.000 złp. Marcinowi Wilkońskiemu (P. 1405 k. 275). Obie z siostrą części po bracie w Zdzychowicach p. pyzdr. w r. 1615 sprzedały za 915 złp. Marcinowi Popowskiemu (P. 1409 k. 339). Dorota żyła jeszcze w r. 1616 (P. 996 k. 121).

Jan, dwunastoletni, będący na nauce w kolegium jezuickim w Poznaniu, kiedy nocą 1611.8/IX. r. wracał z zamku od swego ojczyma Marcina Grabowskiego do swej gospoday u Pawła Prochowiaka, zabity został w Rynku koło Wagi przez sługi miejskie. Pozywał o to mieszczan Poznania brat jego Adam (P. 1414 s. 1525). Kasper w r. 1614 oprawił żonie swej Agnieszcze Borzynowskiej posag 500 zł. (N. 222 k. 110). Szl. Marcin był świadkiem 1615.28/VI. r. (LC Św. Maria Magdal., Pozn.). Regina, w r. 1628 żona Stanisława Świtalskiego. Jakub, syn zmarłego Andrzeja, dziedzica części wsi Morawy Laski w pow. ciechamowskim (może więc h. Dąbrowa?), jedyny spadkobierca ojca, w r. 1630 sprzedał swe części w tej wsi za 100 zł. Wojciechowi M-mu, synowi zmarłego Jana, dzuedzicowi tamże (P. 1416 k. 1141v). Mikołaj, syn zmarłego Jana, uzyskał w r. 1630 zapis 300 złp. długu od Andrzeja Wilczyńskiego (G. 79 k. 187v). Andrzej nie żył już w r. 1633, kiedy żona jego Anna Lisowska, córka Jana, spisywała wzajemne dożywocie z drugim swym mężem Marcinem Kosiorowskim (P. 1417 k. 899v). Maksymilian, mąż Doroty Rosnowskiej, córki Andrzeja, która w r. 1664 kwitowała Kazimierza Krzywosędzkiego z 50 zł. sumy zasadniczej 800 zł., zapisanej jej i rodzeństwu jej, Rosnowskim (G. 84 k. 196v) Mikołaj z żoną Heleną Gulczewską winni byli w r. 1665 Maciejowi Szczycińskiemu sumę 100 zł. (ib. k. 243). Wojciech dostał t. r. zapis 300 zł. długu od Władysława Wyszławskiego (P. 1076 k. 885v). Jan, chrzestny 1667.6/II r. i 1671.1/II. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Wawrzyniec i jego żona, siostrzenica Elżbiety ze Skrzetuskich, wdowy po Mikołaju Złyńskim, posesorki części Wojnowa trzymanego od Jana Młodziejewskiego, w r. 1672 oskarżeni przez tę ciotkę o to, iż przed rokiem, nie mając gdzie się podziać, zamieszkali u niej kątem, a potem Wawrzyniec począł sobie uzurpować prawa do posesji tych dóbr (P. 199 k. 587v). Stanisław, ekonom w Poniecu, miał z żony Doroty synów, Jana, ochrzcz. 1681.12/I. r., i Łukasza, ochrzcz. 1685.18/X. r. (LB Poniec). Jan, sługa w Poniecu u Krzysztofa Unruga, z żony Doroty (czy więc to nie pomyłka w imieniu i chodzi o tych samych, co wyżej Stanisława i Dorotę?), ojciec Antoniego, ochrzcz. 1682.1/XI. r. (ib.). Elżbieta żona Jakuba Przystankowskiego, oboje już nie żyli w r. 1687. Ks. Jan, rektor poznańskiego kolegium jezuickiego w r. 1691 (P. 1122 VII k. 69v) Jan, mąż Barbary Chrzonowskiej, córki Stanisława i Agnieszki ze Skoroszewskich, w r. 1694 (P. 1128 k. 54v). Ale w r. 1718 Dorota(!) Chrząnowska, córka Stanisława i Agnieszki ze Skoroszewskich, wdowa po Janie M-im, kwitowała Stanisława Lewald Mejera, wojskiego inflanckiego, z 500 zł., zapisanych przez zmarłego Kazimierza Mejera, komornika granicznego kaliskiego, regenta ziemskiego sieradzkiego (Py. 157 k. 61). Wojciech, dzierżawca radwańczyc, z żony Katarzyny miał córkę Annę, ochrzcz. 1705.15/VI. r., a podał ją do chrztu Stanisław M., rodzony brat Wojciecha (LB Gozdowo). Katarzyna, w latach 1710-1711 wdowa po Stanisławie Mieczkowskim. Józef, mąż Salomei barbary Modlibowskiej, córki Franciszka, kwitował w r. 1716 jej brata Chryzostoma z 500 zł. stanowiących dwuletnią prowizję od sumy posagowej z dóbr macierzystych, 2.000 zł. (Py. 157 s. 135). Józef i Konstancja (!) z Modlibowskich, rodzice Ludwiki, ur. w Miłkowie 1714.16/I. r. (LB Lubasz). Jan, mąż Barbary Morzyckiej w r. 1714(?) (I. Kal. 159 s. 288). Paweł zmarł w Bninie 1718.18/II. r. (LM Bnin). Wawrzyniec, nie żyjący już w r. 1721, ojciec Franciszka i Marianny, wtedy żony Marcina Sypniewskiego (G. 94 k. 174). Marianna nie żyła już w r. 1755, kiedy brat jej Franciszek M. występował w imieniu jej dzieci (G. 98 k. 727v). Franciszek, dzierżawca Bierzglina Zaleśnego, miał z żony Jadwigi syna Stanisława Kostkę, ochrzcz. 1732.27/XI. r. (LB Września). "Ur." Jan, z dworu w Rogaczewie, zmarł 1732.18/VII. r. (LM Wyskoć). "Szl." Piotr, z Borówka, i Katarzyny, rodzice Zygmunta, ochrzcz. 1733.28/III. r. (LB Czempiń). Wojciech, z Nowca, chrzestny 1734.12/IV. r. (LB Śrem). Marianna, chrzestna 1735.5/VII. r.(LB Pobiedziska). Stanisław w r. 1737 zaślubił Teresę Długołęską z Kołacina (LC Mchy). Katarzyna, żona Stanisława Smoleńskiego, oboje nie żyli już w r. 1738. Tomasz z powiatu ciechanowskiego a parafii krzywogłowskiej zaślubił 1739.3?II. r. pannę Barbarę Strzeszewską (Skrzeszewską ?) z dworu w Wyszanowie (LC Wyszanów). Był w latach 1741-1742 administratorem Mikorzyna. Dzieci jego i Barbary, Jan Walentyn, ochrzcz. 1741.9/II. r. i Marianna, ochrzcz. 1742.23/VI. r. (LB Mikorzyn). Jan, starzec, ubogi przybysz, który stracił substabcję w skutku pożaru Grzybowa na Pałukach, zmarł w Drobninie 1740.6/II. r. (LM Świerczyna). Tomasz, administrator Mikorzyna, Teresa, dziedziczka Przystanek, chrzestna 1743.30/VI. r. (LB Wilczyna). Antoni, zastawny posesor Falborzyc w r. 1744 (Z. T. P. 50 k. 1513). Joanna, żona 1-o v. Franciszka Rudkowskiego, 2-o v. Kaspra Wyganowskiego, nie żyła już w r. 1751. Magdalena, cysterka, zmarła w Ołoboku 1753.26/IV. r., mając lat 94, a profesji zakonnej 66 (Nekr. Obra; Nekr. Owińska; Nekr. Przemęt). Ks. Jan, proboszcz w Gniewkowie, chrzestny 1756.6/IX. r. (LB Objezierze). Zofia, chrzestna 1757.16/III. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). "Szl." Ludwik i Joanna, rodzice Justyny, ur. w Gostyniu, ochrzcz. 1761.26/VIII. r. (LB Gostyń). Piotr, urodzony na Podlasiu, starzec, żebrak, ale "generosus", zmarły w r. 1762, pochowany 12/III (LM Świerczyna).

Józef, z Rostkowa i Dąbrówki Małej, w r. 1770 mąż Marianny Gutowskiej (Kośc. 331 k. 40), nie żyjącej już w r. 1775 (ib. 332 k. 146), mianował w r. 1765 plenipotentami synów swych, Benedykta i Wojciecha (N. 212 k. 144). Zmarł między r. 1770 a 1773 (Kośc. 331 k. 40; P. 1350 k. 411). Miał jeszcze prócz wspomnianych wyżej syna Tomasza, chyba najstarszego, i córki: Agnieszkę, żonę Wojciecha Ostaszewskiego, zmarłą w r. 1785, pochowaną w Wilczynie 3/VI., Łucję za Mokierskim i Elżbietę za Ossowskim (P. 1353 k. 129). Z synów, Benedykt, ur. około r. 1743, chrzestny 1765.13/VIII. r. (LB Iłowiec), komisarz województw wielkopolskich w r. 1768, mianowany wtedy olenipotentem przez Starzeńskiego, kasztelana gnieźnieńskiego (Kośc. 330 k. 248). Kwitował się z inwentarza w r. 1770 ze swą żoną Anną Jarochowską, córką Łukasza i Jadwigi z Gutowskich, wdową 1-o v. po Józefie Jeziorkowskim (Kośc. 331 k. 40; P. 1357 k. 70), a w r. 1773 spisywali oboje wzajemne dożywocie (P. 1350 k. 411). Dla przeprowadzenia działów po matce mianował w r. 1775 plenipotentem brata ks. Tomasza (Kośc. 332 k. 146). Posesor Popowa i Barklina w p. kośc. w r. 1780 (LM Dlużyna), w latach 1780-1783 dzierżawca miasta Śmigla i wsi przyległych, był w r. 1780 opiekunem nieletnich Jeziorkowskich, dzieci swej żony (P. 1357 k. 70; LB Śmigiel), a działał w ich imieniu także w r. 1782 (P. 1359 k. 100v) Dzierżawca Wronek, umarł w Nowejwsi 1783.30/VIII. r., mając około 40 lat, pochowany w Biezdrowie (LM Wronki). Wdowa w r. 1785 lub 1786 wyszła 3-o v. za Karola Bolesza (P. 1362 k. 24v, 1363 k. 93v). W r. 1792 była już wdową i po tym trzecim mężu (P. 1369 k. 172a, 173), a żyła jeszcze w r. 1793 (P. 1370 k. 65v). Drugi z synów Józefa i Gutowskiej, Wojciech, chrzestny 1770.17/II. r. (LB Iłowiec), skwitowany w r. 1788 przez ks. Adama Ciecierskiego, proboszcza bytyńskiego, rodzącego się z Agnieszki Gutowskiej, brata swego ciotecznego (P. 1365 k. 200v). I wreszcie Tomasz (Tomasz Jan, Jan Tomasz), ur. około r 1733, proboszcz biezdrowski 1775 r. (Kośc. 332 k. 146), dziekan lwowiecki, bratu Wojciechowi w r. 1788 cedował swe części z sumy macierzstej (P. 1365 k. 200), zmarł w Biezdrowie 1796.22/III. r., pochowany w tamtejszym kościele (LM Biezdrowo). Ks. Adam Tomasz, proboszcz biezdrowski 1767.12/XII. r. (LB Biezdrowo), to oczywiście ten sam Tomasz.

Andrzej, mąż Marianny Niesułowskiej, córki Wojciecha, oboje już nie żyjący w r. 1768, rodzice Stanisława i Józefa, współspadkobierców ciotki marianny z Broniewskich 1-o v. Chrząstowskiej, 2-o v. Krzywosądzkiej (Kc. 147 k. 202). Marianna, chrzestna 1769.3/VII. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Józef, ranny w starciu konfederatów z wojskami rosyjskimi, zmarł w Strzelnie 1770.3/I. r. (LM Strzelno). N., mąż Katarzyny Swinarskiej, córki Stanisława i Urszuli z Osuchowskich, 2-o v. żony Jana Chrząnowskiego. Oboje nie żyli już w r. 1771 (P. 1348 k. 70v). Ks. Jan Tomasz, proboszcz pobiedziski, dziekan lwówiecki w latach 1771-1789 (LM Biezdrowo). "Szl." Ludwik, ubogi, umarł w Poznaniu 1774.13/X. r. (LM Św. Mikołaj, Pozn.). Wojciech, zmarły w Murowanej Goślinie 1775.8/VI. r. w wieku lat 50, miał z żony Łucji synow: Wojciecha Gabriela, zmarłego 1772.9/XI. r. po 33 tygodniach życia, i Andrzeja Melchiora, ur. 1772.12/XI. r. Ich córka Marianna zmarła w Murowanej Goślinie 1773.31/X. r. (LM, LB Murowana Goślina). "Szl." Rozalia, z Witkowa, chrzestna 1776.18/XII. r. (LB Strzelno).

N., nie żyjący już w r. 1781, mąż Ludwiki z Brzeskich, żony 2-o v. Mikołaja Minostowskiego, wtedy też nie żyjącej. Żył natomiast wdowiec po niej, Minostowski (G. 108 k. 11). Jakub, stolnik wschowski, umarł w Kleszczewie 1782.12/II. r. (Nekr. owińska; Nekr. Obra; Nekr. Przemęt). Ludwika, w r. 1783 żona Bernarda Borowskiego. Marianna, w latach 1785-1791 żona Józefa Umińskiego. Ks. Antoni, instytuowany na probostwo w Chlewiskach 1785.20/IV. r., zmarł tam 1789.2/V. r. (LM Chlewiska). Marcin, w latach 1786-1788 mąż Małgorzaty Bronikowskiej (LB Sulmierzyce). N., w r. 1790 mąż Marianny Januszewskiej, wdowy 1-o v. po Antonim Łagiewnickim (P. 1367 k. 692v). Walenty, z Pobiedzisk, wdowiec zaślubił 1794.24/II. r. pannę Urszulę Dramińską, z dworu w Uzarzewie (LC Uzarzewo). Józef, dziedzic Zadowic, chrzestny 1794.16/V. r., zaś świadek 22/IX. t. r. (LB, Lc Ołobok). Walenty, pisarz (dworski?), wdowiec, zaślubił 1795.13/IX. r. Agnieszkę Śliwińską (LC Mikorzyn) chrzestną 1799.3/III. r. (LB Mikorzyn). Bernard óżenił się 1798.11/VIII. r. z panną Barbarą Polichnowską (LC Jabłkowo). Łucja, wdowa, umarła w Pile 1799.15/I. r. na kołtun, mając lat 60 (LM Murowana Goślina).

Bernard, dzierżawca Strzeszowa, miał z Barbary Polichnowskiej synów, Józefa, ur. tam 1800.6/II. r., i Jana Nepomucena Wojciecha, ur. tamże 1801.22/IV. r., oraz córkę Emilię Zofię, ur. tam 1805.5/V. r., podawaną do chrztu przez Teodorę z Bielińskich M-ą z Jabłkowa (LM Mieścisko). Marianna, franciszkanka w Kaliszu, zmarła 1800.17/V. r. (Nekr. Franciszkanów Śrem.). Łukasz i Regina, rodzice Antoniego, ochrzcz. 1804.20/VII. r. (LB Smolice). Walenty, strażnik celny w mieście Sarnowie, umarł tam 1817.26/VI. r., mając około 78 lat (LM Sarnowa). Ożeniony z Franciszką Sobolewską, zmarłą w Oporowie 1836.29/XI. r. w wieku lat 60 (LM Oporowo), miał syna Hipolita, ur. w Sarnowie 1813.11/VIII. r. (LB Rawicz) i córkę Wiktorię Teodozję, ur. 1809.23/XII. r. (LB Sarnowa). Dominik, dobrodziej zakonu dominikanów, umarł w Gdańsku 1813.24/II. (Nekr. Dominik. Pozn.). Pani Teresa M-a i Michał M., chrzestni 1813.28/II. r. (LB Kępno). Klementyna, chrzestna 1815.2/IV. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Adam, sędzia Trybunału Cywilnego Departamentu poznańskiego, dziedzic Murowanej Gośliny, świadek 1815.22/V. r. (LC Włościejewski). Tomasz, pisarz sądowy w Ostrowie 1816 r., mąż Marianny z Jasińskich, w r. 1818 aktuariusz sądowy w Gostyniu. Syn tej pary Dionizy Wojciech, ur. w Ostrowie 1816.8/IV. r. (LB Ostrów; LB Gostyń). "Szl." Maciej, ubogi umarł w Liniach w r. 1817, mając lat 52, pochowany 30/VIII (LM Pniewy). Adam, bezżenny, zmarł 1823.8/III. r., mając 37 lat. Pozostawił kapitał 100.000 zł. (LM Św. Marcin, Pozn.) Panna Józefa, z Wróblewa, chrzestna 1828.19/IV. r. (LB Biezdowo).

"Ur." Wojciech, z Gniezna, liczący 27 lat, zaślubił 1847.24/I. r. pannę 21-letnią, Leokadię Maciejewską z Kołacina. Świadkami przy ślubie były osoby stanu nie szlacheckiego (LC Mchy). Umarł ten Wojciech 1883.9/V. r. w 64-ym roku życia (Dz. P.), Leokadia zaś umarła w Gnieźnie 1896.27/I. r. (ib.). Może ich synami byli, Jan Kanty, którego posiadłość w Gnieźnie była w r. 1889 wystawiona na subhastę (ib.), i Stanisław, kupiec w Gnieźnie, który 1890.15/X. r. w tamtejszej Farze zaślubił Paulę Józefowiczównę, siostrę wikarego farnego (ib.), a wreszcie N., mąż Magdaleny z Bielawskich, która zmarła w Gnieźnie 1892.17/X. r., pozostawiając męża i dzieci (ib.).

"Ur." Antoni, chrzestny 1848.11/V. r. (LB Kłecko). Teodozia z M-ch zamężna Pniewska, jedna ze spadkobierców zmarłego w r. 1866 w Siekierkach proboszcza ks. Leona Zakrzewskiego. Inny spadkobierca to Stanisław M., mieszkający w Sierczynku (Dz. P.). Marcjanna, córka Jana i Marianny, umarła "w kwiecie wieku" 1870.6/VIII. r., przebywając w Doruchowie, pochowana w Poznaniu (ib.). Wiktoria, córka Ignacego, ur. 1874.17/II. r., wyszła w Poznaniu 1908.25/II. r. za inż. Kazimierza Madalińskiego z Sieradza. Jej bratem był Stefan, adwokat (LC Św. Maria Magdal., Pozn.). Franciszka Ksawera M-a, z domu Stasińska, zmarła w Gnieźnie 1887.7/II. r., pozostawiając dzieci i wnuki (Dz. P.). Ks. Ksawery, proboszcz w Czarzu, dekanatu toruńskiego, potem w Drzycimiu, ostatnio w Klanówce, umarł 1903.9/XI. r. w 69-ym roku życia a 42-im kapłaństwa (ib.).

Mordeisen
Mordeisen v. Waltersdorf h. Własnego, rodzina osiadła w Saksonii. Justyna, w r. 1582 żona Zygmunta Kotwicza (Kotwitz) Gorczyńskiego, dziedzica w Gorczynie. Jej braci, Joachima i Rudolfa, t. r. Gorczyński skwitował z jej posagu (Ws. 9 k. 331v; 202 k. 42v). Nie żyła już w r. 1584 (Ws. 10 k. 43), a jej brat i spadkobierca Joachim M. w r. 1595 skwitował szwagra z 1.700 zł. jej posagu i z 300 zł., które ów mąż zapisał był żonie tytułem długu (Ws. 14 k. 163v).

Moreccy z Mórki
Moreccy z Mórki w p. kośc. Siedzieli tu zrazu Ostoje, potem brali to nazwisko przedstawiciele różnych rodzin. Mikołaj i Świętosław z Mórki (może bracia) w r. 1400 (Kośc. 1 k. 105, 110, 114, 115). Mikołaj z Mórki z bratem Janem M-im z Mórki w r. 1411 w sprawie o Niepart występowali przeciwko Alicji, żonie Wincentego Kotka, i Katarzynie, żonie Blizbora Granowskiego (Kośc. 3 k. 164v). Jan żył jeszcze w r. 1415 (Kośc. III k. 23v).

Jadwiga, Jachna M-a uzyskała w r. 1444 terminy przeciwko Szczedrzykowi Lubiatowskiemu (Kośc. 17 s. 469, 527). Wawrzyniec M. z Mórki cztery łany osiadłe w Drzęczewie w r. 1450 sprzedał wyderkafem za 92 zł. węg. Dziersławowi niegdy Jarosławskiemu (P. 1381 k. 54v). Żona jego Anna, córka zmarłego Wincentego z Gostyczyny, uzyskała w r. 1453 intromisję do pewnych łanów w Gostyczynie, dziedzicznych temtejszego plebana ks. Gilberta (Gr. Kal. 5 k. 116v). Skwitowała w r. 1454 tego ks. Golberta z Gostyczyny, kanonika kaliskiego, z uiszczenia 6 grz. i z zawartej ugody (Py. 11 k. 248). Anna, będąc już wdową, wspólnie ze swym rodzonym bratem, Maciejem z Jastrzębnik, skwitowała w r. 1464 Hinczę z Rogowa, kasztelana sandomierskiego, z 200 grz. za kupione przezeń ich dobra Wrotkowo (I. Kal. 1 k. 240). Przeciwko Piotrowi M-mu Jan Borkowski Tumigrała z Drzęczewa, Anna, żona tego Jana i bracia Gorzeńscy w r. 1464 uzyskali termin (Kośc. 19 k. 329, 330, 391). Tego Piotra z Mórki i Jelenczewa pozywał w r. 1465 Mikołaj Wyskota z Dzięczyny w sprawie poręczenia za Jana Rogalińskiego, pozywał również t. r. Jan Tumigrała Drzęczewski ze swymi dziećmi (Kośc. 20 s. 15, 69). Elżbieta, siostra ks. Andrzeja Rogalińskiego, kanonika poznańskiego, żona Piotra M-go, wraz ze swymi bratankami, Janem i Wojciechem z Rogalina, w r. 1465 sprzedała za 100 kop gr. czwartą część połowy ich dóbr po matce i babce w mieście Sarnowa i wsiach Sarnówka i Żołędnica (P. 1383 k. 228). Piotr M. wieś Drzęczewo w r. 1467 sprzedał Sędziwojowi Rąbińskiemu w zamian za trzecią część wsi Białe Jezioro (Białcz) w p. kośc. i dopłatę 800 grz. (ib. k. 285v) i bezpośrednio potem ową trzecią część Białego Jeziora sprzedał za 200 grz. Jakubowi niegdy Orzelskiemu (ib. k. 286). Kupił zaś jednocześnie od ks. Andrzeja Rogalińskiego, kanonika poznańskiego, za 200 kop gr. połowę Żabna w p. kośc. (ib. k. 289). Łan osiadły wraz z folwarkiem, dworem i połową jeziora w Jelenczewie w p. kośc. sprzedał wyderkafem w r. 1469 Mikołajowi i Szymonowi braciom z Bogusławek (P. 1385 k. 5v). Na Mówce w r. 1480 ks. Maciejowi z Krzywinia, altaryście w Kościanie, sprzedał za 24 grz. dwie grzywny rocznego czynszu wyderkafowego (P. 1386 k. 119). Anna M-a, żona Jana Tumigrały Pakosławskiego, nie żyła już w r. 1470. Katarzyna M-a, w r. 1499 żona Jana Młyńskiego. Ta sama Katarzyna była wdową 1-o v. po Stanisławie Radzewskim i w r. 1499 występowała wraz z dziećmi z niego spłodzonymi, Piotrem, Stanisławem, Małgorzatą i Anną (Py. 169 k. 142). Katarzyna M-a wsie Golęczewo i Dębicze p. kośc. dała w r. 1502 mężowi Janowi Młyńskiemu (P. 1389 k. 212). Jej córka Anna, urodzona z małżeństwa z Radzewskim, ale zwana M-ą, była w latach 1525-1527 żoną Marcina Bułakowskiego, nie żyła już w r. 1547. Jakub M., w r. 1527 wuj Jana, syna zmarłego Stanisława Goreckiego z Żabich Goreczek (P. 1393 k. 186v). Stanisław M., syn Stanisława Radzewskiego i Katarzyny, w r. 1531 stryj Doroty z Psarskich Zaworskiej (ib. k. 458v). Żona Stanisława M-go, Anna Bojanowska, wdowa 1-o v. po Krzysztofie Olbrachcickim, kwitowała w r. 1532 z 200 grz. Ernesta Strawalda Szaszyńskiego (?) z Ogrodów (Ws. 2 k. 113). Pozywał ją, już wdowę, w r. 1547 bratanek męża, Stanisław Radzewski, syn zmarłego Piotra, o zagarnięcie pewnych rzeczy w Mórce (Kośc. 30 k. 157v). T. r. była pozywana przez Małgorzatę Bułakowską, siostrzenicę męża, córkę zmarłej Anny Radzewskiej cz. M-ej (Kośc. 29 k. 3v). Żyła jeszcze w r. 1557 (Kośc. 237 k. 285). Spadkobiercami tego Stanisława M-go cz. Radzewskiego byli w r. 1550 jego rodzeni bratankowie po bracie Piotrze, Jan i Stanisław Radzewscy (Kośc. 235 k. 250v). Z nich Stanisław nazwany M-im, kiedy w r. 1557 kwitowała go ze 102 zł. stryjenka Anna, wdowa po Stanisławie (Kośc. 237 k. 285). Zob. Radzewscy.

Łukasz M., syn zmarłego Łukasza, w imieniu własnym i brata Sebastiana M-go kwitował w r. 1595 z 50 zł. Andrzeja Skórę z Gaju Obornickiego, jako bratanka i spadkobiercę ks. Wojciecha, kanonika poznańskiego i krakowskiego (P. 964 k. 567v).

Morkowscy z Morkowa
Morkowscy z Morkowa w p. kośc., w których S. Kozierowski widział Szaszorów z Drzeczkowa. Jan Stopacz z Morkowa 1401 r. (Kośc. 1 k. 146), w Morkowie, Żakowie, Klonowcu 1410 r. (Kośc. 3 k. 147v). Małgorzata M-a miała w r. 1437 sprawę z braćmi z Olszy (Kośc. 17 s. 7). Przeciwko Janowi M-mu w r. 1448 uzyskali termin bracia z Wilkowa (Kośc. 18 s. 346). Ów Jan M. t. r. wzywał Katarzynę, żonę Mikołaja Wilkowskiego, do okazania listu wiennego (Kośc. 16 k. 149). Miał w r. 1449 sprawę z Piotrem, Janem i Mikołajem, braćmi z Wilkowa, o granice Morkowa, Smyczyny i Wilkowa (ib. k. 155). Tych braci z Wilkowa w r. 1450 skwitował z popełnionych gwałtów i zadanych ran (Kośc. 19 k. 28v). Jan M. z Morkowa w r. 1469 winien był uiścić 8 skojców winy, bo nie stanął z pozwu Benedykta z Pępowa i jego stryja Jana, komandora Św. Jana za murami Poznania (Kośc. 20 s. 381). Wojciech z Morkowa sprzedał w r. 1462 ks. Stefanowi Chybskiemu, kanonikowi poznańskiemu, 7 grz. rocznego czynszu wyderkafowego, za 84 grz. (P. 1384 k. 123v). Katarzyna M-a, żona Bernarda Starkowieckiego, połowę Morkowa w r. 1500 sprzedała za 600 złp. Nankierowi Dłuskiemu (P. 1389 k. 117). Anna M-a, w latach 1503-1540 żona Nankiera Dłuskiego, który połowę Morkowa i część Smyczyny, dobra kupione wieczyście od Jana Wilkowskiego, dał w r. 1523 żonie swej (P. 1392 k. 519v), ona zaś tę połowę Morkowa, jak również i drugą połowę, swoją dziedziczną, dała w r. 1540 synom swym, Wojciechowi i Maciejowi Dłuskim (Ws. 3 k. 8). Piotr M., w r. 1524 nazwany stryjem Doroty z Jutroskich Dobrzyckiej (P. 1393 k. 13).

Morkowscy
Morkowscy różni. Zofia M-a i jej mąż Stanisław Wilczyński, nie żyli już oboje w r. 1693. Kunegunda, w r. 1694 wdowa po Adamie Los Golińskim, nie żyła już w r. 1716. Franciszek i Teresa z Włostowskich, oboje już nie żyli w r. 1759, a byli rodzicami Marianny, wtedy żony Józefa Antoniego Kierskiego (P. 1327 k. 85v). "Szli." Agnieszka M-a, żona komisarza sprawiedliwości, chrzestna 1798.4/IX. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). "Ur." Wojciech, dziedzic Iwanowic w Królestwie Polskim, liczący 27 lat, zaślubił 1864.12/I. r. Juliannę z Załuskowskich Wężykową, 25-letnią (LC Skalmierzyce).

Morownicki
Morownicki Marcin kwitował w r. 1660 wdowę Ewę z Mańkowskich Chełkowską z 20.000 grz.(!) (Ws. 59 k. 106v).

Morowscy
Morowscy(?) "Ur." Marcin i Agnieszka, rodzice Jana Antoniego, ur. w Chmielniku, ochrzcz. 1724.27/XII. r., i Barbary Jadwigi, ur. tamże, ochrzcz. 1726.20/X. r. (LB Lwówek).

Morscy h. Topór
Morscy h. Topór z Morska w wojew. krakowskim. Felicjan, dzierżawca części Żołcza w p. gnieźn. w latach 1763-1771 (LB Czerniejewo; LB Jarząbkowo), potem dzierżawca Zdzychowic koło Środy, zmarły tam 1777.29/III. r. (LM Środa). Mąż Teresy Chlebowskiej, córki Tomasza i Katarzyny z Bronikowskich, występującej w r. 1779 jako współspadkobierczyni zmarłego Piotra Władysaława Unruga, podkomorzego J.Kr.Mci, dziedzica Prusimia (P. 1356 k. 436). Żyła jeszcze w r. 1787 (I. Kal. 227 k. 272). Córka tej pary Zuzanna Klara, ur. w Żołczu, ochrzcz. 1770.20/VIII. r. (LB Czerniejewo).

Elżbieta, żona Michała Moraczewskiego, nie żyła już w r. 1767. Kazimierz, skarbnik sochaczewski, i Katarzyna Granakówna (!), oboje nie żyjący już w r. 1774, rodzice Marcina, który wtedy swe dobra w ziemi sochaczewskiej, Rokotów, Jeżówka i Borzyszew, zobowiązał się sprzedać za 43.000 złp. Janowi z Lubrańca Dąmbskiemu (I. Kon. 80 k. 287).

Morszkowscy
Morszkowscy, zob. Morzkowscy.

Morsztynowie, Morstynowie, Morstinowie h. Leliwa
Morsztynowie, Morstynowie, Morstinowie h. Leliwa, pisali się "z Raciborska". Krzysztof, starosta filipowski, zawierał w Gdańsku 1614.4/X. r. kontrakt o rękę Sabiny Arciszewskiej, córki Eliasza i Heleny z Zakrzewskich, idącej za jego syna Stefana. Arciszewscy swemu przyszłemu zięciowi, Stefanowi M-mu, zapisali w posagu za nią 3.000 złp. (Kośc. 290 k. 644). Posag ów Stefan żonie oprawił w r. 1617 na połowie swych dóbr jak też na sumie 2.000 złp., zapisanej mu przez ojca (Ws. 205 k. 107). W r. 1619 oboje małżonkowie spisali wzajemne dożywocie (P. 1411 k. 475). Zuzanna, w latach 1631-1642 żona Jana Krzęcieskiego z Jemiołek w p. gnieźn. Jan M. z żoną Konstancją z Baranowskich zawierali w r. 1652 kontrakt z Jakubem Rozdrażewskim, kasztelanem kaliskim (I, Kon. 53 k. 435). Andrzej, podskarbi wielki koronny, i żona jego, Katarzyna Gordonówna, uzyskali zapisy od Cecylii z Kołaczkowskich i jej męża, Jana Leszczyńskiego, kancleraz wielkiego koronnego i starosty generalnego wielkopolskiego. Z racji owych zapisów Cecylia w r. 1676 skasowała swe dożywocie na dobrach królewskich: Kaski, Jaktorowo, Baranów, Olendry, w starostwie sochaczewskim (P. 1094 k. 166v). Zbigniew, miecznik mozyrski, i Blesław M-wie byli w r. 1681 plenipotentami synów i córki zmarłego Jana Dunina Łabęckiego (P. 213 I K. 27v). Andrzej Michał, starościc kowalski, starosta sieradzki 1699 r. (Z. T. P. 37 s. 800), kasztelan sandecki 1732 r. (Ws. 84 k. 77v), w r. 1698 mąż Heleny z Smardzewa Zaleskiej, wdowy 1-o v. po Macieju Konstantym Waliszewskim, pisarzu ziemskim sieradzkim, dożywotniczki po pierwszym mężu (I. Kon. 70 k. 334v). Oboje małżonkowie w r. 1700 pod zakładem 40.000 zł. wydzierżawili na trzy lata Teodorowi Tułmańskiemu dobra: Jastrzębniki, Żerniki, Wyganki, Szadek, oraz części Zagórzyna, Pamięcina, Żegocina, Kleszewa, Dojutrowa, Zagórzynka, Podlesia i Pruszkowic w p. kal. (I. Kal. 154 s. 225). Protestowali w r. 1701 przeciwko Adamowi i Jadwidze z Kociełkowskich Radońskim oraz ich wspólnikom o najazd na dobra Szadek (Z. T. P. 38 k. 40). Helenę z Zaleskich kwitował w r. 1714 z 3.750 zł. Jerzy Iwański (I. Kal. 159 s. 304). Umarła ona bezpotomnie przed r. 1719, a w r. 1720 występowała jako jej spadkobierczyni siostra Konstancja, zmężna Ponińska, podkoniuszyna koronna (ib. 161 s. 495). Andrzej Michał od Andrzeja Bratkowskiego kupił w r. 1719 za 48.000 złp. wieś Grab w p. kal. (ib. 160 k. 589). Jego drugą żoną była Zofia Rozwadowska, wdowa 1-o v. po Stanisławie hr. Przerębskim, chorążym sieradzkim, przeciwko której w r. 1719 manifestował się Kazimierz Błeszyński w imieniu własnym i sióstr (Z. T. P. 40 k. 532). Konstancja, nie żyjąca już w r. 1724 żona Adama Glińskiego, nie żyjąca 1732 r., żona Karola Rozdrażewskiego, generała majora wojsk W. Ks. Litewskiego. Wdowa Eleonora z Sleibenów (Schlieben?), starościa duninowska, duninowska, zawirała 1741.11/X. r. ze Stefanem Łaskawskim, pod zakładem 39.114 złp., kontrakt zastawu wsi Dąbki (N. 206 k. 39v).Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2345[6]78910Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników