Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona6789[10]11121314Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Moszczeńscy h. Nałęcz
(II) Teodor, syn Franciszka Michała i Jaraczewskiej, generał adiutant buławy polnej litewskiej 1751 r., marszałek sejmiku w Radziejowie i stąd poseł na sejm r. 1752, za cesją brata starosta brzeski kujawski, dokonał ingresu na urząd 1754.17/IX. r. (K. P. nr 62). pisarz grodzki brzeski kujawski 1766 r., poseł na sejmy, elekcyjny 1764 r. i znów 1766 r. (Dz. Z. Kuj. V), mianowany kasztelanem inowrocławskim 1772.7/II. r. (Kossak. III), kawaler orderu Św. Stanisława 1774 r. Po ojcu dziedzic Żołędowa, Nekli, Jagodowa i Zdrojów, od brata Andrzeja dokupił za 250.000 złp. jego połowę powyższych dóbr. Był ponadto dziedzicem dóbr: Sierniczek, Wymysłowo, Kuczewki, Kobelnica, Ostrowo, Knieja (P. S. B.). Dziedzicem Żołędowa i Nekli w p. bydg. nazwany w r. 1767 (Kośc. 330 k. 192). Dziedzic Mochelka 1781 r. (G. 108 k. 148). Umarł 1783.18/V. r., pochowany w Bydgoszczy u Bernardynów, których był syndykiem (A. B. Bydgoszcz, W. 39). Ożenił się przed r. 1760 z Józefą Mierosławską, córką Aleksandra, podkomorzego inowrocławskiego, starosty kłeckiego, i Elżbiety z Radomickich. Kwitowała ona w r. 1767 swego brata Antoniego Mierosławskiego, chorążego kruszwickiego, z 134.393 zł., z sumy 200.000 zł., należnej jej według układu spisanego w Ibranowie 1767.17/VII. r. (Kośc. 330 k. 191). Po śmierci męża wyszła 2-o v. w Poznaniu 1785.24/XI. r. za Anastazego (Atanazego) Moszczeńskiego (LC Św. Marcin, Pozn.), o którym niżej, i t. r. spisała z nim wzajemne dożywocie (P. 1362 k. 632). Żyła jeszcze w r. 1790 (G. 115 k. 107). Syn Aleksander. Z córek, Marianna, żona 1-o v. Gabriela Kiełczewskiego, szambelana królewskiego, 2-o v. Tadeusza Trzcińskiego, chorążego kruszwickiego. Scholastyka, w r. 1791 żona Ignacego Goetzendorff Grabowskiego, kasztelana elbląskiego, 2-o v. Maksymiliana Moszczeńskiego, zmarła, wedle Żychlińskiego, w Żołędowie w r. 1842. Elżbieta umarła w wieku lat 9, pochowana w Bydgoszczy u Bernardynów 1769.20/VII. r. (Kantak). Zapewne też córką Teodora była Tekla, zmarła w wieku dziecięcym, pochowana 1778.5/I. r. u Bernardynów bydgoskicj (A. B. Bydgoszcz, W. 39).

Aleksander (Aleksander Ezechiel), syn Teodora i Mierosławskiej, ur. około r. 1759, starosta brzeski-kujawski, marszałek sejmiku radziejowskiego w r. 1775 (Dz. Z. Kuj. V). Zwolennik konstytucji 3 maja, w powstaniu kościuszkowskim walczył pod Kcynią, Łabiszynem i Bydgoszczą. Organizator sił zbrojnych powiatu gnieźnieńskiego w r. 1807, był do r. 1815 sędzią pokoju powiatu wągrowieckiego (P. S. B.). Od Stefana Turny, starosty pietrzykowskiego, wziął w r. 1785 w zastaw na trzy lata Stępuchowo, Kozielsko, Modrzewie, Grzymułtowice i Pątnowo w p. kcyń. (P. 1362 k. 59), zaś mocą kontraktu z 1788.25/VI. r. dobra te, to jest Stępuchowo, Modrzewie, Pątnowo, Kozielsko, Grzymułtowice, Werkowo, Mirkowice, Mirkowiczki, Brudzyń, Puzdrowiec, Dziekczyn oraz pustki, Zakonowo i Lasocino, od niego kupił za sumę 500.000 złp. i t. r. spłacił 399.622 złp. (P. 1365 k. 347v, 1375 k. 314). Kwitował w r. 1789 swoje trzy siostry stryjeczne, wojewodzianki inowrocławskie, Łosiową, Wielopolską i Chłapowską z 12.528 zł., z sumy większej 14.328 zł. (P. 1366 k. 90). Skwitowany przez szwagra Ignacego Grabowskiego z 10.000 złp., z dóbr ojczystych siostry Scholastyki M-ej (P. 1368 k. 336). Werkowo, Mierkowice (dziś Mirkowice) i Mierkowiczki (Mirkowiczki) w r. 1792 zastawił na trzy lata Józefowi Gostyńskiemu (G. 117 k. 81b). Dziedzic Wiatrowa, kontraktem spisanym tam 1825.11/XI. r. przekazał synowi Wincentemu Stępuchowo i Werkowo, wycenione na 50.000 tal., zaś synowi Mateuszowi Brudzyń, wyceniony na 40.000 tal. umarł 1846.26/VII. r. w wieku lat 87 (LM Lachlin). Ożenił się 1782.20/I. r. z Marianną Radzymińską, córką Józefa, sędziego ziemskiego, potem wojewody gnieźnieńskiego, i Michaliny ze Złotnickich (LC Kiszkowo). Wzajemne dożywocie spisali w r. 179- (G. 115 k. 107). Marianna umarła w Wiatrowie 1847.31/VII. r., mając 85 lat (LM Mechlin). Ich synowi: Antoni, Jan Nepomucen Antoni, ur. we dworze wsi Żórawia 1784.10/V. r. (LB Kcynia), zmarły dzieckiem, Józef, Wincenty i Mateusz. Chyba córką Aleksandra była panna Prakseda, "z Brudzynia", obok Mateusza M-go chrzstna 1817.28/XII. r. Teodora M-go, syna Antoniego, dziedzica Brudzynia (LB Lechlin).

1. Antoni (Antoni Józef), syn Aleksandra i Radzymińskiej, ur. w Rybnie 1782.2/IX. r. (LB Kiszkowo), właściciel Przysieki, dóbr kupionych 1824.4/VII. r. za 53.333 tal. od spadkobierców Jana Kalksteina (Hip. Wągr., Przysieka), umarł tam na cholerę 1855.14/X. r., w wieku 76 lat, pochowany w Kazimierzu (LM Lechlin). Ożenił się przed r. 1812 z Nepomuceną Prądzyńską, wedle Żychlińskiego, wdową 1-o v. po Piotrze Krzyżanowskim, wniosła mu 90.000 m. posagu (Hip. Wagr., Przysieka). Zmarła ona w Przysiece 1858.8/XII. r., w wieku 68 lat, pochowama na cmentarzu w Wiatrowie (ib.). Spośród ich synów tylko Ignacy przeżył rodziców. Inni to, Teodor (Teodor Stanisław Jan Nepomucen), ur. 1812.14/V. r. (LB Św. Marcin, Pozn.), według Żychlińskiego, służył w 2 pułku ułanów i poległ pod Iganiami 1831.10/IV. r. Zdaje się, że w Poznaniu odprawiono jedynie chrzest z wody tego Teodora, bo ceremonię odprawiono w pięć lat potem, 1817.28/XII. r., ale z innym zestawem imion: Teodor Józef Mateusz (LB Lechlin). Trudno przypuścić, by to był drugi syn tego samego imienia i właśnie ten drugi poległ w r. 1831, miałby wtedy lat 13! Aleksander, ur. w r. 1819, zmarł w Przysiece 1830.19/II. r. w wieku 10 lat i 9 miesięcy, pochowany w Kozielsku (LM Kozielsko). I znów ten sam kłopot, co z Teodorem. Ceremonii chrztu nad Aleksandrem Teodorem dokonano 1823.4/II. r. (LB Lechlin). Chyba to ten urodzony w r. 1819. Antoni Stefan Tadeusz, ur. w Przysiece 1822.31/V. r., zmarły tamże 1829.28/III. r. (LB, LM Lechlin).

Ignacy, syn Antoniego i Prądzyńskiej, ur. 1813.4/V. r., poseł do sejmu pruskiego, właściciel Kowalewka w pow. szubińskim, jak również Przysieki i Wiatrowa, które to Wiatrowo przejął od ojca kontraktem z 1837.21/VI. r. (Hip. Wagr., Wiatrowo). Przysiekę sprzedał 1871.15/XI. r. za 79.600 tal. synowi Aleksandrowi (Hip. Wagr., Przysieka), umarł w Wiatrowie 1880.21/III. r. w wieku lat 67, pochowany w Wiatrowie (LM Lechlin; Dz. P., tu data zgonu 2/III.). Zaślubił w kaplicy plebańskiej w Lechlinie (kościół sponął) 1841.12/I. r. swoją siostrę stryjeczno-rodzoną, 16-letnią Józefę Moszczeńską, córkę Wincentego ze Stępuchowa i Anieli z Radońskich, ur. w Stępuchowie około r. 1825, zmarłą w Poznaniu 1878.19/XII. r. (LM Lechlin, tu wiek jej podany na lat 60!). Synowie: Teodor, Aleksander i Wincenty, o których niżej, a byli też, Ludwik Władysław, ur. w Wiatrowie 1849.21/IV. r., niewątpliwie zmarły dzieckiem, Antoni (Stefan Tadeusz Antoni, ur. w 1857, zmarły tamże 1858.8/VIII., mający rok i 6 miesięcy (LB, LM Lechlin), wreszcie Antoni (Antoni Maksymilian), ur. 1858.29/VII. r. (Hip. Wągr., Wiatrowo), który z rozliczenia spadkowego 1882.14/X. r. dostał Czekanowo, wycenione na 206.700 m., sprzedał te dobra 1891.15/XII. r. Walterowi Hammacher z Wiesbadenu (Hip. Wągr. Wiatrowo). Z córek, Joanna Aniela, ur. w Wiatrowie 1843.24/V. r. (ib.), zmarła dzieckiem. Maria (Maria Emilia), ur. 1844.29/VII. r. (ib.), wyszła w czerwcu 1867 r. za Witolda Ponińskiego, umarła w Krakowie 1911.15/I. r., pochowana w Krakowie (Dz. P., tu wiek podany na lat 65!). Wreszcie Nepomucena (Joanna Nepomucena Albertyna), ur. w Wiatrowie 1846.12/I. r. (LB Lechlin), zaślubiła w Poznaniu 1872.30/IV. r. Stefana Mielęckiego z Żórawińca.

1) Teodor, syn Ignacego i Moszczeńskiej, ur. w Wiatrowie 1842.3/I. r. (ib.), dziedzic Gałówka, potem Wiatrowa, które to dobra, liczące 1.277 ha, wystawione po śmierci ojca na sprzedaż, nabył 1880.6/XII. r. (Dz. P.). Zmarł 1919.21/II. r., pochowany w Pruścach (ib.). Pierwszą jego żoną była zaślubiona 1871.23/I. r. stryjeczno-stryjeczna siostra, Aniela Moszczeńska, córka Władysława ze Stępuchowa i Julianny z Bnińskich, zmarła 1883.26/V. r. w Wiatrowie, pochowana w Kozielsku (Dz. P.). Powtórnie żenił się w Potulicach 1885.10/II. r. z Franciszką Nieżychowską z Żelic (ib.). Pozostawił syna jedynego Aleksandra, dziedzica Wiatrowa, ożenionego z Anną M-ą, córką Wincentego i Marii z Żerońskich (Hip. Wągr., Wiatrowo).

2) Aleksander, syn Ignacego i Moszczeńskiej, ur. w Wiatrowie 1847.23/I. r. (LB Lechlin), dziedzic nabytej od ojca w r. 1871 Przysieki, współzałożyciel i długoletni członek Rady Nadzorczej Spółdzielni "Rolnik" w Wągrówcu. zmarł 1919.31/V. r., nie pozostawiając potomstwa. Przysieka po jego śmierci przeszła na własność fundacji rodzinnej Moszczeńskich (Hip. Wągr. Przysieka). Zaślubił 1877.8/I. r. Melanię Dziembowską, córkę Konstantego z Roszkowa i Seweryny z Urbanowskich, ur. około r. 1859 (LC Skoki), która przeżyła męża i w 20-leciu międzywojennym była dzierżawczynią Przysieki (863 ha).

3) Wincenty (Wincenty Mateusz), syn Ignacego i Moszczeńskiej, ur. w Wiatrowie 1861.8/X. r. (LB Lechlin). Kupił w r. 1890 od Niemca Gniewkowo w p. gnieźn. ( 880 m.m.) (Dz. P., wiad. z 28/VI.). Oddawał się z zamiłowaniem ogrodnictwu, a jego specjalnością były ogrody ozdobne. Umarł w Poznaniu 1913.14/VI. r., pochowany w Kozielsku (Dz. P.). Poślubił w Niepruszewie 1889.30/VII. r. Marię Żerońską, córkę Michała z Brzozy i Lutostańskiej, ur. około r. 1870 (LC Niepruszewo; Dz. P.). Synowie, Teodor, o którym niżej, i Zygmunt (Zygmunt Aleksander), ur. w Poznaniu 1893.20/XI. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Z córek. Aniela (Aniela Maria Halina), ur. w Poznaniu 1890.15/VII. r. (ib.), zaśłubiła tamże w kościele Św. Wojciecha 1914.30.VI. r. Konstantego Gozimirskiego z Marcinkowa Górnego. Maria Marianna Irena), ur. w Poznaniu 1896.26/VIII. r. (ib.). Chyba to ona wyszła za Bardskiego?

Teodor, syn Wincentego i Żerońskiej, ur. 1891 (Żychl.), właściciel Bzowa (445 ha), zaślubił w Warszawie 1920.8/IV. r. Karolinę (Karolinę Marię Albertynę) Nieżychowską, córkę Karola z Żelic i Marii Elżbiety z Szułdrzyńskich, ur. w Poznaniu 1887.8/VI. r. (LC Lubasz), zmarłą tamże 1931.29/IV. r., pochowaną w Lubaszu. Pozostał mąż i małe córki (Dz. P.). Teodor i Karolina sprzedali Bzowo Henrykowi Cegielskiemu.

2. Józef, syn Aleksandra i Radzimińskiej, ur. w r. 1785, właściciel Wielkich Strzelców (dziś Strzelce Dolne) koło Fordonu w p. bydg., umarł w Broniszach koło Warszawy 1863.17/I. r. (Żychl.). Żona jego, Joanna Nepomucena Bielicka, córka Leona, generała wojsk polskich, i Wiktorii z Malczewskich, umarła w Nowejwsi 1880.6/II. r., mając lat 80, pochowana we Wronkach (LM Wronki). Syn Bolesław. Z córek, Norberta, żona Henryka Łempickiego, zmarła wcześnie, przed matką. Władysława, ur. około r. 1822, dziedziczka Strzelców, zaśłubiła w Poznaniu w kościele Św. Marcina 1849.30/IX. r. Ignacego Grabowskiego, właściciela Bądecza, umarła 1912.28/I. r.

Bolesław, syn Józefa i Bielickiej, ur. w r. 1831 (Żychl.), mieszkał zrazu w Bielejewie w p. kośc., potem przeniósł się do odziedziczonych po ojcu Broniszów koło Warszawy (Dz. P. z r. 1880). Ożenił sie w r. 1865 z Marią (Marią Kleofą) Milewską, córką Józefa i Klementyny z Wierzchleyskich, ur. około r. 1842, zmarłą 1884.11/IV. r. w wieku lat 42 (Dz. P.). Przeżył żonę. Syn Stefan. Z córek, Izabela, ur. 1858.15/III. r., wyszła w r. 1894 za Witolda Horniłowicza z Litwy, Teresa, ur. 1869.17/VII. r., Maria, ur. 1880.10/I. r. (Żychl.).

Stefan, syn Bolesława i Milewskiej, ur. w Broniszach 1871.24/V. r. dziedzic Piotrkowic w p. kon. potem Broniszów, profesor zarządu gospodarstwa wiejskiego, potem ekonomiki gospodarstw wiejskich, w SGGW w r. 1919. Umarł w Żelaznej koło Skierniewic 1946.10/VII. r., był bezdzietny. Jego pierwszą żoną, zaślubioną w r. 1894 była Urszula Mierzyńska, drugą, od r. 1945 Wiktoria Szepelska (P. S. B.).

3. Wincenty (Wincenty Józef Ignacy), syn Aleksandra i Radzimińskiej, ur. około r. 1790 (wedle Żychl. 1789), ochrzczony był z wody w Stępuchowie, a z ceremonii po latach, 1817.28/XII. r. w Lechlinie (LB Lechlin). Dziedzic Stępuchowa i Giewartowa w pow. kon., zmarł w Stępuchowie 1849.2/VIII. (Hip. Wągr., Stępuchowo), pochowany w Kozielsku (Żychl.). Ożenił sie 1819.24/X. r. z Anielą Radońską, córką Tadeusza, dziedzica Bieganowa, i Barbary z Koszutskich, ur. około r. 1803 (LC Krerowo), zmarłą w Poznaniu 1829.2/IX. r., w wieku lat 25 (LM Św. Maria Magdal., Pozn.; LM Kozielsko). Synowie: Władysław i Bolesław, o których niżej, Kazimierz Tadeusz, ur. 1829.3/III. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), mieszkał w r. 1853 w Karłowicach w pow. koniń. Swe pretensje do sumy 13.261 tal. na Stępuchowie cedował Ernestowi Konradowi Koernerowi (Hip. Wągr., Stępuchowo). Z córek, Michalina (Michalina Barbara), ochrzcz. z wody 1820.11/IX. r. (LB Krerowo), zaśłubiła w Wiatrowie 1847.12/I. r. Leonarda Brzeskiego, wdowca, dziedzica Jabłkowa, umarła tam 1893.10/VIII. r. Aleksandra (Aleksandra Wincencja), ur. w Stępuchowie 1821.23/IX. r. (LB Kozielsko), zaślubiła 1845.20/I. r. Wincentego Krasickiego, dziedziczka Giewartowa od r. 1853, wdowa w r. 1889, zmarła w Karczemce 1897.18/IV. r. Józefa, ur. w Stępuchowie około r. 1825, wyszła w Lechlinie 1841.12/I. r. za stryjecznego brata Ignacego M-go z Wiatrowa, umarła w Poznaiu 1878.19/XII. r.

1) Władysław (Władysław Tadeusz Ezechiel), syn Wincentego i Radońskiej, ur. w Stępuchowie 1824.4/IV. r. (LB Kozielsko). W wyniku dokonanego w Witkowie 1853.17/III. r. rozliczenia ze spadku po ojcu wziął Stępuchowo, spłacając braci i siostry (Hip. Wągr., Stępuchowo). Dziedzic Stępuchowa (ponad 3.000 m.m., dokupił podnad 4.000). Od Leona Franciszka Sobierayskiego kupił 1879.21/X. r. Kobyłki (Hip. Wągr., Kobyłki). Sprzedawszy Stępuchowo 1880.6/XII. r. za 456.000 m. synowi Adolfowi, umarł jako "rentier" w Poznaniu 1896.22/X. r., pochowany w Kozielsku (LM Św. Marcin, Pozn.; Dz. P.). Poślubił w Biezdrowie 1851.3/III. r. Juliannę hr. Bnińską, córkę Florentego i Nepomuceny z Żółtowskich, ur. około r. 1826 (LC Biezdrowo), zmarłą w Niemczynku 1881.3/I. r., pochowaną w Kozielsku (Dz. P.). Synowie: Adolf, o którym niżej, Aleksander Józef, ur. w Poznaniu 1858.17/III. r. (LB Św. Marcin, Pozn.), zapewne zmarły dzieckiem, Seweryn (Seweryn Bolesła Arton), ur. w Stępuchowie 1850.11/IX. r. (LB Kozielsko), dziedzic Kołybek i Rąkowa, przyjętych od ojca 1896.21/II. r., sprzedanych w r. 1906 Ignacemu Skoroszewskiemu (Hip. Wągr., Kołybki). Zmarł 1931.26/IV. r. w 71-ym roku życia, pochowany w Kozielsku (Dz. P.), Mieczysław, o którym niżej. Córka Aniela, ur. około r. 1852 (według Żychl. 1851 r.), wyszła 1871.23/I. r. za stryjecznego brata, Teodora M-go z Wiatrowa, zmarła tam 1883.26/V. r., pochowana w Kozielsku.

(1) Adolf (Higin Karol Adolf), syn Władysława i Bnińskiej, ur. 1854.11/I. r. w Stępuchowie (ib.), z dokonanego przez ojca podziału dóbr w r. 1880 dostało mu się Stępuchowo. Tutaj umarł 1893.16/IV. r. (Dz. P.). Z poślubionej w Srebrnejgórze 1880.23/XI.(23/X?). r. stryjecznej siostry Anny M-ej, córki Bolesław i Kazimiery z Wolszlegrów (Dz. P.), właścicielki Stępuchowa, przekazanego jej 1890.4/XII. r. przez opiekunów syna, a ciążące na tych dobrach długi przekraczały wartość o 38.543 m. miał syna Tadeusza i córkę Anielę, zmarłą 1886.23/II. r., w 3-im roku życia (ib.).

Tadeusz (Tadeusz Edward Maria), syn Adolfa i Moszczeńskiej, ur. 1882.12/I. r. (Hip. Wągr., Stępuchowo), właściciel Stępuchowa (731 ha) od r. 1911 (Hip. Wągr., Stępuchowo), zmarły 1932.11/I. r., pochowany w Kozielsku (Dz. P.). Ożenił się 1911.(28/IX?) w Obrzycku z Marią Twardowską, córką Tadeusza z Kobylnik i Ludwiki z Karśnickich, zmarłą 1934.2/II. r., pochowaną w Kozielsku. Wniosła w posagu 200.000 m. Syn ich Adolf (Adolf Tadeusz Ludwik), właściciel Stępuchowa (Hip. Wągr., Stępuchowo) umarł w Kanadzie, pozostawiając córkę. Wdowa wyszła 2-o v. za Kaspra Pawlikowskiego. Z córek Tadeusza, Aniela przed r. 1937 wyszła za Aleksandra Lossowa Niemojowskiego, zabitego przez niemców w Warszawie w r. 1944. Inna córka za Okinczycem.

(2) Mieczysław, syn Władysława i Bnińskiej, ur. w Stępuchowie 1863.7/III. r. (LB Kozielsko). Z przeprowadzionego przez ojca działu dostały mu się Niemczynek i Werkowo w p. wągrow., które to dobra w r. 1900 sprzedał Komisji Kolonizacyjnej (Dz. P. z r. 1901). Umarł 1922.4/III. r., wtedy nazwany "kupcem" (LM Św. Marcin, Pozn.). Żona jego, Magdalena z Lasockich umarła 1905.9/III. r. (Dz. P.). Synowie, Roman i drugi, ur. w sierpniu 1896 r. (Żychl.).

2) Bolesław (Bolesław Józef Wincenty), syn Wincentego i Radońskiej, ur. w Stępuchowie 1826.4/XII. r. (LB Kozielsko), dziedzic Kożuszkowa 1859 r. (LB Giewartowo), Wapna w p. wągrow. (Dz. P. z r. 1870), które to dobra w r. 1866 na subhaście nabył od Floriana Wilkońskiego za 134.050 tal. (Hip. Wągr., Wapno). Również na subhaście 1886.7/V. r. kupił od Wiktora Radońskiego za 170.500 m. Starężyn i 1898.29/XI. przekazał owe dobra za 197.000 m. córce Teodorze (Hip. Wągr., Starężyn). Bolesław w r. 1892 sprzedał Niemcowi Ferdynandowi Kaumannowi Wapno (ponad 1.000 m.m.) (ib., wiad, z 1/IX.). Jego dobra, Kożuszkowo i Kuśnierz poszły 1894.24/VIII. r. na przymusową licytację, a miała być też sprzedana Wola (1.500 m.m.), osobno położona (Dz. P.). Umarł w Poznaniu 1900.25/XI. r., nazwany "kapitalistą" (LM Św. Marcin, Pozn.). Jego pierwsza żona to siostra stryjeczna, Teodora M-a, córka Mateusza i Heleny z Domiechowskich, ur. 1832.17/IV. r. zmarła w Kuśnierzu 1866.31/XII. r., pochowana w Kościelcu (Dz. P.). Była dziedziczką Starężyna. Drugą żoną była zaślubiona 1871.2/III. r. Kazimiera z Wolszlegrów, która wniosła mu posag 35.000 tal. (Hip. Wągr., Wapno), zmarła w Poznaniu 1927.11/VIII. r., pochowana w Kcyni (Dz. P.). Z pierwszego małżeństwa syn Stanisław, a z córek, Anna (Anna Helena), ur. 1861.13/IV. r., która wyszła w Srebrnogórze 1880.23/XI.(23/X?) r. za stryjecznego brata Adolfa M-go ze Stempuchowa. Teodora (Teodora Aniela), ur. 1866.27/X. r. (Hip. Wągr., Starężyn; Hip. Wągr., Smuszewo, tu data 5/II.), wyszła w Poznaniu 1889.15(25)/VI. r. za Gustawa Raszewskiego z Jasienia i tam umarła 1922.6/XI. r., pochowana w Oborzyskach. Anna i Teodora były po matce dziedziczkami Starężyna, wedle rozliczenia spadkowego z r. 1880, każda po połowie. Obie sprzedały te dobra 1881.24/V. r. za 277.570 m. Wiktorowi Radońskiemu, poczem w r. 1888 Teodora nabyła je od ojca, który odkupił Starężyn od Radońskiego (Hip. Wągr., Starężyn). Z Wolszlegerówny córki: Kazimiera, ur. 1874.2/I. r. wyszła w Poznaniu 1900.24/IV. r. za Stanisława Mieczkowskiego, inżyniera-architekta, później właściciela Strebrnogóry, umarła w Poznaniu 1933.13/V. r., pochowana na cmentarzu przy Bukowskiej, Izabela wyszła w Kaliszu 1913.26/VI. r. za Józefa Gostyńskiego, administratora ordymacji ołyckiej. Żychliński wspomina jeszcze o Marii i Gustawie, córkach też z drugiej żony.

Stanisław, syn Bolesława i Moszczeńskiej, ur. 1856.1(1,9?)?I. (Hip. Wągr., Starężyn, Smuszewo, Srebrnogóra), właściciel Srebrnogóry przejętej ze spadku po matce w skutku rozliczenia 1880.23/X. r., wedle którego przypadło na każde z dzieci po 129.000 m. (Hip. Wągr., Starężyn), zmarły 1928.26/IX. r., pochowany w Srebrnogórze (Dz. P.). Ożenił się w Gorzewie 1885.28/IV. r. z Joanną Goetzendorff Grabowską, córką Ignacego z Gorzewa (Dz. P.), zmarłą w Srebrnogórze 1902.23/V. r. (ib.). Ich synowie to, Stanisław, ur. w r. 1892 (Żychl.), właściciel Srebrnogóry (510 ha), którą sprzedał w r. 1927 Stanisławowi Mieczkowskiemu (Hip. Wągr., Srebrnogóra), i Zdzisław, ur. 1893 r. (ib.), zmarły w Poznaniu 1913.22/XI. r. (Dz. P.). Z córek, Antonina, ur. 1886.4/V. r., wyszła w Poznaniu u Św. Marcina 1915.27/IX. r. za Kazimierza Jerzego Guttrego, właściciela Paryża w p. żniń., umarła w Poznaniu 1911.20/VI. r., pochowana w Juńcewie. Irana, zmarła w Srebrnogórze 1908.19/IX. r., tam też pochowana (ib.).

4. Mateusz, syn Aleksandra i Radzimińskiej, ur. około 1796/1799 r. Od matki uzyskał 1829.17/XI. r. cesję jej praw do czterech dwónastych części dóbr srebrnogórskich (Hip. Wągr., Stołężyn), dziedzic Brudzynia, w latach 1832-1837 mieszkał w Wiatrowie, ze wględu na udział w powstaniu 1846 r. nie było mu wolno w r. 1847 opuszczać miejsca zamieszkania bez zgody policji (Hip. Wągr., Srebrnogóra). W r. 1861 nazwany dziedzicem Srebrnogóry (LB Lechlin). Od Stanisława Markiewicza kupił 1861.4/VII. r. za 55.000 tal. Starężyn, który zdał 1865.5/XI. r. córce Teodorze (Hip. Wągr., Starężyn), a z subhasty 1869.7/IX. r. od Józefa Bieńkowskiego kupił za 125.000 tal. Smuszewo (Hip. Wągr., Smuszewo). Umarł w Srebrnogórze 1870.8/XI. r. (Dz. P.). Żenił się w Poznaniu 1827.25/II. r. z Heleną Domiechowską, córką Franciszka z Dalabuszek, ur. około r. 1808 (LC Św. Maria Magdal., Pozn.; Hip. Wagr., Stępuchowo, tu daya ślubu 26/II.), zmarłą 1868.26/XII. r., w wieku 60 lat, pochowaną w Srebnejgórze (Dz. P.). Drugą jego żoną, zaślubioną w r. 1870 (między 5/VIII. a 3/IX.), była Klotylda Dzierżanowska (Hip. Wągr., Smuszewo). O synach Franciszku i Janie zob. niżej. Byli ponadto, Aleksander Ignacy, ur. w Wiatrowie 1833.5/VII. r. (LB Lechlin), i Antoni Maksymilian, ur. w Wiatrowie 1837.29/VII. r. (LB Pruśce), obaj chyba pomarli dziećmi. Z córek, Emilia (Emilia Marianna Tekla), ur. 1828.22/XII. r. (LB Kozielsko), żona Józefa Gutowskiego, zmarła 1856.31/VII. r. Teodora (Teodora Jadwiga), ur. w Wiatrowie 1832.17/IV. r. (LB Lechlin), żona stryjecznego brata, Bolesława M-go z Wapna, zmarła w Kuśnierzu 1866.31/XII. r., pochowana w Kościelcu.

1) Franciszek, syn Mateusza i Domiechowskiej, ur. w Brudzyniu 1830.3/XII. r. (Hip. Wągr., Graboszewo). Był dziedzicem Dziewierzewa (1.781 ha), które to dobra sprzedał, jak się zdaje, bowiem w chwili śmierci nazwany "rentierem" (Hip. Wągr., Graboszewo). Umarł w Bydgoszczy 1892.9/II. r., pochowany w Dziewierzewie (Dz. P.). Ożenił się 1858.2/IV. r. z Laurą (Eleonorą) Węsierską, córką Albina z Zakrzewa i Kwileckiej (LC Sławno), która umarła w Dziewierzewie 1867.27/XII. r. (Dz. P.). Drugą żoną Franciszka była Anna Sauer, której 1879.12/XII. r. jeszcze przed ślubem, scedował swą sumę 3.500 tal. na Smuszewie. Po ślubie zamieszkali oboje w Bydgoszczy. Syn Witold, ur. w r. 1850 według Żychlińskiego, co niemożliwe, bo sprzeczne z datą ślubu rodziców. Ten Witold, dziedzic Graboszewa, dóbr, które z subhasty 1894.27/X. r. kupił hr. Karol Bniński (Hip. Wągr., Graboszewo), zmarł w r. 1914. Córka Lucyna (Łucja), ur. w r. 1862 (Żychl.), wyszła 1886.25/V. r. za Mieczysława Rogalińskiego z Cerekwicy.Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona6789[10]11121314Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników