Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona9101112[13]14151617Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Moszczyńscy, Moszczeńscy, Moszczeniccy
Moszczyńscy, Moszczeńscy, Moszczeniccy nazwisko wzięli od wsi Moszczenica w pow. pyzdrskim, w parafii Staw. Wieś ta w rejestrach poborowych z drugiej połowy XVI wieku już nie figurowała.

Drogosław z Moszczenicy i jego żona Dzierżka występowali w latach 1415 i 1416 (Py. 3 k. 57v, 135v, 147). Jan i Piotr, bracia z Moszczenicy, mieli w r. 1443 termin z Przecławem piszącym się z tejże wsi (ib. 10 k. 73). Arbitrzy w r. 1447 godzili owych braci z Przecławia ze Skąpego (ib. 12 k. 67v), czyżby identyczny z powyższym Przecławem z Moszczenicy? Piotr z Moszczenicy, zapewne ten sam, uzyskał w r. 1468 zapis jednej grzywny długu od Wawrzyńca z Michałkowic (G. 8 k. 15). Zeznawał w r. 1470 zastaw Bodzęcie ze Skąpego (Py. 15 k. 68v). Na połowie dóbr swych w Moszczenicy w r. 1471 oprawił 10 grz. posagu żonie swej Brygidzie (P. 1385 k. 127). Mikołaj z Moszczenicy na połowie swej części w tej wsi w r. 1445 oprawił 30 grz. posagu żonie Katarzynie (P. 1379 k. 97). Ponowił jej oprawę w r. 1462, ale już na 40 grz. posagu (P. 1384 k. 211v). Mikołaj Moszczeński z Moszczenicy w r. 1463 wzywał Andrzeja z Łomowa i Łukomia, by się uiścił (Kon. 2 k. 61). Temu Mikołajowi z Moszczenicy Andrzej z Łukomia i Łomowa w r. 1466 winien był uiścić 60 grz. za głowę Adama, syna tego Mikołaja (ib. k. 86v). "Szl." Maciej z Moszczenicy, syn sołtysa, miał w r. 1447 termin z Przecławem ze Skąpego (Py. 12 k. 72v). Wit z Moszczenicy, mąż Elżbiety, która w r. 1479 wzywała Wojciecha Goczałkowskiego do uiszczenia jej dwóch grzywien (G. 10 k. 65v). Była ona 1-o v. żoną Jana Goczałkowskiego, brata tego Wojciecha, którego w r. 1481 skwitowała z czterech grzywien swego posagu, wniesionego niegdyś Janowi (G. 11 k. 28). Wojciech Moszczeński w r. 1487 uzyskał zobowiązanie od Zygmunta i Macieja, dziedziców w Witkowie, iż mu zrezygnują dwie części w Grzybowie Machowicz i w Grzybowie Ołownym w zamian za części w Moszczenicy (G. 12 k. 32). Bracia rodzeni, Wojciech i Jerzy Moszczeńscy, zeznali w r. 1487 sprzedaż trzeciej części dóbr rodzicielskich w Moszczenicy za 150 grz. Stanisławowi Brudzewskiemu Kiełczowi (Py. 20 k. 23v). Ponieważ zobowiązania tego nie dotrzymali, Brudzewski pozywał ich o to w r. 1491 (Py. 168 k. 122) i mieli płacić mu winę. Żoną Wojciecha była wówczas Małgorzata (ib. k. 127). Maciej i Jerzy Moszczeńscy, z Kleparza i Skąpego w p. pyzdr. 1498 r. (Arch. Kon. Histor. X, s. 299). Małgorzata Moszczeńska, w r. 1499 żona Wojciecha Kłoczka, mieszczanina pyzdrskiego, kwitowała z inwentarza z Moszczenicy Elżbietę, żonę Jakuba Małachowskiego (Py. 169 k. 85v). Bartłomieja, Jana i Stanisława Moszczeńskich, dziedziców w Chwalibogowie, w r. 1521 pozywał Jan Sokolnicki o wygnanie go z jego części ojczystych w tej wsi (P. 867 k. 517v).

Maciej Moszczeński (częściej pisany Moszczenickim) cz. Chwalibogowski, brat rodzony Stanisława Chwalibogowskiego, skwitowany przezeń w r. 1532 z 8 grz. (G. 262 k. 1). Ów Maciej w r. 1520 od Agnieszki Grzybowskiej, wdowy po Wincentym Gowarzewskim, kupił części we wsi Grzybowo Krczonowice (dziś Grzybowo Chrzanowice) w pow. gnieźn. (G. 335a k. 54v). Jakieś cząstki w tejże wsi nabył w r. 1529 także i od braci, Stanisława, Wawrzyńca i Jakuba Grzybowskich Robaszków (ib. k. 126v). Występował w r. 1535 jako wuj rodzony Macieja Żołeckiego (G. 30 k. 304v). Dziedzic części w Grzybowie Krczonowicach, w r. 1535 nie stanął z pozwu Jana Grzybowskiego Patuli, skarżącego go o dziesięć ran (G. 262 k. 207). Nazwany w r. 1537 stryjem Andrzeja Grzybowskiego Koska z Grzybowa Rabieżyc (P. 1394 k. 130) Nie żył już w r. 1557. Żoną jego była Małgorzata Grzybowska, córka Jaktora z Grzybowa Krczonowic i Elżbiety, która w r. 1521 lub 1522 otrzymała od swej matki połowę jej oprawy na tej wsi (G. 335a k. 60v). Będąc już wdową, w r. 1557 kwitowała z 8 grz. Tomasza i Stanisława Grzybowskich, Biernatów (G. 36 k. 4v). Żyła jeszcze w r. 1564 (G. 43 k. 70v).

Jakub, nie żyjący już w r. 1572 (G. 51 k. 359), może identyczny z Jakubem, o którym była mowa pod Małachowskimi Gębaczami, miał z żony żyjącej jeszcze w r. 1571 synów Jakuba i Wojciecha oraz córkę Katarzynę Małachowską, wtedy niezamężną. Może również jego synem był Tomasz M., którego żona Agnieszka Grzybowska w r. 1569 okazywała rany zadane w lesie w Grzybowie przez Błażeja Machowskiego (Małachowskiego?) cz. Grzybowskiego (Py. 107 k. 352).

1. Jakub Moszczyński cz. Moszczenicki, niegdy zwany też i Małachowskim, a nawet Małachowskim Gębaczem, nabył w r. 1539 za 10 grz. wyderkafem od Jana Małachowskiego Gębacza część "Lenartowską" w Małachowie Złych Mięsicach (G. 3351 k. 228v), zaś w r. 1547 w ten sam sposób za 10 grz. płosę roli w Małachowie Wierzbięcicach od Jana Małachowskiego Knapa (ib. k. 349v). Gdzieś między r. 1562 a 1565 nabył za 200 zł. od Jakuba Małachowskiego cząstkę w Małachowie Szemborowicach (G. 262 k. 787v). Od Wojciecha Małachowskiego w r. 1566 wziął w zastaw za 217 zł. jego część ojczystą w Małachowie Złych Mięsicach (G. 46 k. 124v). Od Macieja Siedleckiego i jego żony Agnieszki Miedźwiedzkiej w r. 1571 w sumie 20 zł. długu wziął w zastaw na trzy lata ich części w Małachowie Złych Mięsicach (G. 51 k. 230v). T. r. zobowiązał się bratu Wojciechowi sprzedać część w tym Małachowie, która spadła po ojcu, jak również tę, która miałaby spaść po matce (ib. k. 359), zaś swej rodzonej siostrze Katarzynie Małachowskiej zapisał dług 20 grz. (ib. k. 362). Od Macieja Małachowskiego cz. Siedleckiego w r. 1574 uzyskał zobowiązanie pod zakładem 1.000 zł. sprzedania części "Rykalińskie" w Małachowie Złych Mięsicach (G. 52 k. 132v). Od tego Wojciecha dostał w r. 1580 inne zobowiązanie zrezygnowania części tamże, zaś Maciejowi Małachowskiemu Knapowi zapisał dług 40 złp. (G. 58 k. 4). Żonie w r. 1602 zapisał sumę 570 złp. (G. 337 k. 198). Żył jeszcze w r. 1588 (P. 949 k. 305), a nie żył już 1594 r. (G. 337 k. 31v). Ożenił się z Anną Drachowską, córką Wojciecha Drachowskiego Kośmidra, który w r. 1571, jeszcze przed ich ślubem, przyszłemu zięciowi w posagu za nią zapisał 150 zł. (G. 51 k. 363v). Jakub w r. 1574 oprawił żonie tę sumę posagu na połowie swych dóbr (P. 1398 k. 429). Anna w r. 1599 w imieniu synów, Łukasza, Mariana, Jana i Piotra oświadczała pilność przeciwko synom zmarłego Wojciecha Małachowskiego Myślibora (G. 66 k. 43, 44). Była prócz tych synów i córka, Regina, w r. 1594 żona Jana Małachowskiego Koziełka z Małachowa Złych Mięsic, zmarła przed r. 1610.

1) Łukasz Moszczyński cz. Małachowski, syn Jakuba i Drachowskiej, wspomniany w r. 1594 (P. 962 k. 202), zobowiązał się w r. 1600, iż części w Małachowie Złych Mięsicach, należne mu z działów braterskich, sprzeda za 1.000 złp. bratu Marcinowi (G. 66 k. 351v). Przez szwagra Jana Małachowskiego Koziełka ustanowiony w r. 1609, obok brata Marcina, opiekunem jego dzieci (G. 70 k. 45v). Od Marcina Drachowskiego w r. 1614 kupił za 200 zł. trzecią część we wsi Drachówko Rumiejowice w p. gnieźn. (P. 1409 k. 32). Od Andrzeja Rozbickiego w r. 1615 kupił za 2.600 złp. Suszewo w p. gnieźń. (P. 1409 k. 546), sprzedał zaś tę wieś w r. 1626 za 4.500 zł. Melchiorowi Małachowskiemu (P. 1415 k. 528). Skwitowany w r. 1623 przez Melchiora Małachowskiego Kozła z 1.200 złp. na poczet kapitału 1.300 złp. (G. 76 k. 487). Siostrzeńcowi Melchiorowi Małachowskiemu Kozłowi w r. 1625 dał zobowiązanie wyderkafowej sprzedaży na trzy lata za 3.000 zł. Suszewa (Kc. 19 k. 411v). To Suszewa w r. 1626 wspólnie z żoną sprzedał za 4.500 złp. temu Melchiorowi (P. 1415 k. 528). Jako spadkobierca rodzonej ciotki Barbary z Drachowskich Skrzetuskiej, kwitował w r. 1625 brata Łukasza z 366 zł. ze spadku po niej (Kc. 19 k. 413). Od Andrzeja Drachowskiego Rumiei w r. 1625 kupił za 700 złp. jego części w Drachówku Małym (P. 1415 k. 302v). Części w Drachówku "Rumiejów" przed r. 1637 sprzedał wyderkafem za 2.000 złp. Janowi Malczewskiemu (G. 80 k. 272v). Umarł między r. 1639 a 1644 (G. 80 k. 540, 540v; I. Kal. 110a s. 496). Jego żoną była Agnieszka Sławęcka, córka Marcina, za którą 1600.29/V. r., krótko przed ślubem, ojciec jej zapisał mu 500 złp. posagu i 70 złp. wyprawy (G. 66 k. 403v). Żyła ona jeszcze w r. 1626 (P. 1415 k. 528). Z tej żony synowie: Jerzy, ochrzcz. 1616.9/IV. r., i Stanisław, ochrzcz. 1618.19/V. r. (LB Środa). Inny jeszcze syn Łukasza, Jan, nie wiem czy pochodził z tej samej matki. Dostał on w r. 1631 zapis 160 złp. od Świętosława Mirosławskiego (G. 79 k. 484). Obwieszczony w r. 1642 przez Bartłomieja Malczewskiego, syna zmarłego Jana, iż gotów podjąć sumę 2.000 zł., za którą zmarły Łukasz M. zastawił był jego ojcu Drachowo (P. 167 k. 443v). Dzierżawca starostwa wareckiego, kwitował w r. 1644 Wojciecha Błeszyńskiego zwrotu konia (I. Kal. 110a s. 496). Córką Łukasza i Agnieszki była Helena, ochrzcz. 1613.14/XII. r. (LB Witkowo), która 1628.29/XII. r. wyszła za Jana Bieganowskiego, a umarła między r. 1685 a 1699. Łukasz, chyba jednak nie ten sam, był ojcem Potencji, ochrzcz. 1638.23/III. r. (ib.). Zbyt wielka rozpiętość lat!

2) Marcin Moszczyński cz. Małachowski, syn Jakuba i Drachowskiej wspomniany w r. 1594 (P. 962 k. 202). Od brata Łukasza, jak już widzieliśmy, otrzymał w r. 1600 zobowiązanie sprzedaży części w Małachowie Złych Mięsicach. Inne części tej wsi nabył w r. 1614 za 400 zł. od Wojciecha Siedleckiego, wedle zobowiązania danego ongiś swemu ojcu Jakubowi (P. 1409 k. 295), jeszcze zaś inne w r. 1616 kupił za 830 złp. od swego stryjecznego brata Jana (P. 1410 k. 56). Od brata swego Piotra w r. 1621 kupił za 700 złp. część w Małachowie Złych Mięsicach oraz pewne role w Małachowie Szemborowicach, odziedziczone obok innych braci po ojcu (P. 1412 k. 1133v). Umarł miedzy 1627.21/XI. r. a r. 1644 (LC Witkowo; P. 1421 k. 904). Jego pierwszą żoną, zaślubioną krótko po 1600.22/IV. r., była Małgorzata Małachowska Myśliborkówna, córka Wojciecha, której bracia zapisali mu wtedy na poczet jej posagu sumę 200 zł. (G. 66 k. 369v, 370). Mąż w r. 1602 na połowie części swych w Małachowie Złych Mięsicach oprawił jej 350 złp. posagu (G. 337 k. 200). Drugą żoną, zaślubioną przed r. 1623, była Katarzyna Spławska, córka Jana, która w r. 1626 kwitowała swą ciotkę, Helenę Sławińską, wdowę po dwóch mężach, Sobiesierskim i Skąpskim (G. 78 k. 93). Z tej drugiej żony córki: Helena, ur. w Małachowie 1623.2/I. r. (LB Witkowo), jeszcze niezamężna w r. 1644 (P. 1421 k. 902), Katarzyna, ochrzcz. 1626.19/II. r. (LB Witkowo), i Marianna, która w r. 1644 była żoną Macieja Kębłowskiego, mogła rodzić się z drugiej żony. Drugim mężem tej Marianny był w r. 1661 Marcin Gałęski, trzecim w r. 1665 Izaak Rakowski. Nie żyła już w r. 1673.

3) Jan Moszczyński, syn Jakuba i Drachowskiej, występował w latach 1594-1599 (P. 962 k. 202; G. 66 k. 43), zapewne niedługo potem zmarł.

4) Piotr Moszczyński cz. Małachowski, syn Jakuba i Drachowskiej, wspomniany w r. 1594 (P. 952 k. 202). Od Jana i Wojciecha Małachowskich Czeszków kupił w r. 1608 za 200 złp. ich części w Małachowie Wierzbięcicach cz. Górnym, na co uzyskał zobowiazanie od nich już w r. 1604, wtedy jednak cenę sprzedażną określono na 360 złp. (G. 68 k. 129v; P. 1406 k. 458v). Od Marcina Małachowskiego Czeszka w r. 1609 kupił za 100 złp. części Małachowa Wierzbięcic cz. Górnego (P. 1406 k. 755). Skwitowany w r. 1618 przez Wojciecha Małachowskiego Czeszka, brata i spadkobiercę zmarłej siostry Zofii Małachowskiej, ze spadku po niej w Małachowie Górnym cz. Wierzbięcicach (G. 74 k. 335). O sprzedaży części w Małachowie Złych Mięsicach oraz ról w Małachowie Samborowicach bratu Marcinowi w r. 1621 była już mowa. Świadkował 1636.8/VI. r. (LC Św. Wawrzyniec, Gniezno). Umarł między r. 1639 a 1641 (G. 80 k. 520v, 859). Pierwszą jego żoną była zaśłubiona przed r. 1605 Katarzyna (nazwiska jej nie znam), z której pochodził syn Jakub, ur. 1605.9/VII. r. (LB Witkowo), zapewne młodo zmarły. Swej drugiej żonie, Annie Krzesińskiej, córce Sebastiana i Barbary Belęckiej oprawił w r. 1609 posag 556 złp. (P. 1023 k 817, 1406 k. 670). Żyła ona jeszcze w r. 1639, kiedy cedowała pewne prawa synowi Chryzostomowi (G. 80 k. 520v). Prócz tego Chryzostoma był jeszcze syn Jakub Władysław.

(1) Chryzostom Moszczyński (nie pisał się już Małachowskim), syn Piotra i Krzesińskiej, w r. 1642 nabył wyderkafem za 450 złp. od Krzysztofa Małachowskiego Knapa części w Małachowie Górnym (P. 1420 k. 1030v), ale już w r. 1643 wspólnie z bratem Jakubem całe ich części w Małachowie Górnym za 800 złp. sprzedał Krzysztofowi Małachowskiemu (P. 1421 k. 280). Od swej stryjecznej siostry Marianny, zamężnej Kębłowskiej, w r. 1644 kupił za 2.500 złp. części w Małachowie spadłe na nią po ojcu (P. 1421 k. 902). Od Jana Małachowskiego Skowronka trzymał zastawem pewne role w Małachowie Samborowicach w sumie 200 złp., z których skwitował go w r. 1650 (G. 82 k. 232v). Ustalonego w obozie beresteckim poczwórnego podymnego w r. 1651 winien był z trzech dymów w Małachowie płacić 6 zł. (Py. 151 s. 211-211). Wspólnie z żoną, synem Janem i synową w r. 1677 zastawili na trzy lata za 2.500 zł. Helenie z Wyganowskich Goczałkowskiej połowy części "Marcinkowskiej", "Malchrowskiej" i "Jakubowskiej' w Małachowie Wielkim (G. 86 k. 34). Córce swej Teresie zapisał wtedy 1.200 zł. posagu (ib. k. 35v), zaś od Krzysztofa Małachowskiego jednocześnie uzyskał zobowiązanie sprzedania za 500 zł. połowy części po ojcu w Małachowie Wielkim (ib. k. 35v, 36v). Chyba żył jeszcze w r. 1679 (ib. k. 148), nie żył już w r. 1686 (P. 1112 XI k. 30). Żoną jego była Felicjanna Młodziejewska, której w r. 1643 oprawił 2.300 złp. posagu (P. 1421 k. 290v). Umarła między r. 1678 (1689?) a 1686 (G. 86 k. 111; P. 1101 III k. 57v, 1112 XI k. 30). Synowie: Wojciech Karol, ochrzcz. 1644.29/III. r., Marcin, ochrzcz. 1646.15/XI. r., Wojciech, ochrzcz. 1648.14/IV. r. (LB Witkowo), i Jan Chryzostom, córka Teresa, ochrzcz. 1650.24/IX. r. (ib.), występujaca w latach 1674-1677 jako niezamężna (LB Witkowo), potem żona Chryzostoma Czackiego, wdowa w r. 1699, zmarła między r. 1704 a 1719.

Jan Chryzostom, syn Chryzostoma i Młodziejewskiej, uzyskał w r. 1671 od ojca zobowiązanie rezygnacji części w Małachowie (Kc. 131 k. 232). Wspólnie z żoną kontrakt zawarty z małżonkami Zbyszewskimi względem browaru w wójtostwie gnieźnieńskim cedował w r. 1677 małżonkom Pogorzelskim (G. 86 k. 70). Od Hieronima Kurnatowskiego i Katarzyny z Jarochowskich oboje z żoną kupili w r. 1677 dworek "Zaleszczyzna" na przedmieściu Św. Michała w Gnieźnie (G. 98 k. 457v). Swoje części, "Janowską" i Marcinkowską" w Małachowie Złych Mięsic Jan w r. 1680 sprzedał za 2.500 zł. Ludwikowi Rosińskiemu i Zofii z Kowalewskich (P. 1101 III k. 57v). Sumę 200 złp., zapisaną niegdyś ojcu przez Jana Małachowskiego Skowrona, dziedzica w Małachowie Samborowicach, cedował w r. 1686 Samuelowi Hieronimowi Bieganowskiemu (P. 112 XI k. 30). Małżonkowie Hieronim i Katarzyna z Jaruchowskich Kurnatowscy w r. 1687, wedle kontraktu z r. 1677, scedowali mu dwór "Żołecczyzna"(!) w wójtostwie gnieźnieńskim, leżycy na przedmieściu Św. Michała (G. 88 k. 195, 94 k. 138v). Jego pierwszą żoną była w r. 1671 Anna Cecylia Jeżewska, córka Wojciecha i Anny Będzyńskiej (N. 185 k. 133). Zobowiazał się w r. 1672 oprawić jej na poczet posagu sumę 2.500 zł., podjetą wtedy od Samsona Powalskiego z dóbr Trzeboń (ib. k. 187v), lecz tej oprawy dokonał dopiero w r. 1675 (N. 225 k. 645v). Anna w r. 1679 scedowała mężowi sumy po bracie jej Adamie (G. 86 k. 130v) i wnet potem umarła. Jan Chryzostom jeszcze tego samego roku, 7/XII. w Gnieźnie spisywał kontrakt małżeński z Teresą Nartowską, wdową po Janie Wyganowskim, o rękę córki jej Elżbiety (Heleny) Wyganowskiej (G. 86 k. 148v; Kc. 132 k. 164). Wzajemne dożywocie spisywali oboje w r. 1682 (P. 1104 k. 158). Nie żyła już Elżbieta w r. 1721 (G. 94 k. 138v). Z Jeżewskiej byli synowie: Franciszek, o którym niżej, Wojciech, ochrzcz. 1672.26/III. r., Marcin, ochrzcz. 1674.12/XII. r. (LB Witkowo), o których nic wiecej nie wiem, zapewne młodo pomarli, wreszcie Maciej. Z Wyganowskiej synowie: Mikołaj, ochrzcz. 1682.14/IX. r., Felicjan, ochrzcz. w maju 1686 r. (LB Św. Trójca, Gniezno), i Mateusz, o którym niżej.

a. Franciszek, syn Jana Chryzostoma i Jeżewskiej, nieletni w r. 1680 (P. 1101 III k. 57v), współdziedzic dóbr po ojcu zwanych "Zaleszczyzna" na wójtostwie gnieźnieńskim, wspólnie z ciotką Teresą Czacką kontrakt zawarty w r. 1677 między małżonkami Kurnatowskimi a ojcem Franciszka, cedowali w r. 1699 małżonkom, Andrzejowi Gadomskiemu i Zofii z Radzickich (G. 90 k. 253, 98 k. 452v).

b. Maciej, syn Jana Chryzostoma i Jeżewskiej, ochrzcz. 1676.1/III. r. (LB Witkowo), skwitował w r. 1706 Krzysztofa Maławskiego i Zofię z Radzickich ze 100 złp., z sumy oryginalnej 500 złp., stanowiącej cenę dworu i wójtostwa zwanego Zaleszczyzna, jemu z działów przypadłych (G. 92 k. 80v). Współdziedzicem obok brata Mateusza tej "Zaleszczyzny" na wójtostwie gnieźnieńskim, na przedmieściu Św. Michała był jeszcze w r. 1721 (G. 94 k. 138v). Jedyny spadkobierca ciotki, zamężnej Czackiej 1736 r. (G. 97 k. 74). Nie żył już w r. 1752 (G. 98 k. 515v). Zaślubił 1714.7/II. r. Zofię Korytkowską (LC Gębice). Z niej byli, syn Józef, ochrzcz. 1717.21/III. r. (LB Gebice), i córka Marianna żona Krzysztofa Brudzewskiego, która sumę 6.000 złp., posagową swej babki Anny z Jeżewskich M-ej, zabezpieczoną na Małachowie Złych Mięsic, cedowała w r. 1752 Józefowi Brudzewskiemu (G. 98 k. 515v). Marianna po śmierci Brudzewskiego wyszła 2-o v. w Jarząbkowie 1758.7/II. r. za Piotra Ziemęckiego. Temu drugiemu mężowi przed ślubem na swych dobrach dziedzicznych Laskownica Mniejsza zapisała sumę 5.000 złp. (G. 99 k. 57). Laskownicę w r. 1761 sprzedała za 30.000 złp. Józefowi Raczyńskiemu (I. Kal. 202/203 k. 436). Powyższy Maciej był, być może identyczny z Maciejem Moszczyńskim, towarzyszem chorągwii usarskiej, zmarłym w Kcyni 1743.18/V. r. w wieku około 60 lat i pochowany u Karmelitów (LM Kcynia).

c. Mateusz, syn Jana Chryzostoma i Wyganowskiej, ochrzcz. 1687.22/IX. r. (LB Św. Trójca, Gniezno, tu matka nazwana Teresą, chyba omyłkowo). Odziedziczony po rodzicach dwór "Zaleszczyznę" na przedmieściu Św. Michała w Gnieźnie, w imieniu własnym i brata Macieja, w r. 1721 zobowiązał się sprzedać za 1.000 zł. Tomaszowi i Dorocie z Radzickich Bedlińskim (G. 94 k. 138, 98 k. 457v). Zapewne nie żył już w r. 1736, skoro brat jego mienił się wówczas jedynym spadkobiercą ciotki Czackiej.

(2) Jakub Władysław, syn Piotra i Krzesińskiej, chyba to on był swiadkiem 1624.22/V. r. (LC Św. Wawrzyniec, Gniezno). Działał w r. 1643 wspólnie z bratem Chryzostomem (P. 1421 k. 280), umarł między r. 1672 a 1674 (P. 199 k. 775v; G. 85 k. 101v). Swej żonie Katarzynie Podleskiej, po skasowaniu pierwotnej oprawy, w r. 1654 oprawił posag 2.000 złp. (P. 1067 k. 394v). Był ona córką Stanisła i Anny z Dąbrowskich (P. 199 k. 775v), a żyła jeszcze w r. 1678 (G. 86 k. 11). Córką ich była Teresa, chrzestna 1669.14/IX. r. (LB Witkowo), zrazu w latach 1673-1678 żona Jana Tomickiego, potem 2-o v. w r. 1685 żona Michała Bugnera.

2. Wojciech Moszczyński, syn Jakuba, dziedzic części w Małachowie Złych Mięsicach, od Wojciecha Strzałkowskiego w r. 1599 kupił za 80 zł. inną jeszcze cząstkę tej wsi (G. 337 k. 95v, 173). Nie żył już w r. 1611 (G. 71 k. 260) Na połowie części swych w Małachowie Złych Mięsicach w r. 1594 oprawił 100 grz. posagu żonie swej Zofii Żołeckiej, córce Mikołaja zwanego Chrapkiem (G. 337 k. 34). Syn ich Jan i córka Zofia, która w r. 1617, niezamężna jeszcze, kwitowała z 17 grz. swego stryjecznego brata Marcina (G. 74 k. 174v).

Moszczyńscy
@tablica

Jan, syn Wojciecha i Zofii Żołeckiej, swemu stryjecznemu bratu Marcinowi, od którego pożyczył 30 zł., zastawił pewne cząstki w Małachowie Złych Mięsicach (G. 71 k. 260). Całe swoje części w tej wsi sprzedał w r. 1616 temu Marcinowi za 830 złp. (P. 1420 k. 56). Żył jeszcze w r. 1627, a być może 1639.5/IV. r. (LB Witkowo). Jego żoną była Barbara Drachowska, córka Macieja zwanego Serowy, od którego na krótko przed ślubem, 1610.22/I. r. uzyskał zapis 500 złp. posagu i 100 złp. tytułem wyprawy (G. 70 k. 362v). Sumę tę, łącznie 600 zł., oprawił żonie w r. 1616 na częściach Małachowa Złych Mięsic (P. 1410 k. 57). Barbara żyła jeszcze w r. 1623 (P. 152 k. 444v). Syn Marcin, ochrzcz. 1614.16/XI. r., córki, Jadwiga, ur. w Kołaczkowie, ochrzcz. 1623.16/X. r., i Zofia, ochrzcz. 1627.1/IV. r. (LB Witkowo). Zob. tablicę.

Jakub Moszczeński, w r. 1524 dziedzic w Małachowie Złych Mięsic (G. 25 k. 526v).

Anna z Żernik, córka Wojciecha, wdowa po Marcinie Moszczyńskim skwitowała w r. 1629 z 250 złp. Jana Kaczkowskiego (G. 79 k. 76v). Synom i córkom Marcina M-go Andrzej Tuczyński, kasztelanic poznański, w r. 1629 zapisał sumę 400 złp. (ib. k. 117v). Wojciech w r. 1673 skwitowany ze spraw przez Stanisława Rosnowskiego, dziedzica Większego i Mniejszego Pożarowa (G. 85 k. 29). Dorota i jej mąż Gabriel Zapolski nie żyli już oboje w r. 1677. Kazimierz, syn zmarłego Wojciecha, żenił się w r. 1678 z Konstancją Pogorzelską, z córką Dobrogosta i Domicelli z Trąmpczynskich, i 5/I., na krótko przed ślubem, od przyszłego teścia dostał zapis 3.000 złp. gotowizną i 1.000 złp. w klejnotach, jako posag (G. 86 k. 72v). Kazimierz w r. 1699 zapisał żonie sumę 8.000 złp. (I. Kon. 77 k. 46). Bezdzietni, nie żyli już oboje w r. 1732 (ib. 76 k. 429v). "Szl." Elżbieta, chrzestna 1681.18/VI. r. (LB Św. Michał, Gniezno). Jan świadkował 1687.19/V. r. (LC Św. Michał, Gniezno). "Szl." Stanisław zaślubił w Gnieźnie 1694.8/XI. r. Mariannę Wilkostowską (LC Św. Trójca, Gniezno). Jakub zmarł w Grzybowie Zakonnym 1729.13/V. r. (LM Św. Michał, Gniezno).Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona9101112[13]14151617Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników