Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Moszczeńscy h. Nałęcz
2) Jan, syn Mateusza i Domiechowskiej, może identyczny z Janem Franciszkiem Aleksandrem, synem tychże rodziców, ochrzczonym z ceremonii 1831.27/V. r. (LB Kunowo), ale Żychliński datę jego urodzin kładzie na r. 1834. Czyżby pierwszy syn Jan zmarł dzieckiem, a ten był drugim tego samego imienia? Dziedzic Słębowa, Brudzynia i Puzdrowca, zmarł 1903.28/XII. r. (Dz. P.). Jego pierwsza żona Franciszka Łubieńska zmarła 1860.27/I. r., pochowana w Cerekwicy (Dz. P.). Drugi raz żenił się przed r. 1864 z siostrą swej bratowej, Emilią Węsierska, zmarłą 1924.31/XII. r., pochowaną w Janówcu (ib.). Z pierwszej żony córka Franciszka, której datę urodzenia Żychliński kładzie na r. 1860, a więc bezpośrednio przed śmiercią matki. Wyszła ona w Słębowie w r. 1881 za Władysława Gutowskiego ze Smuszewa intercyza ślubna spisana 20/VI. (Hip. Wągr., Wapienko, Smuszewo; Dz. P., wiad. z 28/VI.). Z drugiego małżeństwa synowie, Stefan i Gustaw. Z córek, Cecylia (Celina), ur. w r. 1866 (Żychl.), wyszła w Cerekwicy 1885.6/X. r. za Leona Guttrego z Piotrkowic, któremu wniosła 100.000 m. (Hip. Wągr., Piotrkowice). Eleonora, ur. w r. 1869 (ib.), żona Kazimierza Krzysztoporskiego z Dobczyna, zmarłego 1934.28/II. r., zmarła sama 2/III. t. r., w czasie eksportacji zwłok męża, pochowana w Wieszczyczynie.

(1) Stefan, syn Jana i Węsierskiej, ur. w r. 1864 (Żychl.), właściciel Puzdrowca, po sprzedaży tych dóbr mieszkał w Poznaniu, gdzie był radcą w urzędzie wojewódzkim. Umarł 1925.31/VIII. r. (Dz. P.). Z małżeństwa z Izabelą Mlicką, córką Władysława i Leokadii z Modlińskich, zmarłą w Poznaniu w r. 196.., syn Jan, zmarły w poznaniu w r. 197..

(2) Gustaw, syn Jana i Węsierskiej, ur. w r. 1875 (Żychl.), właściciel Brudzynia (1.004 ha), zmarł tam 1923.16/IX. r., pochowany w Janówcu (Dz. P.). Jego żoną była Gabriela Taczanowska, córka Antoniego, ordynata Taczanowie, i Haliny z Karśnickich, zaślubiona w Taczanowie 1912.18/VI. r. (Dz. P.). Zmarła po drugiej wojnie w Krakowie. Synowie, Władysława i Antoniny, zmarli. Córka Katarzyna, zamężna.

III) Jakub, syn Stanisława i Krzekotowskiej, wspomniany w r. 1583 (B. 16 k 408), wspólnie z braćmi procesował się w r. 1591 z macochą Katarzyną z Nadborów (B. 108 k. 686), dziedzic Lisewa i Rucewka 1598 r. (B. 111 k. 608). Mąż Anny Kowalskiej, córki Jana i Jadwigi z Kociuskich, która w r. 1600 skwitowała swego stryja Jana Kowalskiego oraz matkę, żonę 2-o v. Jerzego Mierzwińskiego, ze sprawowanej przez nich opieki (P. 970 k. 733, 733v). Sprzedała ona w r. 1601 swoją wieś Irzykowo w p. gnieźn. za 10.000 złp. mężowi (P. 1403 k. 654v), a on zaraz na połowie tych dóbr oprawił jej wiano 3.500 złp. (ib. k. 656v). T. r. spisali wzajemne dożywocie (P. 1404 k. 392). Irzykowo Jakub sprzedał w r. 1608 za 6.000 złp. Adamowi Korzbokowi Kamińskiemu (P. 1406 k. 376v) i zaraz potem dokonał ponownej oprawy posagu żony, tym razem sumy 3.000 złp. (ib. k. 379v). Żył jeszcze w r. 1621 (B. 50 k. 333), nie żył już w r. 1629 (P. 1416 k. 646v). Syn Adam.

Adam, syn Jakuba i Kowalskiej, mąż Marianny z Wybranowa Kotarskiej, córki Macieja i Barbary z Boboleckich, otrzymawszy jeszcze przed ślubem 1629.23/V. r. od przyszłego teścia zapis 3.000 złp., długu gotówką i 500 złp. wyprawą, jeszcze t. r. dał jej na tę sumę 3.500 złp. oprawę (P. 1416 k. 646v). Oprawę tej sumy ponowił w r. 11634 (P. 1418 k. 159). Od Jana Albrachta Smoguleckiego nabył t. r. wyderkafem na trzy lata za 4.000 zł. Skalmirowice w p. inowrocł. (N. 223 k. 1006v). Oboje z żoną żyli jeszcze w r. 1650 (B. 32 k. 126), a Adam już nie żył w r. 1663 (P. 1073 k. 152v). Synowie: Jan, Wojciech i Dominik. Ten ostatni wspomniany w latach 1663-1672 w związku ze spadkobraniem po ciotce z Kociuskich Zaleskiej (P. 1073 k. 152v). Z córek, Anna, chrzestna 1649 r. (LB Tuczno), żona w r. 1663 Stanisława Zaleskiego. Katarzyna, w latach 1672-1678 wdowa po Wojciechu Głębockim. Zofia, t. r. wdowa po Unimirskim. Trzy te siostry w r. 1672 wymienione obok braci jako uczestniczące w sukcesji po ciotce Jadwidze Kociuskiej, żonie 1-o v. Macieja Włościejewskiego, 2-o v. Stanisława Strykowskiego, 3-o v. Stanisława Zaleskiego, podsędka sieradzkiego (P. 199 k. 806).

(I) Jan, syn Adama i Kotarskiej, ur. w Leszczach, ochrzcz. 1633 r. (LB Tuczno), dziedzic części Leszcz 1671 r. (ib.). Jego pierwszą żoną była Marianna Piskorzewska, żyjąca jeszcze we wrześniu 1671 r. (LB Tuczno), zmarła przed r. 1683. Druga to Marianna Borucka. Z pierwszej żony syn Bartłomiej oraz córki: Anna, Barbara, Bogumiła, Katarzyna i Marianna. Ta ostatnia, bliźniaczka brata Bartłomieja, ochrzcz. we wrześniu 1671 r. (LB Tuczno). Bogumiła, Katarzyna i Marianna były jeszcze w r. 1695 niezamężne (In. 98 k. 72v), a Bogumiła żyła jeszcze w r. 1701. Marianna wyszła za Władysława Garczyńskiego i żyła jeszcze w r. 1731. Anna zaślubiła 1686.24/II. r. Władysława Trzebisławskiego, a w r. 1701 była 2-o v. żoną Jana Karwowskiego. Barbara wyszła 1693.7/III. r. za Jana Orłowskiego (Osłowskiego?), zaś 2-o v. 1697.6/VII. r. za Floriana Makorzyńskiego. Jan Karwowski, mąż Anny M-ej, w imieniu swej żony i panny Bogumiły M-ej w r. 1701 sprzedał ich części w Leszczach za 5.000 złp. Wojciechowi Włoszynowskiemu (P. 1140 VIO k. 42v). Z drugiej żony, Boruckiej, miał Jan syna Michała, ur. w Leszczach, ochrzcz. 1683.20/IX. r., oraz córkę Klarę, ur. tamże, ochrzcz. w r. 1686 (LB Tuczno). Losów ich nie znam.

Bartłomiej, syn Jana i Piskarzewskiej, ur. w Leszczach, ochrzcz. we wrześniu 1671 r. (LB Tuczno). Przeprowadził w r. 1692 z siostrami podział Leszcz (B. 356 k. 100). Nie żył już w r. 1695, kiedy występowała wdowa po nim, nia nazwana z nazwiska Urszula (B. 76 k...). Żychliński daje mu za żonę, nie wiem na jakiej podstawie, Annę Przybysławską.

(II) Wojciech, syn Adama i Kotarskiej, dziedzic części w Leszczach, uzyskanych w r. 1690 z działów z bratem (B. 356(?) k. 674) Nie żył już w r. 1695, kiedy żona jego Justyna z Sosnowskich, będąc już wdową, wspólnie z córkami ustanowiła plenipotentem zięcia Jana Kolczyńskiego (In. 98 k. 7). Żyła jeszcze w r. 1696. Z córek, Anna, ur. w Leszczach, ochrzcz. 1679.30/V. r. (LB Tuczno), zmarła przed r. 1696. Teresa, ur. tamże, ochrzcz. 1680 r. (ib.), w r. 1695 żona Jana Kazimierza Kolczyńskiego. Helena (Helena Konstancja), ur. tamże, ochrzcz. 1683 r. (ib.), wyszła 1704.20/IV. r. za Stefana Rożnowskiego, wdowa w r. 1710, a już 2-o v. w r. 1712 żona Samuela Ossowskiego.

II. Piotr, syn Jana i Rojewskiej, stolnik inowrocławski 1565 r., współtenutariusz Kikoła, podkomorzy inowrocławski 1573 r., i 1574 r. (In. 27 k. 219), nie żył już w r. 1578 (In. 144 k. 193). Żychliński pisze, iż miał za żonę Modlibożankę. Był ojcem Jana, Wiktoryna, a może i Piotra. Ten Piotr (młodszy) nie żył już w r. 1609 (Z. T. P. 27 s. 450), a był ojcem Andrzeja, dziedzica Ośniczewa 1615 r. (B. 118 k. 136), poborcy inowrocławskiego w latach 1615-1617 (B. 57 k. 265). O Wiktorynie wiem tylko tyle, że w latach 1614-1616 był mężem Zofii Jerzmanowskiej (B. 26 k. 201, z r. 1614 k. 115, 168, z r. 1616).

Jan, syn Piotra, obok stryjów w r. 1578 niedzielny dziedzic w Rojewie (In. 144 k. 323), poborca inowrocławski 1633 r. (B. 31 k. 61), dziedzic Rojewa w r. 1599 i Moszczonnego, żył jeszcze w r. 1634. Mąż Doroty Witosławskiej, w r. 1610 spisywał z nią wzajemne dożywocie (B. 113 k. 565, 574). Jego syn Andrzej.

Andrzej, syn Jana i Witosławskiej, dziedzic Skalmierowic 1634 r., t. r. mąż Anny Kotarskiej (pisanej z Kotarzyna, z Wybranowa, z Pisar). Oboje nie żyli już w r. 1654 (G. 82 k. 1024). Synowie: Jakub, o którym niżej, Kazimierz, Jan i Bartłomiej oraz córka Katarzyna, wszyscy wymienieni w r. 1649. Kazimierz i Jan pomarli między r. 1654 a 1667. Bartłomiej w r. 1667 także już nie żył. Wszyscy trzej byli bezdzietni. W r. 1667 nie żyła też i córka Katarzyna, nie zostawiwszy potomstwa (N. 184 k. 176).

Jakub, syn Andrzeja i Kotarskiej, pozostawał wraz z braćmi pod opieką wuja Wojciecha Kotarskiego i wraz z tym wujem w r. 1654 kwitował Mikołaja Chwaliszewskiego z prowizji od sumy 3.000 złp. na wsi Rękawczyno, zapisanej w r. 1649 sposobem zastawnym spadkobiercom matki, Anny z Kotarskich M-ej (G. 82 k. 1024). Dziedzic Dzienic, występował w latach 1649-1667, nie żył już w r. 1675. Jego żoną była w r. 1667 Anna Wolska (In. 89 k. 626). T. r. Jakub sumę zastawną 3.000 zł. na Rękawczynie scedował Stefanowi i Teresie z Korytowskich Sosnowskim (N. 184 k. 176). Anna z Wolskich w r. 1675, już 2-o v. żona Adama z Morzyc Trzebuchowskiego (In. 90 k. 31). Synowie, Kazimierz, wspomniany w r. 1675, po którym, wedle Żychlińskiego, iść miała linia M-ch osiedlona w wojew. krakowskim, i Wojciech. Córka Katarzyna. Ojczym Trzebuchowski żonie swej oraz jej synom i córce w r. 1675 zastawił Dzienice (In. 90 k. 31).

Wojciech, syn Jakuba i Wolskiej, dziedzic Górek Zagajnych, wspomniany w r. 1675, był mężem Katarzyny Malanowskiej. Oboje oni w r. 1767 nie żyli już oczywiście od dawna. Wtedy to syn ich Ignacy, podczaszy bracławski, występował w imieniu własnym, braci, Jana, Wawrzyńca i Andrzeja, oraz sióstr, Ludwiki, wdowy po Marcinie Ostrowickim, i Justyny, wdowy po Franciszku Lisickim (Kc. 147 k. 175v). Z tych synów, o Ignacym będę jeszcze mówił. Jan nie żył już w r. 1782. Z żony Marcjanny Kiełczewskiej, 2-o v. za Antonim Zrzelskim, wtedy też już nie żyjącej, miał syna Szymona i córkę Mariannę, pozostających wówczas pod opieką stryja Ignacego (G. 109 k. 101). Szymon w r. 1789 stryja z tej opieki skwitował (G. 115 k. 86). Wawrzyniec w r. 1777 otrzymał od brata Ignacego cesję sumy spadkowej po pannie Rozalii Michnowskiej, zabezpieczonej na dobrach Kępka u Moszczeńskiej, miecznikowej inowrocławwskiej (G. 104 k. 24v). Z żony Katarzyny Dąbrowskiej, miał córkę Elżbietę, opiekę na którą (widać ojciec już nie żył) stryj Ignacy złożył w r. 1783 (G. 110 k. 129v).

Ignacy, syn Wojciecha i Malanowskiej, podczaszy bracławski w latach 1762-1777 (Kc. 105 k. 56, 69, 83, 89; G. 104 k. 118v), cześnik radziejowski 1780 r. (G. 107 k 131v). Od Justyny z Raczyńskich, żony Stefana M-go, miecznika wschowskiego, w r. 1769 uzyskał cesję sumy 3.500 zł. na Górkach Zagajnych, której to wsi był już wtedy dziedzicem (Kc. 147 k. 245v, 253). Skwitowany w r. 1783 przez pannę Eleonorę Kiełczewską z 5.565 tynfów (talarów?), zapisanych jej w r. 1780 (G. 110 k. 67v). Testament spisywał 1787.6/II. r. (G. 117 k. 146), a umarł między r. 1789 a 1793 (G. 115 k. 86, 117 k. 146). Pierwszą jego żoną była Teresa Ostrowska, córka Ludwika, stolnika kruszwickiego, i Ludwiki z M-ch. Wzajemne dożywocie spisywali w r. 1762 w grodzie chęcińskim (Kc. 103 k. 185, 202, 105 k. 56, 89). Od męża dostała w r. 1769 zapis 20.577 złp. (Kc. 147 k. 253). Umarła w r. 1772, pochowana 15/VII. w Bydgoszczy u Bernardynów (A. B. Bydgoszcz, W. 39). Drugą jego żoną była Kunegunda Gozimirska, córka Jana, skarbnika kaliskiego, i Katarzyny z Nieżychowskich, o której rękę spisał w Popowie 1774.31/XII. r. umowę małżeńską z jej ojcem. Jeszcze przed śłubem, 1775.13/I. r., odebrawszy z 30.000 złp. jej posagu sumę 12.000 złp., zabezpieczył ją (G. 102 k. 4, 4v). Oboje małżonkowie w r. 1777 skwitowali jej ojca z 16.949 złp. posagu jej zmarłej matki (G. 104 k. 118v, 119). Owdowiawszy Kunagunda wyszła 2-o v. za Jakuba Gostomskiego, szambelana J.Kr.Mci, i nie żyła już w r. 1793 (G. 117 k. 146) Z Gozimieskiej syn Stanisław.

Stanisław, syn Ignacego i Gozimirskiej, po ojcu dziedzic Górek Zagajnych. Pozostawał pod opieką dziada Gozimirskiego, skarbnika kaliskiego, który w r. 1794 w imieniu tego pupila skarżył braci Gostomskich o należące się mu po matce sumy (G. 117 k. 146). W r. 1816 był dzierżawcą Bąbolina, w końcu życia właściciel domu w Poznaniu. Żoną jego była Marianna Sulerzyska (Sulerzycka) z Chomiąży, żyjąca jeszcze w r. 1816. Ich syn Franciszek Ksawery.

Franciszek Ksawery, syn Stanisława i Sulerzyckiej, ur. w Górkach Zagajnych około r. 1809, dziedzic Jeziorek, Słupi i Piekar, które to dobra (1.350 ha) poszły w r. 1874 na subhastę (Dz. P.). Jako "rentier" umarł w Poznaniu 1887.3/I. r., w 79-ym roku życia, pochowany w Słupi koło Stęszewa (LM Św. Marcin, Pozn.; Dz. P.). Za żonę miał Juliannę Scholastykę Sulerzyską, córkę Józefa i Julianny z Sulerzyskich, która wniosła 60.000 tal. posagu (Hip. Wągr., Redgoszcz) zmarłą w Jeziorkach 1861.12/X. r. (ib.). Synowie, Władysław (Jan Władysław), ur. około r. 1839, bezżenny, zmarły 1904.8/III. r. (Dz. P.), Józef i Bolesław.

I) Józef, syn Franciszka Ksawerego i Sulerzyskiej, ur. około r. 1845, na subhaście w Stęszewie kupił 1874.24/XI. r. ojcowskie dobra Jeziorki, płacąc 230.000 tal. (Dz. P.). Dobra te sprzedał i w końcu r. 1881 kupił Arkuszewo z folwarkiem Różą, tuż koło gnieźnieńskiej cukrowni (ib.). Arkuszewo (463 ha) w r. 1893 sprzedał za 391.000 m. Komisji Kolonizacyjnej (Dz. P., wiad. z 27/VI.). Ostatnio był dziedzicem Goliny koło Jarocina (978 ha), umarł 1922.11/V. r., w 79-ym roku życia, pochowany w Golinie (Dz. P.). Z żony Skrzydlewskiej, córki Antoniego z Ocieszyna i Zofii z Mukułowskich, która go przeżyła, nie pozpstawił potomstwa.

II) Bolesław (Adam Bolesław, Bolesław Adam), syn Franciszka Ksawerego i Sulerzyskiej, ur. w Jeziorkach 1853.1/XI. r. Od swoich przyszłych teściów, Ludwika i Emilii z Ożegalskich Sokolnickich, kupił w r. 1875 za 95.000 tal. Pigłowice w p. sier., dobra liczące 1.550 m.m. (Dz. P., wiad. z 5/VII.). Kiedy ten majątek w r. 1895 poszedł na licytację, kupiła go żona Bolesława za 287.051 m. (Dz. P., wiad. z 5/XI.). Bolesław umarł w Pigłowicach 1927.3/III. r., pochowany w Mądrem (Dz. P.). Michalinę Sokolnicką, liczącą lat 18, zaślubił 1875.17/VIII. r. (LC Mądre). Umarła 1930.14/VIII., mając lat 77, pochowana w Mądrem (Dz. P.). Ich jedyna córka, Wanda Julia, ur. w Pigłowicach 1876.12/VI. r. (LB Mądre), umarła 1878.8/XII. r. (Dz. P.). Zob. tablice 1-9.

Ignacy, którego Żychliński błędnie identyfikuja z Ignacym, synem Bolesława, łowczego kaliskiego, nie przebywał nigdy na Ukrainie. W r. 1745 mieszkał w Lwówku, może zatrudniony w administracji tamtejszego klucza (LB Lwówek), ekonom w Gąsawach 1749 r. (LB Szamotuły). Nie żył już w r. 1785. Z żony Zofii Ostrowskiej, wówczas tej już nie żyjącej (P. 1362 k 185), miał synów, Macieja Felicjana, ur. w Lwówku, ochrzcz. 1745.21/XI. r. (LB Lwówek), o którym nie mam innych wiadomości i Michała.

Michał, syn Ignacego i Ostrowskiej, ur. w Gąsawach 1749.8/IX. r. (LB Szamotuły). Ożeniony z Ludwiką z Neymanów, córką Mateusza, świeżo uszlachconego, i Marianny ze Zwolińskich, córki neofity, wdową 1-o v. po Kazimierzu Oziemkiewiczu, w r. 1785 kwitował teścia z 9.000 złp. posagu (P. 1362 k. 186). Dzierżawca Charcic i Jabłonowa w latach 1787-1798 (LB, LM Chrzypsko; LB Żydowo), dzierżawca Lubasza w latach 1795-1800 (LB, LM Lubasz), właściciel Niedźwiadu w r. 1820 (LB Kołdrąb). Ludwika z Neymanów umarła w Niedźwiadzie 1828.24/II. r. mając 64 lata (LM Kołdrąb). Owdowiały mąż, liczący już sobie lat 70, zaślubił w Skórkach 1830.15/II. r. Józefę Grudzielską, 45-letnią wdowę po Żółtowskim, posesorkę Kopca. Świadkami ślubu byli synowie "pana młodego", Adam i Maksymilian M-cy oraz zięć Gozimirski (LC Kołdrąb). Michał, dziedzic Kołdrąbia, umarł tam 1834.21/I. r., mając lat 84 i miesięcy 4 (LM Kołdrąb). Tak dokładne podanie wieku pozwala stwierdzić z całkowitą pewnością, że Michał, ur. w Gąsawach 1749.8/IX. r. jako syn tamtejszego ekonoma, i Michał, zmarły w r. 1834, to jedna iPrzeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników