Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona3456[7]891011Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Morsztynowie, Morstynowie, Morstinowie h. Leliwa
Tadeusz Morstin, syn Tadeusza i Sabiny z hr. Karnickich, ur. 1860.1/III. r., kupił w r. 1884 Strzelewo z przyległościami (6.300 m. m.) w ppw. bydgoskim za 900.000 m. od Konstantego Bnińskiego z Glesna (Dz. P.). Umarł w Strzelewie 1937.24/XII. r. Żoną jego była zaślubiona w Poznaniu 1885.10/XI. r. Celina hr. Bnińska, córka Makymiliana z Pamiątkowa i Heleny z Czarneckich, ur. w r. 1863, zmarła w r. 1941. Córki ich Helena, ur. w Pamiątkowie 1886.28/VIII. r., zaślubiona 1909.8/VI. r. Macieja Koczorowskiego, umarła w Wałbrzychu 1966.4/IV. r., Maria, ur. 1892.26/VIII. r., wyszła 1924.9/VI. r. za Eugeniusza hr. Grabowskiego (Borowski).

Mortęscy h. Własnego
Mortęscy h. Własnego z Prus Królewskich, pisali się z Mortęg (a Mortang, a Mortangen, de Mortęgi). Ludwik, wojewoda pomorski, mąż Anny z Rytwian Zborowskiej, już nie żyjącej w r. 1602, w imieniu zrodzonych z niej córek, Zofii, Magdaleny i Anny, wsie ich dziedziczne: Mogilany, Głogoczów, Zawadę, Włoszów (Włosiań) w p. krak. zrezygnował t. r. wieczyście Aleksandrowi Zborowskiemu (N. 165 k. 5v). Z tych córek Zofia była żona Samuela z Żalna Żalińskiego, wojewody pomorskiego, potem malborskiego, nie żyła już w r. 1628. Magdalena była w latach 1608-1618 ksienią benedyktynek w Chełmnie.

Morykoni h. Własnego
Morykoni h. Własnego, Róża, żona Kazimierza Wiśniewskiego, stolnika bracławskiego, już nie żyjącego w r. 1779.

Morzewscy, Morzescy
Morzewscy, Morzescy, czy szlachta? "Szl." Wojciech Morzewski i Agnieszka, rodzice Agnieszki, ur. w Kołudzie, ochrzcz. 1693.25/I. r. (LB Ludziska). "Ur." Jakub Morzeski był 1737.12/I. r. świadkiem ślubu "ur." Tarnogórscy (LC Góra k. Borku).

Morzkowscy, Morszkowscy, Moszkowscy
Morzkowscy, Morszkowscy, Moszkowscy, pisani nader rozmaicie, wiodący się chyba z Morzkowa z ziemi drohickiej na Podlasiu. Mieli być herbu Ślepowron, nie mam jednak pewności, czy ci, o których tu mowa, stanowią jedną i tę samą rodzinę, właśnie z podlaskiego Morzkowa. Antoni Morzkowski, chorążyc wschowski (oczywista w tym tytule pomyłka!), był w r. 1748 plenipotentem małżonków Niemojewskich (I. Kal. 185/189 k. 176v). Tomasz Morzkowski, syn zmarłych Mikołaja i Marianny z Ciechomskich, komisarz cywilno-wojskowy wojew. łęczyckiego, mocą kontraktu dat. w Krzymowie 1792.3/II. r., kupił od Pawła Byszewskiego, pułkownika wojsk koronnych, za 7.000 złp. część dóbr Łubna w p. łęczyc. (I. Kon. 84 k. 334v). Posesor dóbr Rzuchowa z klucza chełmskiego, t. r. był kwitowany przez Walentego Osińskiego, stolnika chełmińskiego, dziedzica Koźmina z przyległościami (ib. k. 371v). Józef Morzkowski, burgrabia ziemski wieluński, chrzestny 1782.23/III. r. (LB Ostrzeszów). Teofila Morszkowska, około r. 1800 żona Makarego Gorzeńskiego. Marianna Morzkowska, w r. 1801 żona Józefa Wielowieyskiego z wojew. krakowskiego. "Ur." Barbara Morszkowska, Moszkowska, w latach 1818-1833 żona "uczc." Wojciecha Lizaka, dzierżawcy Krempy, potem Noskowa. Eustachia (Ewa Eustachia) Morzkowska, Morszkowska, córka dziedzica Baborowa, wyszła przed 1832.30/III. r. za Dobrzyckiego. Umarła w Baborowie 1875.1/XI. r., pochowana w Cerekwicy (LB, LM Szamotuły; Dz. P.). Małgorzata Morzkowska z Psarskiego w Król. Polskim, szambelanowa, chrzestna 1836.12/XII. r. (LB Szamotuły).

Morzowie
Morzowie (Morze) h. Grzymała, ze wsi Morze w pow. bielskim, na Podlasiu. Panna Katarzyna, "de Swica", chrzestna 1774.12/V. r. (LB Wysocko). Andrzej i Teresa ze Skinderów, oboje żyjący chyba jeszcze w r. 1775 (I. Kal. 214/216 k. 207), już nie żyjący w r. 1788 (ib. 228 k. 143), rodzice Konstancji, w latach 1775-1779 żony Józefa Sariusza Gomolińskiego, komornika granicznego wschowskiego, i Katarzyny, nazwanej "panną z dworu w Grudzielcu", kiedy 1776.27/VI. r. szła za Franciszka Radolińskiego, dzierżawcę Kars, zmarłej w Karsach 1790.10/V. r. w wieku około 50 lat, pochowanej w Kaliszu u Reformatorów.

Dominik z pow. stanisławowskiego w Galicji, w r. 1805 już nie żyjący, i Magdalena z Ambroziewiczów, rodzice Antoniego, dzierżawcy Szczypiorna w r. 1805, Łubowa i Łubówka w latach 1808-1811, Gorzuchowa w latach 1817-1818 (LB Sławno; LB Pobiedziska; LB Starygród), dziedzica Bronowa (Brunowa) w latach 1819-1829 (LB Skoki), dzierżawcy Kuchar w r. 1832. Żoną tego Antoniego była Kordula (Kordula Brygida) Trzebińska, córka Walentego i Zofii z Rudnickich, zmarła w Bronowie 1824.21/II. r. przy połogu, w wieku 36 lat (LM Sowina Kośc.). Jak się zdaje, już 1832.9/VI. r. Antoni miał drugą żonę (LB Sowina Kośc.). Syn Antoniego i Trzebińskiej, Ludwik Józef, ur. 1808.22/VIII. r. w Łubowie (LB Łubowo). Może identyczny z nim Józef, posesor Ochli który z Józefy Baranowskiej miał syna Ignacego Andrzeja, ur. w Ochli 1840.13/VII. r. (LB Wyganów). Innym synem Antoniego i Trzebińskiej, był niewątpliwie Ildefons, o którym niżej. Córki Antoniego: Marianna Justyna, ur. w Szczurach 1805.21/I. r. (LB Skalmierzyce), Pulcheria Agnieszka, ur. w Łubowie 1811.20/IV. r. (LB Łubowo), Apolonia (Apolonia Ludwika), ur. tamże 1813.9/II. r. (ib.), wyszła 1837.13/VI. r. za Leona Grabowskiego, dziedzica Piotrowa w Król. Polskim, prawosławnego (LC Sobótka), Joanna Małgorzata, ur. w Bronowie 1822.24/VI. r. (LB Sowina Kośc.).

Ildefons, syn Antoniego i Trzebińskiej, posesor Bronowa w r. 1832 administrator Chaław w latach 1835-1839, mąż Eufemii Kurowskiej, ojciec: Antoniego, ur. w Bronowie 1832.9/VI. r. (do chrztu tego dnia podawali go Antoni M., niewątpliwie dziad, z żoną, posesorzy Kuchar), Stanisława (Stanisława Konstantego Leopolda Wita), ur. tamże 1834.20/II. r. (LB Sowina Kośc.), zmarłego w Chałamach 1835.11/I. r. (LM Brodnica), Tadeusza Ksawerego, ur. tamże 1839.4/IV. r. (LB Brodnica). Córki Ildefonsa, Stanisława Malwina Emma, ur. w Bronowie 1837.8/IX. r. (LB Sowina Kośc.), zmarła tamże 1838.1/V. r. (LM Sowina Kośc.), i Klementyna zmarła w Bronowie 1843.13/XI. r., po roku i ośmiu miesiącach życia (LM Żabno). Być może, iż z powyższym Tadeuszem Ksawewrym identyczny był Tadeusz "de Morze", ekonom w Boguszynie, mąż Jadwigi Kompff, a ojciec Czesława Teofila, ur. w Książu 1875.7/VII. r. (LB Książ). Zob. tablicę.

Morzowie h. Grzymała
@tablica

Kajetan, posesor Nowejwsi w p. gnieźn. 1814 r., Węgier koło Ołoboku w r. 1818, Zawad w Król. Polskim 1820 r. Jego dzieci zrodzone z Eleonory z Brzozowskich: Heliodor Aleksander Stanisław, ur. 1814.4/V. r. (LB Sw. Marcin, Pozn.), Wojciech Heliodor, ur. we dworze w Węgrach 1818.12/VI. r. (LB Gostyczyna), Kamilla, ur. w Zawadach 1820.23/VII. r. (LB Wilkowo Pol.). Józef "de Morze", (czy nie identyczny z Ludwikiem Józefem, synem Antoniego i Trzebińskiej, ur. 1808?), dzierżawca Ochli mąż Józefy Baranowskiej, ojciec Ignacego Andrzeja, ur. w Ochli 1840.13/VII. r. (LB Wyganów). Maria M., krewna Krystyny Kurowskiej, żony Maurycego Puffke, chrzestna 1843.20/V. r. (LB Otorowo). "Ur." Józef, ekonom w Nielęgowie, mąż Teodozji Nieżychowskiej, ojciec Ludwika Antoniego, ur. tamże 1858.21/VII. r. (LB Grażyna).

Morzyccy h. Mora
Morzyccy h. Mora z Morzyc w pow. radziejowskim. Jan, w r. 1532 mąż Agnieszki Popielewskiej, córki Doroty, dziedziczki w Mirosławicach (G. 29 k. 269b). Łukasz od Jakuba Brzozowca, komandora Św. Jana, i od ks. Andrzeja, proboszcza Św. Jana, w r. 1547 za zezwoleniem królewskim nabył "w potrójne dożywocie" za 300 zł. (grz.?) sołectwo wsi Suchylas w p. pozn., należącej do komandorii (P. 888 k. 156v) i t. r. na połowie owego sołectwa, jak również na połowie zapisanej tam powyższej sumy, oprawił 100 grz. posagu żonie Katrzynie (P. 945 k. 552v, 1395 k. 375). Oboje małżonkowie w r. 1568n spisali wzajemne dożywocie (P. 787 k. 59). Łukasz, sołtys w Suchymlesie, umarł między r. 1570 a 1579 (P. 917 k. 594, 932 k. 450). Pozostał po nim syn Jakub oraz córki: Katarzyna, Urszula i Barbara, wszyscy czworo w r. 1579 jeszcze nieletni (P. 932 k. 450). Z nich, Katarzyna była w r. 1584 żoną Jana Kijewskiego, żyła jeszcze w r. 1595. Urszula w r. 1584, krótko po 25/VI., wyszła za Marcina Skrzetuskiego, żyła w r. 1595. Barbara, w r. 1584 żona baltazara Gorzyckiego cz. Sczanieckiego, wdowa w r. 1589, 2-o v. w latach 1597-1608 żona "uczc." Bartłomieja Suchanowskiego, wdowa w latach 1610-1614 (Py. 128 k. 52, 98, 215, 131 k. 77v, 134 k. 8v; P. 968 k. 1228, 992 k. 625v, 1402 k. 467, 1406 k. 210, 1407 k. 214v). Jakub, syn Łukasza, głuchoniemy, pozostawał w latach 1579-1584 pod opieką braci swych rodzono-stryjecznych, Adama i Jakuba M-ch, potem w latach 1585-1587 już tylko Adama (P. 932 k. 454v, 933 k. 383, 948 k. 484). Poojcu dziedzic sołectwa w Sychymlesie, w r. 1580 w asystencji owych opiekunów kwitował Aleksandra Mokronoskiego z 66 zł. z tytułu dzierżawy tego sołectwa (P. 934 k. 483). W r. 1581 kwitował się z Mokronoskim z tej dzierżawy (P. 936 k. 120v) i t. r. skwitował go z 50 zł. (ib. k. 514v). Siostry Łukasza oraz opiekunowie w r. 1584 sprzedali sołectwo za 700 zł. Marcinowi Skrzetuskiemu, przyszłemu mężowi Urszuli M-ej (P. 1399 k. 329v), na co zezwolił komandor Adam Sędziwój Czarnkowski (P. 945 k. 552v). Jakub w r. 1587 kwitował z 30 zł. tego szwagra Skrzetuskiego (P. 948 k. 484). Żył jeszcze w r. 1595 (P. 964 k. 1427).

Bratem rodzonym Łukasza, sołtysa w Suchymlesie, był niewątpliwie Maciej, skoro jego synowie nazywani braćmi stryjeczno-rodzonymi dzieci Łukasza. Chyba ten sam Maciej był w r. 1567 jednym z opiekunów nieletniego Jana Niewierskiego (I. R. Kon. 13 k. 414). Synowie Macieja, już nieżyjącego w r. 1579, Adam i Jakub, byli wtedy opiekunami głuchoniemego Jakuba, brata stryjeczno-rodzonego (P. 932 k. 454v). Z nich Adam był w r. 1580 mężem Anny Gołaskiej, wdowy 1-o v. po Czeczeradzie Chwałkowskim dziedziczki (posesorki?) w Wyszakowie p. pozn. (P. 934 k. 453). Oboje kwitowali w r. 1588 z 30 złp. małżonków Lubońskich (P. 950 k. 457). Jakub w roli opiekuna głuchoniemego stryjecznego brata ostatni raz wspomniany w r. 1584 (P. 1399 k. 329v), potem w tym charakterze występował już tylko jego brat Adam (P. 944 k. 184v, 948 k. 484). Jakub cvhyba jednak żył jeszcze w r. 1589 (P. 951 k. 317v). Zapewne to on był Jakubem M-im w r. 1586 mężem Katarzyny Sławieńskiej, wdowy 1-o v. po Tomaszu Przyborowskim (G. 274 k. 663).

Bartłomiej nie żył już w r. 1584, kiedy żona jego Zofia Leska,córka Stefana, wdowa 1-o v. po Walentym Raczyckim, kwitowała Adama Głębockiego z 400 złp., za które zastawił jej był role folwarczne we wsi Łuczywno p. kon. (I. R. Kon. 21 k. 24). T. r., krótko po 9/II., wyszła 3-o v. za Gabriela Sulińskiego, który przed ślubem zapisał jej dług 400 złp. (ib.). Marcin, mąż Anny Małachowskiej, córki Łukasza Małachowskiego Gosława, która w r. 1589 kwitowała swych braci, Andrzeja i Jana z 20 grz. posagu, zapisanego jej przez ojca w grodzie gnieźnieńskim (P. 952 k. 295). Marcin od Andrzeja, Jana, Kaspra i Wojciecha Małachowskich Kościanków w r. 1590 wydzierżawił na trzy lata części w Małachowie Szemborowie (G. 64 k. 25).

Sylwester (Lasota), nie żyjący już w r. 1597, kiedy wdowa po nim Ewa Górska, już wtedy 2-o v. żona Mikołaja Bierzglińskiego, pozywała Stanisława Łukomskiego o zwrot srebrnego pasa wartości 50 tal. (I. R. Kon. 28 k. 264). Jan, syn zmarłego Sylwestra, mianował w r. 1618 plenipotenta (I. Kal. 84 s. 286). Wojciech, syn zmarłego Lasoty, żonie swej Agnieszce Drogoszewskiej, córce Stanisława, oprawił posag na jednej trzeciej swych części w Morzycach p. radziej. Nie żył już ów Wojciech w r. 1638, kiedy owdowiała Agnieszka kwitowała Adriana Drogoszewskiego, dziedzica części Kuczkowa, z 70 zł., reszty z 350 zł. swego posagu (I. Kal. 104b s. 1994). Może z powyższymi blisko związany krwią, Maciej M. Lasota (czyżby tu "Lasota" w charakterze imioniska?), który w r. 1634 kupił od Jana i Wojciecha braci Smardowskich za 14 grz. ogród w Smardowie p. kal. (R. Kal. 11 k. 579). Niewątpliwie ten sam Maciej wspólnie z żoną Zofią Smardowską zastawili byli części w Smardowie małżonkom Sebastianowi i Agnieszce z Magnuskich Jadamczewskim, który to zastaw Jadamczewscy w r. 1647 cedowali małżonkom Zakrzewskim (I. Kal. 113 s. 2305). Panią Zofią M-ą ze Smardowa spotykamy w roli chrzestnej w okresie 1628.6/VIII-1633.17/VII. (LB Wysocko).

Anna, przed r. 1615 żona N. Sczanieckiego. Paweł na swym domu zw. Zygmuntowskim w mieście Śródka, za murami Poznania, w r. 1618 zapisał sumę 270 złp. żonie Ewie Komorowskiej, córce Zygmunta (P. 1000 k. 976v) Jan, mąż Agnieszki Małachowskiej, już nieżyjącej w r. 1619 (Kc. 127 k. 110). Jakub z żoną Zofią z Ponętowskich uzyskali 1623.15/II. r. konsens królewski na nabycie sołectwa we wsi Kiejstry (chyba dzisiejsze Kiejsze?) w starostwie kolskim od Stanisława i Mikołaja Wicitowicow oraz Stanisława Pieścierkowicza (M. K. 170 k. 79v - 80v). Felicjanna, w r. 1625 wdowa po Piotrze Ziemięckim. Ojciec Jakub, cysters bledzewski, senior, zmarł 1649.18/XII. r. (Nekr. Bledzew).

Andrzej, syn zmarłego Stanisława, części Morzyc w p. radziej. zastawił w r. 1649 na jeden rok za 1.800 złp. bratu stryjecznemu Janowi Zawiszy M-mu (G. 82 k. 37). Mikołaj M., syn zmarlego Jana Zawiszy M-go (może tego samego?), spisywał w r. 1695 wzajemne dożywocie z żoną Joanną Biernacką, córką Wojciecha i Florentyny z Moszczyńskich (I. Kal. 152 s. 192). T. r. od Kaspra Kobierzyckiego (urodzonego z Barbary Biernackiej) uzyskał zobowiązanie sprzedania za 2.000 zł. połowy Modli w p. kal., którą miał po matce (ib. s. 225). Sumę 900 zł., którą ojcu Mikołaja zapisał był w grodzie przedeckim Urbański, cedował w r. 1699 Władysławowi Szadokierskiemu (I. Kon. 70 k. 525v).

Jakub nie żył już w r. 1659, kiedy wdowa po nim, Marianna Żarnowska z synem Kazinierzem zaierali ugodę z Janem Turzyńskim (In. 87 s. 172). Kazimierz, zapewne idcentyczny z wyżej wsxpomianym, mąż N. Turzańskiej, żyjący jeszcze w r. 1676, ojciec urodzonych w Jaksicach: Tomasza, ochrzcz. 1672.17/I. r., i Rozalii, ochrzcz. 1673.26/XII. r. (LB Tuczno). Zapewne jego też córką była Teofila, zamężna Wysocka, zmarła w Jaksicach w r. 1688(?), w wieku 20 lat (LM Tuczno). Tomasz, syn Jakuba, w r. 1659 spisywał wzajemne dożywocie z żoną Anną Gogolińską, córką Wojciecha (IN. 87 s. 159), a w r. 1661 tej żonie zapisał dług 4.000 zł. (ib. s. 529). Ludwik w r. 1696 ojciec Marcina i Rozalii, urodzonych z Marianny Jaranowskiej, wtedy już nie żyjącej (Z. T. P. 36 s. 449). Piotr w r. 1713 zawierał komplanację z Kazimierzem Zakrzewskim, podczaszycem brzeskim kujawskim (ib. 39 s. 1936). Barbara, żona Jana Morawskiego, nie żyła już w r. 1714. Zofia, w r. 1716 żona Jana Kołuszkiego z Kołudy Wielkiej, 2-o v. za Rościszewskim, umarła 1745.9/XI. r., mając 93 lata (LM Św. Michał, Gniezno). Antoni, w r. 1723 mąż Korduli Wolskiej (ib. 41 k. 611), mieszkali w r. 1744 w Ostrowie (LB Pakość). Był ów Antoni w r. 1744 dziedzicem Ostrowa koło Pakości (In. 113 k. 28). Skarbnik kruszwicki, nie żył już 1756.21/VI. r., kiedy owdowiała Korula wnukowi swemu, Leonowi Mękarskiemu, synowi Jana, cześnika kowalskiego, i swej córki Anny Morzyckiej, wydzierżawiła swoja dożywotnią połowę Ostrowa (ib. k. 226). Piotr, w r. 1722 mąż Elżbiety Słuckiej, córki zamorowanego Marcjana Słuckiego (Z. T. P. 41 k. 487). Jadwiga, licząca ponad 50 lat, zmarła 1750.3/XII. r. (LM Św. Trójca, Gniezno). Kazimierz, mąż Petronelli Mierosławskiej, córki Mikołaja i Konstancji z Mycielskich, wdowy 1-o v. po Michale Kościelskim, nie żyjącej już w r. 1736 (G. 97 k. 116). Ich synowie, Roch i Andrzej, wspomniani w r. 1737 (P. 1247 k. 122v). N., dziedzic Sosnowic w p. radziej., skwitowany w r. 1752 przez Stefana Zielonackiego (I. Kal. 196/198 k. 27) 24). Chryzostom, w r. 1747 mąż Anny Nieszczewskiej, córki Michała, komornika granicznego brzeskiego kujawskiego, i Franciszki z Trąmpczyńskich (In. 113 k. 90v).

Roch, w r. 1759 mąż Jolenty Łakińskiej, córki Zygmunta i Katarzyny z Zabłockich (N. 211 k. 339v), umarł między r. 1779 a 1785, kiedy owdowiała Jolenta kwitowała Pawła Łakińskiego, dziedzica Tłukomia i Czajcza (P. 1356 k. 378, 1362 k. 264). Umarła w Poznaniu 1800.13/III. r. mając 55 lat (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Ich córka Brygida (Brygida Józefa Nepomucena), ur. w r. 1762, ochrzcz. 1771.9/XI. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), zaślubiła w Poznaniu u Św. Wojciecha 1785.20/VIII. r. Karola Żerońskiego i żyli jeszcze oboje w r. 1795, kiedy on był dzierżawcą Ćmachowa. Panna Anna, chrzestna 1765.13/VII. r. (LB Pobiedziska). Mikołaj, franciszkanin w Kaliszu, subdiakon, zmarł 1775.24/XI. r. (Nekr. Franciszk., Śrem). Kazimierz Zawisza z Morzyc M. uzyskał w r. 1775 od swego stryja(!) Rocha Mękarskiego i jego siostry Elżbiety z Mękarskich Słupeckiej cesję sumy 2.333 złp. (I. Kon. 81 k. 1). Chyba ten sam Kazimierz Zawisza M. był w r. 1785 wojskim radziejowskim (G. 112 k. 107). Piotr, podwojewodzi brzeski kujawski, chrzestny 1778.10/XII. r. (LB Chlewiska). Anna, w latach 1779-1780 wdowa po Stanisławie Kunowskim. Balbina, około r. 1783 żona Jana Niepomucena Szczuckiego. Andrzej z Morzyc M., miecznik bydgoski, nie żył już w r. 1787, kiedy wdowa po nim Anna Kiełczewska, córka Antoniego, burgrabiego grodzkiego przedeckiego, i Anny z Jarnowskich, mianowała plenipotentów (I. Kon. 83 k. 368v). Żyła jeszcze w r. 1792 i wtedy od Ignacego Rapackiego, sędziego ziemiańskiego konińskiego, dziedzica Zwierzchocin, Kiełczewa Górnego, Zabłocia w p. kon., uzyskała na tych dobrach zapis 3.000 złp. długu (ib. 84 k. 365). Panna Karolina umarła 1818.25/V. r. (Nekr. Owińska; Nekr. Przemęt). Pani Justyna M-a, z domu Busse, chrzestna 1819.14/III. r. (LB Ostrowo n. Gopło). Antoni, dziedzic wsi Boguszki(?), z żony Marianny miał córkę Scholastykę, żonę Wawrzyńca Kurowskiego, kapitana wojsk pruskich, potem inspektora lasów królewskich, zmarłą w Braunsfeld(?) 1829.19/I. r. w wieku lat 36 (LM Kędzierzyn). Lucjan, właściciel dóbr, i Józefa z Płonczyńskich, rodzice Lucyny, która przed r. 1869 wyszła za Edmunda Kiedrowskiego, lekarza (LB Kępno), umarła zaś w Poznaniu 1907.24/VI. r., mając lat 62(61) i będąc już wdową. Włodzimierz "de M."' ur. około r. 1849, dziedzic Niedzielska w p. wieluń., chrzestny 1872.30/X. r. (LB Kępno), zaślubił w Poznaniu 1873.29/I. r. Mariannę Freudenreich, pannę 24-letnią, a świadkiem ślubu był Marceli M., dziedzic dóbr (LC Św. Maria Magdal., Pozn.; Dz. P.). Helena, w r. 1870 żona Władysława Gościmskiego, dziedzica Kochowa w par. giewartowskiej. Adela M-a, z domu Łaszczyńska, zmarła 1873.2/XI. r. (Dz. P.). Teresa wyszła w r. 1882 w par. Sokolnie w Król. Polskim za dra Leona Świderskiego (Dz. P., wiad. z 2/XII). Zoroaster umarł 1886.30/VIII. r. w Sławoszewku w Kaliskiem (Dz. P.). Z żony Marii Mogielskiej, pozostawił syna Ludwika Zoroastra, ur. w Kleczewie 1886.26/VIII. r. (więc na cztery dni przed śmiercią ojca). Ten zaślubił 1919.1/III. r. Irenę Annę Zofię Rychłowską, córkę Józefa i Zofii Speichert, posesorów Popowa Niemieckiego, ur. w Wilkowie Polskim 1893.26/VII. r. (LC Konojad).

Felicja zaślubiła 1893.12/VIII. r. w Poznaniu u Św. Marcina Kazimierza Rymarkiewicza, adwokata z Kalisza (Dz. P.).

Mosińscy
Mosińscy, zob. MoszyńscyPrzeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona3456[7]891011Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników