Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona257258259260[261]262263264265Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bunińscy cz. Bonińscy h. Korab 2.
Jan, podczaszy dobrzyński 1753 r. (ZTP 53 k.223). Wiktor, nieżonaty, chrzestny 1767.12/VII r. (LB Września). Mikołaj, ekonom z Łowęcic, zmarł 1807.12/X r. mając lat 57 (LM Cerekwica). Panna Józefa Katarzyna zaślubiła w Poznaniu 1811.26/X r. Wawrzyńca Szymona Tadeusza Gorskiego, wdowca.

Bunk
Bunk Aleksander, generał adiutant wojsk niemieckich (zaciążnych) JKMci, nie żyjący już w r. 1680. Wdowa po nim Teresa z Woli Owsianej t. r. była 2-o v. żoną Krzysztofa Lubiatowskiego (ZTP 32 s.1643).

Bunkowska
Bunkowska Marianna, żona Andrzeja Ryszewskiego. Oboje małżonkowie nie żyli już w r. 1754.

Bunsdorff
Bunsdorff(?) Baltazar, ojciec Anny, nie żyjącej już w r. 1539, żony Jerzego Logi (P.1394 k.260).

Buntowscy
Buntowscy wyszli w Buntowa, wsi w p. nakiel. Mikołaj z Buntowa 1427 r. (G.3 k.96v). Między Januszem i Piotrem z Buntowa założony został w r. 1454 zakład, iż będą żyć w pokoju (N.143 k.63). Janusz, dziedzic w Buntowie zastawił w r. 1455 Władysławowi z Domaborza za 100 grz. połowę jeziora zw. Rząszyny w Buntowie (ib. k.66). Nie żył w r. 1468, kiedy to występował syn jego Dobiesław Liszkowski (N.144 s.53). Piotr B. z Radzicza czwartą część młyna w W. Radziczu sprzedał 1460 r. za 30 grz. Piotrowi Szlagowi z Radzicza (N.143 k.90). Piotr "Róg" B. z Radziczka występował w r. 1468 (ib. s.30). Katarzyna B. sprzedała sposobem wyderkafu w r. 1470 swą oprawę ma Buntowie synowi Andrzejowi B. (P.1382 s.120). Andrzej B., dziedzic w Buntowie i Liszkowie, otrzymał 1471 r. od braci swej żony, Piotra, Mikołaja i Macieja, dziedziców z W. Strzyżewa, zapis długu 15 grz. tytułem jej posagu i skwitował ich z 35 grz. (G.8 k.47v). On i brat jego rodzony Dobiesław Sławianowski zgodzili się 1473 r. z trzecim rodzonym bratem Karszem ze Sławianowa (N.145 s.8). Dobiesław i Karsz skwitowali w r. 1474 Andrzeja z uiszczenia się za część macierzystą z Buntawa, którą to wieś ustąpili obaj Andrzejowi (ib. s.37, 41). Andrzej już nie żył 1476 r. zabity przez Sędziwoja z Łobżenicy zwanego "Nieletaj" (ib. s. 144). Barbara, wdowa po Andrzeju, procesowała 1477 r. zabójcę o głowę męża (ib. s. 146). Barbara, wdowa po Andrzeju B., wyprawiła w r. 1497 pieszego na wojnę wołoską i w r. 1498 pieszego na wojnę turecką (St. Pr. Pol. Pomn. VII 308, 520). Jan B. połowę Buntowa sprzedał w r. 1500 za 300 zł. w. Wojciechowi Krotoskiemu (N.146 s.254), a w r. 1508 od Jakuba i Mikołaja Sypniewskich kupił za 200 zł. w. części wsi Dębowo (ib. s.452). Druzjanna, w r. 1525 żona Jana Faliszewskiego. Jan był w r. 1540 jednym z opiekunów dzieci Macieja Ostrowskiego (N.213 k.78v). Żył jeszcze w r. 1545 (ib. k.103v). Nie żył w r. 1555, kiedy córka Anna była żoną Macieja Dembińskiego (ib. k.184).

Boniecki wymienia Jana B., pisarza kardynała Pryderyka Jagiellończyka w r. 1499. Może ten Jan identyczny z wymienionym wyżej pod l. 1500-8?.

Buntsch h. Własnego
Buntsch h. Własnego z Marchi Brandenburskiej. N. z Żółwina (Solven?), ojciec Kaspra Fryderyka Wilhelma, ochrzcz. 1716.20/III r. (LB. Miedzyrzecz, dysyd.). Możej jego córka Joanna Lukrecja Erdmutha, występująca 1716.29/VII r. jako chrzestna (ib.). Staruszka pani B., z domu von Luck, pochowana została 1725.27/XII r. (LM Wolsztyn, dysyd.). Krzysztof Fryderyk, ojciec Anny, ochrzcz. 1726.6/VIII r., i Barbary Bogumiły, ochrzcz. 1729.21/IX r. (LB Międzyrzecz, dysyd.). Beata, w r. 1738 żona Krystiana Konrada Dziembowskiego.

Burawski
Burawski (Borawski?) Maciej, w r. 1753 mąż Katarzyny Chmielewskiej córki Ignacego i Katarzyny Kaczkowskiej, wdowy 1-o v. po Józefie Starodworskim (I. Kal.196/8 k.34).

Burba h. Własnego
Burba h. Własnego Antoni, skarbnik Ksiąstwa Żmudzkiego, w r. 1762 plenipotent Druwów, braci swych ciotecznych (Kośc.329 k.64v).

Burchacka
Burchacka Konstancja i jej mąż Michał Bystram, oboje małżonkowie już nie żyli w r. 1734.

Burchard
Burchard urodzony Karol, nie żyjący już w r. 1787, ojciec Eleonory "de Burchardi", żony t. r. urodzonego Ernesta Fryderyka Mylo. Zapis odnośny notorycznie fałszowany w pierwszej połowie XIX w. (P.1364 k.129).

Burczalewicz
Burczalewicz urodzony Jan wspólnie ze swą żoną Barbarą Kolińską wydzierżawili 1714 r. na trzy lata Konarzewo w p. pyzdr. od małżonków Boruckich (I. Kal.159 s.125).

Burczynscy
Burczynscy byli h. Lubicz w Małopolsce, nie wiem jednak czy podani tutaj mieli z tamtymi cokolwiek wspólnego? Marianna, żona Adama Sokolnickiego, w r. 1664 spadkobierczyni swej siostry rodzonej panny Anny (I. Kon.58 k.291). Urodzony Józef umarł w Posadowie 1781.22/XII r. (LM Lwówek). Franciszek, ekonom w Nadziejewie, wdowie, zaślubił 1789.21/VI r. Zofię Kowalską i miał z nią córkę Helenę Zofię Mariannę, ochrzcz. 1790.25/V r. (LB Mądre).

Burent
Burent(?) Anna, w r. 1771 żona Władysława Pawłowskeigo (W.94 k.295).

Burgsdorf h. Własnego
Burgsdorf h. Własnego z Marchii Brandenburskiej. Urszula, w r. 1591 wdowa po Melchiorze Dier z Chwłmna. Jerzy Erentreich, podpułkownik brandenburski, po którym wdową była w r. 1678 Urszula Gertruda Golczówna, córka Arnolda z Rzepowa (W.86 k.361). Fryderyk Erdman i żona jego Ewa Małgorzata Rohr, rodzice Fryderyki Małgorzaty, w r. 1737 żony Karola Krzysztofa Golcza (W.91 k.326v). Ernest Krzysztof, prezydent (LKMci(!), w r. 1755 mąż Marii Elżbiety Salisch (W.93 k.175).

Burnowski
Burnowski szlachetny Łukasz, w l. 1604-1605 mąż Barbary Grochowskiej (I. Kal.71 s.1222), która w 1604 r. kwitowała Stanisława Grochowskiego z 140 zł. należnych jej z dóbr rodzicielskich od Stanisława oraz jego braci, Mikołaja i Jana (ib.70 k.761v).

Burscy h. Jasienczyk
Burscy h. Jasienczyk z ziemi czerskiej. Bartłomiej wspólnie ze swoją żoną Elżbietą "de Waliska" wydzierżawili w r. 1665 od Katarzyny ze Smuszewa Starkowieckiej, kasztelanowej łęczyckiej, wieś królewską Międzylesie ze starostwa konińskiego (I. Kon.58 k.364). Klara, córka Bartłomieja, występowała w r. 1682 (ib.63 k.588). Marcin był w r. 1739 mężem Teresy Paruszewskiej, córki Jakuba i Zofii Skorzewskiej (P.1255 k.61). Oboje już nie żyli w r. 1755, a ich syn nieletni Maciej pozostawał wówczas pod opieką Mikołaja Paruszewskiego (P.1316 k.182). Wojciech, pisarz w Ostrowie, zaślubił 1758.9/VII r. Elżbietę, wdowę 1-o v. po Janie Rakowskim (LC Strzelno), która umarła w Młynach 1765.14/V r., mając lat 50, pochowana w kościele Św. Trójcy w Strzelnie, obok swego pierwszego męża (LM Strzelno). Wojciech zaślubił 2-o v. 1765.3/IX r. wdowę Antoninę Pigłowską i umarł w Dąbrówce w r. 1771, pochowany 18.IV (LC i LM Mogilno).

Burzyńscy h. Trzywdar
Burzyńscy h. Trzywdar. Julian, rektor szkoły w Powidzu, zmarł 192.23/V r. (Dz. P.). Seweryna zmarła w Poznaniu 1922.11/XII r., a zawiadamiali o tym siostra i brat (ib.). Tą siostrą była chyba Stanisława zmarła w Poznaniu 1931.21/X r. w 81 roku życia (ib.). Brat zaś to niewątpliwie Konstanty, emerytowany rektor II Szkoły Powszechnej w Poznaniu, zmarły tam 1937.25/VI r. w wieku lat 78 (ib.). Wszyscy troje pochowani na cmentarzu Św. Marcina przy ul. Towarowej.

Burzynscy, Burzenscy
Burzynscy, Burzenscy różni. Józef i Katarzyna, rodzice Adama Antoniego, ochrzcz. 1715.7/I r. (LB Grodzisko). Teodora, w r. 1749 żona Walenteogo Buławeckiego. Michał, łowczy latyczowski, miał z żony Teresy Omańskiej córkę Justynę, już nie żyjącą w r. 1753, żoną 1-o v. w r. 1728 Gabriela Jaworskiego, rotmistrza wojsk koronnych, 2-o v. Stefana Wkryńskiego, 3-o v. Władysława z Kalinowy Zaremby, cześnika sieradzkiego, starosty prośniatkowskiego (I. Kal.226 k.403). Walenty i Katarzyna z Dembińskich, rodzice Marianny, zmarłej w Markowicach 1779.26/V r., mającej lat 12 (LM. Krerowo). Ur. Stanisław, ekonom z Źrzenicy, zaślubił 1783.8/VI r. wdowę, sław. Magdalenę Brzulską (LC Środa). Józef, po którym wdowa Maria Magdalena Wirsing, córka Krystiana i Marii Doroty Kluczyńskiej, ur. 1826.5/IV r., zmarła w Poznaniu 1910.6/VII r. (LM Św. Marcin).

Zob. Bużeńscy.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona257258259260[261]262263264265Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników