Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona259260261262[263]264265266267Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Buszewscy h. Grzymała
Seweryn, syn Jakuba i Kośmidrówny (Bielskiej), wspomniany w r. 1603 (P.982 k.73v), żeniąc się w r. 1609 z Zofią Bronikowską, córką Piotra, na połowie swych części w Otorowie, pustce Swiączyno i jeziorze we wsi Buszewo oprawił jej posag 3.000 zł. (P.982 k.75; Ws. 204 k.354v). Wzajemne dożywocie spisał z tą żoną w r. 1610 (P.1407 k.280v). Od Jana Otorowskiego kupił w r. 1611 za 1.000 zł. części w Otorowie i Swiączynie (ib. k.451), a w r. 1612 kupił części tamże za 300 zł. od Anny z Otorowskich Janowej Węgierskiej (P.1408 k.149v). Części Otorowa i Swięczyna sprzedał t. r. Aleksandrowi Brodzkiemu (ib. k.266v). Żonie swej w r. 1617 oprawił posag 2.000 zł. (P.1410 k.443v). Wspólnie z nią nabyli w r. 1626 od Aleksandra Twardowskiego za 11.000 zł. części Mrowina i Przybrody w p. pozn. (P.1415 k.419). Zofia żyła jeszcze w r. 1632, a umarła w r. 1635 lub krótko przed tą datą. Najłodsze dziecko z niej zrodzone chrzczone było w grudniu 1635 r., niewątpliwie już po śmierci matki, bowiem t. r. Seweryn oprawił posag 1.000 zł. drugiej swej żonie Dorocie Grabskiej (R. Kal.11 k.705). W r. 1638 części Mrowina Przebrody sprzedał za 9.700 zł. kapitule katedralnej poznańskiej (P.1419 k.475). W r. 1649 Dorota Grabska była już wdową (G.82 k.83). Z pierwszego małżeństwa synowie Wojciech i Stanisław, o których niżej, Andrzej, ochrzcz. 1635.2/XII r. (LB Zduny). Córki: Teresa, ochrzcz. 1631.2/III r., żyła jeszcze w r. 1636, Dorota, ochrzcz. 1632.4/IV r., zapewne już nie żyjaca w r. 1636, Barbara, wspomniana w l. 1636-38 (ib.; P.161 k.217v; 1419 k.375).

1) Wojciech, syn Seweryna i Bronikowskiej, obok ojca i rodzeństwa w r. 1636 współdziedzic części w Mrowinie (P.161 k.217v), spadkobierca ciotki Magdaleny Kucharskiej 1659 r. (Kośc.304 k.1003v). Wraz z żoną Anną Rutkowską, córką Jana, wydzierżawił 16773.22/VII r. Kiszewy w p. kon. od Andrzeja Grodzickiego (I. Kon.60 k.832v). Żyli jeszcze oboje w r. 1677 (ib. k.966v, 1090). Wojciech żył jeszcze w r. 1682. Wspomniany wtedy syn jego Stanisław (I. Kon.63 k.588). Nie wiem czy tego Stanisława, czy Stanisława, syna Seweryna a brata Wojciecha żoną była w r. 1685 Anna Witkowska (ib.66 k.117v).

2) Stanisław, syn Seweryna i Bronikowskiej, współdziedzic w Mrowinie 1636 r. (P.161 k.217v), żył jeszcze w r. 1676 (I. Kon.60 k.940v). Córka jego Katarzyna wyszła w r. 1664, krótko po 27/II, za Jana Paczyńskiego, z którym żyła jeszcze w r. 1676.

3. Stefan syn Wincentego i Belęckiej, wspomniany w r. 1579 (P.932 k.765v), z działu dokonanego między nim a bratem Jakubem otrzymał w r. 1586 Buszewo (P.947 k.10v, 11v). Żeniąc się w r. 1588 z Jadwigą Tarnowską, córką Józefa, wdowa 1-ov. po Mikołaju Sławieńskim, dostał na krótko przed ślubem od jej opiekuna Krzysztofa Jabłonowskiego zapis długu 880 zł. (P.949 k.582v, 701; 952 k.285). W r. 1590 oprawił jej na połowie Buszewa posag 1.600 zł. (P.1400 k.504). Żył jeszcze w r. 1598 (P.968 k.1253, 1320v), nie żył już w r. 1602, kiedy to wdowa po nim Jadwiga Tarnowska, już wtedy 3-o v. żona Andrzeja Zadorskiego, otrzymała od trzeciego swego męża oprawę 1.600 zł. posagu (P.1404 k.433). W r. 1606 brat Stefana Jakub, jako opiekun osieroconych bratanków, Jana i Jerzego, zobowiązał się ich wieś Buszewo sprzedać sposobem wyderkafu za 1.600 zł. małżonkom Srzemskim (P.978 k.673v). Jadwiga z Tarnowskich była wdową już i po Zadorskim w r. 1609 (P.982 k.680v; 1406 k.613). Córki Stefana: Zofia, Anna, obie występujące jako niezamężne, pierwsza w l. 1618-22, druga w l. 1618-30 (P.1000 k.600; 1004 k.796; 1023 k.305), i Elżbieta, niezamężna w l. 1616-26 (P.996 k.340v; 1004 k.796; 1008 k.863v; 1017 k.352) nie żyjące już w r. 1630 (P.1023 k.269). Wszystkie trzy miały posagi po 600 zł. każda, zabezpieczone na Buszewie. (ib.). Z synów Stefana, o Janie wiem tylko tyle, że był jeszcze małoletni w r. 1606 (P.978 k.673v). Może to ten sam Jan wspomniany jako żyjący w r. 1610? (P.984 k.467). O Jerzym zob. niżej.

Jerzy, syn Stefana i Tarnowskiej, małoletni w l. 1606-9, dziedzic po ojcu Buszewa (P.978 k.673v; 1406 k.613), pełnoletni już w r. 1614 (P.992 k.410), wedle zobowiązania z r. 1615 sprzedał w r. 1620 Buszewo za 5.500 zł. Jakubowi Srzemskiemu (P.1412 k.119v). Żoną jego była Róża Wodecka. W r. 1628, 25/VI, Jerzy chrzcił urodzonego z tej żony syna Jana (LB Duszniki; P.1056 k.170v). Jako spadkobierca siostry Elżbiety, kwitował w r. 1630 Jakuba Srzemskiego, dziedzica Buszewa, z należnej jej sumy 600 zł. (P.1023 k.369). Od Stanisława Chełmskiego kupił w r. 1636 za 7.500 zł. Popowo w p. pozn. (P.1418 k.690), a sprzedał tę wieś w r. 1639 za 10.500 zł. Krzysztofowi Prusimskiemu (P.1419 k.1392v) i wówczas zobowiązał się stawić do akt swą żonę celem dokonania kasaty jej praw na tej wsi (P.1040 k.288v). Od Mikołaja Hersztopskiego kupił w r. 1640 za 4.440 zł. Charzewo w p. gnieźn. (P.1420 k.262). Sprzedał tę wieś w r. 1644 za 6.500 zł. Piotrowi Racięskiemu (P.1421 k.795) kwitował w r. 1647 brata swej żony Jana Wodeckiego z 4.200 zł., które w posagu za Różą Wodecką zapisał był jej zmarły ojciec Maciej (P.1056 k.183). Żył jeszcze w r. 1651 (G.82 k.411). W r. 1652 Róża, już jako wdowa,, wydzierżawiła na trzy lata od małżonków Niemieczkowskich część Skrzetuszewa w p. gnieźn. (G.82 k.536v). Prócz wspomnianego już Jana, o którym nie wiem nic więcej, miał Jerzy syna Stanisława.

Stanisław, syn Jerzego i Wodeckiej, z żoną swą Anną Golińską, wdową 1-o v. po Mikołaju Zakrzewskim, spisał wzajemne dożywocie w r. 1664 (P.1425 k.347; Kośc.305 k.561). Oprawił jej w r. 1668 posag 4.000 zł. (P.1867 k.150). Od Dobrogosta Trlęskiego kupił w r. 1675 za 18.000 zł. Drożdżyce i część Raszkowa w p. kośc. (P.1427 k.78). Żona jego nie żyła już w r. 1686, kiedy to zrodzonym z niej córkom, Katarzynie i Łucji, zapisął po 4.000 zł. posagu (Kośc. 306 k.327v). Drożdżyce i połowę Raszkowa sprzedał w r. 1688 za 17.500 zł. Wincentemu Granowskiemu (P.1115 VII k.9), a w r. 1690 od Prokopa Kołaczkowskiego kupił za 23.900 zł. Psarskie w p. kośc. (P.1431 k.367v). Nie żył już w r. 1695 (P.1129 II k.66). Syn jego Michał, o którym niżej, córki: Katarzyna zaślubiła w Granowie 1689.6/II r. Marcjana Domaradzkiego, Łucja, ochrzcz. 1669.14/XII r. (LB Poniec), zaślubiła przed 1692.24/VIII r. Ludwika Cieleckiego i żyła z nim jeszcze w r. 1705, Krystyna, ochrzcz. 1676.8/XI r. (LB Oporowo).

Michał, syn Stanisława i Golińskiej, ochrzcz. 1667.1/X r. (LB Poniec), sprzedał w r. 1695 Wojciechowi Żegockiemu i żonie jego Mariannie Belęckiej wieś Psarskie za 24.000 zł. (P.1129 II k.66). Nie żył już w r. 1715 (P.1149 I k.220v). Z Konstancji Palczyńskiej, nie żyjącej w r. 1747, był syn Stanisław (P.1289 k.52v). Ten ostatni w r. 1751 cedował Jakubowi Hersztopskiemu, rodzącemu się z Marianny Cieleckiej, córki Łucji z Buszewskich, spadek w dobrach Psarskie po ciotce Katarzynie Domaradzkiej (Kośc.325 k.75v). Zob. tablicę.

W początkach XV wieku siedzieli w Buszewie dziedzice, których przynależności rodowej nie wiem niczego bliższego. Wśród nich są i dziedzice Buszewka Małego, którzy na pewno nie byli Grzymalitami. Tomasz, Tomek B. w l. 1403-20 (P.2 k.156; 6 k.95). Jego żona Wichna 1406 r. (P.2 k.319v). Mikołaj z Buszewa 1415 r. (P.4 k.84v). Jarand z Buszeewa 1423 r. (P.7 k.55v). Hieronim z Buszewa 1423 r. (ib. k.66). Bronisz z Buszewa 1427 r. (P.9 k.84). Jakub, dziedzic w Buszewie, 1499 r. mąż Elżbiety, dziedziczki z Rękawczyna (G.6 k.50). Łukasz z Małego Buszewa sprzedał w r. 1478 za 200 grz. Małe Buszewo Mścichowi, dawniej z Zajączkowa (P.1386 k.95v). Ów Mścich z Buszewa występował w r. 1480 jako rodzony bratanek Sędziwoja Żydaczewskiego i Jana Przetockiego (ib. k.191, 196). W r. 1486 Małe Buszewo sprzedał za 320 grz. Wojciechowi Niemierzewskiemu, nabywając od niego jednocześnie sposobem wyderkafu za 100 kop groszy połowę jeziora w Durmowie, a od Katarzyny i jej synów Stanisława i Mikołaja, dziedziców w Nowym Gorzycku, nabył też wtedy wyderkafem za 150 grz. 12 łanów w Nowym Gorzycku (P.1387 k.41v). Mścich z Wieliego(!) Buszewa w r. 1489 od po-

@tablica

wyższego Niemierzewskiego nabył sposobem wyderkafu za 100 kop gr. połowę Durnowa i dwoma łanami sołeckimi w tejże wsi (ib. k.104v). Mikołaj B. nabył 1488 r. wyderkafem za 250 zł. Dobczyn w p. kośc. od Jana Baranowskiego (P.1387 k.95v). Jan B. od Michała Ruchockiego, burgrabiego konińskiego, kupił w r. 1496 wyderkafem za 100 zł. w. połowę Ruchocina (P.1383 k.126). Ks. Jan, altarysta kościoła parafialnego w Otorowie 1515 r. (P.1392 k.53). Może imię pomylone i mowa tu o ks. Jerzym, o którym było wyżej? Barbara B. cz. N. Niemierzewska wdowa po Mikołaju Bylińskim w r. 1536, siostra z jednego ojca Jana Piekarskiego (P.874 k.120). Anna, nie żyjąca w r. 1553, żona Jana Rosnowskiego. Barbara, w l. 1555-63 żona Macieja Mokronoskiego. Zofia, opiekunka Wojciecha i Jana Lipnickich, synów zmarłego Stanisława, 1557 r. (P.898 k.1016v).

Zofia była w l. 1626-30 żona Janusza Krzekotowskiego. W r. 1626 w asyście swych braci stryjecznych Jerzego, Eremiana i Seweryna B-ich kwitowała Jakuba z Bukowca Srzemskiego, dziedzica W. Buszewam z 600 zł. swego posagu (P.1017 k.353). O Jerzym i Sewerynie zob. wyżej, o Eremianie nie wiem nic więcej. Syn córki owej Zofii, kanonik poznański Maciej Pilchowski legitymując się w r. 1676 ze szlachectwa przy instalacji na kanonię nazwał swą babkę błędnie Marianną, a jako jej herb podał Grzymałę (Wiemann). Wojciech, w r. 1669 dzierżawca wsi Uninie dziedzicznej Konarskiego, wojewodzica kaliskiego (I. Kal.129 s.97). Marianna, żona Franciszka Grodzieńskiego 1676 r. N., mąż Zofii z Karśnickich, córki Łukasza 1676 r. (I. Kon.60 k.909). Franciszek, pod imieniem Adama franciszkanin konwentu kaliskiego 1725 r. Jego matką była Teresa z Kossowskich, córka Andrzeja i Doroty Trąmpczyńskiej (I. Kal.161 s.8). Domicella, żona Józefa Krupockiego 1784 r. Katarzyna Salomea, zamężna Wojsławska, zmarła 1807.19/IX r., mając lat 74 (LM Ostrowo k. Gniezna).

Buszkowscy, Boszkowscy
Buszkowscy, Boszkowscy (pierwsza forma ustaliła się ostatecznie od połowy XVI w.). wyszli z Buszkowa (dawniej też Boszkowa) w p. gnieźn. parafii skulskiej, na samym pograniczu p. konińskiego. Siedziała w tej wsi licznie rozrodzona szlachta różnoherbowa, której rozdzielić wedle herbów nie umiem. Byli wśród nich: Leszczyce (ślad w przydomku "Laska"), Łazanki, w początku XV w. Awdańce, w końcu tego stulecia Warnie, a zapewne też i przedstawiciele innych herbów, zobaczymy bowiem niżej, że nazwisko to przechodziło czasem poprzez kobiety. Mogę więc tu wymienić jedynie sporą ilość luźnych osób, przeważnie bez ustalenia powiązań genealogicznych. Stąd brak pewności, czy wśród nich nie znaleźli się też Buszkowscy z Kujaw, Buszkowscy z p. kaliskiego, lub nawet niektórzy Boszkowscy z p. kościańskiego, o których pisałem wyżej. W drugiej połowie XV w. jeden z Buszkowskich z p. gnieźnieńskiego przeniósł się do p. kcyńskiego i założoną tam przez siebie osadę nazwał Buszkowem. O jego potomkach będę mówił na końcu tego artykułu.

Hektor i Laska z Boszkowa 1415 r. (G.2 k.22). Bogumił, Maciej i Mroczek, dziedzice w Boszkowie 1415 r. (ib. k.55v, 59v). Pietrasz i Jan 1419 r. (ib. k.66, 74). Mikołaj 1424 r. (G.3 k.213v). Tomek miał termin ze Stanisławem z Lubomyśla około r. 1420 (G.3 k.272). Jakub około r. 1423 był mężem Elżbiety (ib. k.42(. W jej imieniu w r. 1448 wzywał Stefana, dziedzica w Gałczynie, do uiszczenia sumy (G.6 k.7). W imieniu tejże żony, dziedziczki z Rękawczyna, wzywał 1449 r. Janusza z Budzisławia do uiszczenia 24 grz. (G.6 k.59v). W r. 1450 był jednym z arbitrów dokonujących działu między Anną, wdową po Mikołaju z Boszkowa, a Bartoszem, Dorotą, Janem i Wojciechem, dziećmi jej (ib. k.120). Jan, dziedzic w Boszkowie, na folwarku w tej wsi oprawił w r. 1449 posag 50 grz. żonie swej Sądce (P.1380 k.77v).

Swiętochna "Łazanczyna" (Lanszanczina) z Boszkowa miała w r. 1449 termin sądowy z bratem Andrzejem i matką Anastazją (G.7 k.10). Jan "Łazanka" na swej części Boszkowa oprawił w r. 1466 posag żonie Swiątochnie (Swiętochnie) (P.1384 k.224). Żył jeszcze 1482 r. i był ojcem Tomasza i Jana (G.11 k. m.74v a 75). Tomasz B. "Łazanka" cz. "Kokoszka" na połowie części w Boszkowie oprawił w r. 1489 posag 30 grz. żonie swej Annie (P.1387 k.120). Nie żył już w r. 1499, kiedy to jako dziedzice w Boszkowie występowali jego synowie, Mikołaj i Jan (G.24 k.24v). Rodzeństwo: Jan, Mikołaj, Barbara, Dorota i Elżbieta, dziedzice w Boszkowie, otrzymali w r. 1501 od swej siostry ciotecznej Elżbiety, żony sławetnego Jakuba Króla z Torunia, zapis 5 grz. długu i w tej sumie zastaw pięciu cząstek roli w Buszkowie (G.24 k.150v). Między braćmi Mikołajem i Janem z jednej strony, a Janem, Jakubem i Tomaszem, dziedzicami w Boszkowie i Kaliskiej z drugiej strony, założone zostało w r. 1500 vadium (ib. k.89v). Jan, Barbara i Dorota, dzieci zmarłego Tomasza, miały w r. 1513 sprawę z braćmi Piotrem i Michałem B-mi "Plichtami" o pięć morgów pola, które Jan i jego siostry nabyli od Elżbiety Królowej (G.25 k.421, 423v). W r. 1514 kwitowali Piotra B. dziedzica w Boszkowie, z 5 grz (G.19 k.252v). Przeciwko wspomnianemu Janowi, którego po ojcu zwano "Kokoszką", występowała w r. 1513 jego matka Anna, skarżąc go o wygnanie jej z oprawy w częściach Boszkowa (Py.170 k.87). T. r. Wawrzyniec Gałczyński i Marcin B. poręczyli za matkę i syna, iż będą żyć w pokoju z Piotrem i Michałem B-mi "Plichtami" (G.25 k.417v). Jan, Barbara i Dorota, pozywali w r. 1514 owych Plichtów, którzy im nie stanęli i z tej racji winni byli płacić winę (P.866 k.12). T. r., jako spadkobiercy zmarłej Elżbiety, żony Króla, występowało rodzeństwo: Piotr, Jan, Barbara i Dorota, dziedzice w Boszkowie (G.25 k.484). Miał więc Tomasz conajmniej trzech synów. Jan Kokoszka pozywany był w r. 1541 przez Jakuba B. i Barbarę Jastrzębską małżonków (G.29 k.135). Od Piotra "Plichty" kupił w r. 15343 za 20 grz. zagrodę w Boszkowie (G.335a k.187). Zapewne ten sam Jan, nie żyjący już w r. 1549, był ojcem Marcina i Bartłomieja (G.34 k.374v). Z nich Marcin "Kokoszka", piszący się stale Buszkowskim, pozywany był w r. 1562 o najechanie domu i zabicie Floriana Siedleckiego (G.41 k.549v). Części w Siedlcu sprzedał w r. 1564 za 300 zł. braciom Wawrzyńcowi i Grzegorzowi Siedleckim (P.906 k.702v; 1397 k.356v). Może ten sam Marcin był w r. 1558 mężem Agnieszki Słowikowskiej, córki Andrzeja? (G.37 k.243). Marcina, już nie żyjącego w r. 1579, synem był Jakub (G.57 k.472). Ten w r. 1599 kupił od Wojciecha Pomorzańskiego za 1.500 zł. część w Karczewie w p. gnieźn. (P.1403 k.358). Pożyczywszy Janowi Pomorzańskiemu 400 zł., wziął od niego w zastaw w r. 1605 część Bojenic w p. gnieźn. (G.68 k.428v). Żył jeszcze w r. 1610, kiedy to występował obok swych zamężnych sióstr, Jadwigi i Anny (G.337 k.336v, 337v). Zapewne jego bratem był wspomniany w r. 1588 Jan, syn nieżyjącego już Marcina (I. Kon.23 k.165). Wspomniany wyżej Bartłomiej, syn Janam a brat Marcina, występujący w r. 1551 (P.891 k.163), żył jeszcze w r. 1581, kiedy syn jego Jan kwitował Jana Chwalikowskiego (G.59 k.299).

Mikołaj "Laska" z bratem Piotrem, dziedzice w Boszkowie, kupili wspólnie w r. 1449 za 130 grz. od Jakuba, dziedzica w Kościeszkach, części Kościeszek i części wsi Siedlec w p. kon. (P.1380 k.100). Mikołaj ów na połowie części w Boszkowie i Siedlcu oprawił w r. 1462 posag 80 grz. żonie Barbarze (P.1384 k.95v). Synem Mikołaja był Michał, córkami: Anna, Jadwiga i Katarzyna (G.7 k.180v). Jan Paksiński, syn Katarzyny a wnuk zmarłego Mikołaja Laski, część w Boszkowie spadłą po tym dziadzie na niego obok ciotki jego rodzonej Jadwigi, sprzedał 1494 r. za 30 grz. Jakubowi B. (G.16 k.69), a w r. 1497 wraz z tą ciotką zeznał, iż ten Jakub B. "Nyrka", któremu w posagu za żoną sprzedali oni za 40 grz. część neleżącą do owej ciotki w Boszkowie, Siedlu i Białej(?) w p. gnieźn., uiścił te 40 grz. (G.17 k.12). Drugi z braci, Piotr, pożyczył Janowi Kopydłowskiemu 10 grz. wziął w zastaw łan w Kopydłowie (I. Kon.2 k.102). Ten sam Piotr nabył w r. 1467 za 32 grz. sposobem wyderkafu od Chebdy z Góry łan we wsi pustej Góry w p. kon., a żonie swej Dorocie, siostrze tego Chebdy, oprawił 60 grz. posagu na swych połowach w Boszkowie i Siedlcach (P.1384 k.249v). Jan Kopydłowski skwitował w r. 1469 z pożyczonych 10 grz. (I. Kon.2 k.121v). Szwagra Chebdę z Gór skwitował w r. 1472 z 60 grz. posagu swej żony (I. Kon.1 k.5).

Bartłomiej na połowie części Boszkowa w p. kon.(!) oprawił w r. 1462 posag 30 grz. żonie swej Dorocie (P.1384 k.112v). Jakub B. miał w r. 1466 sprawę z Piochną o jej posag oprawiony na Siejuszycach (I. Kon.2 k.88). Jakub połowę swych części w Boszkowie sprzedał 1475 r. za 30 grz. bratu stryjeczno-rodzonemu Grzegorzowi (P.1386 k.35). Nie wiem czy ten, czy inny Jakub na połowie części w Boszkowie oprawił w r. 1469 posag 150 grz. żonie swej Barbarze (P.1385 k.16). Miedzy Tomaszem B. ze wsi Siedlec(!) i jego bratem rodzonym(!) Tomaszem B. z Boszkowa, występującymi z jednej strony, a Chebdą i Janem, braćmi, dziedzicami Góry, z drugiej strony, założone zostało w r. 1475 vadium (Z. Kon.2 k.166). Tomasz, dziedzic w Siedlcu, Boszkowie i Kaliskiej, występował w r. 1476 jako brat rodzony nie żyjącego już Piotra B. z Kaliskiej, ojca Doroty. Rodzonym wujem owej Doroty nazwany Stanisław Wolski (I. Kon.1 k.80, 80v).

Wojciech B. z Boszkowa sprzedał w r. 1482 Chebdzie Górskiemu za 50 grz. części w Boszkowie ojczyste oraz nabyte od małżonków, Wojciecha Kuli i Barbary (P.1386 k.153).

Jerzy i Stanisław rodzeni, niedzielni z Boszkowa zeznali 1482 r. dwie morgi ojczyste w tej wsi za 2 grz. Chebdzie Górskiemu (G.11 k.98v).

Szlachetny Tomasz Boszkowski, obywatel poznański, kupił w r. 1485 za 150 grz. od opatrznego Jana, młynarza królewskiego na Warcie, miarę z tego młyna (P.1387 k.37).

Andrzej części w Ościsłowie w p. kon. sprzedał w r. 1494 za 50 grz. braciom z Baranowa i ich matce Małgorzacie, zatrzymując dla siebie tylko jeden łan trzymany wyderkafem od Jaranda Wiśniewskiego (P.1383 k.47). Jakub, dziedzic w Boszkowie, oprawił w r. 1494 na połowie części tej wsi oraz części Siedlca i Kościeszek w p. kon. posag 30 grz. żonie swej Jadwidze, córce Adama Markowskiego (P.1383 k.23v).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona259260261262[263]264265266267Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników