Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona262263264265[266]267268269270Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Buszkowscy, Boszkowscy
3. Wojciech, syn Mikołaja i Cerekwickiej, wspomniany w r. 1571 (G.51 k.220v), żył jeszcze w r. 1590 (P.953 k.270v). Zapewne identyczny z Wojciechem B., mężem Ewy Bunińskiej, która w r. 1596 kwitowała z 84 zł., reszty z sumy 480 zł., Jakuba Bubińskiego i jego żonę Ludmiłę Węgierską (I. Kal.63 k.552v). Ta Ewa, córka Wawrzyńca Węgierskiego, żyła jeszcze wraz z mężem 1624 (ib.90b s.2877).

4. Adam, syn Mikołaja i Cerekwickiej, wspomniany w r. 1571 (G.51 k.220v), posiadacz (dziedzic?) Kobyłek, zabił w r. 1586 we wsi Górka Jana Czartkowskiego (Kc.119 k.234). Mąż Katarzyny Przecławskiej, wdowy 1-o v. po Janie Sierosławskim, zmarłej w r. 1589 (P.951 k.209v; 952 k.15). Adam zabił w r. 1596 w Poznaniu Jana Racędowskiego (Py.128 k.71). Od Marcina Nadbora nabył w r. 1598 sposobem wyderkafu za 500 grz. dwa łany w Nadborowie Wielkim w p. kcyń. (P.1402 k.835v). W r. 1618 był opiekunem bratanków, synów Michała B. (P.1000 k.224). Zob. tablicę.

Buszkowscy
@tablica

W nieznanym mi, ale niewatpliwie bliskim związku genealogicznym z powyższymi Andrzejem, ożenionym z Heleną Kurzeską, pozostawiły: Marianna, żona 1-o v. Jana Fakinetti, sekretarza JKMci, 2-o v. w l. 1683-94 Jana Zygmunta Lewald Majera, kapitana, potem majora JKMci, oraz Anna, żona Adriana Gawrońskiego z województwa łęczyckiego. Małżonkowie Gawrońscy już nie żyli w r. 1711.

Buszkowscy z Buszkowa
Buszkowscy z Buszkowa w p. kaliskim. Świeszek z Buszkowa miał 1422 r. termin z Janem Laską z Łęgu (Z. Kal.12 k.31v). Bieniak z Buszkowa nabył w r. 1443 od Mikołaja i Piotra braci z Pacynowic połowę Pacynowic w p. kal., dając im wzamian za to Pieruszewo w p. kal. i dopłatę 30 grz. (P.1379 k.55). Maciej B. działał 1445 r. w imieniu Jana Kamblana z Grabu (Py.11 k.268). Maciej, "niegdy z Buszkowa", sprzedał w r. 1446 Andrzejowi z Krośnina za 150 grz. połowę Buszkowa i Rudy w p. kal. (P.1379 k.130). Maciej niegdy z Buszkowa, obecnie z Pacynowic, pozywał 1453 r. Piotra z Pacynowic (I. Kal.5 k.18v). Maciej z Buszkowa kwitował 1461 r. z kaucji poręczycielskiej Mikołaja i Jana, braci rodzonych z Szczur (I. Kal.1 k.34v). Od ks. Andrzeja niegdy z Ciemirowa kupił w r. 1462 za 100 grz. połowę Ciemirowa w p. kal. (P.1384 k.152). Nie żył już w r. 1469, kiedy jego syn Piotr z Buszkowa połowę wsi Ciemirowo w p. kal. sprzedał za 100 grz. Mikołajowi z Gizał. Jako jeszcze nieletni, działał wówczas w asyście rodzonego swego wuja ks. Tomasza, plebana z Żegocinie, oraz rodzonego stryja Mikolaja B., obydwu dziedziców w Buszkowie (P.1385 k.51). Piotr, pisany z Pieruszyc, zastawił 1474 r. swą cześć w tej wsi za 10 grz. Mikołajowi Suskiemu (I. Kal.2 k.305v), a będąc już klerykiem, swoje cztery łany w Pieryszycach sprzedał sposobem wyderkafu w r. 1475 synom Mikołaja "Mieczka" z Pacynowic (P.1386 k.39). Ten sam Piotr, ale już bez cech duchownego, w 1582 r. kwitował z 10 grz. Mikołaja Pleszewskiego (I. Kal.3 k.83v) i z 40 grz. za sprzedaną część w Pioruszycach Marcina Pioruskiego (ib. k.86v). Mikołaj, może brat Macieja a stryj Piotra, dziedzic w Buszkowie, na połowie wsi Ruda i na całym dworze, inwentarzu i sadzawce w tej wsi oprawił w r. 1469 posag 60 grz. żonie swej Dorocie (P.1385 k.28). Łan w Rudzie sprzedał za 10 grz. Andrzejowi Charzewskiemu (P.1383 k.276v). Katarzyna, córka Mikołaja B., kwitowała 1468 r. ojca ze swych dóbr rodzicielskich w Buszkowie (I. Kal.1 k.469v). Elżbieta, wdowa po Mikołaju z Buszkowa, kwitowała Bartłomieja Gruszczyńskiego, kasztelana kaliskiego, z oprawy 60 grz. swego wiana na połowie Buszkowa (ib.2 k.184). Małgorzata, żona Wojciecha B., domagała się 1479 r. uiszczenia 8 grz. od Jana Sulisławskiego (ib. k.536v).

Buszkowscy z Buszkowic
Buszkowscy z Buszkowic w p. inowrocławskim. Beata z Polic, matka Macieja i Marty B-ch, dziedziców w Buszkowicach, zapisała im w r. 1516 dług 5 grz. z dóbr Buszkowice i Tupadły w p. inowrocł. (I. Kon.1 k.460v). Maciej i Marta w r. 1530 części odziedziczone po swych rodzicach we wsi Police w p. kon. wymienili z braćmi Bartłomiejem, podkomorzym inowrocławskim, Janem i Wojciechem Lubstowskimi na części wsi Rożniatowy (Z. Kon.6 k.57). Maciej z p. inowrocł. otrzymał w r. 1534 od Jana Wilka Skubarczewskiego zapisa długu 20 zł. za sprzedanego konia (G.30 k.95). W r. 1547 toczył sprawę o ten dług z synami zmarłego Jana Wilka Skubarczewskiego (P.886 k.445v).

Zapewne do tych B-ch zaliczyć należy Piotra, sędziego grodzkiego brzeskiego w r. 1611 (R. Kal.8 k.1), podsędka ziemskiego brzeskiego 1619 r. (Kc.127 k.156v), zmarłego między r. 1621 i 1623 (ib. k.507v; N.222 k.444v), ojca Ewy, żony 1-o v. Wacława Czarnotulskiego, 2-o v. w l. 1620-39 Jana z Grabia Psarskiego. Wojciech, skarbnik brzeski kujawski, dziedzic Kościeszek w p. brzeskim, mąż Katarzyny z Gorynina Goryńskiej, która owdowiawszy była 2-o v. żoną Stanisława Chociszewskiego (G.89 s.194; I Kon.72 k.122).

Butlerowie h. Własnego
Butlerowie h. Własnego. Ernest Magnus, syn Hermana, nie żyjącego już w r. 1677, był w r. 1661 mężem Jadwigi Żychlińskiej, wdowy 1-o v. po Stefanie Domiechowskim, a córki Łukasza (I. Kal.125 s.1029). W r. 1677 od Barbary z Siewierskich Kożuchowskiej, stolnikowej kaliskiej, wziął w zastaw za 5.000 zł. wsie Karsy, Bobry i Wierzchosław (ib.138 s.853). Jadwiga była bezdzietna (I. Kon.68 k.147). Niwątpliwie ten sam Ernest Magnus zaślubił 1679.29/V r. Ewę Węgierską, wdowę 1-o v. po Franciszku Pigłowskim (LC Skalmierzyce). Nie żył już w r. 1681, kiedy wdowa była już żoną trzeciego z kolei męża, Stanisława Wądałkowskiego (I. Kal.140 k.98, 270).

Jan i jego żona Krystyna Tarnawiecka nie żyli już oboje w r. 1680. Wtedy ich syn Jan oprawił posag 13.000 zł. swej żonie Annie Leszczyc Mierzewskiej, córce Andrzeja i Teresy Pigłowskiej (ib.140 k.78v). Byli jeszcze prócz niego synowie Krzysztof i Andrzej oraz córka Zofia. Jan, Krzysztof i Andrzej cedowali w r. 1681 siostrze Zofii i jej mężowi Teodorowi Rozpolicz(!) Terleckiemu sumę 3.000 zł. z dóbr Karpiołówka i Czartkówka w p. krzemienieckim (ib. k.224v). Jan w r. 1685 występował obok brata Krzysztofa i siostry Zofii Terleckiej jako siostrzeniec i współspadkobierca Tomasza Tarnawieckiego (I. Kon.66 k.48). Jan i Mierzewska nia żyli już oboje w r. 1729, kiedy ich syn Michał występował wspólnie z żoną Ewą Chwalęcką, córką Sebastiana i Katarzyny Godurowskiej (I. Kal.167 s.164). Wzajemne dożywocie spisali w r. 1730 (ib. s.216). Ewa, dziedziczka Grudzielca, w r. 1736 zobowiązała się sprzedać tę wieś za 9.000 zł. Józefowi Wężykowi (ib.171/3 s.203). W r. 1756 Michał występował jako spadkobierca matki (I. Kon.79 k.27). Żeniąc się w r. 1760 2-o v. z Marianną Morawską, córką Rocha i Katarzyny Iwańskiej, krótko przed ślubem, 1/II, otrzymał od niej zapis 1.500 zł. na jej sumie na wsi Zorzewsko, dziedzicznej Bogumiły z Gałczyńskich Mierzewskiej (ib. k.166v). W r. 1764 Michł już nie żył, a Marianna idąc t. r. 2-o v. za Kazimierza Kiełczewskiego, krótko przed ślubem, 28/IV, zapisała mu 1.500 zł. na swej sumie posagowej na części Szyszynka zwanej "Czeszejkowszczyzną", dziedzicznej swego ojca (ib. k.361).

Jan i Jadwiga z Mierzewskich, rodzice Katarzyny, ur. w Szkudli, ochrzcz. 1681.10/XI r. (LB Kucharki). Michał, już nie żyjący w r. 1682, ojciec Jana (I. Kon.63 k.780). Anna Buthlerowa zaślubiła w r. 1705 szlachetnego Jana Bereszewskiego(?) (LC Jedlec). Jadwiga, w r. 1747 wdowa po Franciszku Piaszczyńskim. Nepomucen, dzierżawca plebani w Kamieńcu i żona jego Franciszka, rodzice Józefy, ochrzcz. 1789.21/III r. (LB Kamieniec).

Butowicz
Butowicz szlachetny Adam, sługa Aleksandra Karłowskiego, administratora Jastrzębca, w r. 1678 mąż Katarzyny Jasińskiej (N.185 k.706v).

Buzewski
Buzewski(?) szlachetny Andrzej, plenipotent Krzysztofa Koniecpolskiego, wojewody bełskiego, kwitował w r. 1653 Stanislawa Konopnickiego z kontraktu dzierżawy części Tuliszkowa (Py.151 s.158).

Buziecka
Buziecka urodzona Franciszka zaślubiła w Kłecku 27/VII Szymona Wiśniewskiego.

Buzman, Buzmen
Buzman, Buzmen. Jan B. z Zaborowic otrzymał w r. 1594 od Jerzego Korzbok Zawadzkiego zapis długu wyderkafowego 2.400 zł. ma częściach Wielkiej Goliny i Bukówki w p. kośc. (Ws.13 k.112v). Henryk Buzmen i żona jego Anna Lescze (Leschę?), oboje ze Śląska, sumę 2.000 zł., należącą się im od Macieja Bojanowskiego, cedowali 1612 r. lub przed tą datą Maciejowi Bogołowskiemu (I. Kal.78 s.1670). Kasper B. (Buzner?), nie żyjący już w r. 1649, mąż Elżbiety Kalckreuth, ojciec Anny, żony w l. 1649-67 Kaspra Pogorell, dziedzica części Gołaszyna (Ws.68 k.15; 208 k.59).

Bużenscy, Bużyńscy
Bużenscy, Bużyńscy (czasem Burzyńscy) h. Poraj wyszli z Bużenina w p. sieradzkim. Bracia niedzielni z Bużenina, ks. Stanisław, kustosz kurzelowski, i Mikołaj nabyli wspólnie sposobem wyderkafu w r. 1476 od Agnieszki, żony Jakuba z Dębna, wojewody sandomierskiego, za 1.000 zł. w. wsie Nidom i Czaple w p. gnieźn. (P.1386 k.52). Ks. Stanisław, kanonik gnieźnieński i płocki, i jego brat Mikołaj nawani w r. 1481 dziedzicami wsi Nidom (G.21 k.98). Mikołaj B. zeznał 1485 r., iż ks. Uriel, biskup poznański, i Jakub z Dębna, kasztelan i starosta krakowski, uiścili 1.000 zł., które on i jego brat ks. Stanisław mieli sobie zapisane na wsi Nidom (P.855 k.158). Mikołaj B. z Lutogniewu, mąż Katarzyny, która w r. 1493 miała termin ze Stefanem Kołaczkowskim (P.23 k.97).

Jan B., syn zmarłego Mikołaja, występujący pod opieką stryja Jana z Chodcza, starosty haliskiego, miał w r. 1496 sprawę o miasto Kazimierz z Hektorem z Orchowa (I. Kon.1 k.261v). T. r. od Hektora Orchowskiego nabył sposobem wyderkafu za 700 zł. dwie części miasta Kazimierza i wsi przyległych w p. kon. i pyzdr., które to dobra Orchowski trzymał wyderkafem od Andrzeja z Szamotuł, kasztelana kaliskiego (P.1383 k.102).

Mikołaj z Bużenina zw. "Kuropłoch", dziedzic w Bużeninie 1502 r., ojciec Jana i Doroty, wtedy żony Pawła Gniewęckiego (G.25 k.197). Ta Dorota, żona Gniewęckiego, nazwana w r. 1527 spadkobierczynią rodzonego wuja Jana Orchowskiego, a siostrą rodzoną (chyba z jednej matki?) Mikołaja Skóry z Gaju, dzierżawcy Obornik (P.1393 k.178). W r. 1530 sprzedała swemu mężowi sumy na mieście Bużeninie i przyległych wsiach (ib. k.332v). Mikołaj nie żył już w r. 1509, kiedy to wdowa Katarzyna, wówczas 2-o v. żona Jana Cerekwickiego, połowę ojczystych części wsi Lutogniew w p. pyzdr. dała po swej śmierci swym dzieciom z pierwszego małęństwa: Tomaszowi, Małgorzacie i Annie B-im (P.786 s.162). Rodzeństwo to występowało w r. 1514 (Py.24 k.182). Z nich, Anna, w l. 1517-27 była żona Feliksa Zimnowodzkiego.

Piotr, sędzia ziemski sieradzki 1557 r., dziedzic Ralewic w p. szadkowskim, mąż Jadwigi Konopnickiej, córki Andrzeja, starościca wieluńskiego, zmarły zapewne w r. 1579 (Rocznik T. Herald. III; Kobierzycki, Przyczynki II, s.71; Niesiecki). Jego synowie, Jan i Hieronim, córki: Katarzyna, 1-o v. za Wojciechem Gaszyńskim z Wierzchlasu, 2-o v. w r. 1578 za Bartłomiejem Biskupskim Mrukiem, Regina, w r. 1596 wdowa po Sebastianie Rudnickim, podsędku ziemskim sieradzkim, Anna, żona Jana Suchorzewskiego, dziedzica Czermina, oboje nie żyjący już w r. 1620. Wedle Niesieckiego, Anna, to żona 1-o v. Ptaszkowskiego, 2-o v. Balińskiego, a miała być wedle niego i Małgorzata, niezamężna.

1. Jan, syn Piotra, wspólnie z bratem Hieronimem właściciele Rudnik 1579 r. Jan, sekretarz królewski, otrzymał w r. 1580 konsens królewski na wykup starostwa ostrzeszowskiego od Rokossowskiego. Bezdzietny, umarł mając lat 30 w r. 1581 w Dyneburgu, a spadkobiercy w r. 1582 dostali konsens na ustąpienie wójtostwa w Ostrzeszowie Janowi Krzysztoporskiemu (M. K.127 k.32; Niesiecki; I. Kal.47 s.798).

2, Hieronim, syn Piotra, kasztelan sieradzki w l. 1588-1603, starosta warecki, nie żyjący już 1604 r. ożeniony wedle Niesieckiego z Ewą Trepczyńską z Wilkowiecka, miał synów, Spytka, Stanisława i Wojciecha. Marcin Zaremba, starosta grabowski, w r. 1604 zobowiązał się stawić Bernardynę Melcjanównę, wdowę po Andrzeju Zarembie, swoją matkę, aby ich pokwitowała z umowy zawartej z och ojcem o dzierżawę wsi Kalinowa (I. Kal.70 k.1046). Z nich Stanisław żył jeszcze 1616 r., ale był poza krajem (I. Kal.82 s.1555).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona262263264265[266]267268269270Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników