Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona266267268269[270]271272273274Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bystramowie h. Tarnowa
@tablica

Bystry ze wsi Bystre
Bystry ze wsi Bystre w ziemi ciechanowskiej. Konstanty (Stanisław?), syn Andrzeja już nie żyjącego w r. 1652, był w r. 1643 mężem Zofii Stawskiej, córki Marcina i Katarzyny Budziejowskiej (P.1048 k.498v; 1421 k.210v). Był t. r. administratorem (gubernatorem) Gozdowa. W r. 1652 dał zobowiązanie penitencjarzom katedralnym gnieźnieńskim, iż dopełni skryptu wydanego w sprawie uczestniczenia ze wsi Goczałkowo w teraźniejej wyprawie wojennej (G.82 k.510v). Żona jego skwitowała w r. 1654 małżonków Skąpskich, dziedziców części Stawu, z 200 zł. swego posagu (ib. k.988). Konstanty jeździł z powiatem gnieźnieńskim na elekcję króla w r. 1669 (P.196 k.434). Może ten sam Konstanty był w r. 1673 mężem Doroty Kaczorowskiej (G.85 k.11). Oboje ci małżonkowie 18.V t. r. występowali w Gnieźnie jako chrzestni. Mieszkali wtedy w Grzybowie (LB Św. Michał, Gniezno). Byłaby to w takim wypadku jego druga żona. Dzieci zrodzone z Zofii: Wojciech, ochrzcz, 1643.9/IV r., Jan, ochrzcz. 1647.29/I r. (LB Gozdowo).

Walerian, syn Marcina z powiatu ciechanowskiego, nie żyjącego już w r. 1655, żeniąc się w r. 1645 z Katarzyną Gwiazdowską, córką Piotra i Anny z Gorynina, dostał na krótko przed ślubem, 10/VII, od jej matki zapis 1.000 zł. posagu (P.1052 k.46, 62). Od Marcina Czaplińskiego wydzierżawił t. r. część Nieświastowic w p. gnieźn. (ib. k.149). Ożenił się poraz drugi w r. 1655 z Anną Gościmińską, córką Floriana, której krótko przed ślubem, 26/I, zapisał 600 zł. (G.82 k.1087v). W r. 1657 zawierał z Anną z Przecławia Goryńską kontrakt o dzierżawę części Dębłowa w p. gnieźn. (ib. k.1223v).

Urodzony Wojciech, sługa Losa, majora wojsk koronnych, zaślubił 1712.7/IV r. wdowę Agnieszkę Wolną. Ich dzieci urodzone w Krzywiniu: Elżbieta Anna, ochrzcz. 1713.13/VI r., Paweł Franciszek a Paulo, ochrzcz. 1715.24/I r. (LC i LB Krzywiń). Paweł i żona jego Barbara Pachurzanka, rodzice Marciny Brygidy, ochrzcz. 1740.28/I r. (ib.).

Felicjan, administrator Ostrowa, i żona jego Franciszka, rodzice Marianny, ur. w Ostrowie 1717.10/VII r. (LB Strzelno).

Bystrzanowscy, Bystrzonowscy h. Starykoń
Bystrzanowscy, Bystrzonowscy h. Starykoń z Bystrzanowic w p. lelow. Szymon, dzierżawca Popowa, zaślubił 1777.28/II r. Mariannę Waternicką, córkę Szymona i Marianny, dzierżawców Rzetni, potem Łęki i Trzebienia (LC Parzynów). Synowie: Mateusz Józef, zmarły w 5-ym tygodniu życia i pochowany 1782.8/X r., inny Mateusz Józef, ochrzcz. 1784.8/IX r. (LM, LB Opatów). Córka Marianna Anna, ur. w Wyszanowie 1784.26/III r., na trzeci dzień zmarła (LB, LM Wyszanów). Sebastian, chorąży chęciński, w r. 1790 mąż Magdaleny Sołtykówny, siostrzenicy biskupa krakowskiego (P.1367 k.71v).

Bystrzejowska h. Abdank
Bystrzejowska h. Abdank (z Bystrzejowic w p. lubel.). Zofia, w l. 1698-99 żona Krzysztofa Kolczyńskiego.

z Bystrzycy
z Bystrzycy, zob. Bożta

Bystrzyccy
Bystrzyccy byli h. Bończa z Bystrzycy w wojew. lubelskim (Boniecki) nie mam jednak pewności czy podani tutaj należeli do tej właśnie rodziny.

Wojciech B. z wojew. siaradzkiego, syn zmarłego Stanisława, 1636 r., sługa Zygmunta Stefana Koniecpolskiego, sędziego ziemskiego sieradzkiego, dziedzica Dobrosławia (I. Kal.102 s.304). Jan, syn zmarłego Wojciecha, był w r. 1669 mężem Anny Racięskiej córki Piotra i Reginy Grabowskiej (I. Kal.129 s.288; P.1108 IX k.25). Od Jana Łabędzkiego kupił w r. 1674 za 1.200 zł. części Bogusławic Górnych (R. Kal.15 k.363v). Oboje z żoną dziedzice części Bogusławic Górnych i Nadolnych, dobra te zastawili za 300 zł. w r. 1685 na trzy lata małżonkom Pomianowskim (I. Kal.143 s.251). Oboje żyli jeszcze w r. 1693 (I. Kon.69 k.293v, 295v; G. (8 k.529). Ich córka Barbara była w r. 1723 żoną Stanisława Kołakowskiego.

Jan i żona jego Krystyna Kuczkowskiego swoje części w Bogusławicach Górnych i Nadolnych w p. kon. sprzedali w r. 1686 za 700 zł. Krystynie Kuczkowskiej, żonie Wojciecha Chlewskiego (R. Kal.2 k.327; I. Kal.143 s.183). Anna, bernardynka poznańska, zmarła 1715.4/II r. (Nekr. Bernardynek Pozn.).

Tomasz, administrator Grudzielca, i żona jego Marianna, zmarła w Olendrach Grudzielskich 1787.12/II r. w wieku około 40 lat (LM Sobótka), rodzice dzieci urodzonych w tychże Olendrach Marianny, ochrzcz. 1770.24/IX r., Jakuba Stefana, ur. 1774.25/VII r., Tekli, ur. 1777.27/VIII r., zmarłej 1786.1/VIII r., Franciszki, ur. 1780.11/VIII r., Magdaleny, ur. 1783.15/VII r., zmarłej 1781 r. i pochowanej 21/VI (LB i LM Sobótka).

Bystrzykowscy
Bystrzykowscy, zob. Biestrzykowscy

Byszewscy h. Jastrzębiec
Byszewscy h. Jastrzębiec, wyszli z Byszewa w p. łęczyckim, pisali się z Drozdowa. Jan B. z ziemi sieradzkiej brał 1495 r. w zastaw za 36 grz. od Otty z Koźlatkowa dwa łany osiadłe i jeden pusty w tej wsi (I. Kal.4 k.409v). Pawła, nie żyjącego już w r. 1590, syn Piotr, dziedzic w Piaskach (?) i Rogowie w p. szadkowskim, ożenił się t. r. z Zofią Łubieńską, córką Macieja (I. kal.58 s.259). i t. r. oprawił jej na połowie powyższych dóbr posag 750 zł. (R. kal.6 s.355). Po śmierci Piotra była 2-o v. 1604 r. żoną Tomasza Boguckiego (I. Kal.70 k.30v). Piotra, nie żyjącego już w r. 1610, może identycznego z wyżej wspomnianym, syn Walenty (I. Kon.35 s.8). Walentego zaś, nie żyjącego już w r. 1645, ale też nie wiem czy identycznego z powyższym, syn Piotr, w r. 1645 mąż Barbary Suchorzewskiej (Py.150 s.189). Powszechny zwyczaj dziedziczenia imienia po dziadku potwierdzałby tę ostatnią identyfikację.

Jerzy, już nie żyjący w r.12630, mąż Urszuli Żbikowskiej, córki Jakuba, 2-o v. żony Piotra Tarnowskiego, też już wtedy zmarłego, a ojciec urodzonej z niej córki Katarzyny, w r. 1630 żony Andrzeja Malconowica(!) (G.79 k.228). Mikołaj, nie żyjący już w r. 1626, ojciec Wojciecha, Piotra i Adama. Z nich, Wojciech wstępując pod imieniem Kazimierza do Bernardynów poznańskich, części swe we wsiach Bysze, Goraj, Kotowice, Wilkowice, Tobolice, Umielni(!) i Plewki w p. łęczyc. dał 1644 r. swym braciom, Piotrowi i Adamowi (P.1421 k.510v). Tego Adama skwitował 1636 r. Remigian z Otoka Zaleski, referendarz kor., z 4.000 zł. (I. Kal.102 s.870). Jan i Katarzyna, rodzice Elżbiety, ochrzcz. 1669.11/VIII r. (LB Chojnica). Marcin osiadły w Gostyniu, który "odbiegł swej częstki ojczystej w łęczyckim i sieradzkim województwie, jak i ojciec jego, który udał się na Ruś, dobra rodzinne pozostały przy stryjach". Spisując testament w Gostyniu 1673.21/IV r. odsunął od spadku krewnych, zostawiając dom i sprzęty żonie (Kośc.114 k.208, 221). Katarzyna i jej mąż Anzelm Rudnicki nie żyli już oboje w r. 1677. Konstancja, żona 1-o v. Franciszka z Oporowa Miłońskiego, stolnika łęczyckiego, 2-o v. w r. 1682 Jana Grabskiego, podkomorzego inowrocławskiego. N., 1-o v. za Chryzostomem Porczyńskim, 2-o v. w r. 1684 za Marcinem Rembieskim. Domicela, w r. 1690 żona Wawrzyńca Kawiatkowskiego. Jadwiga, żona Zdzanieckiego, żyła w l. 1703-49.

Sebastian, nie żyjący już w r. 1703, ojciec Franciszka (I. Kon.72 k.167, 179v), który w r. 1713 brał w zastaw od Marcjana Gocza Wardęskiego za 600 zł. część Kurowa Wielkiego (ib.73 k.213). T. r. wspólnie ze swą żoną Katarzyną Koźmińską, córką Bartłomieja i Katarzyny Sczanieckiej, zostali oboje do tego zastawu intromitowani (ib. k.224; I. Kal.167 s.277). W r. 1725 Franciszek był zastawnym posesorem części Kiszew (I. Kon.76 k.68v). Katarzyna umarła 1736.14/XII r. (LM Sowina).

Jan i Zofia z Bykowskich, oboje już nie żyjący w r. 1730, rodzice Wojciecha i Andrzeja. Ów Wojciech z Drozdowa był w r. 1723 mężem Katarzyny Sczanieckiej, córki Michała, podczaszego dobrzyńskiego, i Anny Niegolewskiej (ZTP 42 k.55). Sam on, podczaszy haliski, już po śmierci tej żony, w r. 1730 imieniem własnym i zrodzonych z nią synów i córek, sprzedał za 67.000 zł. macosze swej żony Katarzynie Woźnickiej, wdowie po Michale Sczanieckim, oraz jej córkom wieś Chełmo w p. pozn., odziedziczoną po matce przez jego dzieci (P.1224 k.114). Drugą żoną Wojciecha była Brygida Garczyńska, już nie żyjąca w r. 1762 (P.1335 k.93v). Sam Wojciech żył jeszcze w r. 1741. Jego dzieci to: Jan, Stanisław, Zofia, Teresa, Justyna i Marianna (P.634 k.231; 1223 I k.25v). Nieco później występowała jako jego córka urodzona z Sczanieckiej Felicjanna, ale nie jestem pewien czy to jeszcze jedna córka, czy też któraś z wymienionych nazwana później inaczej od któregoś z dalszych swych imion, spośród kilku nadawanych zazwyczaj na chrzcie. Z Garczyńskiej był syn Ignacy. Janowi stryj rodzony Andrej sprzedał w r. 1741 za 13.000 zł. Rogów w p. szadkowskim (P.1266 k.41v). Był ów Jan z Drozdowa w r. 1755 porucznikiem pułku gwardii pieszej koronnej (P.534 k.231), zaś w r. 1762 sprzedał bratu Ignacemu za 57.260 zł. wsie Topola Kątowa w wojew. łęczyckim i Piaski w p. szadk. (P.1335 k.93v). Z córek, Zofia, wydana 1742.5/XI r. za Mikołaja Godlewskiego późniejszego rejenta grodzkiego pyzdrskiego, żyła z nim jeszcze 1755 r., Marianna, niezamężna jeszcze w r. 1755 (P.1634 k.231), w l. 1763-86 za Pawłem Gozdowskim, Felicjana, w r. 1755 niezamężna, w l. 1763-86 żona Karola Lipińskiego. Zofia, Marianna i Felicjanna były po swej matce dziedziczkami części Chemła (P.1336 k.186v; 1338 k.317v). Zob. tablicę 1.

Byszewscy h. Jastrzębiec 1.
@tablica

Stanisław z Drozdowa, urodzony z Reginy Łętkowskiej, stolnik owrucki, dziedzic Moskorzowa, Perzyn, Zarzecza w p. lelow. i żona jego Teofila Lubieniecka, urodzona z Elżbiety Schlichting, oboje już nie żyli w r. 1723. Ich synowie: ks. Antoni, jezuita, wykładowca teologii w kolegium poznańskim, ks. Franciszek, kanonik katedralny poznański i płocki, Stanisław Wespazjan. Ks. Antoni swoją część w dobrach rodzicielskich dał w r. 1723 bratu ks. Franciszkowi (P.1193 k.3v). Ich siostra Zuzanna, t. r. żona Michała Boguckiego (Boniecki). Franciszek w r. 1721.3/VIII został instalowany na kanonię poznańską, z której rezygnował krótko przez 1729.25/VI r. (Weimann, s.136, 138). Był ponadto w r. 1723 kanonikiem płockim, proboszczem w Miejskiej Górce, generalnym komisarzem dóbr biskupstwa poznańskiego i sędzią deputatem trybunału koronnego (P.1191 k.178). W r. 1728 został kanonikiem krakowskim. Umarł w r. 1729 (Łętowski).

Franciszek z Drozdowa, w r. 1722 mąż Joanny Taczanowskiej, zaślubionej po r. 1716 (I. Kal.161 s.69). Marianna, żona Stefana Łykowskiego 1725 r.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona266267268269[270]271272273274Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników