Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona268269270271[272]273274275276Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bytkowscy, Bydkowscy
Nie wiem, czy miał coś wspólnego z powyższymi Jan Bitkowski, w r. 1630 mąż Barbary Krochowskiej, córki Jana (P.1023 k.314).

Bytońscy h. Leliwa
Bytońscy h. Leliwa. Maciej, bezdzietny, nie żył już 1664 r. Nie żyła też wtedy i jego rodzona siostra Anna, żona Piotra Stockiego z p. łukowskiego (ZTP 31 s.282). Mikołaj i Barbara z Pacynowskich, córka Marcina i Zofii Trzyskiej (P.1144 k.250), mieszkali w l. 1669-71 w Glinienku. Ona wyszła 2-o v. za Jana Kwaśniewskiego i była 1702 r. wdową i potym drugim mężu (P.1142 III k.25v). Jej trzecim mężem był 1706 r. Stefan Kossowski (Kc.133 k.325). Żyła jeszcze 1708 r. (P.1144 k.250), nie żyła już 1713 r. (Kośc.311 s.101). Córki Mikołaja i Pacynowskiej: Anna Katarzyna, ur. w Glinienku, ochrzcz. 1671.15/XI r. (LB Chojnica), Zofia, żona 1-o v. Piotra Kunińskiego, 2-o v. w l. 1708-33 Stanisława Kunińskiego, Bogumiła, w r. 1714 żona Wawrzyńca Milewskiego. Synowie: Jan, ur. w Glinienku, ochrzcz. 1669.28/X r. (LB Chojnica), i Piotr. Ten ostatni pisał się "Leliwa". W r. 1717 trzymał dzierżawą od Anny z Rapackich Garzyńskiej Kurczewo w p. kal. (I. Kon.73 k.441). Był 1719 r. mężem Konstancji Godzimirskiej, wdowy 1-o v. po Pawle Stawickim (Py.157 k.42). W r. 1735 kwitował się z Kasprem Modlibowskim, cześnikiem wschowskim, dziedzicem Mokronosa, z zawartego w 1732 r. kontraktu dzierżawy tej wsi (I. Kal.171/3 s.443). Dzierżawcą Mokronosa nazwany jeszcze 1742 r. W 1745 r. dzierżawca Małgowa (LB Mokronos).

Zofia, w 1689 r. żona Stanisława Kaszewskiego (czy to nie pomyłka i czy nie powinni być Kunińskiego?). Jan i Elżbieta, rodzice Kaspra, ur. w Łowęcicach, ochrzcz. 1739.6/I r. (LB Cerekwica). Anna, w l. 1748-49 żona Piotra Karczyńskiego.

Bytyńscy h. Łodzia
Bytyńscy h. Łodzia, wyszli w Bytynia w p. pozn. Mikołaj B. z Łodzi, zwany najczęściej Starogrodzkim, był bowiem w l. 1378-1406 kasztelanem starogrodzkim (G.). Pozyskał w 1378 r. drogą zamiany dokonanej z cystersami z Ziemska (potem bledzewskimi) wsie Muchocin i Radgoszcz ok. Międzychodu, dając im w zamian za nie Rokitno (KDW III, nr 1756). Dziedzic w Bytyniu i w Młodawsku, trzymał w zastawie od Mroczka z Iwna Nojewo (Leksz. I, nr 29, 121, 141, 201). Pod r. 1389 wspomniany zamek w Bytyniu (ib., nr 582). Kasztelan żył jeszcze 1406 r. (Księga ziem. pozn., nr 2621). W r. 1387 występował wraz z żoną i synami (Leksz. I, nr 29). W r. 1388 mowa o żonie Katarzynie (ib., nr 354). Synowie jego: Wojciech, Mirosław, Jakub, Bieniak, Bodzęta i Piotr, córka Katarzyna występujaca w r. 1420 (P.6 k.83).

1. Wojciech, syn Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, występował w l. 1388-1401 (Leksz. I, nr 354, 558; Piekosiński, Wybór, nr 138). Chyba umarł przed r. 1403, bo nie widzimy go już w transakcjach rodzinnych z tego roku.

2. Mirosław, Miroszek, syn Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, pisany z Bytynia, Bytyńskim, czasem z Wojkowa, występował 1394 r. w imieniu ojca w sprawie z Sędziwojem Zaborowskim (Leksz. I, nr 1812). W 1402 r. kanonik poznański, altarysta kościoła poznańskiego, dziedzic w Bytyniu i Wojkowie (Księga ziem. pozn., nr 1000). Jako Miroszek z Wojkowa miał 1404 r. termin z Mirosławem ze Świekotek (ib., nr 1685). W l. 1407-8 wraz z braćmi Jakubem, Bieniakiem, Bodzętą i Piotrem miał terminy o Stęszew z Mościcem, kasztelanem poznańskim (P.3 k.26v, 30, 45v). W r. 1420 występował obok braci jako stryj Niemierzy z Kiszewa i Mroczka z Łopuchowa (P.6 k.83). W r. 1424 jako dziedzic w Bytyniu miał termin z Mikołajem z Przebędowa (P.8 k.7). Żył jeszcze 1425 r. (ib. k.54). Pod r. 1406 mowa o bratowej jego Daczce (Ksoęga ziem. pozn. nr 2735). Nie wiem którego z braci była żoną?

3. Jakub, Jakubek, syn Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, pisany Bytyńskim, czasem Młodawskim, występował pierwszy raz 1393 r. (Leksz. I, nr 1405; Księga ziem. pozn., nr 1310, 1320, 1367). Obok braci 1403 r. współdziedzic w Bytyniu i Nojewie (ib., nr 1100), t. r. też w Młodawsku i Kuninie (ib., nr 1296), zobowiązał się t. r. wraz z braćmi do rezygnacji trzech łanów w Młodawsku za 300 grz. bez óśmiu skojców Szczodrzykowi z Szczodrzykowic cz. Zaborowskiemu (ib., nr 1388). Nazwany 1406 r. Młodawskim i t. r. mowa o jego żonie (ib., nr 2567, 2568). Wraz z braćmi procesował się w 1408 r. z braćmi Stęszewskimi o miasto Stęszew i wieś Dębno, oraz o jedną trzecią Bzowa i Jabłkonowa (Piekosiński, Wybór, nr 1214). Nazwany znów Młodawskim w r. 1411 przy okazji terminu z bratem Pietraszem (P.3 k.162), zawierał z nim 1412 r. ugodę (ib. k.171v). W r. 1414-15 był wicesędzią poznańskim, a 1415-16 wicewojewodą poznańskim (G.). Umarł w r. 1416, pozostawiając dzieci (P.4 k.142v; 5 k.120), spośród których znam tylko syna Mikołaja, występujacego w l. 1416-18 (ib.).

4. Bieniak, syn Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, pisany Bytyńskim, występował w l. 1399-1428 (Leksz. I, nr 3073; Księga ziem. pozn. nr 2507, 2508, 2520, 2621, 2641, 2650; P.10 k.4). Nie żył już w r. 1438 (P.14 k.41). Z nieznanej mi żony jego synami byli: Mirosław, Wyszota, Przedpełk i Świętopełk. Ponieważ niemal z reguły występowali osobno dwaj pierwsi, osobno dwaj drudzy, możnaby mniemać, iż byli z dóch różnych matek. Córka Agnieszka, w l. 1443-48 zakonnica w Owińskach, miała zapis czynszu rocznego i świadczeń w naturze od brata Przedpełka, procesowała się zaś o to i o posag z Przedpełkiem i Swiętopełkiem (P.14 k.180v; 15 k.161v; 17 k.124v). Była więc zapene z tej samej matki co i oni.

1) Mirosław z Bytynia, syn Bieniaka, występował 1430 r. (P.11 k.22). Kanonik poznański 1437 r. (P.14 k.7v). Miał 1442 r. obok brata Wyszoty termin z Katarzyną Wyskocińską niegdy Pierwoszewską (P.14 k.161v). Żył jeszcze 1452 r. (P.18 k.48v).

2) Wyszota B., z Bytynia, syn Bieniaka, występował 1436 r. (P.13 k.177), nazwany w r. 1440 "niegdy z Bytynia" (P.14 k.83). Winien był t. r. okazać list rezygnacyjny na dobra Srzem i Chalino (ib. k.80). Wyszota "ze Srzemu" okazał t. r. wobec Mikołaja Wydzierzewskieogo swą część dziedziczną w Bytyniu, odpuszczoną mu przez ojca (ib. k.82), a Fiema, żoną Wierzbięty z Sierakowa, skasowała na jego rzecz swą oprawę na Srzemie i Chalinie (ib. k.135v), jednak jeszcze tego samego roku pisany "z Bytynia" (ib. k.141v). Wiódł 1443 r. sprawę o Sierosław z Jadwigą żoną Wincentego Sokołowskiego, panią wienną (ib. k.169). Był 1444 r. wicechorążym poznańskim (G.). Kupił 1446 r. od Marcina z Witkowic ósmą część w Grzegorzewie w p. pozm. (P.1379 k.131v), przy czym od Klimki wdowy po Janie z Gądek, otrzymał jej prawo oprawne i wienne na tej wsi (ib. k.136v). T. r. od Małgorzaty z Młodawska, żony Grzegorza Młodawskiego, kupił za 400 grz. jej ojczystą wieś Gądki (ib. k.138; P.15 k.137). Z Dorotą, żoną Bernarda z Wysocic, dokonał t. r. zamiany dając jej dwa łany w Jabłonkach w p. pozn. i sumę 100 grz. w zamian z ósmą część Rościegniewic i Gorgoszewa w p. pozn. (P.1379 k.156v). Był w r. 1447 wspólnie ze swym niedzielnym bratem ks. Mirosławem dziedzicem w mieście Bytyń i wsi Gądki (ib. k.182v). Umarł w r. 1447 (P.15 k.203; 17 k.11n; Py.9 k.91v; 12 k.63v). Jego syn Mikołaj, o którym niżej, i inny syn, Przedpełk, o którym raz tylko w r. 1447).

Mikołaj Bytyński, syn Wyszoty, miał w 1447 r. wraz z bratem Przedpełkiem termin z Mościcem z Koźmina (Py.9 k.91v; 12 k.63v). i t. r. on sam z Swiętopełkiem z Kurnatowic (P.17 k.62), a w r. 1448 z Piotrem, kantorem poznańskim, i Wincentym, braćmi z Pniew (ib. k.120, 193). W r. 1452 otrzymał zapis 120 zł. w. od Jana z Jabłonowa, Andrzeja z Rogalina, kanonika poznańskiego, Grzegorza z Młodawska i Mikołaja Swirkosza z Pigłowic (ib. k.90). Od Jana Jabłonowskiego kupił 1462 r. za 400 grz. trzecią część miasta Bytynia (P.1384 k.148). Na połowie tego miasta i na dwóch łanach w Rościegniewicach oraz na dwóch ogrodach w tej wsi i w Gorgoszewie oprawił t. r. posag 200 grz. żonie swej Jadwidze (ib. k.148v). Od Jana i Macieja, braci z Witkowic, kupił 1472 r. za 200 grz. ósmą część w Gorgoszewie i ósmą w Rościegniewicach oraz części w Witkowicach (P.1385 k.131v). Od Tomasza z Witkowic kupił 1474 r. za 80 grz. część w Witkowicach (P.1386 k.15v). Dziedzicem części w Witkowicach i Rościegniewicach był i w l. 1489-94 (P.22 k.159v; 1383 k.21v). W r. 1506 na czwartej części Witkowic, na czwartej części Rościegniewic i na dwóch częściach w Gorgoszewie oprawił posag 60 grz. drugiej swej żonie Elżbiecie Sarbskiej, córce Andrzeja (P.1390 k.86v). W r. 1508 nabył sposobem wyderkafu od Jakuba Kunowskiego za 38 zł. w. dwa łany w Rościegniewicach (P.1391 k.1). W r. 1515 Elżbieta, już 2-o v. żona Jana Młodawskiego, drugiemu swemu mężowi sprzedała sposobem wyderkafu za 124 grz. oprawę otrzymaną od pierwszego męża (P.1392 k.53v). Dzieci Mikołaja: Maciej z pierwszej żony, żyjący w r. 1516 (P.866 k.339), i Jadwiga. Ta Jadwiga, cysterka owińska, spadkobierczyni bezdzietnego brata Macieja B., miasto Bytyń i części Rościegniewuc, Witkowic i Gorgoszewa oraz całą pustkę Będowo sprzedała za 2.000 grz. w r. 1526 Piotrowi Konarzewskiemu, sędziemu kaliskiemu (P.1393 k.107v). Jadwiga była ksienią w Owińskach 1542 r. (P.1394 k.557v). Jej spadkobiercami byli 1577 r. synowie i córki Wincentego Sapieńskiego (P.929 k.841).

3) Przedpełk Bytyński, syn Bieniaka, występował w r. 1434 (P.12 k.250). Otrzymał 1442 r. cesję ćwierci bliższości od czwartej części miasta Bytynia od Domarata niegdy Bytyńskiego (P.14 k.98), a t. r. obok brata Swiętopełka dostał zapis 160 zł. w. od Dobrogosta Koleńskiego, podsędka poznańskiego (ib. k.134v). Jako "niegdy z Bytynia obecnie z Pożarowa" zeznał 1443 r. sumę 11 grz. Piotrowi z Chojnicy (ib. k.202v). W l. 1444-45 pisany był z M. Lutomia, trzymał bowiem połowę tej wsi dziedzicznej Bodzęty i Jana z Lutomia (P.15 k.1v, 61, 92). Z przeprowadzonych 1445 r. działów z bratem Swiątoszem dostały mu się sumy na Małym Lutomiu (P.15 k.80). W l. 1445-48 pisany "niegdy z Bytynia" (P.17 k.51, 121).

4) Świętopełk, Świętosz z Bytynia, syn Bieniaka, z działów z bratem Przedpełkiem dokonanych 1445 r. dostały mu się sumy u brata Wyszoty (Wyszka) (P.15 k.80v), występował 1445 r. jako prokurator Katarzyny, wdowy po Marcinie z Kurnatowic (P.15 k.113v). Płacił winę 1446 r. siostrze Agnieszce (ib. k.161v). Od Jadwigi wdowy po Tomaszu z Konarzewa, kupił t. r. za 70 grz. jej części ojczyste w Kurnatowicach w p. pozn. (P.1379 k.131v). i już 1447 r. pisany z Kurnatowic (P.17 k.62), a 1448 r. "niegdy z Bytynia" (ib. k.12). Niewatpliwie po nim poszli Kurnatowscy h. Łodzia piszący się z Bytynia.

5. Bodzęta Bytyński, syn Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, występował w l. 1403-20 (Księga ziem. pozn., nr 1387, 2386, 2520, 2587, 2613; Piekosiński, Wybór, nr 1158; P.6 k.84). Pisany 1406 r. z Młodawska (Księga ziem. pozn., nr 2625, 2650).

6. Piotr, Pietrasz Bytyński, syn Mikołaja, kasztelana starogrodzkiego, występował w l. 1400-28 (Piekosiński, Wybór, nr 110; Księga ziem. pozn., nr 1294, 1320, 2386, 2509, 2587, 2613, 2622, 2650). Może ten sam nazwany Witkowskim 1406 r. (ib., nr 2567). Między nim i Bieniakiem arbitrzy dokonali 1428 r. działu (P.10 k.55). Jego żoną była 1424 r. Krystyna (P.7 k.166), która w r. 1428 miała termin z Bieniakiem (P.10 k.4). Krystyna z Bytynia, chyba ta sama, miała 1443 r. termin z Tomisławem z Bieczyn (Kośc.17 k.368). Zob. tablicę.

@tablica

Tomek z Bytynia miał w r. 1438 termin z Dorotą z Witkowic (P.14 k.49v). Jan z Bytynia w imieniu Jana, syna zmarłego Fryderyka z Pożarzyna występował przeciwko Zygmuntowi Sokołowskiemu o Chomęcice (P.17 k.132v). Może ten sam Jan Bytyński z Jabłonowa miał 1452 r. termin z synami zmarłego Dersława niegdy z Myszkowa (P.18 k.13).

Z powyższymi chyba nic wspólnego nie miał Mikołaj B. ze wsi Grodziszczko, który 1660.26/VII r. zaślubił Katarzynę Sujkowską z Żegowa (LC Niepruszewo). Zofia B., w r. 1712 żona Stanisława Konińskiego.

Bziccy h. Ciołek
Bziccy h. Ciołek z Bzitego w ziemi chełmskiej. Andrzej, kasztelan chełmski 1565 r. (P.1397 k.402). Aleksander 1668 r. oprawił posag 600 zł. żonie swej Marii Siedleckiej, córce Mikołaja (N.225 k.591v). Oboje wydzierżawili od wdowy Anny Trzcińskiej wsie Bilewo i Smolniki (I. Kon.60 k.915). Siedlecka była 2-o v. za Janem Zaruskim. Bezpotomna, już nie żyła 1690 r. (W.29a k.50, 90).

Bzowscy h. Nałęcz
Bzowscy h. Nałęcz(?) wzięli nazwisko od wsi Bzowa w p. pozn., koło Czarnkowa, ale przedtem, w XV w. byli dziedzicami we wsi Bobolczyno (dziś Bubulczyn) w parafii Ostroróg, od której to wsi zwali się Boboleckimi. Ślad tego ich pierwotnego stanu posiadania zachował się i w stuleciach następnych, kiedy pisali się Bzowskimi z Bobolczyna. Ich herbem był zapewne Nałęcz, do nich bowiem należy chyba zaliczyć Annę Bobolecką tego właśnie herbu, żonę Hieronima Brzeźnickiego, burmistrza poznańskiego, matkę Jakuba Brzeźnickiego, sufragana poznańskiego, zmarła w r. 1553).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona268269270271[272]273274275276Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników