Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona271272273274[275]276277278279Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Lanckorońscy h. Zadora
Wacław, nie żyjący już 1686 r., mąż Anny Wielhorskiej, wtedy 2-o v. żony Wojciecha Lubińskiego, sędziego wojsk koronnych potem podstolego buskiego (P. 1111 V k. 17), 3-o v. żony w r. 1620 Kazimierza Stanisława Ligęzy Minora, cześnika ciechanowskiego, sędziego gen. obozowego wojsk koronnych (Py. 156 s. 38).

Anna, żona 1-o v. Stanisława Strzałkowskiego, 2-o v. Aleksandra Drzewieckiego, 3-o v. Jana Zasadzkiego, zmarłego w r. 1719 lub 1720, sama żyła jeszcze w 1722 r.

Franciszek, starosta rawski, ożenił się 1746 r. z Eleonorą Garczyńską, córką Stefana, wtedy kasztelana kaliskiego, i Zofii Tuchałczanki. Kontrakt małżeński został spisany w Zbąszyniu 28/V pod zakładem 100.000 zł (Ws. 89 k. 92). Kontraktem z 30 I 1768 r. kupił za 150.000 zł od Teresy z Załuskich, wdowy po Kazimierzu Chlebowskim, staroście liwskim, miasto Iwanowice z zamkiem oraz wsie: Niemiecka Wieś, Gozdki, Pośrzednik, Kurzybród w p. kal. (I. Kal. 206/8 k. 131). Występował 1778 r. jako starosta rawski, regnowski, boguszyński, nowodworski (LB Żoń). Jeszcze żył 1788 r. (P. 1356 k. 320).

Maciej, wojewoda brzeski, zmarł 13 VIII 1789 r., a że był tercjarzem franciszkańskim datę jego zgonu zanowtowano w klasztorze franciszkanów w Śremie.

Landburg
Landburg Bonawentura, "urodzony", już nie żyjący w 1692 r., mąż Doroty Lubomęskiej, córki Michała i Zofii Rzepeckiej, wtedy już 2-o v. żony "urodzonego" Kazimierza Czudynowicza cz. Cudynowicza (ZTP 35 s. 835). Żyła jeszcze 1699 r. (I. Kal. 153 s. 305). Pozostałą po niej sumę 3.000 złp lokowaną na Zadebrowicach w wojew. sandomierskim, dziedziczyła Rozalia Przybysławska, której babka była z domu Rzepecka (P. 1352 k. 362).

Landskron h. Własnego
Landskron h. Własnego ze Śląska. Małgorzata, córka Piotra z Waxthorn (?), w 1546 r. żona Joachima Bobowickiego (P. 1395 k. 273v). Elżbieta z Obsendorf w Nowej marchii była w l. 1587-1590 żoną Fabiana Schöneich z Carolath i Perklicz (Parchwitz?), a 1594 r. występowała już jako wdowa. Anna, żona 1-o v. Jana Krackewitz, wyszła 2-o v. w 1623 r. za Jana Krzysztofa Seherr Thoss i żyła z nim jeszcze w 1698 r. Jan i siostra jego Anna, wdowa po Fryderyku Krackewitz, wymienieni 1632 r. (Kośc. 296 k. 195). Ewa Maria, w 1716 r. żona Kaspra Samuela v. Dürbach (raz nazwany Tyrbach), pana na Lille, zmarła 13 I 1731 r. mając 96 lat (LM Kobylin).

Landzertowie
Landzertowie. Michał, kapitan JKMci, zaślubił po r. 1739 Reginę Prokopównę, która w 1765 r. otrzymała zapis 6.000 zł długu za Potrzonowie od Stanisława Tomickiego, miecznikowicza poznańskiego (G. 100 k. 100). Była wdową już 1770 r. (ib. k. 403). Żyła jeszcze 6 VII 1785 r., a może i w r. 1786 (G. 113 k. 136), już nie żyła w 1787 r. (G. 114 k. 131).Córka ich Zuzanna, w l. 1775-1778 żona Stefana Frezera, występowała jako wdowa po nim w l. 1789-1790. Syn Zygmunt służył 1771 r. w huzarach pruskich (P. 1348 k. 50v). Otrzymał 1777 r. od swej matki cesję sumy 2.519 zł., przysądzonych jej na Mariannie z Wodeckich Żółtowskiej (G. 104 k. 1v). Sumę 1.820 zł z sumy 2.000 zł zapisanej matce jeszcze jako pannie w 1739 r. przez synagogę poznańską, cedował w 1787 r. Maciejowi Rowińskiemu (G. 114 k. 131). Jego żoną była Julianna Frezerówna, która przebywają w charakterze ubogiej rezydentki u krewnych w Żydowie umarła tam 21 II 1828 r. mając lat 89 (LM Żydowo)

Lantzfeld, Nassel
Lantzfeld, Nassel (?) de L, bar. Fryderyk Wilhelm, mąż Marianny Fontyni, 2-o v. żony Antoniego Wieprzyńskiego Janowskiego, pułkownika wojsk kor., która idąc w r. 1772 3-o v. za Michała de Crachey (Krahy), porucznika wojsk kor., zapisała mu przed ślubem sumę 10.000 złp (Ws. 95 k. 197; Kośc. 331 k. 174)

Langenau h. Własnego
Langenau h. Własnego ze Śląska. Barbara, żona Jerzego Luck, Felicja, żona Jerzego Lüttwitz, Jadwiga, żona Jakuba Löbell, siostry rodzone "Langnawskie" z Wandritsch w ks. lignickim, jako spadkobierczynie zmarłej Barbary z Bystrzycy, żony Rafała Leszczyńskiego, kasztelana przemęckiego, procesowały w 1570 r. o pozostałe po niej klejnoty i wartościowe nieruchomości Barbarę z Ochli Rechenberg, wdowę po Wacławie Leszczyńskim, 2-o v. żonę Jana Rozdrażewskiego (Ws. 7 k. 366).

Jan, w r. 1617 mąż Marianny Salza, córki Joachima z Kunzendorf i Agnieszki Langenau (Ws. 31 k. 332). W 1627 występowała ta Marianna wraz ze swą siostrą Agnieszką, wdową po Hugonie Salza, jako spadkobierczyni innej siostry, Heleny, żony Abrahama Kotwicza Gorczyńskiego (ZTP 28b s. 1660). Marianna była już wdową w 1628 r. (Ws. 41 k. 181v), a w r. 1628 jako narzeczona Samuela Kręskiego kupiła za 5.000 zł od siostry Agnieszki jej części w Gorczynie i Dryżynie w p. wsch. i w ks. głogowskim położone, a pochodzące ze spadku po siostrze Helenie (Ws. 206 k. 293v). Zaślubiny z Kręskim miały miejsce chyba w 1629 r. (ib. k. 341; 41 k. 650). Nie żyła już w r. 1633 (Ws. 207 k. 32). Jan i Marianna mieli córkę Joannę, w l. 1631-1636 żonę Kaspra Sack z Piesek, i syna Jana Joachima, który w 1633 r. odziedziczone po matce części w Gorczynie sprzedał za 6.000 zł szwagrowi Sackowi (Ws. 206 k. 4v). Zapisał w 1634 r. dług 960 zł ojczymowi Samuelowi Kręskiemu (Ws. 47 k. 168v). Joannie zamężnej Sack asystował 1633 r. przy czynności prawnej krewny jej ojczysty, Fryderyk L. (Ws. 207 k. 32).

Abraham ze Śąska, mąż Emerencji (Marancji) Kotowiczówny Gorczyńskiej, też Ślązaczki, córki Zygmunta, która w 1623 r. pretendowała do spadku po bracie Abrahamie Kotwiczu w częściach wsi Kowalewo i Gorczyna i z tej racji była pozwana na Trybunał Piotrkowski z delacji Piotra Koźmińskiego, sekretarza JKMci (Ws. 33 k. 440v; 449v). Abraham umarł między r. 1624 a 1626 (P. 152 k. 644v; Ws. 206 k. 194v). Emerencja zapisała w 1633 r. dług 6.000 zł córce Helenie (Ws. 47 k. 105). Spadek swój po stryjeczno-rodzonym bracie Adamie Kotwiczu Gorczyńskim, tj. części w Gorczynie oraz Attendorfie cz. Dryżynie sprzedała w 1636 r. Janowi Schlichtingowi, sędziemu ziemskiemu wschowskiemu (Ws. 207 k. 66). Jako spadkobierczyni tegoż Adama swe części we wsiach Gorczyna, Dryżyna i Szemel dała w 1638 r. córce Helenie (ib. k. 139v). Może jeszcze żyła w 1649 r. (Ws. 51 k. 252).

Jerzy ze Śląska, na Binowicz (?), mąż Katarzyny Kotwiczówny, córki Adama i Katarzyny z Kotwiczów, a współspadkobierczyni wspomnianego wyżej Abrahama Kotwicza Gorczyńskiego, rodzonego brata swej matki 1624 r. (P. 152 k. 644v). Ta Katarzyna, żona Jerzego, była rodzoną siostrą Adama Jana Kotwicza, o którym w 1626 r. nie wiadomo było, czy żyje (Ws. 206 k. 194v). Jerzy i Katarzyna nie żyli już oboje w 1643 r., kiedy ich córka Helena występowała jako spadkobierczyni bezdzietnego wuja Adama Kotwicza z Gorczyny. Była wówczas żoną Zachariasza Bunscha (Ws. 207 k. 198v). Żyła jeszcze 1649 r.

Jan Melchior i Dorota Keller, oboje już nie żyjący w 1705 r., mieli córkę Helenę, żonę Piotra Jaskóleckiego, oraz syna Karola, który wtedy wspólnie z siostrą kwitował Samuela Żychlińskiego z 3.000 zł zapisanych Helenie w grodzie poznańskim 1700 r. (I. Kal. 157 s. 37).

Melchior Abraham Wawrzyniec de L., dziedzic miasta Gocz (Goła, Gahle?) oraz wsi: Domasławice, Łaców (?), Drągów na Śląsku w pow. sycowskim, pozwał 1723 r. Piotra Sokolnickiego, cześnika wschowskiego, dziedzica Karmina (ZTP 41 k. 605). Ten Melchior Abraham i Anna Zuzanna Kesler (Reslinn?), już nie żyjąca w 1720 r., rodzice Jadwigi Zofii, luteranki, w r. 1715 żony Samuela Żychlińskiego, wdowy po nim w l. 1720-1721, zamężnej 2-o v. w l. 1722-1761 za Maciejem Nowowiejskim (LB Zduny;I. Kal. 159 k. 248; 163 s. 50; 178/180 s. 500).

Langenfeld, Langefeld
Langenfeld, Langefeld Małgorzata, żona Rafała Kaniewskiego, działała 1602 r. w asyście krewnych ojczystych Krzysztofa Krackewitz i Krzysztofa Langelfeld (!) z ks. Śląskiego (I. Kal. 68 s. 1579). Żyli jeszcze oboje 1618 r. Agnieszka de Langenfelt (!), żona Pawła Poleskiego, podkomorzego derpskiego 1772 r. (G. 100 k. 469)

Langhansowna
Langhansowna (!) Małgorzata, w r. 1627 żona Marcina Milewskiego (W. 34 k. 434).

Langiewicz
Langiewicz, rodzina mieszczańska, ale z pretensjami do szlachectwa. I tak "urodzony" Wojciech, dr. med., z żony Eleonory Kluczewskiej miał wynów: Romana, ur. w Grąbkowie 28 II 1825 r. (LB Jutrosin), i Mariana Antoniego Melchiora, ur. 5 VIII 1827 r. (LB. Krotoszyn), dyktatora powstańczego z 1863 r.

Lappe
Lappe Katarzyna, w 1628 r. wdowa po Stefanie Wysockim (R. Kal. 11 k. 32).

Larisch h. Własnego
Larisch h. Własnego Karol, plenipotent 1743 r. Jana Karola Nostitz Drzewieckiego (P. 1271 k. 13v)

Larski
Larski, ur. Jan, chrzestny 6 VI 1765 r. (LB. Siemianice). Byli L-cy na północno-wschodnich krańcach W. Ks. Litewskiego, ale czy miał z nimi coś wspólnego, nie wiem.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona271272273274[275]276277278279Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników