Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona270271272273[274]275276277278Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bzowscy h. Nałęcz
(2) Jan, syn Dobrogosta i chyba Bieganowskiej, w r. 1629 żonie swej Jadwidze Krzyckiej, córce Stanisława i Urszuli Żerosławskiej, a wdowie po Janie Stefanie Rudnickim, zobowiązał się oprawić posag 3.000 zł. (Ws.41 k.549). Z bratem Melchiorem przeprowadził w r. 1630 działy Wąbiewa (Kośc.296 k.27, 27v). Jadwiga odziedziczone po rodzicach i braciach części w Wilczkowie w p. sier. sprzedała w r. 1637 za 4.300 zł. Andrzejowi Zeymie (R. Kal.11 k.818v). Jan cząstkę pola w swej części Wąbiewa dał t. r. kościołowi parafialnemu w Parzynczewie (Kośc.297 k.303). Żonie oprawił w r. 1639 posag 5.000 zł. (Ws.207 k. ). Jadwiga zobowiązała się w r. 1641 sprzedać Andrzejowi Zeymie za 5.000 zł. części Wilczkowa (Kośc.299 k.428). Czyżby więc transakcja z r. 1637 nie doszła do skutku? Dla urodzonej z Krzyckiej córki Urszuli Jan mianował w r. 1649 opiekę (Kośc.302 k.112v). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1650 (ib. k.426). Jan już nie żył w r. 1651 (P.1860 k.4710. Owdowiała Jadwiga żyła jeszcze w r. 1668 (Ws.68 k.282v). Córka Urszula była żoną 1-o v. w r. 1651 Stanisława Przecławskiego, 2-o v. wyszła za Stanisława Brudnowskiego, i jako wdowa po nim występowała w l. 1680-87.

3) Krzysztof, syn Melchiora i Włościejewskiej, w r. 1597 na połowie swych części w Bzowie oprawił 900 zł. posagu żonie Zofii Kawieckiej, córce Jana (P;.968 k.538v; 1402 k.244). Na Grabowcu zapisał 1599 r. 18 zł. rocznego czynszu wyderkafowego od sumy 300 zł. proboszczowi i kanonikom kolegiaty Św. Marii Magdaleny w Poznaniu (P.1403 k.389). Części wsi Gułtowy i pustek Ostrowo oraz części Drzązgowa przypadłe sobie po stryju Dobrogoście, sprzedał w r. 1603 za 2.000 zł. Janowi B. (P.1404 k.844). Części w Bzowie i Grabowcu sprzedał 1609 r. za 3.400 zł. bratu Dobrogostowi (P.1406 k.546). Oboje z żoną występowali jeszcze w r. 1622 (Kośc.292 k.52), a Krzysztof nie żył już w r. 1639 (P.1040 k.463). Córki jego i Kawieckiej: Marianna, w l. 1635-37 żona Jana Sarbskiego, Zofia, niezamężna w r. 1639 (ib.), potem żona Jana Imbier Objezierskiego.

3. Bobrogost Bzowski, za młodu czasem zwany Boboleckim, syn Miłkołaja i Sobockiej, małoletni w l. 1527-38 (P.1393 k.178v; 1394 k.172v), współdziedzic w Bzowie 1553 r. niedzielny tam z braćmi (P.894 k.223; 1396 k.110v). Mąż Anny Rusieckiej, córki Piotra, która w r. 1557 część po rodzicach we wsi Bylino w p. pozn. sprzedała za 2.000 zł. Mikołajowi Sobockiemu, Dobrogost zaś jednocześnie od Zofii Rusieckiej, żony Krzysztofa Jabłonowskiego, kupił części w tejże wsi za 1.500 zł., żonie zaś swojej na połowie części w Bzowie należnej z działów braterskich oprawił posag 1.510 zł. (ib. k.422, 422v). Od Mikołaja Sobockiego dostał w r. 1559 części Bylina (P.1396 k.777v). Z działów przeprowadzonych w r. 1560 on i jego brat Melchior dostali wspólnie Bzowo i Grabowiec (P.902 k.154v). Połowę wsi Bylina sprzedał w r. 1562 za 5.000 zł. Maciejowi Mokronoskiemu (P.904 k.867; 1297 k.191). Z żoną Anną spisał wzajemne dożywocie 1564 r. (P.1397 k.332v). Za konsesem królewskim z 1571.1/XII r. nabył w r. 1572 za 410 grz. od Wojciecha Sądziwoja Czarnkowskiego, starosty generalnego wielkopolskiego, trzecią część młyna wodnego na Warcie na prawo od klasztoru dominikanow w Poznaniu (P.1398 k.307). Łowczy poznański w r. 1575 (P.787 k.73). Od Jana Komorskiego, wedle zobowiązania Kaspra, brata tego Jana kupił w r. 1593 za 2.300 zł. części wsi Gułtowo i Drzązgowo oraz pustki Ostrów (P.1400 k.106). Bezpotomny, nie żył już w r. 1598 (P.1402 k.861). Anna z Bylina Rusiecka w r. 1603 była 2-o v. żoną Piotra Osieckiego (P.973 k.318), nie żyła już w r. 1608 (Py.134 k.35). Zob. tablice 1, 2.

N. Bzowski pochowany został w r. 1599 u Bernardynów w Poznaniu (Arch. Bern. W.58). Adam, mąż Barbary z Przyłęka Grotówny, córki Krzysztofa, roborował w r. 1618 kontrakt z jej stryjem i opiekunem Stanisławem Grotem, datowany w Białej w p. lelow. (P.1000 k.1098). Był więc to oczywiście Bzowski z Bzowa w p. lelowskim. Z pow. krakowskiego, pochodzili Mikołaj i Seweryn Bzowsy "Pankowie", którym ks. Jan Chwalikowski, proboszcz bniński, zapisał 1626 r. długu 1.800 z. (P.1017 k.922). Wawrzyniec, syn Jana, i Ewy z Gawłowskich, małżonkowie, wzięli w r. 1635 w dzierżawę od Jaku

Bzowscy h. Nałęcz(?) 1.
@tablica

Bzowscy h. Nałęcz(?) 2.
@tablica

ba Naczesławskiego Baranka i jego żony Bogumiły z Głoskowskich części w Naczesławicach p. kal. (I. Kal.101 s.1325). Szl. Paweł i żona jego Marianna, rodzice Katarzyny, ochrzcz. 1672.1/V r., której rodzice chrzestni nieszlacheccy (LB Św. Małgorzata, Pozn.). Elżbieta z Słomkowskich wdowa 1694 r. (Ws.208 k.541). Konstancja pochowana u Bernardynów w Poznaniu 1702 r. (Arch. Bern. W.58). Anna Bzowska była 1736 r. świadkiem przy ślubie Marcina Smardowskiego i Zofii Chodubskiej (LC Droszew). Józef, komisarz w Stęszewie, zaślubił 1737.5/III r. Marcjannę Potocką (LC Stęszew). Szl. Antoni, przybysz na Śródce, ubogi, umarł 1738.14/IX r. (LM Św. Małgorzata Pozn.). Michał, w r. 1743 mąż Ewy Węgierskiej, córki Władysława (I. Kon.77 k.301v).

Laborscy - Lisieccy
Laborska
Laborska(!) Anna, żona Adama Rynarzewskiego, już nie żyjącego w 1689 r.

Lachocki
Lachocki Adam, "urodzony", podawał do chrztu dziecko 25 I 1764 r.(LB Otorowo).

Lachowiczowie
Lachowiczowie Paweł z żoną Marianną z Łukomskich kwitowali w r. 1780 z 5.000 zł Ksawerego Urbanowskiego, posesora Niemierzewa (P. 1354 k. 424v). W 1785 r. Paweł kwitował Michała Moszczeńskiego (P. 1362 k. 1). Pani Marianna kwitowała 1789 r. Kazimierza Polichnowskiego (G. 115 k. 133). Marianna Lachowiczowa umarła 2 X 1794 r. mając lat 60 (LM Poznań, Św. Małgorzata).

Laccy h. Własnego
Laccy h. Własnego. Teodor Aleksander, marszałek nadworny W. Ks. Litewskiego, mąż Katarzyny Komorowskiej, wdowy 1-o v. po Piotrze Samuelu Grudzińskim, staroście średzkim, która 1664 r. scedowała to starostwo za konsensem królewskim Andrzejowi Karolowi Grudzińskiemu, wojewodzie poznańskiemu, i żonie jego Mariannie z Święcickich (ZTP 31 s. 290, 512), zaś wojewoda jednocześnie swe dobra: Barcin z zamkiem, wsie Barcińskie Przedmieście, Krotoszyn, Wolica, Obodno, Kierszków, Młodocin, Ptur, Pturek, Knieja, Ostrowie sprzedał za 150.000 zł Lackiej (ib. s. 513)

Ladawski
Ladawski Wawrzyniec, "szlachetny", gdzieś między r. 1519 a 1529 burgrabia zamku grabowskiego, występował przeciwko Wojciechowi Węgierskiemu, dziedzicowi części we wsi Węgry (I. i R. Z. Kal. 3 k. 586). Chyba ten sam Wawrzyniec, tym razem jednak "sławetny", wójt kaliski, mąż Anny Chwałkowskiej (Fałkowskiej), córki Jana, której winien był w r. 1546 sumę 85 grz. Rafał Leszczyński, wojewoda brzeski kujawski (I. Kal. 9 k. 251). Ta Anna w 1548 r. kwitowała z dóbr rodzicielskich w Chwałkowie Jakuba, brata swego rodzonego, i Sebastiana, syna Andrzeja, Chwałkowskich (Kośc. 235 k. 73)

Lajewski
Lajewski Jan, ksiądz, dziedzic i pleban w Dębnicy, skwitowany w 1486 r. przez Marcina, Wojciecha, Piotra i Jana, braci niedzielnych, dziedziców Wielkiej cz. Niemieckiej Dębnicy (G. 22 k. 26v)

Lamenth
Lamenth (?) Urszula (de Lamenthy), żona Piotra Kamieńskiego, oboje nie żyli już 1784 r.

Lamówna
Lamówna Małgorzata (raz nazwana Anną Małgorzatą), w l. 1651-1694 żona Stanisława Dzierżanowskiego, nie żyła już 1698 r.

Lamott
Lamott Anna de, żona 1-o v. Wawrzyńca Orzelskiego, była 1765 r. 2-o v. za Pawłem Poleskim, cześnikiem żytomierskim. Nie żyła już w r. 1766.

Lamparscy
Lamparscy, nie wiem czy szlachta. "Szlachetna" panna Rozalia podawała do chrztu dziecko (LB Poznań, Fara). "Urodzony" Franciszek, dzierżawca wsi prymasowskiej Dobrowa 1787 r. (I. Kal. 227 k. 349). Julianna, w r. 1802 żona Walentego Kurowskiego, posesora Sytkowa.

Lanckorońscy h. Zadora
Lanckorońscy h. Zadora pisali się z Brzezia, a nazwisko wzięli od trzymanych zastawem dóbr królewskich Lanckorona w p. szczyrzyckim. Hieronim, starosta skalski, mąż Anny z Iskrzyczyna (Iskrzyckiej), która 1556 r. dostała od Jakuba z Ostroroga wieś Pławowice w p. proszowskim (P. 897 k. 693v; 1396 k. 376). Stanisław, starosta skalski, i Mikołaj należeli 1582 r. do opieki nad nieletnimi dziećmi zmarłego Jana Ostroroga, podczaszego koronnego (P. 939 k. 352v). Ów Stanisław nie żył już w r. 1600 (P. 970 k. 382v). Ożeniony z Zofią (Boniecki zowie ją Elżbietą) Herburtówną, córką Marcina i Katarzyny Krotoskiej, miał z nią synów: Mikołaja w 1639 r. chorżążego lwowskiego, Hieronima t. r. chorażego podolskiego, i Jana, wówczas już zmarłego, po którym z żony Barbary z Husiatyna Kalinowskiej synowie Stanisław i Marcin. Wymienieni tu potomkowie Stanisława i Herburtówny należeli do grona licznych spadkobierców zmarłej bezdzietnie Urszuli Krotoskiej, żony Mikołaja Sieniawskiego, podczaszego koronnego. W r. 1636 występowali w tym charakterze Stanisław, Mikołaj i Krzysztof (!) L-cy (P. 161 k. 1000v). Mikołaj, chorąży lwowski, i Hieronim, chorąży podolski, sprzedali 1639 r. bratankowi Stanisławowi całe swe części spadkowe w mieście Łobżenica i we wsiach: Rataje, Piesna i Luchowo w p. nakiel. oraz w mieście Barcinie i we wsiach: Przedmieście Barcińskie cz. Ptur, Krotoszyno (dziś Krotoszyn), w połowie wsi Obódno, we wsiach Siersko i Olendry w powiatach gnieźn., kcyń., inowrocł. i bydg. (ZTP 29 s. 923). Ten zaś Stanisław sprzedał cały swój udział spadkowy w powyższych dobrach t. r. za 27.500 zł Zygmuntowi Grudzińskiemu, wojewodzie kaliskiemu (N. 226 k. 21v; Kc. 129 k. 35, 38)

Krzysztof, kasztelan radomski i starosta szydłowski, mąż Jadwigi Wiktorii z Kaliszan (Wilamówny), wdowy 1-o v. po Piotrze z Lachowic Sieniucie, występował w l. 1657-1661 jako opiekun jej syna Krzysztofa Aleksandra Sieniuty, dziedzica miast Kobylina i Zdunów oraz przyległych do owych miast wsi (I. Kal. 122 s. 775; Ws. 63 k. 242, 429v). Zmarł między r. 1662 a 1667 (Ws. 208 k. 124, 263).

Pakosław (Pacisław) Kazimierz i jego żona Anna z Dembian Dembińska, córka Franciszka, podkomorzego krakowskiego, i Doroty Czarnkowskiej, dziedzica Wodzisławia a w Wielkopolsce miasta Człopa i wsi: Drzonowo, Trzebin, Dudka, Szonów, Pieczyska oraz części wsi Stanisławowo w p. wałec., które to dobra puścili 1660 r. w dzierżawę Aleksandrowi Walewskiemu, skarbnikowi krakowskiemu, ten zaś scedował je Stanisławowi Bogusławowi Gosławskiemu. Gosławski został oskarżony o arianizm i kaduk po nim we wsi Drzonowo dostał się w 1661 r. za położone w wojnie szwedzkiej zasługi Piotrowi Janowskiemu, chorążemu spod znaku Mcielskiego, skarbnika poznańskiego (P. 186 k. 88v). Janowski pozwał 1662 r. oboje L-ch na Trybunał Piotrkowski o tolerowanie w swych dobrach i osłanianie wbrew konstytucji sejmowej ludzi oskarżonych o arianizm (P. 188 k. 201), wobec czego Gosławski w 1663 r. swe prawa do posesji dzierżawnej dóbr człopskich scedował Stanisławowi Koczorowskiemu (P. 1073 k. 431v). Pakosław Kazimeirz, podstoli krakowski i pułkownik JKMci, został po śmierci żony księdzem. W r. 1684 będąc już proboszczem oświęcimskim oraz kustoszem koron i skarbu koronnego, sprzedał za 12.500 zł wieś Czerlin w p. kcyń. Stanisławowi Michałowi Janowi Bąkowskiemu, podkomorzemu chełmińskiemu, uzyskawszy uprzednio donację owej wsi od obu swych synów, którzy ją odziedziczyli po zmarłej matce (N. 225 k. 822v; Kc. 132 k. 295v). Dziećmi Pakosława Kazimierza byli: Franciszek, starosta stobnicki i pułkownik JKMci, Samuel, dworzani pokojowy JKMci, i Katarzyna. Ta ostatnia w 1685 r., już wdowa po Piotrze Śladkowskim, kasztelanie sochaczewskim, żona 2-o v. Adama Walewskiego, kasztelana inowłodzkiego, dała ojcu swe dobra macierzyste (ZTP 33 s. 877). Jednocześnie swe części w mieście Człopa z dwoma młynami i we wsiach Drzonów, Trzebin, Dudka, Szonów i Pieczyska, spadłe na nią po matce, dała Arnoldowi Kasprowi Golczowi, burgrabiemu ziemskiemu wałeckiemu, utwierdzając w ten sposób transakację dokonaną przez ojca (ib. s. 879). Wspomniany wyżej Samuel zaślubił w r. 1687 2 II. lub około tej daty Konstancję Lipską, starościankę rawską (Estr. XVIII s. 528).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona270271272273[274]275276277278Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników