Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona280281282283[284]285286287288Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Lenartowscy
Lenartowscy różni. Mikołaj i Wojciech, bracia rodzeni, pozwali 1485 r. Mikołaja z Lisowa (G. 12 k. 112). Stanisławowi zobowiązały się 1500 r. Agnieszka Mrowińska, Małgorzata Gorczyńska, Helena Żabicka i siostrzenica ich panna Katarzyna Nowomiejska wyderkować za 42 zł w. swe prawa do dwóch łanów w Gaju w p. pozn., odziedziczone po rodzonym stryju Wojciechu Chowanowskim (P. 859 k. 142). Szl. i sław. Maciej, obywatel poznański, kwitował 1588 r. z 21 zł w. braci Jutroskich (P. 899 k. 51). Jan z p. brzeskiego, już nie żyjący 1596 r., ożeniony z Elżbietą z Gołąbek, 1-o v. wdową po Janie Bodzanowskim, wtedy również nie żyjącą (P. 966 k. 25v). Mikołaj, syn tego Jana, kwitował 1599 r. Melchiora Bodzanowskiego, syna owej Elżbiety, z 250 zł zaś w r. 1605 z 90 zł (G. 66 k. 79; 68 k. 418).

Ur. Józefa L-a miała z nieznanego ojca córkę Weronikę, ur. 25 I 1827 r. (LB Września). Ur. Józefa, zamężna Holewińska (?), wdowa, zmarła 25 XII 1837 r., mając lat 38 (LM Gostyń).

Lenczewscy, Lenczowscy h. Strzemię
Lenczewscy, Lenczowscy h. Strzemię z Lencz Górnych, Dolnych i Zarzecznych w wojew. krakowskim, p. śląskim. "Szl." Krzysztof L. (?) był w r. 1597 mężem "sław." Jadwigi Kapinoszewny, wdowy 1-o v. po "szl." Wawrzyńcu Witońskim (P. 138 k. 278). Anna, żona Władysława Zorzewskiego 1674 r. Józef, nie żyjący 1786 r., mąż Marianny Grocholewskiej, córki Filipa i Julianny Starczewskiej, ojciec Konstancji, żony Jakuba Bugajskiego, i Weroniki, w imeniu których to córek działał t. r. jako plenipotent do spraw spadku po Grocholewskich Jakub Cichocki, burgrabia grodzki gostyński (Kośc. 335 k. 97). Ignacy, podkomorzy J. Kr. Mci, plenipotent Machała Walewskiego, wojewody sieradzkiego, w jego imieniu sprzedawał 1788 r. Targową Górkę w p. pyzdr. Drogońskiemu (P. 1365 k. 29v), zaś w r. 1791 kamienicę w Poznaniu przy ulicy Wrocławskiej Grabowskiemu, staroście lipińskiemu (P. 1368 k. 339). Anna z L-ch Chomętowska, stolnikowa bydgoska, zmarła 4 VII 1798 r. (Nekr. Przemęt). Franciszka, mająca 23 lata, zaślubiła 21 I 1813 r. w Poznaniu Ignacego Boguszewskiego, porucznika wojsk polskich. Adam i Konstancja z Zarembów, rodzice Emilii, która przed 11 IV 1818 r. wyszła za Antoniego Wiewiórkowskiego (LB Ołobok).

Lenefeld
Lenefeld (Lengefeld?) Fryderyk Wilhelm, nie żył już 1765 r., kiedy żona jego Marianna z Fontynów kwitowała z zapisu na 24.000 zł swego drugiego męża Antoniego Wieprzyńskiego Janowskiego, pułkownika wojsk koronnych (P. 1340 k. 94). W 1782 r. występowała jako wdowa już i po trzecim mężu Michale de Krachay, konsyliarzu J. Kr. Mci (P. 1359 k. 464).

Lenieccy h. Jelita
Lenieccy h. Jelita (Bon.), Jan, nie żyjący już 1695 r., drugi mąż Joanny z Mirosławic Gąsiorowskiej, wdowy 1-o v. po Marcjanie Stanisławie z Modlibożyc Wieteskim, 3 -o v. po Stanisłaiwe Łąckim, która t. r. będąc już 4-o v. żoną Stanisława Biernackiego, synowi swemu, Janowi L-u cedowała sumę 2.000 zł zapisaną jej 1654 r. przez pierwszego męża na wsi Sobótka należącej do starostwa łęczyckiego (I. Kon. 69 k. 578). Apolonia, matka chrzestna 1 X 1753 r. (LB Strzelno). Nikodem i Antonina, rodzice Mateusza Michała ochrzcz. 21 IX 1762 r (LB Kruszwica). Jan, regent grodzki kruszwicki w l. 1783-1786 (LB Branno; LB Ostrowo k. Gniewkowa), zaślubił 21 II 1784 r. Eleonorę Ciesielską, sędziankę świecką, z Markowa. Sam mieszkał wówczas w Zagajewiczkach i miał lat 32, panna młoda 23 (LC Branno). Ur. Marianna przed 11 VII 1816 r. wyszła za szl. Stanisława Długołęckiego (LB Srem).

Lenkiewicz, Linkiewicz
Lenkiewicz, Linkiewicz Jan Nepomucen, chorąży kawalerii narodowej w brygadzie wielkopolskiej, mąż Wiktorii z Ambroszkiewiczów, nabył 12 IV 1775 r. wespół z żoną, od Józefa Ambroszkiewicza folwark Borzętowo na przedmieściu Konina (I. Kon. 82 k. 120).Folwark ten, zastwaionyFranciszkowi Rechniczowi, sprzedał 8 VI 1784 r. za 5.000 zł Michałowi Bętkowskiemu (ib. k. 30; 83 k. 48).

Lenkiewiczowie-Ipohorscy h. Pobóg
Lenkiewiczowie-Ipohorscy h. Pobóg ODM. Roman, podczaszy trembowelski, uzyskał 1676 r. intromisję wespół z żoną Konstancją Bleszkowską (u Bonieckiego Bliskowska) do dóbr: Cienino Kościelne, Pępocino, folwarki Wilczna i Inopole w p. kon., puszczone im przez Stanisława Jabłonowskiego, wojewodę ruskiego i hetmana pol. kor. (I. Kon. 60 k. 869bv).

Lenkowscy
Lenkowscy. Zofia, w r. 1620 wdowa po Janie Erneście Ciołku. Wojciech i Katarzyna, rodzice Małgorzaty, urodzonej w Środzie, ochrzcz. 11 VI 1724 r. (LB Środa).

Leńscy
Leńscy, zob. Lińscy.

Lentoszowie, Letoszowie
Lentoszowie, Letoszowie. Rodzeństwo: Jan. Mateusz i Marianna, która ok. 1777 r. wyszła za Wiktora Katerlę ze Żmudzi (Py. 166 k. 61v, 62). Żyła z nim jeszcze 1790 r. Jej drugim mężem był 1791 r. Józef Malinowski. Jan Nepomucen miał z żony Wiktorii Szczawińskiej, córkę Franciszkę Mariannę, ur. 25 IX 1791 r. na wójostwie gnieźnieńskim (LB Gniezno, Św. Trójca). Mateusz, w 1780 r. ekonom opactwa lędzkiego w Koszutach (Py. 160 k. 401v), żył jeszcze 1791 r. (Py. 166 k. 219).

Lentz, Ludwik
Lentz, Ludwik, mieszkaniec Marchii Brandenburskiej, mąż Katarzyny Golczówny, córki Jana, surogatora wałeckiego, która 1623 r. kwitowała z posagu swych braci: Krystiana, Konrada i Franciszka Golczów (W. 27 k. 454v). Ludwik nie żył już 1643 r., kiedy jego syn Henryk kwitował z 4.000 zł Sebalda Golcza (W. 38 k. 574v). Inny jego syn Jan. Ten Henryk, podpułkownik wojsk cesarskich, mąż Barbary v. Gellhorn, nie żył już 1655 r. W imieniu pozostałej po nim nieletniej córki Barbary Marii jej matka i stryj Jan kwitowali wtedy Sebalda Golcza z prowizji od sumy 2.000 zł, zapisanej zmarłemu w 1644 r. (W. 83 k. 57). Jan żył jeszcze 1661 r. i kwitował wtedy Golczów z prowizji od owej sumy, zalegającej od r. 1655 (W. 42 k. 170v).

Lepczyński
Lepczyński Wojciech, po którym wdową była 1781 r. Katarzyna Rojewska, córka Wojciecha i Teresy Biniewskiej (P. 1358 k. 176v).

Lepel, Leppel h. Własnego
Lepel, Leppel h. Własnego, z Pomorza. Dorota Małgorzata, żona 1-o v. Mikołaja Krzysztofa Kleista, 2-o v. 1744 r. Franciszka Ulryka Klesta, pułkownika wojsk brandenburskich (W. 91 k. 593v).

Lepicki
Lepicki Andrzej, mąż Ewy Rybińskiej, 1-o v. wdowy po Macieju Pawłowskim, pozwanej 1604 r. przez Michała Palędzkiego (Kc. 124 k. 585v).

Lerchemberg
Lerchemberg Zuzanna, wdowa po Stanisławie Chlebowskim 1701 r.

Lerchenfeld h. Własnego
Lerchenfeld h. Własnego, nobilitowani w Polsce zrazu 1676 r., potem po cofnięciu przez sejm z r. 1678 tej nobilitacji, nobilitowani powtórnie 1685 r. (Bon.). Jan Fryderyk, sędzia w Hoppenbruck, z Katarzyny Eleonory Borman miał córkę Małgorzatę Eleonorę, w r. 1697 żonę Piotra Ernesta Doręgowskiego (N. 189 k. 323v). Katarzyna, żona 1-o v. Kazimierza Białachwskiego, 2-o v. Kazimierza Kargowskiego, sędziego grodzkiego ciechanowskiego, z którym rozwiedziona 1720 r. Jan Ernest, major wojsk cesarskich, i jego żona Adelgunda Schacgman, oboje już nie żyjący w 1750 r., rodzice Marianny, wówczas wdowy po Michale Horskim, podkomorzym mińskim, i Agnieszki, żony Pawła Poleskiego, cześnika żytomierskiego (Kc. 141 k. 128; 142 k. 45). Horsta żyła jeszcze 1773 r. (Kc. 148 k. 57). Poleska umarła między r. 1752 a 1754 (Kc. 142 k. 45, 162). Ignacy, ekonom z Sycyna, i Anna Dubowiczówna, rodzice Stanisława Antoniego, ur. w Sycynie 8 V 1799 r. (LB Szamotuły).

Ignacy baron L., adwokat w Bydgoszczy, zaślubił w tamtejszej farze 14 XI 1882 r. Józefę Wolszleger z Bartodziei, córkę byłych dziedziców Szenfeldu (Dz. P.). Baron Feliks z Sokołowa zaślubił 19 VI 1894 r. w Pęchowie Stefanię Dąmbską, córkę Franciszka, dziedzicaMochelka, i Sulerzyskiej (ib.). Zmarł w Poznaniu 7 III 1908 r., mając lat 58, pochowany w Krotoszynie, o czym zawiadamiali żona i dzieci (ib.). Tadeusz kupił 1909 r. Chomiążę Szlachecką w p. żnińskim (1375 m. m.) od Płoszyńskiej z Sikorowa (ib.). Ożenił się w Poznaniu 12 (?) IX 1911 r. z Marią Sikorską, córką Mieczysława z Retkowa i Łucji Grabskiej (ib.). Elżbieta 1-o v. Prądzyńska, 2-o v. Łebińska, mająca lat 70, umarła w Poznaniu 27 XI 1917 r., pochowana w Rozdrażewie. Zawiadamiała o tym siostra (ib.).

Lescy h. Własnego
Lescy h. Własnego wyszli, według Bonieckiego, z Leszcz koło Torunia. Urszula, zamieszkała w Prusach Królewskich, w 1695 r. żona Ernesta Jeszki. Oboje już nie żyli 1717 r. Agnieszka, wdowa po Kazimierzu Zawadzkim, asesorze ziemskim tucholskim. Michał chorąży malborski, i Elżbieta z Korczewic Szykówna, oboje już nie żyjący 1772 r., rodzice Andrzeja, który t. r., wedle kontraktu spisanego 15 VIII 1768 r., otrzymał od Ksawerego Miełaczewskiego zobowiazanie sprzedaży za sumę 50.000 zł dobr Orla w p. radziej. (P. 1349 k. 56v).

Lescy ze wsi Leszcze
Lescy ze wsi Leszcze w p. kon. Boniecki oprócz Leskich z Prus Królewskich znał jeszcze Leskich h. Ostoja z Leszcz w p. bydg. oraz kilka innych rodzin tegoż nazwiska pochodzących z odleglejszych stron kraju. Z wyjątkiem przypadków, w których pochodzenie z Leszcz pod Koninem jest zaznaczone wyraźnie, nie potrafię określić przynależności herbowej innych wymienionych tutaj przedstawicieli tego nazwiska. Należy jeszcze pamiętać i o tym, że w pisowni XV, XVI, a czasem jeszcze i XVII wieku nie różniło się ono niczym od Łęskich, formujących swe nazwisko od wsi Łęg czy Łąg. Mimo całej ostrożności, jakież tu pole do pomyłek i pomieszań! Leskich tylko z rzadka pisano: Liescy, Lyescy, Leszcy, Lesczcy, co oczywiście wyklucza Łęskich.

Pomian z Leszcz swoje części w Leszczach i Policach w p. kon. sprzedał 1435 r. za 100 grz. Mikołajowi z Leszcz (P. 1378 k. 95). Temu Mikołajowi w 1446 r. sprzedali też za 320 grz. swoje połowy w tych dwóch wsiach Wacław, Jakub, Stefan i Jan, bracia rodzeni z Leszcz (P. 1379 k. 197).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona280281282283[284]285286287288Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników