Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona273274275276[277]278279280281Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Laskowniccy z Małej Laskownicy
(1) Wojciech, syn Marcina Paska, całe części w M. Laskownicy sprzedał 1593 r. za 1.000 zł. Andrzejowi Grudzińskiemu (N. 219 k. 140v). Wraz ze swą żoną Skoroszewską, córką Stanisława, spisał w 1595 r. wzajemne dożywocie (P. 964 k. 377; 1041 k. 488v). Od siostry tej żony, Barbary, żony Jakuba Sepieńskiego, kupił t. r. za 900 zł jej części w Skoroszewicach w p. kośc. (P. 1401 k. 487v). Wojciech, bezdzietny, nie żył już w 1598 r. (P. 1402 k. 783v). Nie żyła też już wtedy i jego żona (P. 968 k. 931v).

(2) Stanisław, syn Marcina, spisywał w 1589 r. wzajemne dożywocie ze swoją żoną Małgorzatą Sławianowską, córką Sebastiana (P. 1400 k. 359v; N. 163 k. 256). Części w Skoroszewie, odziedziczone po bracie Wojciechu a przypadające mu z działu z Jakubem Sepieńskim, sprzedał sposobem wyderkafu w 1598 r. na trzy lata za 500 zł. temuż Jakubowi i jego żonie Barbarze ze Skoroszewskich (P. 1402 k. 783v; Kc. 123 k. 249v) Małgorzata Sławianowska wraz ze swymi siostrami sprzedała t. r. części w Sławianowie i Kleszczynie oraz w pustce Wąsosze za 400 zł Maciejowi Górskiemu (N. 219 k. 289). Była już w 1604 r. wdową (Kośc. 284 k. 383v). Zawierała w 1610 r. kontrakt o Skoroszewice z Jakubem Sepińskim (P. 984 k. 427). Otrzymała w 1611 r. od swego syna Jana Użytkowanie dóbr (P. 1407 k. 431). Żyła jeszcze w 1612 r. (P. 988 k. 768).

Jan, syn Stanisława i Sławianowskiej, skwitował 1610 r. Katarzynę Cywińską, żonę Michała Suchcickiego (Kc. 126 k. 119). Jako spadkobierca swego stryja Wojciecha kwitował 1612 r. Jadwigę Rozdrażewską, kasztelanową śremską, i Kaspra Rozdrażewskiego, kasztelanica śremskiego, z 600 zł zapisanych przez kasztelana jego ojcu (P. 988 k. 195v). Od Macieja Nowowiejskiego nabył 1613 r. sposobem wyderkafu za 1.000 zł. wieś Ossowo w p. pozn. (P. 1408 k.452) i t. r. części Skoroszewic sprzedał za 1.500 zł Florianowi Czerwińskiemu. (ib. k. 555v). Żona jego Jadwiga z Siedlemina Robaczyńska nabyła w 1619 r. wyderkafem za 1.300 zł od Wojciecha i Jana Lubiatowskich połowę Lubiatowa w p. kośc. (P. 1411 k. 491v), zaś w 1621 r. od Wacława i ks. Adama, archidiakona włocławskiego, braci Rogaczewskich za 1.500 zł, też wyderkafem, Kadzyń w p. kośc. (P. 1412 k. 1012). Od małżonków, Jana Hersztopskiego i Anny Kąkolewskiej kupiła 1622 r. za 1.300 zł dwa łany w Masłowie w p. kośc. (P. 1413. k. 553). Od Baltazara Korzyckiego otrzymał w 1626 r. zapis dłużny na 400 zł (P. 1017 k. 646v). Jan żył jeszcze wtedy.

2) Maciej Pasek (Paska), syn Jana i Myślęckiej, pozwał w r. 1575 Jana Tomiszewskiego, dłużnika swej zmarłej matki (Kc. 24 k. 444v). Kupił 1583 r. od brata Piotra za 1.000 grz. jej część w Wielkiej Laskownicy (P. 1399 k. 101). Otrzymał 1586 r. zapis długu 450 zł od Jana Grudzieńskiego (P. 946 k. 497), któremu w 1587 r. lub nieco wcześniej sprzedał był część w Laskownicy (Kc. 120 k. 49). Od Abrahama Bukowieckiego nabył 1593 r. sposobem wyderkafu na trzy lata za 2.200 zł części wsi Brody Wielkie w p. pozn. (P. 1401 k. 10v) i na połowie owych części oprawił posag 1.100 zł. żonie swej Zofii Bukowieckiej, córce tegoż Abrahama (ib. k. 11v). Oboje małżonkowie spisali też wtedy wzajemne dożywocie (ib. k. 84v). Od ks. Stanisława Kiszewskiego, opata lubińskiego, nabył Maciej 1597 r. sposobem wyderkafu za 5.000 zł wieś Górkę, należącą do dóbr kiszewskich (P. 1402 k. 420v). Od Andrzeja Czarnkowskiego, kasztelana rogozińskiego, kupił 1598 r. sposobem wyderkafu za 6.000 zł. wsie Sierpowo i Woliszewo w p. kośc. (ib. k. 682). Oboje z żoną kwitowali się 1600 r. z Janem Ossowskim, pisarzem ziemskim wschowskim, z kontraktu dzierżawy Ossowejsieni, zawartegow 1589 r. (Ws. 17 k. 280v). Oboje od Jana Mniskiego nabyli 1601 r. wyderkafem za 3.000 zł jego części wsi Gralewo i w pustce Dąbrówka (P. 1401 k. 129v). Maciej kupił 1602 r. od Jana Ossowskiego, teraz już sędziego ziemskiego wschowskiego, folwarki zwane Pośrzedni i Klimkowski w Ossowejsieni, płacąc 5.930 zł (ib. k. 473v). Od Stanisława Radzewskiego nabył w 1603 r. sposobem wyderkafu za 4.000 zł wieś Mórkę w p. kośc. (ib. k. 1001v). T. r. żonie na połowie swych dóbr oprawił 1.200 zł jej posagu (ib. k. 992). Mórkę i Jelenczewo wraz z pustkami Mełpino i Dembicz nabył wyderkafem 1604 r. za 8.500 zł od Krzysztofa, Melchiora i Piotra Radzewskich (P. 1405 k. 83). Od Jana Powodowskiego nabył 1605 r. wyderkafem za 7.000 zł Powodowo i Tłoki oraz pustkę Nowienice w p. kośc. (ib. k. 405). Ze swej strony Powodowo i Tłoki wyderkował w 1606 r. Hieronimowi Powodowskiemu, archiprezbiterowi i kanonikowi krakowskiemu (ib. k. 559). Skwitowany 1614 r. z dóbr rodzicielskich przez córkę Elżbietę zamężną Chłapowską (P. 992 k. 767v). Oboje z żoną od ks. Jana Strykowskiego, opata z Obry, i od całego konwentu nabyli t. r. sposobem wyderkafu wsie Kiełpin i Marzenin (ib. k. 612), zaś w r. 1615, również wyderkafem, nabyli za 10.000 zł od Stanisława Rokossowskiego miasto Szamotuły z wójtostwem oraz wieś Brodziszewo (P. 1409 k. 548). Maciej nie żył już w 1616 r., kiedy wdowa nabyła wyderkafem za 10.000 zł od Zofii z Rąbinia, wdowy po Wojciechu Chrzypskim, wsie Turew i Wronowo w p. kośc. (P. 1410 k. 153). Ta wdowa w 1618 r w imieniu własnym oraz swych synów skwitowała z 400 zł Annę Bukowiecką, wdowę po Jakubie Komorowskim (P. 1000 k. 283v). Od Jana i Baltazara, braci Strzeleckich, nabyła 1622 r. sposobem wyderkafu za sumę 6.000 zł ich części we wsi Strzelce w p. kośc. (P. 1413 k. 548). Od Michała i Wacława, braci Kierskich, kupiła 1627 r. wyderkafem za 7.000 zł wieś Gościeszyn w p. kośc. (P. 1415 k. 1127v), ale już w 1628 r. ów wyderkaf Gościeszyna ustąpiła za tę symę Janowi Nowowiejskiemu (Ws. 206 k. 258v, 259). Kupione przez siebie od Stanisława Leśniewskiego dobra Morawsko w p. pozn. wydzierżawiła t. r. temuż Leśniewskiemu (Ws. 41 k. 245v). Jeszcze chyba żyła 15 V 1634 r., bowiem wtedy Zofia L. jawi się na kartach księgi chrztów kościoła farnego w Szamotułach jako matka chrzestna (LB Szamotuły). Synowie Macieja i Bukowieckiej: Jan, Łukasz, Abraham i Jerzy. Spośród córek, Elżbieta wyszła w 1614 r. za Stanisława Chłapowskiego i już nie żyła w 1640 r., Anna zaślubiła w 1623 r. Wacława Zadorskiego i żyła z nim jeszcze 1631 r., a była chyba identyczna z Anną występującą w 1637 r. jako wdowa po Macielu Międzychodzkim, który byłby w takim razie jej drugim mężem. Jadwiga, niezamężna w 1603 r., dostała wtedy od swego wuja Jana Bukowieckiego zapis 100 zł (Ws. 19 k. 361). Zofia, wydana w 1631 r. za Jana Dąbrowskiego z pow. warszawskiego, wyszła 2-o v. za Andrzeja Bruczkowskiego, z którym żyła w l. 1645-1643, zaś 3-o v. zaślubiła w 1649 r. Dobrogosta Korzeniewskiego i żyła z nim jeszcze 1651 r. Występowała jako wdowa w 1658 r. Spośród synów, o Janie mowa będzie niżej, Łukasz występował w l. 1614-1618 (P. 1000 k.283v, 872). Abraham występował w r. 1617 (G. 74 k.4v). Domek w rynku miasta Grodziska oraz dom z browarem i ogrodem za bramą Wolsztyńską koło wału, które to objekty dostał za przywilejem Mikołaja hr. z Ostroroga, starosty drohowskiego, sprzedał w 1626 r. sław. Dorocie, wdowie po Wojciechu Krupczyku, mieszczanie grodziskim, dawnym posiadaczem tych domów (Ws. 206 k. 162). Żył jeszcze w 1635 r. (P. 1418 k. 419v). Chyba identyczny z tym Abrahamem, Abraham Joachim, syn tychże rodziców występujący w 1618 r. (P. 1000 k. 283v). Jerzy, ochrzcz. 15 VIII 1604 r. (LB Brody), żył jeszcze 1627 r. (P. 1415 k. 914).

Jan, syn Macieja i Bukowieckiej, zapis na 500 zł, dany ojcu przez Stanisława Strykowskiego, scedował w 1614 r. swemu bratu Łukaszowi (P. 992 k. 114v). Ożenił się niedługo po 5 XI 1618 r. z Jadwigą Grąblewską, córką i jedyną spadkobierczynią Macieja, wdową 1-o v. po Zygmuncie Mierzewskim (P. 1000 k. 1131; Kośc. 292 k. 104v). Jadwiga, już jako żona Jana L., kwitowała w 1620 r. Jana Dziekczyńskiego z sumy 600 zł na poczet sumy 800 zł (P. 1004 k. 912). Oboje z żoną wydzierżawili t. r. od matki Jana połowę Grąblewa w p. kośc., którą ta matka trzymała dzięki cesji uzyskanej od Andrzeja Bojanowskiego (P. 1004 k. 1101). Wzajemne dożywocie małżonkowie spisalimiędzy sobą w r. 1621 (Ws. 205 k. 169v). Jadwiga nabyła 1622 r. tytułem wyderkafu wieś Zawadę w p. kośc. za 4.000 zł od Zygmunta Karzboka Zawadzkiego (P. 1413 k. 318v). Sprzedała w 1622 r. Zygmuntowi Żychlińskiemu za 15.000 zł swe części w Grąblewie i w pustce Lurowo (ib. k. 488). Oboje małżonkowie, Jan i Jadwiga zawierali 1626 r. z Barbarą Łącką, wdową po Wojciechu Kierskim, kontrakt dzierżawy wsi Kiekrz i Starzyny w p. pozn. (P. 1017 k. 553v). T. r. Jadwiga Grąblewska występowała jako spadkobierczyni siostry swego ojca Zofii, zamężnej 1-o v. Skaławskiej, 2-o v. Wieluńskiej (P. 1017 k. 892v). Jan już nie żył w 1661 r. (Ws. 208 k. 55v). Synem jego był Franciszek, córką zapewne Zofia, w r. 1661 żona Jana Szołdrskiego, cześnika kaliskiego, po którym wdową była w r. 1662.

Franciszek, syn Jana i Grąblewskiej, mąż Teresy Pierzchlińskiej, córki Macieja, która w 1661 r. jako jedyna spadkobierczyni bezdzietnego brata Andrzeja Pierzchlińskiego skwitowała z 1.600 zł Annę z Brodowa, wdowę po Wojciechu Dachowskim (Ws. 63 k. 204v). Oboje małżonkowie t. r. spisywali wzajemne dożywocie (Ws. 208 k. 55). Wydzierżawili 1665 r. od Mikołaja Smarzewskiego części wsi Węgierki (Py. 153 s. 119). Teresa Pierzchlińska żyła jeszcze w 1666 r. (ib. s. 118). Franciszek w 1671 r. kwitował swoją drugą żonę Teresę Chlebowską (P. 675 k. 217v). Była ona córką Pawła Chlebowskiego. W r. 1673 skwitowała swoją owdowiałą macochę Annę ze Skarczewa Chlebowską (Kc. 131 k. 378). Oboje spisywali wzajemne dożywocie 1675 r. (P. 1427 k. 403v). Z pierwszej żony pozostawił Franciszek synów Macieja i Franciszka, w których imieniu występował w 1674 r. (Kc. 131 k. 435v). Żył jeszcze 1687 r. (P. 1113 VI k. 51), nie żył już 1697 r. (N. 189 k. 298v).

Maciej, syn Franciszka i Pierzchlińskiej, jeszcze nieletni 1687 r. (P. 1113 VI k. 51), jak również nieletni był wówczas i jego brat Franciszek. Ten Franciszek nie żył już w 1697 r., bowiem wówczas Maciej występował jako jedyny spadkobierca rodziców i kwitował Jakuba Bełszyńskiego, kasztelana międzyrzeckiego, z sumy 1.000 zł z 2.000 zł zapisanych rodzicom sposobem wyderkafu na połowie Chraplewa (N. 189 k. 298v). Żonie swej Elżbiecie Boińskiej zapisał w 1703 r. sumę 500 zł (G. 91 k. 122v). Ta Elżbieta umarła 10 V 1713 r. mając około 40 lat (LM Gniezno, Św. Trójca).

3) Piotr, syn Jana i Myślęckiej, należytności odziedziczone po matce od Jana Tomiszewskiego i Tomasza Modrzewskiego scedował 1574 r. swemu bratu Maciejowi (Kc. 24 k. 210). Temu bratu sprzedał w 1583 r. za 1.000 zł swoje części w Wielkiej Laskownicy (P. 1399 k. 101). Jeszcze żył w 1594 r. (P. 962 k. 369v).

2. Wawrzyniec, syn Wincentego i Modliszewskiej, skwitował w r. 1535 swego stryja Mikołaja (Kc. 10 k. 2v). W 1536 r. był jeszcze niepodzielony z Janem (ib. k. 39v). Skwitowany 1546 r. przez Ulissesa Grudzińskiego ze 150 grz. posagu Małgorzaty, wdowy po Wincentym L., oprawionego na Małej Laskownicy, a jemu przez nią wyderkowanego (Kc. 11 k. 7v). Na połowie swoich części w Małej Laskownicy, należącej mu się z działu z bratem, oprawł w 1546 r. posag 150 grz. żonie swej Annie Gębarzewskiej (G. 335 k. 326). Kwitowała ona około 1547 r. męża z oprawy na połowie połowy tej wsi (G. 260 k. 161 ). Z bratem Janem dokonali podziału dóbr, tj. części w Laskownicy 1548 r. (Kc. 11 k. 83v). Poraniony dotkliwie przez Sebastiana i ks. Andrzeja, opata wągrowieckiego, braci Dzierżanowskich, kiedy w drodze do Laskownicy przejeżdżał przez Wągrowiec 1559 r. (Kc. 22 k. 237v). Od Wawrzyńca Pawłowskiego i jego żony Lucyny Tomiszewskiej otrzymał w 1569 r. zobowiązanie wyderkowania za 100 zł pustego łanu w Pawłowie w p. kcyń. (Kc. 117 k. 68). Po śmierci pierwszej swej żony Gębarzewskiej ożenił się powtórnie z Zofią Podolską, której w 1570 r. oprawił na Laskownicy posag 400 zł (N. 215 k. 121). Żył jeszcze 1577 r. (Kc. 17 k. 169), nie żył już 1578 r., kiedy to jego dzieci, Piotr i Łucja, zrodzone z pierwszego małżeństwa, jako współspadkobiercy wuja Jana Gębarzewskiego, skawitowały Marcina Domasłowskiego i innych współspadkobierców tego wuja (G. 56 k. 282v-284). Zofia z Podolskich była bezdzietna i już nie żyła w 1583 r. (Kc. 26 k. 200). Łucja była w l. 1577-1583 żoną Andrzeja Gierkowskiego. Jako wdowa po nim występowała 1592 r.

Piotr, syn Wawrzyńca i Gęborzewskiej, występował obok ojca 1577 r. (Kc. 17 k. 169). Swej żonie Elżbiecie Gierałtowskiej, córce Tomasza i Anny Podolskiej, na połowie części Małej Laskownicy oprawił 1582 r. posag 500 zł (N. 215 k. 318; P. 942 k. 437; Kc. 122 k. 442). Skwitowała ona 1583 r. Podolskich, spadkobierców macochy swego męża, z 200 zł przez nią sobie zapisanych (Kc. 26 k. 284v). Oboje zapisali t. r. dług 200 zł Andrzejowi Gierkowskiemu (ib. k. 179). Piotr, jako siostrzeniec i spadkobierca zmarłego Jana Gębarzewskiego, w imieniu własnym i siostry Gierkowskiej kwitował w 1583 r. Jadwigę z Zebrzydowskich Łękińską, kasztelanową nakielską, z 33 zł, stanowiących część sumy 100 zł (ib. k. 92). Swoje części w Małej Laskownicy sprzedał w 1584 r. za 1.400 zł Janowi Grudzińskiemu (P. 1398 k. 269). W l. 1588-1589 został skwitowany przez ks. Piotra Gwiazdowskiego, kanonika poznańskiego, z należności wynikającej z dzierżawy dóbr Laskowo i Żołędzin w p. pozn., należących do probostwa rogozińskiego (P. 950 k. 7v; 952 k. 179v, 385). Oboje z żoną wydzierżawili w 1590 r. na trzy lata od Maurycego Przecławskiego połowę Wronczyna w p. gnieźn. za 600 zł (P. 953 k. 615v). Piotr żył jeszcze 1592 r. (P. 958 k. 823), nie żył zaś 1596 r., kiedy jego jedyna spadkobierczyńi, siostra Łucja, wdowa po Sebastianie Goreckim, scedowała wdowie po bracie dobra po nim dziedziczone, zachowując sobie tylko pracowitego Franciszka, poddanego z Laskownicy (G. 337 k. 80). Owdowiała Elżbieta z Gierałtowskich kwitowała w 1599 r. swoich braci Erazma i Bartłomieja z dóbr pozostałych po rodzicach (G. 66 l.23v). Żyła jeszcze w r. 1603 (Kc. 124 k. 116).

II. Jan, syn Wawrzyńca Gardziny i Anny, trzecią część w Laskownicy sprzedał w 1512 r. za 150 grz. swemu bratu Wincentemu (P. 786 k.358). Najprawdopodobniej był identyczny z Jane L., który w 1512 r. kupił za 100 grz. od Feliksa Gołaskiego trzecią część wsi Kakulino w p. gnieźn. (ib. s. 346). Niewątpliwymi synami Jana, dziedzica w Kakulinie byli bracia Maciej i Andrzej Laskowniccy cz. Kakulińscy, dziedziczący w Kakulinie w 1523 r. Z nich, Andrzej w 1527 r. był jeszcze nieletni, bowiem działał w asyście stryja Mikołaja L. i wuja Adama Popowskiego. Wyderkował wówczas swe części w Kakulinie za 5 grz. bratu Maciejowi (G. 335a k. 98), a w r. 1528 połowę dworu w tej wsi sprzedał za 12 grz. swej bratowej (P. 1393 k. 243). Żył jeszcze chyba w 1532 r. (ib. k. 523).

Maciej L. cz. Kakuliński, syn Jana, ożenił się z Apolonią cz. Polikseną Rosnowską, córką Macieja i Katarzyny. Krótko przed ślubem, 10 VII 1520 r., skwitował jej matkę i brata Macieja Rosnowskiego z 20 grz. wypłaconych sobie na poczet 60 grz. jej posagu (P. 867 k. 339v). Tego jej brata pozwał w 1521 r. o resztę posagu, to jest o 40 grz. (ib. k. 566). Dziedzic w Kakulinie, na połowie swojej części w tej wsi, przypadającej mu z działu z bratem Andrzejem, oprawił w 1523 r. tej żonie posag 60 grz. (P. 1392 k. 503). Macieja Rosnowskiegoskwitował 1524 r. z 10 grz. stanowiących resztę posagu (P. 869 k. 97v). Nie żył już w r. 1528, kiedy owdowiała Apolonia pozwała jego brata Andrzeja L. (P. 871 k. 56v). Jako pani wienna w Kakulinie, t. r. zawarła ugodę z tym swoim szwagrem (ib. k. 79). Wyszła 2-o v. za Wojciecha Lubowieckiego, któremu sprzedała w 1532 r. za 200 grz. połowę dworu w Kakulinie, nabytą od szwagra Andrzeja, oraz swoją oprawę, uzyskaną od pierwszego małżonka (P. 1393 k. 523), on zaś krótko przed ślubem, 6 VII 1532 r., na połowach swych części we wsiach Lubowice i Kakulino oprawił jej 80 grz. posagu (ib. k. 523v). Żyła jeszcze w 1540 r. (P. 1394 r. k. 408v). Synem Macieja był Jan, córką Anna Kakulińska, w r. 1549 żona sław. Jana Brąbczewskiego, mieszczanina z Obornik (P. 888 k. 106).

Jan L. cz. Kakuliński, syn Macieja i Rosnowskiej, w r. 1540 jeszcze nieletni, w asyście swej matki i ojczyma części lasu wraz z brzegiem w Kakulinie sprzedał za 100 grz. Wojciechowi Raczkowskiemu (ib.) W r. 1564 był mężem Zofii Jemiołkowskiej cz. Jemiełkowskiej, córki Gabriela (G. 43 k. 97). Zofia, już wdowa, skasowała w 1593 r. swoją oprawę na Kakulinie (P. 959 k. 981). Synami Jana byli Wojciech i Bartłomiej Kakulińscy. W 1593 r. Bartłomiej w imieniu własnym i starszego brata Wojciecha, o którym nie było wiadomo wówczas, czy jeszcze żyje, zobowiązał się części ich w Kakulinie sprzedać za 800 zł braciom Bartłomiejowi i Maciejowi Popowskim (P. 959 k. 981). Bartłomiej otrzymał w 1550 r. zapis długu 220 zł od Macieja Pomorzańskiego cz. Wojnowskiego (P. 964 k. 717). Niewątpliwie córką Jana, a siostrą Wojciecha i Bartłomieja była Zofia Kakulińska cz. Laskownicka, w l. 1593-1594 żona Benedykta Ciesielskiego.

III. Mikołaj, syn Wawrzyńca Gardziny i Anny, występował obok braci w 1501 r. (P. 24 k. 20). Od swego brata Wincentego nabył wyderkafem w 1516 r. za 50 grz. połowę części w Laskownicy i na owej połowie oprawił posag 67 grz. żonie swej Jadwidze (P. 1392 k. 67v). Była to Jadwiga Grylewska. W r. 1518 skwitowała ona swego rodzonego brata Feliksa Grylewskiego z dóbr pozostałych po rodzicach w Grylewie (P. 866 k. 190). Pozwali Mikołaja w 1525 r. bratankowie jego, synowie Wincentego, o wygnanie ich z ojcowizny w Laskownicy (Kc. 2 k. 38). Po śmierci pierwszej żony zaślubił Jadwigę Słanowską, córkę Sędziwoja, i w r. 1532 połowę połowy Laskownicy, wolną od oprawy Grylewskiej, sprzedał jej sposobemwyderkafu za 70 grz. (P. 1393 k. 542). On, jego żona i synowie z pierwszego małżeństwa, Jan, Maciej i Adam, zawierali między sobą 1545 r. ugodę względem Laskownicy (Kc. 10 k. 302v), zaś w r. 1546 Mikołaj puścił tym synom całe części w tej wsi (Kc. 11 k. 19). Zofia Słanowska w 1551 r. została intromitowana do jednego łanu osiadłego i jednego pustego w Laskownicy, wyderkowanych jej przez męża (Kc. 11 k. 184v). Mikołaj t. r. stwierdził, iż trzej jego synowie będą zobowiązani do uiszczenia trzem jego córkom, Katarzynie, Dorocie i Annie, urodzonym ze Słanowskiej, po 5 grz. każdej z dóbr ojczystych (Kc. 11 k. 188). Nie żył już w 1554 r., kiedy Katarzyna i Dorota oraz ich matka w imieniu trzeciej córki, Anny żądała wypłacenia im przez braci zalegającego od dwóch lat czynszu rocznego dwóch grzywien (Kc. 21 k. 162v). Wdowa po Mikołaju w 1566 r. kwitowała z 40 grz. Ulissesa Grudzińskiego (Kc. 116 k. 226v). Była jeszcze jedna córka Mikołaja, niewątpliwie najstarsza i urodzona z Grylewskiej, Barbara, w r. 1547 żona Wojciecha Cielmowskiego, w r. 1566 występująca już jako wdowa.

1. Jan zwany "Trąd" (Kc. 26 k. 647v; 120 k. 629v), syn Mikołaja i Grylewskiej, wadził z Wiktorynem i Serafinem Tomiszewskimi i w 1532 r. założone zostało między nimi vadium, iż będą żyć w pokoju (P. 874 k. 66v). Na połowie swej części w Laskownicy, przypadającej z działu z braćmi, oprawił w 1547 r. posag 124 grz. swojej żonie Katarzynie Skrzetuskiej (Skrzetuszewskiej?), córce Mikołaja (P. 1395 k. 339v). Wspólnie z nią zapisał 1562 r. dług 40 grz. bratu Maciejowi L. i w tej sumie puścił mu pole w Małej Laskownicy (Kc. 115 k. 380v). Po 1570 r. dał jej zobowiązanie, iż daną jej oprawę połowę swoich części w Małej Laskownicy uwolni od obciążeń na rzecz zmarłej swej żony, zaś córkom z pierwszego małżeństwa, Annie, Zofii i Katarzynie, zapisał dług 150 zł (N. 156 k. 231v). Umarł tegoż jeszcze roku (Kc. 117 k. 93v). Opiekę nad córkami wyżej wymienionymi oraz nad Dorotą pochodzącą z drugiego małżeństwa, objął stryj Maciej L., który w r. 1577 dał bratowej zobowiązanie, iż jej wyderkuje za 60 grz. dobra ojczyste swych pupilek w Wielkiej Laskownicy (Kc. 17 k. 153v). W 1578 r. wedle tego zapisu role folwarczne w tej wsi wyderkował jej za 60 grz. (N. 215 k. 225). Owdowiała Katarzyna pozwała 1583 r. Annę z Łukowa, wdowę po Hieronimie Rozdrażewskim, o wydanie poddanego zbiegłego z Laskownicy do Łukowa (Kc. 26 k. 334). W 1589 r. pozwała swe pasierbice i własną córkę Dorotę (Kc. 120 k. 432). Żyła jeszcze 1590 r. (Kc. 27 k. 145v). Z córek Jana, Anna występowała jeszcze jako niezamężna w l. 1570-1590 (Kc. 26 k. 516v; 27 k. 146; 117 k. 93), była potem żoną Tomasza Skubarczewskiego i już nie żyła w 1600 r., Zofia, niezamężna w 1590 r. (Kc. 27 k. 146), w r. 1598 żona Jana Pijanowskiego, Katarzyna, w l. 1589-1609 za Wojciechem Pijanowskim, wreszcie Dorota, w l. 1590-1614 żona Andrzeja Gulczewskiego Boboli, w 1642 r. wdowa po nim.

2. Maciej, syn Mikołaja i Grylewskiej, występował 1547 r. jako niedzielni z bratem Janem (Kc. 11 k. 53v). Był mężem Katarzyny Kunowskiej, córki Stanisława, której w 1556 r. oprawił posag 300 zł na połowie swe części w Małej Laskownicy, przypadającej z działu braterskiego, drugą zaś połowę dał jej w dożywocie, a ona swą oprawę dała dożywociem mężowi (P. 1396 k. 368v, 369, 378). T. r. skwitowała Marcina Rożnowskiego, dziedzica Kunowa, ze swych dóbr rodzicielskich (P. 897 k. 700). W 1583 r. synom swym, Janowi, Stanisławowi i Wojciechowi zapisał Maciej dług 800 zł., a jego żona skasowała swą oprawę na Laskownicy (Kc. 26 k. 12, 14). Nie żył już w 1590 r. (Kc. 27 k. 233). Jego córka Anna była w l. 1588-1612 żoną WWacława Nowowiejskiego. Synowie: Jan, Stanisław i Wojciech.

1) Jan, syn Macieja i Kunowskiej, wraz z braćmi otrzymał w 1583 r. od Macieja Grocholskiego zapis długu 100 zł (Kc. 26 k. 161v). Żył jeszcze 1587 r. (P. 1400 k. 52v), bezpotomny, nie żył już 1589 r. (Kc. 120 k. 599v).

2) Stanisław, syn Macieja i Kunowskiej, występował obok braci 1583 r. (Kc. 26 k. 161v), t. r. wraz z bratem Wojciechem kwitował ojca z 533 zł. na poczet zapisanej im przez niego sumy 800 zł. (ib. k. 86v). W 1590 r. pozwany był przez szwagra Wacława Nowowiejskiego (Kc. 27 k. 234).

3) Wojciech, syn Macieja i Kunowskiej, występował obok braci w 1583 r. (Kc. 26 k. 161v). Jako współspadkobierca brata Jana, kwitował w 1589 r. z 200 zł Jana Choińskiego (Kc. 120 k. 599v). Pozwany 1590 r. przez szwagra Wacława Nowowiejskiego w sprawie 2.000 zł. sumy zastawnej na części Laskownicy (Kc. 27 k. 233).

3. Adam, syn Mikołaja i Grylewskiej, występował pierwszy raz 1545 r. (Kc. 10 k. 302v), pozwał 1590 r. Andrzeja Gulczewskiego i jego żonę Dorotę L., posesorów pewnej części Laskownicy, stanowiącej własność zmarłego Jana L., żądając wydzielania mu należnej części ze spadku po bracie Janie (Kc. 27 k. 103). Swe dobra w Małej Laskownicy, należne mu z działu braterskiego, sprzedał 1591 r. za 1.000 zł Wacławowi Nowowiejskiemu i Andrzejowi Gulczewskiemu, mężom swych bratanic (P. 1400 k. 586v). Żył jeszcze 1592 r. (ib. k. 844 v). Zob. tablice 1-2.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona273274275276[277]278279280281Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników