Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona261262263264[265]266267268269Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Buszkowscy, Boszkowscy
Jakub, nie żyjący już w r. 1620, ojciec Świętosława (G.75 k.464v). Ten sam może Świętosław, nie żyjący już w r. 1646, ojciec Wojciecha, Jana i Macieja (Kc.129 k.128v, 144). Z nich, Wojciech zaślubił 1651.19/II r. Annę Gorzeńską, córkę Stanisława (LC Dakowy Mokre). Był w r. 1654 tenutariuszem starostwa kcyńskiego (LB Kcynia). Z żoną w r. 1660 spisał wzajemne dożywocie i oprawił jej 3.000 zł. posagu (N.225 k.490v, 492). Tenutariusz Tarnowa koło Łękna 1663 r. Dzieci: Maciej, ochrzcz. 1654.20/II r. (LB Kcynia), i Krystyna, ochrzcz. 1663.10/VI r. (LB Tarnowo k. Łękna). Jan, syn Świętosława, kwitował w r. 1648 Wojciecha Jarochowskiego (P.1058 k.11v).

Wojciech, syn Wojciecha, 1622 r. (I. Kon.42 k.91v). Walenty był w r. 1626 mężem Anny Rychalskiej(!) z Karsznicy (ib.44 k.603). Wojciech, po którym wdową była Łucja Rycharska, w r. 1629 współspadkobierczyni brata Wojciecha Rycharskiego (P.143 k.201).

N., ożeniony z Anną Głębocką, córką Jana, 1625 r. (Kc.19 k.491). Wojciech, franciszkanin konwentualny, w imieniu własnym i nieletniego brata Jana dał w r. 1627 plenipotencję rodzonemu stryjowi Piotrowi (I. Kal.93 s.1425). Sebastian i Paweł, bezpotomni, nie żyjący już obaj w r. 1631, bracia rodzeni Anny, żony sławetnego Michała Szczerbińskiego i zmarłej już Reginy, żony Bartłomieja Kulińskiego (P.1024 k.450v). Stanisław, Władysław i Andrzej, bracia zmarłego bezpotomnie Łukasza, toczyli w 1637 proces z Piotrem Lipskim, stolnikiem kaliskim (P.761 k.334v). Maurycy, syn zmarłego Piotra, 1638 r. (G.80 k.427). Ks. Jan, pleban u Św. Małgorzaty w Poznaniu, fundował w r. 1651 ołtarz św. Jana Chrzciciela (P.1860 k.41v). Anna, żona Wojciecha Żelskiego 1655 r.

Marcin, pochowany 1662.4/I r. u Bernardynów w Kole (Arch. Bern. W. 48). Franciszek, z Buszków, chrzczony 1672.16/II r. (LB Góra k. Żnina). Konstancja, w l. 1685-88 żona Aleksandra Ubysza. Mikołaj, brat Teresy Bogumiły, żony 1-o v. Aleksandra Kowalskiego (G.89 s.52), 2-o v. w r. 1690 Jana Arcemberskiego. Ks. Jakub, proboszcz w Kołdrąbiu w r. 1690 (P.1431 k.554).

Jan zaślubił 1691.19/II r. Annę Wężykównę Miedzianowską z Michalczy (LC Kłecko), córkę Andrzeja i Joanny Janecjuszówny (P.1139 IX k.30v; 1338 k.165). Żyli jeszcze oboje w r. 1724 (Kc.135 k.30v; G.94 k.356). Ich córki: Marianna, ur. w Chociszewie, ochrzcz. 1692.11/VII r. (LB Popowo Kośc.), w r. 1755 wdowa po Wawrzyńcu Guzickim, Anna, w l. 1737-71 wdowa po Szymonie Konarskim. Synowie: Walenty Franciszek, ochrzcz. 1699.18/II r. (LB Kcynia), Jakub, ochrzcz. z wody 1701.15/VII r. (LB Św. Marcin, Pozn.), i Kasper Konstanty, ochrzcz. 1704.13/I r. (LB Fara, Pozn.), żyjący jeszcze w r. 1755 (I. Kon.78 s.916; P.135 k.119), bezpotomny, nie żyjący już w r. 1764 (P.1338 k.165).

Anna, córka zmarłego Andrzeja, w r. 1692 żona Wawrzyńca Radolińskiego (ZTP 35 s.835). Ks. Krzyszytof Wojciech, wikary szubiński, syn zmarłego Wojciecha, rodzony stryj Jana, 1693 r. (Kc.132 k.670v). Remigian, ojciec Wojciecha, 1701 r. (P.1140 II k.46v). Andrzej nie żyjący już w r. 1713, mąż Heleny Kurzeskiej, skarbnikówny rawskiej, też wtedy już zmarłej (Kc.134 k.131v). Ich córka Zofia, niezamężna w r. 1711, w r. 1713 była żoną Michała z Drzewicy Głuskiego i żyła z nim jeszcze w r. 1727. W l. 1741-43 była już wdową i po drugim mężu Kazimierzu Swierczyńskim. Michał, po którym wdową była w r. 1715 Franciszka z Chraplewa Łącka (Py.156 s.18). Konstancja i jej mąż Stanisław Slepowroński, nie żyli oboje w r. 1721. Anna umarła w Pyszczynie koło Gniezna 1726.4/IX r., przybywszy tam do siostry (Rosińskiej?), pochowana u Św. Michała w Gnieźnie (LM Św. Michał, Gniezno). Jan z żoną Małgorzatą Piotrowską, rodziece Ignacego, ur. w Goconowie 1780.9/II r. (LB Chełmce). Bartłomiej, mąż Agnieszki Chociszewskiej, nie żyjącej już w r. 1783, ojciec Wojciecha, który t. r. spisał wzajemne dożywocie z żoną Elżbietą Baranowską, wdową 1-o v. po Andrzeju Szczytnickim (I. Kon.82 k.402). Żyli jeszcze oboje w r. 1784 (G.111 k.66).

Jan Nepomucen, ekonom w Konarach, z żony swej Katarzyny miał syna Tomasza Sylwestra, ur. 1807.28/XII r. (LB Konary). Jan, intendent leśny, i Katarzyna z Duchowskich, rodzice urodzonych w Ławiczynie, w 1817.6/V r. Jana Nepomucena, i 27 młynie 1821/II r. Franciszki Romany (LB Św. Michał Gniezno).

Przechodzę teraz do B-ch, których mogę powiązać genealogicznie z jakąś jedną całość. Jakub, na częściach w Boszkowie w p. gnieźn. oprawił w r. 1467 posag żony swej Doroty (P.1383 k.244). T. r. dał Maciejowi z Jabłowa część Siedlca i dopłatę 30 grz. wzamian za trzecią część Jabłowa w p. kcyń. parafii chomętowskiej (P.1383 k.283v). W r. 1470 od Wojciecha cz. Wojuty z Dębowa i żony jego Heleny nabył za 30 grz. inee części Jabłowa i Zbylutowa w p. kcyń. (P.1385 k.71), i t. r. na połowie Jabłowa oraz na połowie sumy wyderkafowej zapisanej na Jabłowie i Zbylutowie oprawił 60 grz. posagu żonie Dorocie (ib. k.71v). Temuż Wojucie i jego żonie dał w r. 1473 wzamian za ich części w Jabłowie folwark zw. "Gajewicko" w Boszkowie w p. gnieźn. i dopłatę 120 grz. (P.1383 k.208). Dziedzic w Zbylutowym Jabłowie, na tej wsi oprawił t. r. posag 60 grz. żonie Dorocie (ib. k.208v). W r. 1493 Jakub B., dziedzic Zbylutowa i Jabłowa oraz leżącej w tejże samej chrząstowskiej parafii wsi Boszkowo, dziś Buszkowo (Kozierowski, BNT IV s.62). Ta ostatnia wieś, występująca wtedy w źródłach poraz pierwszy, została niewatpliwie założona przez Jakuba, ktory dał jej nazwę swej wsi rodzinnej, położonej we wschodnim krańcu powiatu gnieźnieńskiego.

Jan Boszkowski, zapewne syn powyższego Jakuba, na połowie Jabłowa i Kościankowa w p. kcyń. oprawił w r. 1511 posag 50 grz. żonie swej Agnieszce Rusieckiej, córce Jana (P.786 s.308). Agnieszka ta w r. 1518 miała termin z Mikołajem Goczanowskim z M. Jabłowa (Kc.8 k.142v). W r. 1546, już jako wdowa po Janie B. i pani wienna na M. Jabłówku, pozywała Wojciecha, Michała i Mikołaja, braci rodzonych B-ch, dziedziców w M. Jabłówku (Kc.11 k.8v), zapewne synów Jana. Czy i jej, to pytanie?

Mikołaj Buszkowski (tak pisali się też wszyscy jego potomkowie) na połowie Buszkowa w p. kcyń. oprawił w r. 1552 posag 300 zł. żonie swej Febronii Cerekwickiej (P.1396 k.35). W r. 1558 Febronia ta była już wdową (G.37 k.114v), a w r. 1571 żoną 2-o v. Macieja Leskiego (Łęskiego?) (Kc.117 k.508). W r. 1575 synowie Mikołaj, Michał, Jan i Adam kwitowali ojczyma z 100 zł. długu, uwalniając w ten sposób od zobowiązania swego brata Wojciecha (Kc.24 k.504). Febronia 1584 wspólnie ze swymi synami, zrodzonymi w pierwszym małżeństwie, Michałem, Wojciechem, Adamem i Janem, części wsi Kobyłki w p. kcyń. sprzedała za 5.000 zł. Stefanowi Grudzińskiemu, kasztelanowi nakielskiemu (P.1399 k.385). Już nie żyła w r. 1585 (Kc.119 k.153). O synach: Michale, Janie, Wojciechu i Adamie, zob. niżej.

1. Michał, syn Mikołaja i Cerekwickiej, wspólnie z braćmi Janem i Wojciechem sprzedał w r. 1571 za 3.000 zł. części Buszkowa i Pustek Kościankowa Sebastianowi Palędzkiemu (Kc.117 k.503v). Wraz z braćmi Janem, Wojciechem i Adamem oraz Janem Kaczkowskim kupili wspólnie w r. 1572 od Katarzyny, żony Wojciecha Szczycińskiego, za 4.000 zł. części wsi Kobyłki (P.1398 k.327). Od Wojciecha Kluczewskiego kupił Michał w r. 1598 za 3.000 zł. części w Gorzewie (Kc.123 k.125; N.219 k.315). W r. 1596 był mężem Barbary Przepełskiej, córki Mikołaja (Kc.122 k.60; 123 k.458v). W r. 1601 spisał z nią wzajemne dożywocie (P.788 k.10). Od Andrzeja Kobelińskiego kupił w r. 1602 za 3.000 zł. części w Rosnówku Małym (P.1404 k.734). Części w tej wsi sprzedał w r. 1605 za 1.100 zł. Janowi Wolskiemu (P.1405 k.372). Od Jana Palędzkiego nabył w r. 1611 sposobem wyderkafu za 5.000 zł. całe wsie Buszkowo i pustą Jabłówko Małe (P.1407 k.504) Żył jeszcze w r. 1616, kiedy żonie swej oprawił posag 1.000 zł. (P.1410 k.287), nie żył już w r. 1618, a jego brat Adam występował wówczas jako opiekun jego synów Mikołaja, Stanisława i Adama (P.1000 k.224). Barbara Przepełska jako dożywotniczka, została w r. 1620 wraz z synami Mikołajem i Adamem, skwitowana z 500 zł. przez Piotra Rosnowskiego (P.1004 k.1364). T. r. wraz z synem Mikołajem i synem Stanisławem, a w imieniu syna Adama, scedowała Jakubowi Rogalińskiemu sumę 1.000 zł., za którą Maciej Węgierski wyderkował był zmarłemu jej mężowi wieś Szkółki w p. gnieźn. (ib. k.957). Umarła między r. 1623 i 1624 (G.76 k.326; 77 k.190). Córki Michała: Zofia, żona 1-o v. w l. 1619-31 Adama Pląskowskiego, 2-o v. w l. 1635-40 Jana Modlibowskiego, łowczyca inowrocławskiego, 3-o v. w l. 1642-44 Michała Bogwiedzkiego, Katarzyna, w r. 1626 żona Stanisława Machowskiego. Były ponadto niezamężne: Anna, Marianna, Urszula i Krystyna, występujące w r. 1626 (P.1016 k.422), z których dwie ostatnie już nie żyjące w r. 1631 (G.79 k.427v).

1) Mikołaj, syn Michała i Przepełskiej, małoletni w r. 1618 (P.100 k.224), skwitowany został w r. 1622 przez matkę z kontraktów (G.76 k.93). T. r. spsał wzajemne dożywocie z żoną Dorotą Mierzwińską, córką Stanisława (P.1413 k.683v; G.80 k.254). Oboje t. r. nabyli sposobem wyderkafu od Jana Skrzetuskiego części w Bojenicach w p. gnieźn. (P.1413 k.80). Od wspomnianego Skrzetuskiego nabyli też wyderkafem w r. 1628 częsci w tejże wsi za 1.000 zł. (P.1416 k.189v). W r. 1631 oboje scedowali za 1.000 zł. Adamowi Skrzetuskiemu ów nabyty od Skrzetuskiego wyderkaf Bojenic (G.79 k.437v, 438). Od Adama Skrzetuskiego nabył w r. 1633 Bojenice za 2.000 zł. (P.1417 k.738). Mianował w r. 1639 opiekunów dla zrodzonego z Mierzwińskiej potomstwa (G.80 k.624v). W r. 1640 wziął w zastaw za 1.000 zł. od Marianny z Małachowskich Ostrowskiej części wsi Małachowo Samborowice (G.90 k.687). Części Bojenic, kupione od Adama Skrzetuskiego, sprzedał w r. 1644 za 3.000 zł Hieronimowi Bieganowskiemu (P.1421 k.974), a żonie w r. 1645 oprawił ponownie posag 1.500 zł. (P.1422 k.97). Dorota żyła jeszcze w r. 1651 (G.82 k.414v, 415). Mikołaj zobowiązał się w r. 1655 wobec Wojciecha Krusińskiego sprzedać mu za 1.000 zł. części Gorzewa w p. gnieźn., które ojciec kupił od Wojciecha Kluczewskiego (N.227 k.317). Drugą żoną tego Mikołaja była Zuzanna Grzymisławska, córka Stanisława, wojskiego kaliskiego, wdowa 1-o v. po Mikołaju Bieganowskiem. Kwitowała się ta Zuzanna w r. 1655 wzajemnie z małżonkami Brzozowskimi z dzierżawy Bojenic (G.82 k.1143v). Mikołaj spisał z nią wzajemne dożywocie w r. 1658 (P.1070 k.267v). W r. 1660 skasowała ona dożywocie na Bojenicach (N.227 k.590m 591). Żyła jeszcze w r. 1667 (Kc. 131 k.3v), nie żyła już w r. 1670, kiedy o Mikołaju mówi się jako o jeszcze żyjącym (ib. k.182). Córka Mikołaja i Mierzwińskiej, Jadwiga, niezamężna w r. 1651 (G.82 k.414v, 415), a w l. 1652-60 żona Wojciecha Pląskowskiego. Syn Kazimierz, o którym niżej. Może był i drugi syn Jan, bowiem w r. 1693 Jan, syn Jana, występował jako stryj wnuków Kazimierza (P.1125 k.147).

Kazimierz, syn Mikołaja i Mierzwińskiej, wspomniany już w r. 1649 (Kc.129 k.532), dostał w r. 1660 od macochy Zuzanny Grzymisławskiej zapis długu 1.000 zł. (N.227 k.510v). T. r. mianowany jednym z opiekunów dzieci siostry Pląskowskiej (ib. k.509v). Żył jeszcze w r. 1687 (Kc.132 k.444v), nie żył już w r. 1701 (P.1140 II k.46v). Z Katarzyny Wyganowskiej, córki Wojciecha i Bogumiły Mieszkowskiej, żyjącej jeszcze w r. 1703, nie żyjacej już w r. 1736 (P.1143 I k.14; I Kal.171/3 s.37), zostawił synów: Wojciecha, Michała i Władysława Franciszka. Ten ostatni żył w r. 1712 (G.93 k.98v).

(1) Wojciech, syn Kazimierza i Wyganowskiej, nie żył już w r. 1687 kiedy jako wdowa po nim występowała Anna Wolska (Kc.132 k.444v). Został t. r. lub krótko przed tą datą, zabity przez Mikołaja Leśniewskiego. W r. 1693 wdowa w imieniu własnym i nieletnich dzieci, Stanisława i Jadwigi, kwitowała Leśniewskiego z 400 zł. zapisanych jej teściowi w r. 1687, i z procesu o zabójstwo. Jako współopiekun nieletnich występował też wtedy ich stryj Jan, syn Jana (P.1125 k.147). Nie żyła ta Anna już w r. 1715 (N.198 s.51). Wojciech miał córkę Jadwigę, w l. 1715-40 żonę Franciszka Piaszczyńskiego, oraz synów, Stanisława i Andrzeja. Bratem stryjecznym tego Wojciecha nazwany Jan, żyjący w r. 1693, nie żyjący już w r. 1715 (N.198 s.51). Franciszka zamężna Piaszczyńska występowała w r. 1731 jako spadkobierczyni swego pradziada Mikołaja B. (G.96 j.369v).

a. Stanisław, syn Wojciecha i Wolskiej, wspomniany w r. 1687 (Kc.132 k.444v), w r. 1738 mąż Barbary Węgierskiej (Kc.139 k.36v), zobowiązał w r. 1743 się sprzedać za 200 zł. Mariannie z Piaszczyńskich Sawickiej (więc zapewne swej siostrzenicy) części w Nieczasławicach, odziedziczone po babce Katarzynie i po pradziadzie Wojciechu Wyganowskich (I. Kal.178/80 s.165). Bezpotomny, nie żył już w r. 1764 (ib.204/5 k.109v).

b. Andrzej, syn Wojciecha i Wolskiej, wspomniany w r. 1687 (Kc.132 k.444v), chyba już nie żył w r. 1693, bo nie figuruje w pokwitowaniu danym Leśniewskiemu, zabójcy ojca (P.1125 k.147).

(2) Michał, syn Kazimierza i Wyganowskiej, występował w r. 1701 (P.1140 II k.46v). Ożenił się w r. 1703 z Elżbietą Orlikowską, córką Jana i Ludwiki Ulatowskiej (P.1143 I k.14).

2) Stanisław, syn Michała i Przepełskiej, małoletni w r. 1618 (P.1000 k.224), sumę 200 zł., zapisaną przez zmarłego Adama Pląskowskiego a wyprocesowaną od jego córki Anny, siostrzenicy Stanisława, cedowała 1636 r. jej matce a swojej siostrze Annie, obecnie Modlibogowej (P.1133 k.839), zaś sumę 500 zł. zapisaną sobie przez Jana Modliboga, cedował w r. 1650 bratankowi Kazimierzowi (Kc.129 k.543). Żył jeszcze w r. 1653 (G.82 k.662).

3) Adam, syn Michała i Przepełskiej, małoletni w r. 1618 (P.1000 k.224), żył jeszcze w r. 1622 (P.1008 k.14v).

2. Jan, syn Mikołaja i Cerekwickiej, miał wedle zobowiązania z r. 1571 swej matki stanąć do akt (Kc.117 k.508). Żył jeszcze w r. 1584 (P.1399 k.385). Milczy już o nim zapis jego braci w r. 1585 (Kc.119 k.153), więc już zapewne wtedy nie żył.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona261262263264[265]266267268269Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników