Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona265266267268[269]270271272273Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bylinowie h. Belina 1.
Ludwik, syn Macieja, stolnika wiskiego, i Madalińskiej, pełnoletni 1757 r., zobowiązał się wespół z bratem Stanisławem 1766 r. sprzedać ich dziedziczne dobra Zberki za 60.000 zł. Jerzemu Sczanieckiemu (P.1392 k.22) Dziedzic Bobrownik, sędzia ostrzeszowski, zmarł 1800 r. Z żony Jadwigi Psarskiej, stolnikówny wieluńskiej, żyjącej jeszcze 1808.29/VII r. (LB Doruchów), syn Hipolit, o którym niżej, i córki: Honorata, ur. ok. 1782 r., zmarła w Bobrownikach 1784.16/VI r. (LM Doruchów), Marianna, ur. ok. 1782 r., wyszła w Bobrownikach 1802.30/VIII r. za Franciszka Czaplickiego, Bogumiła wyszła tamże 1805.26/II r. za Pawła Pokrzywnickiego (LC Doruchów). Chyba córka Laudwika, i to najstarszą, była Tekla, która przed r. 1794 wyszła za Mikołaja Krąkowskiego, dziedzica Gawłowa.

Hipolit, syn Ludwika i Psarskiej, dziedzic Bobrownik, zmarł 1837 r. Z Agnieszki Pągowskiej, żyjącej jeszcze 1859.4/XII r. (LB Doruchów) pozostawił syna Albina.

Albin Maksymilian, syn Hipolita i Pągowskiej, ur. 1803 r., dziedzic Bobrownik, umarł 1876.18/IV r. (Dz. P.). Żona jego Balbina Wirydianna z Przeniewskich umarła 1881.12/VIII r. w 72 roku życia (Dz. P.). Ich córki: Wanda Barbara, ur. w Bobrownikach 1831.25/VI r. (LB Doruchów), wyszła tamże 1855.27/XI r. za Zygmunta Miłkowskiego, dzierżawiącego folwark Belinie należący do Bobrownik, zmarłego 1858.18/I r., Jadwiga Florentyna, ur. 1838/X r., niezamężna, zmarła w Bobrownikach 1864.9/I r. (LN Doruchów; Dz. P.). Synowie: Władysław, o którym niżej, Edward Ludwik, ur. w Bobrownikach 1837.7/X r. (LB Doruchów), zapewne młodo zmarły, i Michał, o którym niżej.

1. Władysław Hipolit Józef, syn Albina i Przeniewskiej, ur. w Bobrownikach 1833.13/I r. (ib.). dziedzic Bobrownik, uczestnik powstania 1863 r., umarł jako ostatni męski przedstawiciel linii na Bobrownikach 1910.30/VIII r. i tam pochowany (Dz. P.).

2. Michał Józef, syn Albina i Przeniewskiej, ur. w Bobrownikach 1842.23/IX r. (LB Doruchów), zaślubił w Strzelcach w Król. Pol. 1884.24/VIII r., Józefę Wzdulską, wnuczkę Antoniego, starosty piotrkowskiego (Dz. P.). Ich córka Maria wyszła 1909.14/XI r. za Tadeusza Konarskiego z Kopanicy w z. wieluń. (ib.). Zob. tablicę 2.

Bylinowie (Belinowie h. Belina 2.
@tablica

Teresa z Kołudzkich, urodzona z Katarzyny Libiszewskiej, występowała 1725 r. (LB Pieranie). Anna, 1774 r. żona Stanisława Kosteckiego. Wacław, syn Wacława i Izabeli z Grodzieckich, ur. 1902.2/I r. w Malicach koło Łucka, zaślubił 1929.3/IX r. Halinę Marię Trzebnicką, córkę Bolesława, dziedzica Chytrowa, i Janiny z Dąmbskich (LB, LC Jaraczew).

Bylińscy
Bylińscy, zob. Bilińscy

Byłakowscy
Byłakowscy, zob. Bułakowscy

Bymowscy
Bymowscy Jan i Dorota z Wolskich, rodzice Zofii, ochrzcz, 1639.22/II r. (LB Objezierze), w r. 1686 żony Jana Kazimierza Mysłowskiego (P.1112 VII k.24v).

Byrzyńscy
Byrzyńscy wyszli w Byrzyny, dzisiaj Berzyny koło Wolsztyna. Stanisław "niegdy Byrzyński" miał 1444 r. termin z Pakoszem Wolikowskim i jego synem Hynkiem (Kośc.17 s.472, 502). Córki zmarłego Mikołaja B-go Małgorzata, Katarzyna i Dorota miały 1464 r. termin z Wincentym niegdy Niegolewskim (ib.19 k.382).

Bystramowie h. Tarnawa
Bystramowie h. Tarnawa, pisali się z Radlina. Jan (Gotard?), syn nie żyjącego już w r. 1605 Gotarda, mąż Anny Chwaliszewskiej, trzymał zastawem wieś Podgór w p. kon. od Jana Wysockiego, łowczego kaliskiego, który t. r. też już nie żył (I. Kon.32 k.241v). Oboje małżonkowie w r. 1610 (lub nieco przed tą datą) scedował swe prawa do tej wsi Łukaszowi Kowalewskiemu (ib.35 s.418). Krzysztof, w r. 1613 mąż Zofii Bystramówny, córki zmarłego Jerzego (ZTP 27 s.1272, 1273). Ow Jerzy prócz Zofii miał jeszcze inne córki: Elżbietę, w r. 1613 żonę Jerzego B. i Annę, wówczas niezamężną (ib.). Krzysztof, sędzia ziemski tczewski 1645 r., ojciec Baltazara (ZTP 29 s.2304). Konstanty, w r. 1649 mąż Zofii Stawskiej (Py.150 s.205). Jadwiga, w l. 1655-86 wdowa po Jakubie Dorpowskim. Baltazar, ławnik ziemski tczewski, w r. 1662 mąż Tersy Dembińskiej, córki Stanisława (P.188 k.453), która występowała już jako wdowa w r. 1663 (P.1073 k.467v). Była ona 1-o v. żoną Ludwika Komirowskiego (N.192 s.59). Stanisław, brat cioteczny Jana Dorpowskiego, w r. 1675 jeden z opiekunów jego dzieci (N.185 k.463v). Jan, mąż Teresy Chełmickiej, współspadkobierczyni Franciszka, sędziego grodzkiego bobrownickiego, 1680 r. (ZTP 32 s.1863). Żyli jeszcze oboje w r. 1689 (ib.34 s.1412). Jadwiga, już nie żyjąca w r. 1682, zamężna Złotnicka. Ludwik, chorąży chełmiński, kupił w r. 1686 część Będzieszyna w Prusach od Adama Mycielskiego, wojskiego kaliskiego (P.1111 I k.54). "Prusy" oznaczają tu oczywiście granice Prus Krolewskich. Baltazar, sędzia ziemski tczewski, nie żyjący w r. 1687, mąż Aleksandry Czapskiej, ojciec Zofii, żony 1-o v. Władysława Wąglikowskiego, 2-o v. 1685 r. Piotra Działyńskiego, cześnika bracławskiego, oraz Konstancji, żony Kazimierza Rembowskiego, podczaszego czernihowskiego (P.1113 III k.51v). Remigian, podkomorzy pomorski, starosta radzyński, w r. 1701 mąż Marianny Szydłowskiej, wdowy 1-o v. po Władysławie Gnińskim, staroście radzyńskim (P.1140 I k.146). Konstancja, w l. 1724-38 żona Stanisława Sartawskiego.

W początkach XVIII w. bracia rodzeni: Jerzy, stolnik kamieniecki (podolski), dziedzic Gołembiewa w p. tczewskim, bezdzietny, nie żyjący już w r. 1752, Stanisław i Jan Antoni.

1. Stanisław, nie żyjący już w r. 1728, mąż Heleny Chełmowskiej, nie żyjącej już w r. 1732 (P.1213 k.57; 1234 k.100v), ojciec Zofii, niezamężnej w r. 1728, w r. 1732 żony Franciszka Poklateckiego, oraz synów: Władysława, Kazimierza i Remigiana. Zofia, Władysław i Kazimierz rodzili się z Heleny Chełmowskiej. Remigian miał matkę żyjącą 1728 r., nazwaną Elżbietą (LB Obra). Nie wiem czy to nie pomyłka co do imienia, czy też rzeczywiście Stanisław miał drugą żonę Elżbietę?

1) Władysław Aleksander, syn Stanisława i Chełmowskiej, mąż Marianny Miłaczewskiej, córki Stanisława i Doroty Kędzierzyńskiej, w r. 1728 oprawił tej żonie swej 12.000 zł. posagu, a od teścia nabył sposobem wyderkafu za 30.000 zł. Przecławice w p. pozn. (P.1213 k.57, 58v). Kapitan JKMci, kupił 1731 r. od ks. Jana Grudzińskiego za 50.000 zł. Otusz w p. pozn. (P.1231 k.119). Sędzia kapturowy poznański, umarł w Otuszu 1733.25/IX r., pochowany u Reformatów w Woźnikach (LM Buk; LM Niepruszewo). Owdowiała Marianna zmarła w Obrze w r. 1740. (Nekr. Obra). Córki Władysława i Miłaczewskiej: Helena, w l. 1744-61 żona Marcina Lutomskiego, Dorota, żona 1-o v. w r. 1745 Stanisława Sniegockiego, 2-o v. w l. 1747-91 Stanisława Krzyżanowskiego, Barbara, w r. 1745 jeszcze nieletnia (P.1280 k.224v), wyszła w r. 1748, krótko po 7/IX za Wojciecha Zbijewskiego, starostę łagiewnickiego, i żyła z nim jeszcze 1752 r., Estera Anna Małgorzata, ur. w Tworkowie, ochrzcz. 1731.22/VII r. (LB Chojnica). Barbara, Helena i Dorota 1745.30/VIII r. sprzedały Otusz za 70.000 zł. Marcinowi Lutomskiemu, mężowi Heleny B. (P.1297 k.62v).

2) Kazimierz, syn Stanisława i Chełmowskiej, asesor ziemski tczewski 1732 r., dziedzic wsi Zeisgendorf i Wędkowy w p. tczewskim (P.1240 k.47v), współspadkobierca stryja Jerzego, wskutek ugody zawartej 1752.12/IV r. z bratanicami, córkami Władysława, otrzymał od nich t. r. części w tej wsi, które to części one dziedziczyły z głowy swego ojca (P.1307 k.161, 162). Pierwszą żoną Kazimierza była Anna Zofia N., z której synowie, Remigian Antoni Ignacy, ochrzcz. 1732.2/VI r. (LB Obra), nie żyjący już w r. 1747, i Władysław, dziedzic wsi Zeisgendorf w p. tczewskim 1747 r. Z drugiej żony Ludwiki Górskiej, występującej już jako wdowa w l. 1753-85, córka Marianna, wskutek ugody z bratem Władysławem dziedziczka wsi Wędkowy, żona Szeliskiego (Bär, nr 660, 1510, 1234). Nie mam pewności czy z tym Władysławem wolno identyfikować Władysława, który za żoną swą Albertyną Bystramówną córką Wacława, podkomorzego pomorskiego (zob. niżej), wziął 1772 r. wieś Kollincz w p. starogardzkim. Składał przysięgę homagialną wraz z dwoma synami w r. 1774. Ci synowie to: Ignacy, ur. około r. 1769, Wacław Baltazar, ur. około r. 1772. Były i córki: Marianna Józefa za Białobłockim, Magdalena Anna 1-o v. za Henrykiem Fryderykiem Wilhelmem von Schlieben, majorem wojsk pruskich, 2-o v. Pawłowskim (Bär nr 67, 1143, 1173). Może z powyższym Ignacym identyczny Ignacy, kapitan wojsk polskich, ojciec nieślubnej córki Rozalii, ur. w Mącznikach 1817.12/IV r. Matką córki była ur. Marianna Broniewicz (LB Skalmierzyce).

3) Remigian Wilhelm, syn Stanisława (i Elżbiety?), ur. około r. 1684, zrazu ksiądz świecki, potem cysters w Lądzie, wreszcie opat cystersów w Obrze około r. 1721, umarł 1744.18/IV r., mając lat 60, godność opacką nosząc od lat 23, po 30 latach profesji zakonnej, a po 32 latach kapłaństwa (Nekr. Obra; Nekr. Ląd, MPH V; Nekr. Bledzew). W r. 1734 był opiekunem dzieci zmarłego brata Władysława (P.1239 k.61, 62).

2. Jan Antoni, podwojewodzi pomorski 1728 r., w l. 1725-28 mąż Zofii Bąkowskiej, z którą miał córkę Teresę, w tych latach żonę Jana Czarnomskiego (Kc.135 k.89, 223v). Jan Antoni był żonaty conajmniej dwa razy. Nazwiska innej jego żony jednak nie znam. Miał jeszcze córki: Konstancję za Wolskim, Justynę za Gąsiorowskim. Synowie jego: Wacław, o którym niżej, Zygmunt Nepomucen i Baltazar. Ten ostatni był przyrodnim bratem Wacława.

Wacław, syn Jana Antoniego, ur. około r. 1710, podkomorzy pomorski w l. 1758-72 (Czaplewski), dziedzic Gołembiewa i od r. 1743 Boroszewa w p. tczewskim, składał przysięgę homagialną w r. 1774, umarł w Gołembiewie 1792.3/V r., mając lat 82 (Nekr. Owińska; Nekr. Obra; Nekr. Przemęt). Jego żona Konstancja (Anna Konstancja) Starawska zmarła w Gołembiewie 1780.28/III r. Była fundatorką gdańskiego nowicjatu dominikanów (ib.; Nekt. Przemęt; Nekr. Dominikanów Pozn.). Drugą żoną podkomorzego była Katarzyna Lipińska. Z pierwszego małżeństwa syn Wincenty, ur. około r. 1760, w r. 1789 już chyba nie żujący, bezdzietny, oraz córki: Albertyna za Władysławem Bystramem, Ewa, w r. 1784 żona Antoniego Bętkowskiego, Anna Barbara, w r. 1784 za Janem Jakubem Goetzendoff Grabowskim (Bär, nr 284, 646, 1133, 1143, 13221, 1339, 1390, 1425). Zob. tablicę.

Michał i żona jego Konstancja Burchacka, oboje już nie żyjący w r. 1734, rodzice Jakuba, dziedzica Szczerbięcina i Kobierzyna w p. tczewskim, który t. r. żeniąc się z Antoniną Jarnowską, córką Franciszka i Marianny Popowskiej, krótko przed ślubem, 19/XI, zapisał jej dług 4.000 zł. (G.96 k.576v). Wilhelm, opat w Obrze, zmarł 1744.19/IV r. (Nekr. Paradyż). Brat Bernard, cysters pepliński, zmarł 1756.18/IX r., mając lat 24 (Nekr. Owińska; Nekr. Obra). Jan Nepomucen, cysters lędzki, potem opat w Obrze, umarł w Obrze (w Wojnowskiej rezydencji opackiej) 1767.15/XII r., mając lat 56, po 37 latach porofesji zakonnej, po 32 i pół latach kapłaństwa a po 10 latach sprawowania godności opata (Nekr. Obra; Nekr. Bledzew; Nekr. Owińska; Nekr. Paradyż, tu data zgonu 18/XII). Apolonia zaślubiła w Murowanej Goślinie 1774.12/III r. Wojciecha Szomańskiego. Ojciec Jan, cysters, kantor w Obrze, umarł 1798.22/I r., mając lat 58, po 36 latach profesji zakonnej, 34 kapłaństwa (Nekr. Obra; Nekr. Bledzew; Nekr. Owińska, Nekr. Przemęt; Nekr. Paradyż, tu data zgonu).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona265266267268[269]270271272273Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników