Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona264265266267[268]269270271272Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Byczkowscy
Byczkowscy. Maciej, syn zmarłego Stanisława z p. łomżyńskiego, zapisał w r. 1590 dług 36 kop groszy bratu rodzonemu Marcinowi (I. Kal.58 s.333). Jadwiga Trojanowska, wdowa po Aleksandrze B., zawarła w r. 1635 układ z Piotrem Lipskim, stolnikiem kaliskim (I. Kal.101 s.1251), a 1636 kwitowała się w tym Lipskim z kontraktu dzierżawy Nieniewa i Nieniewka (ib.102 s.780). Ich syn, szl. Samuel w r. 1652 cedował matce sumę 94 zł. zapisaną w grodzie przedeckim przez Piotra Morzbok Łąckiego (I. Kal.118 s.1665). Samuel, nie żyjący już w r. 1669, miał z Elżbiety Pełczanki córkę Annę, pod imieniem Teofili klaryskę kaliską, i syna Jana, który t. r. dał zobowiązanie Wojciechowi Franciszkowi B., iż sprzeda mu za 150 zł. plac w Kaliszu przy ulicy Njśw. Marii Panny (I. Kal.129 s.233). Antoni, podstarości pyżycki, i żona jego Anna, rodzice Jadwigi, ochrzcz. 1712.16/X r., i Tomasza Antoniego, ochrzcz. 1714.18/XII r. (LB Zduny). Antoni i żona jeogo Zofia, rodzice Konstancji Zofii, ochrzcz. 1716.21/XII r. (LB Kobylin).

Bydkowscy
Bydkowscy, zob. Bytkowscy

Bydłowscy
Bydłowscy. Andrzej z p. haliskiego kwitował w r. 1652 Niniewskich, matkę z synem, z zadanych sobie ran i z sumy 100 grz. (I. kal.118 s.349). Szl. Andrzej, zamieszkały w Lipinach, umarł 1728.22/V r. (LM Margonin). Szl. Łukasz, zamieszkały tamże, z żony Anny Swieykowskiej miał synów, Adriana, ochrzcz. 1721.8/IX r., i Tomasz Jana, ochrzcz. 1723.9/XII r. (LB Margonin). Ur. Józef, syn Łukasza i Anny, zamieszkały tamże, z żony Teresy miał córkę Mariannę Agnieszkę, ochrzcz. 1743.13/I r. i syna Wawrzyńca Józefa, ochrzcz. 1747.19/VIII r. (ib.). Józef umarł w Lipinach w marcu 1747 r. Szl. Marianna umarła w czerwcu t. r. Nota przy niej: "siostra moja stryjeczna" (LM Margonin) pisana niewatpliwie ręką plebana margonińskiego. Marcin, posesor Laskownicy Wielkiej, zaślubił 1749.8/X r. Mariannę Białkowską (LC Grylewo). Z niej syn Karol Bogumił, ur. w Laskownicy 1793.3/XI r. (LB Grylewo).

Bygowski
Bygowski(?) Jan, nie żyjący już w r. 1787, miał z Agaty Tomaszewskiej, syna Jana, który t. r. spisał wzajemne dożywocie z żoną swą Marianną Leśniewską, córką Kazimierza i Marianny Choińskiej (P.1364 k.189).

Byki
Byki(?) urodzony Jerzy, nie żyjący już w r. 1639, ojciec Jerzego Byki i Zofii "Bykini", t. r. żony Andrzeja Wolskiego (G.80 k.562)

Bykowscy h. Choragwie
Bykowscy h. Choragwie z przydomkiem Tysza, z województwa kijowskiego. Jan, nie żyjący w r. 1683, po którym wdowa Zofia Chylińska, córka Jana i Małgorzaty Bielińskiej, wtedy 2-o v. żona Bogumiła Sochy Chomętowskiego (P.1106 I k.55).

Bykowscy h. Gryf
Bykowscy h. Gryf z przydomkiem Jaxa, wyszli ze wsi Byki koło Piotrkowa. Piotr B. dzierżawca dóbr kasztelana krakowskiego w Tłokini i Blizanowie 1479 r. (I. kal.2 k.550). Kasper z Byków, syn zmarłego Jakuba, w r. 1589 na połowie Woli Piekłowej w p. piotrkowskim oprawił 1.500 zł. posagu żonie swej Annie Rozdrażewskiej cz. Nowomiejskiej, córce Stanisława (P.951 k.589; 1400 k.338v). Sebastian, mąż Doroty Będzieskiej, córki Wacława, która części w Bedzieszynie i Szczurach w p. kal. dane jej przez ojca, sprzedała 1596 r. za 3.500 zł. Maciejowi Wysockiemu (I. Kal.63 k.350). Sebastianowi B. cedowała w r. 1601 swą oprawę na Szczurach i Będzieszynie w p. kal. Barbara Kębłowska, wdowa po Sebastianie Będzieskim (I. Kal.67 s.4v). Sebastian występował w r. 1612 wspólnie z żoną Dorotą Będzieską, córką Wacława (P.988 k.1011v).

Stanisław, wojewoda sieradzki, żeniąc się w r. 1614 z Barbarą z Żernik Ciświcką, wdową 1-o v. po Zygmuncie Grodzieckim, krótko przed ślubem, 5/IX, zobowiązał się oprawić jej posag 5.000 zł. na wsiach Byki, Jarotki, Karlin, Twardosławice, Wola Bielska w p. piotrk. (I. Kon.38 k.264). Dokonał tej oprawy w r. 1615 (ZTP 27 s.1608). Oboje występowali w r. 1623 (R. Kal.10 k.92v). Barbara była bezpotomna i spadek po niej brał w r. 1631 jej bratanek Abraham Ciświcki, kasztelan śremski (Kośc.296 k.78). Wojewoda i jego żona nie żyli już oboje w r. 1630 (I. Kon.46 k.45; Kośc.296 k.78). Synowie wojewody: Jan, w r. 1614 starosta sieradzki, Aleksander, t. r stolnik sieradzki, Stanisław, t. r dworzanin królewski (I. Kon.38 k.265v). Barbara, córka wojewody, była w r. 1614 wdową po Janie Wojciechu Łaskim.

Hieronim, wojski sieradzki, po którym wdowa była w r. 1620 Anna Wielogłowska, córka Zygmunta, żona 1-o v. Mikołaja Zimnowodzkiego (ZTP 28a s.371). Zuzanna, w l. 1626-36 wdowa po Macieju Dobieszewskim. Jerzy oprawił w r. 1628 posag 10.000 zł. żonie swej Annie Potworowskiej (R. Kal.1 k.33). Żyli oboje w r. 1655 (G.82 k.1106v). Franciszek Teodor, syn zmarłego Piotra, w r. 1650 dziedzic Kruszewa, Głuchowa i Głuchówka (I. Kal.116 s.686). Był podczaszym sieradzkim, mężem Marianny Karskiej, nie żył już w r. 1690 (ib.146 s.357). Marian, chorąży gostyński, nie żył już w r. 1663, kiedy to występowała jako wdowa po nim Ewa z Luszyna Modzelewska (W.85 k.60v). Stanisław, starosta kłodawski, zaślubił 1653.7/VI r. w Skierniewicach u prymasa Leszczyńskiego Annę Leszczyńską, córką Władysława, wtedy podkomorzego poznańskiego, potem wojewody łęczyckiego, (Rkps Bibl. Uniw. warsz. nr 44). Stanisław był w r. 1663 starostą przedeckim. Synowie jego, urodzeni z Leszczyńskiej, występujący w r. 1693, Andrzej i Aleksander (I. Kon.69 k.211).

Ks. Aleksander z Byków, proboszcz w Choczu Lipskich, kanonik gnieźnieński, sekretarz królewski 1673 r. (I. Kal.133 s.945). Przemysław, podczaszy sieradzki, od Apolonii Uniemierskiej, żony Stefana Łochockiego, kupił w r. 1686 (lub nieco przed tą datą). część we wsi Swięte zwaną "Jaroszewizną" (P.1130 X k.57v). Teresa Marianna, córka Mikołaja, kasztelana podlaskiego, i Marianny Radziszewskiej (ZTP 44 k.703), w l. 1690-98 żona Jana Pawła Gembickiego, kasztelanica płockiego. Zuzanna z Warszyc, wdowa po Janie B., wojewodzie łęczyckim, 1690 r. (I. Kon.68 k.178). Stanisław, wojewoda inowrocławski, starosta przedecki, nie żyjący w r. 1701, mąż Marianny z Wielkiego Chrząstowa Wierzbowskiej, żony 1-o v. Andrzeja z Mieroszewic Gąsiorowskiego, kasztelana bydgoskiego, też już wtedy nieżyjącej, bezdzietnej (I. Kal.154 s.123). Elżbieta i jej mąż Andrzej Załuski, oboje już nie żyjący w r. 1701. Zofia, w r. 1723 wdowa po Adamie Skorzewskim i po Wojciechu Wiktorowskim, siostra zmarłego Stanisława (ZTP 41 s.553). Zofia i jej mąż Jan Byszewski, oboje już nie żyjący w r. 1730. Antoni Jaxa, towarzysz chorągwi pancernej Koźmińskiego, kasztelana kaliskiego, mąż Franciszki Linowskiej, córki Jana i Anny Krzyckiej, kwitował w r. 1732 jej brata Stanisława z sumy 2.000 zł. na poczet posagu (I. Kon.76 k.459v). Żyli oboje w r. 1735 (I. Kal.171/3 s.165). Anna, żona 1-o v. Franciszka Bronikowskiego, 2-o v. Michała Charchowskiego, nie żyła już w r. 1736. Franciszek, cześnik ostrzeszowski, ożeniony był z Anną Masłowską, córką Andrzeja, podstolego wieluńskiego, i Jadwigi Myszkowskiej. Anna ta po śmierci Franciszka B. wyszła 2-o v. 1742.14/VIII r. za Hipolita Czarneckiego (LC Skalmierzyce). Jako dziedziczka Lubojna w p. wieluń., zapisała temu drugiemu mężowi przed ślubem sumę 4.000 zł. (I. Kal.178/80 s.329). Aleksander, syn Przemysława i Doroty Grabskiej (córki Adama i Bogumiły Jarnowskiej), podczaszy sieradzki, nie żył już w r. 1755 (I. Kon.78 s.956). Był bezdzietny. Należały doń wsie: Toporzyszczew, Dąbrówka, Wielkie Jarnowo w p. brzeskim, odziedziczone po Łukaszu Jarnowskim (ib.79 k.281, 291). Andrzej, ekonom pleszewski, i żona jego Anna, rodzice Piotra, ochrzcz. 1755.27/VI r. (LB Pleszew). Michał i Teresa, rodzice Franciszka Ksawerego, ochrzcz. 1771.25/XI r. (LB Strzelno). Wdowa Anna B. zmarła w Karsach 1775.5/IX r. (LM Sobótka). Franciszek Jaxa, 1775 r. mąż Anny Żelichowskiej, córki Francoszka i Katarzyny Miniszewskiej (I. Kal.214/6 k.131,191). Umarł między r. 1776 a 1778 (P.1355 k.77). Anna wyszła 2-o v. za Stanisława Marszewskeigo i 1788 r. była wdową i po tym drugim mężu (I. Kal.228 k.176v). Piotr był 1775 r. ekonomem dóbr Chutki, Krowica Wielka, Modła, Junikowo, Krowica Mała, Cieszyków, stanowiących własność Gliszczyńskich (ib.214/6 k.251v). Wdowa Jadwiga B-a, staruszka, umarła w Kąkolewie 1780.7/II r. (LM Gronowo). Marianna i mąż jej Wawrzyniec Czarnecki, stolnik inowłodzki, nie żyli już oboje 1787 r. Antoni, chorąży(?), umarł w swych dobrach 1789 r. (Nekr. Cystersek, Owińska).

Bylęccy
Bylęccy, zob. Belęccy

Bylinowie, Belinowie h. Belina
Bylinowie, Belinowie h. Belina wyszli ze wsi Byliny w p. rawskim, pisali się z Leszczyn. Lina osiedlona od wieku XVIII w Bobrownikach p. ostrzeszowskiego w czasach nowszych używała stale formy Belina, nie kładę ich jednak osobno, bowiem i w tej linii jeszcze nawet w XVIII wieku występują obie formy przeminennie, jak zresztą i w innych liniach.

Konstanty z Leszczyn Bylina 1686 r. (I. Kon.69 k.540v).

Wojciech Andrzej, elektor Augusta II z wojew. poznańskiego, mieszkał wraz z żoną Zofią Świeykowską, córką Adama i Domiceli Święcickiej, w l. 1690-1700 w Chmielince koło Lwówka, potem w 1714 r. w Strzyżowie p. kal. Był skarbnikiem bydgoskim (ib.81 k.5). Nie żył już 1733 r. (Kośc.318 s.68), Zofia nie żyła 1743 r. Synowie: ks. Marcin, pleban z Młodziejewie (I. Kon.77 k.329v), Józef Wojciech, ur. w Chmielince, ochrzcz. 1699.31/III r. (LB Lwówek), Antoni, o którym niżej, Stanisław Józef, ur. w Strzyżowie, ochrzcz. 1714.9/V r. (LB Kotłów), Maciej, o którym niżej. Córka Barbara otrzymała 1722 r. zapis 1.000 tynfów od Wacława Twardowskiego (P.1186 k.97), zaś od swej babki, Agnieszki z Święcickich Jaraczewskiej dostała 1727.23/III r. legat testamentowy (P.1267 k.165). W r. 1728 była żoną Andrzeja Ziółkowskiego (Żółkowskiego?).

1. Antoni, syn Wojciecha i Święcickiej, może identyczny z Kazimierzem Antonim, synem tejże pary, urodzonym w Chmielince, ochrzcz. 1700.1/III r. (LB Lwówek). Od babki Agnieszki z Święcickich Jaraczewskiej dostał 1714 r. zapis 1.000 zł. Był 1733 r. towarzyszem chorągwi pancernej Steckiego, łowczego kijowskiego (Kośc.318 s.68).

2. Maciej, syn Wojciecha i Święcickiej, występował 1742 r. (P.1267 k.165). Spisał 1762 r. wzajemne dożywocie z żoną Teresą Meuszewską, córką Andrzeja i Anny Desteuben(!) (N.212 k.52v; I. Kon.80 k.242v). T. r. od Dominika Radolińskiego kupił za 65.000 zł. wieś Trzciany w p. nakiel. (N.212 k.53v). Sprzedał ową wieś 1767.11/VIII r. za 64.000 zł. Aleksandrowi Broniewskiemu. Na tej wsi oprawiony był posag, 20.000 zł., żony Macieja (I. Kon.80 k.156; N. 212 k.229v). Skwitował Broniewskiego z tej sumy posagowej 1768 r. (N.212 k.265v). Dobra: Byliny, Dzierzgały, Babia Wola w z. raw. sprzedał 1772.20/III r. za 20.000 zł. Ignacemu Hulewiczowi (I. Kon.80 k.235v). Z żoną swoją t. r. spisał wzajemne dożywocie (ib. k.233). Zastawny posesor Woli Podłężnej 1782 r., tytułowany był wtedy cześnikiem latyczowskim (smoleńskim?) (I. Kon.82 k.294v.295). Teresa z Meuszewskich nie żyła już 1783 r. (ib.77 k.237). Maciej żył jeszcze 1786 r., kiedy zawierał z synem Józefam kompromis o substancję macierzystą tego syna (ib.83 k.420v).

Józef, syn Macieja i Meuszewskiej, chyba identyczny z Józefem, któy 1787.4/XII r. zaślubił Antoninę Obielawską i miał z nią syna Jana Nepomucena, ur. w Łodzi 1788.20/IV r. (LB Łódz). Zob. tablicę 1.

Bylinowie h. Belina 1.
@tablica

Elżbieta, żona 1-0 v. Wojciecha Mirosławskiego, 2-o v. 1693 r. Piotra Wysockiego. Jej rodzony brat Hieronim, mąż 1699 r. Barbary Plichcianki z Siemienic. Jego dzieci: Konstanty, Maciej i Franciszka, żona Marcina Świętosławskiego, zawierały 1721 r. układ z wierzycielami. Z synów: Konstanty był bezdzietny.

Maciej, syn Hieronima i Plichcianki, stolnik wiski, zmarł 1747 r., w Koczorowie na Rusi i pochowany w Korestyszowie. Żoną jego była Anna Madalińska, córka Andrzeja, podwojewodziego wieluńskiego, i Katarzyny Gaszyńskiej. Wniosła mu Bobrowniki w p. ostrzesz. Nie żyła już 1766 r. Synowie: Ludwik i Stanisław. Córki: Aniela, Teresa, Agnieszka i Marianna. Wszystkie te dzieci, z wyjątkiem Anieli już zamężnej, zapisały się 1757 r. na kompromis z Rybińskimi. Z synów, Stanisław umarł w Bobrownikach 1776.2/V r., mając lat ok. 30, pochowany w kościele w Doruchowie (LM Doruchów). Z córek, Aniela zaślubiła w Bobrownikach 1756.9/II r. Michała Nieniewskiego, podsędkowicza wieluńskiego, Teresa wyszła tamże 1761.16/VIII r. za Franciszka Żelisławskiego, Agnieszka wyszła tamże 1762.28/VIII r. za Marcina Murzynowskiego, burgrabiego grodzkiego sieradzkiego, wreszcie Marianna zaślubiła przed 1764.29/V r. Eustachego Węgierskiego.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona264265266267[268]269270271272Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników