Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona788789790791[792]793794795796Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
15857 (Nr. 112) 1785
Paweł Józef Kułakowski kwituje Antoniego i Magdalenę z Kosmowskich małżonków Kruszewskich dziedziców Izdebna z 1. 018 złp. (f. 103v)

15858 (Nr. 112) 1785
Ks. Jakub Gałczyński b. curatus węglewski obecnie grochow. kwituje synag. gn. (f. 104)

15859 (Nr. 112) 1785
Franciszka Jarochowska, wdowa po ol. Wawrzyńcu Wargowskim, 2-o v. żona Antoniego Dramińskiego uciążl. męża, matka Macieja Wargowskiego, Piotra i Katarzyny Dramińskich (f. 104)

15860 (Nr. 112) 1785
Walenty Biskupski kwituje Ksawerego Kilińskiego i Barbarę z Grodzickich wdowę po ol. Wojciechu Zdzenickim, 2-o voto żonę tegoż Kilińskiego oraz Bonawenturę, Klarę i Felicjannę Antoninę syna i córki Zdzenickich z 1-o małż. zrodzonych z 29 zł węgier. zapis. zeznającemu przez ol. Wojc. Zdzenickiego skr. dat. w Górce 1776.29/I. (f. 106)

15861 (Nr. 112) 1785
Łukasz Rola Zaleski w imieniu Michała Roli Wolskiego skarbnika sandeckiego jako plenta Kazimierza Zawiszy Morzyckiego wojskiego radziejowskiego kwituje Mateusza Głowackiego, ojca, Teresę z Gł. rozw. żonę Onufrego Widlickiego, córkę, oraz Franciszka Koszkowskiego i Annę z Tańskich małż. z 65 zł. węgier. przez ol. Kazimierza Tańskiego od ol. Wawrzyńca Władysława Wolskiego kanonika metropol. gn. na skrypt ręczny pożycz. (f. 107)

15862 (Nr. 112) 1785
Panna Zofia Kołudzka w tow. Franciszka Kołudzkiego brata swego rodz. kwituje Ksawerego Wiesiołowskiego dziedzica Tomczyc (f. 108v) Maciej Zaleski i Katarzyna Kołudzka małż. kwitują tego W. To siostry rodz. i brat rodz. m. s. Kołudzcy (f. 108)

15863 (Nr. 112) 1785
Jan Samuel Szarzyński wojsk kor. kapitan, w im. Krystiana Konstantego Dziembowskiego clavigeri elektora saskiego, sumę 3. 750 złp. z sumy większej 15. 000 złp. ol. Joannie z Szarzyńskich żonie Zygmunta Dz. ojca pryncypała w posagu zapis., a należnej pryncypałowi obok jego braci i siostry, ceduje Janowi Korzbok Zajdlicowi dziedzicowi Łubowic Większych (f. 109v)

15864 (Nr. 112) 1785
Aleksander Brodzki na dobrach swych dziedzicznych Antoniemu i Teresie z Pikarskich małżonkom Kościeskim i ks. Pawłowi Pikarskiemu curatowi w Żydowie roboruje skrypt (f. 110v)

15865 (Nr. 112) 1785
Michał Brochocki, ol. Jana Br. bezpotomnie zmarłego brat rodzony, w im. sw. i brata rodzonego Felicjana Br. spadek po ol. Janie spadły na głowę swoją i Felicjana ceduje Ksaweremu Jankowskiemu (f. 111v)

15866 (Nr. 112) 1785
Wojciech i Wawrzyniec Gołembiewscy, ss. ol. Józefa G. z ol. Katarzyny Kowaleskiej z ol. Konstancji Romanówny pochodzącej, a ol. Teresy Kowaleskiej bezpotomnie zmarłej z tejże Konstancji Romanówny z ol. Józefem Kowaleskim zrodzonej córki, ciotki swej rodzonej, spadkobiercy, kwitują Józefa Włostowskiego z zapisu, który dał w r. 1736 ol. Konstancji Romanównie, ol. Józefa Kowaleskiego żonie na 500 złp., i z czego połowę Marianna i Anna Kowaleskie, Konstancji córki, w r. 1754 w gr. brzeskim scedowały Pawłowi, Marianowi, Kazimierzowi, i Antoninie panie Stanisławskim, a Andrzej Stanisławski w im. sw. i tego rodz. t. r. skwitował, druga zaś połowa, tj. 250 złp. należy się po tych siostrach zezn. (f. 117)

15867 (Nr. 112) 1785
Marianna Rożnowska, wdowa po ol. Pawle Grabianowskim, kwituje Maksymiliana Złotnickiego dziedzica Wysokiej ze 120 zł. węgier. (f. 118)

15868 (Nr. 112) 1785
Kazimierz Dołęga Kowaleski dziedzic części Kowalewa, ol. Marci Kątek na D. K. dziedzica Kowalewa i części Dąbrowy pronepos, ol. Jakuba i Włoczewskiej nepos, Franciszka i Marianny z Trusińskich Kowaleskich syn, a ol. Walentego K. brat rodzony, wedle kontr. spisanego w Gnieźnie 1785.2/X. całe części dóbr swych dziedz. po dziadzie i babce i rodzicach, tj. części w Kowalewie zw. Sule i Kowalewo Boguszyce w pow. śreńskim wojew. płockiego Ignacemu Dołędze Łęskiemu, s. ol. Franciszka Ł. i Anny z Działyńskich sprzedaje za 7. 000 złp. (f. 119)

15869 (Nr. 112) 1785
Franciszek Biegański dziedzic Potulic w p. kc. z I i Józef B. z II kontr. Fr. chcąc widzieć swe dzieci urodzone z Anny Bojanowskiej rozporządzone, z drugiej zaś strony nie chcąc by Potulice posiadane od dziadów i pradziadów wyszły z ich rąk przez różność między braćmi po śmierci ojca dobra te synowi młodszemu Józefowi z tejże żony zrodz. daje za 120. 000 złp. (f. 119b) Dat. w Gn. 1785.26/X. (f. 120)

15870 (Nr. 112) 1785
Wojciech Jarnowski w imieniu swoim i żony Marianny z Pruszyńskich, kwituje Teresę z Trzebińskich wdowę po ol. Kazimierzu Pruszyńskim z 568 złp. z komplanacji spisanej w Napruszewie 1784.14/VII. (f. 121)

15871 (Nr. 112) 1785
Franciszek Rydzyński dziedzic Zbietki (f. 122v). Andrzej Karłowski dziedzic Dziećmiarek (f. 122). Kazimierz Kierski dziedzic Kociałkowej Górki (f. 122v)

15872 (Nr. 112) 1785
Michał Brzeżański jako pl. Ignacego Jasieńskiego komornika gran. wojew. gn., kwituje Adama Nostyc Drzewieckiego dziedzica Latalic z poczwórnej winy 14 grz. (f. 123)

15873 (Nr. 112) 1785
Jan Goślinowski dziedzic Gonic (f. 123). Wawrzyniec Iłowiecki sędzia gr. wałecki dziedzic Łosińca (f. 123v)

15874 (Nr. 112) 1785
Franciszek Żorawski, s. ol. Wojciecha z Barbary Zaleskiej z I i Michał Białobłocki z II ugoda. Franciszek Ż. połowę Małachowa Kępe czyli Pańskiego w p. gn. odziedziczonego po ol. ojcu kontr. 1784.23/IX. B-u za 16. 000 złp. sprzedał, potem ten kontrakt zaskarżył, a teraz od tego zaskarżenia odstępuje i tę rezygnację wieczyście utwierdza. Dat. 1785.15/XI. (f. 124b)

15875 (Nr. 112) 1785
Marianna Swinarska wdowa po ol. Antonim Młodzianowskim, Jan Łącki syn i pl. Anny z Sw. i ol. Józefa Ł., Ksawery Gołecki, s. ol. Macieja G. z Jadwigi Sw. w im. sw. i Bibianny Goł. siostry swej rodzonej, z I i Wincenty Swinarski, s. ol. Mikołaja Sw. podczaszego kaliskiego, w imieniu sw. oraz Mikołaja i Wawrzyńca małoletniego Swinarskich, braci rodzonych oraz Łukasza Bnińskiego sędziego ziemskiego poznańskiego, opiekuna nieletniego Wawrzyńca Sw., z II umowa o podział i opłatę różnych sum spadkowych na superarbitra Józefa Gliscińskiego klana biechowskiego kawalera ord. św. Stan. 1785.15/XI. (f. 124c)

15876 (Nr. 112) 1785
Antoni Otto Trąmpczyński podczaszy pomorski z I i Maciej Dobrogojski podczaszy bracławski z II kontrakt sprzedaży d. Wódki p. gn. 1785.16/XI., s. v. 65. 000 złp. (f. 126)Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona788789790791[792]793794795796Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników